2011. április 22., péntek

Az Anyaföld őshonos törzse


Az Anyaföld őshonos törzse
Kirael mester Kahu Fred Sterling szeretetteljes közvetítésével

The Indigenous Tribe of Mother Earth 
Master Kirael through the loving mediumship of Kahu Fred Sterling

KIRAEL: Szeretném visszavinni magunkat egy olyan korba, amikor ez a gyönyörű Föld bolygó minden emberi fényt nélkülözött. Ó, igenis rendelkezett ásványi szövettel és növényi szövettel, valamint határozottan bírt már hozzá kapcsolódóan az állati szövettel, azonban az emberi fényt nélkülözte.

A Teremtő bölcsességében létezett a világrahozatala annak a leggyönyörűbb energiának, melyet esetleg fontolóra vehetett. Látjátok, a Teremtő rendelkezik a képességgel, a gondolatok alkalmazásával, hogy világra hozza a leggyönyörűbb energetikai mintát. Képes összegyűjteni elég fényrészecskét, és összeszőni olyan pompás formában, hogy a Föld „Mi az Embereivé” váljon.

Bármikor, amikor a Teremtő ezt a leggyönyörűbb szeretet [szerelem] elemet megalkotta [azaz az emberiséget], a Teremtő a Föld közepének közelében tartotta meg, melyet ti egyenlítőnek hívtok, hiszen itt volt adott a boldogulás esélye; itt a létfeltételek nagyon egyszerűek. Képes volt halászni a tengerekből, és megenni a növényi szövet gyümölcseit. Mindennel rendelkezett, amire szüksége volt.

Hadd vigyelek el titeket a Föld egy népének korába, az egy törzshöz, egy olyan törzshöz, mely főként oly módon működött, hogy egyetlen rezgés volt a legmagasabbra tartva. Habár ma a „szeretet” szót használnátok, akkoriban más szavakat használtak annak leírására, mennyire képviselték a békés energiát. Így, barátaim, akár lehet az is, amit ők „helyesen viselkedőnek”[1] hívtak. Ők mindig tisztességesek voltak egymáshoz.

Az ember hogyan választana, mi a helyes, és mi nem az? A válasz az igazságban nyugszik, mely mindig a szeretet érzéseire szorítkozik. Bár nem volt szó a szeretetre, ez egy a fizikai testen belüli érzet volt, mely együtt rezgett, amikor valaki az igazság teljességében volt. Amikor valaki teljes egészében az igazságban volt, semmit sem lehetett megkérdőjelezni. Mindenki „Mi az Emberek” között maradt, hacsak nem bizonyult bizalomra méltatlannak. Egy adott ponton, amikor valaki többé nem tudta megtartani az igazság nagyszerű erejét, elküldték a törzstől. Ez lehetett az, ahol a ma ellentétességét, vagy yin/yang első alkotórészét megteremtették.

A Föld őshonos törzsének lényei voltak a mai emberi élményetek előfutárai. A Teremtő mindig is megfigyelte saját teremtményeit, ahogyan fejlődnek. Ahogy mondtam, mindig az egyenlítőnél kezdték, majd azok, kik igazán fel akartak fedezni, elindultak az egyenlítőtől akár északra, akár délre. Gyakran, azok voltak az elsők, akik eltávolodtak az egyenlítőtől, akiket elutasítottak a törzstől, mert az igazságon kívül voltak.

Ahogy elmentek északra, vagy délre, kényszerből sokkal erősebb lényekké lettek. Találniuk kellett prémeket, és más dolgokat testük befedésére, ahogy az időjárás változott. A tengerparton történő heverészés helyett, menedékeket kellett építeniük. Így, agyuk különböző lehetőségeket vizsgált. Sokkal erősebb felfogóképességet [intelligenciát] alkalmaztak a túléléshez, és minél távolabb költöztek, értelmességük annál erősebbé vált.

Még akkor is, ha elköltöztek lények a gyönyörű egyenlítőtől, még mindig a Föld egyetlen őshonos törzsének tekintették. Barátaim, meg kell értenetek, hogy kezdetben, a társadalom sokkal inkább anyajogú [matriarkális] energia volt. Az édesanyák, feleségek és a női energia bölcsessége felügyelte, mely az X kromoszóma teljessége volt. A nők nem használták fel rossz célra energiáikat. Energiáikat csupán arra alkalmazták, hogy utat mutassanak a szereteten és saját hitükön keresztül.

Megalkottak valamit, amit ma dalnak és táncnak hívnak, és ily módon őrizték meg történeteiket. E gyönyörű idők dalain keresztül őrizték meg történeteiket, és ezeket a dalokat táncokká változtatták, melyeket „Mi az Emberek” körében terjesztettek. Még azok is, akik északra és délre mentek, ráhangolódva maradtak a törzs egyenlítői részének anyajogú energiájára.

A női energiák e csodaszép kifejezései magukkal hoztak e Föld síkjára egy különleges ajándékot, a kommunikáció adományát. Közléseikben, a szót nem volt szükséges kimondani. Egy egyszerű pillantás, egy könnyű dúdolás, egy világos morranás saját jelentéssel bírt, és minden egyes kifejezés gyorsan vált a törzs tudatosságában egyöntetűvé.

Amikor a dalokat énekelték, és a táncokat táncolták, nyilvánvalóvá vált „Mi az Emberek” közül mindenki számára, hogy a faj EGY volt. Nem számított, hogy valaki milyen messzire esett az igazságtól és a fő törzs kegyétől, az összeköttetés [kommunikáció] hurkában megtartották e dalok csodaszép visszhangjain keresztül.

Na már most, ezeket a dalokat nem annyira a hangszálakkal énekelték. Látjátok, az anyajogú energia, a női energia az elméjével énekelte. Amikor énekelte, a világon át énekelte, és mások megismételték dalát. A dal alighanem erősebb volt, mint számítógépeitek, hiszen egy egyszerű dal körül tudta venni a világot rövid idő alatt, mert nem volt szükség hozzákapcsolt hangra. Ez egy olyan dal volt, melyet a szívben énekeltek, átvitték a csodaszép gondolati folyamaton, energizálták az érzelmek révén, és a lélek fényén tartották fenn. Itt mindig rá fogtok lelni „Mi az Emberek” egyesült erejére.

Ma, ahogy körülnéztek a világban, látjátok, vagy érzitek, hogy az emberek mások, van ahol néhányan sötétebbek, néhányan világosabbak, néhányan eszesebbek, néhányról úgy tűnik, hogy kevésbé, másokról pedig hogy jobban érintettek bájosságukban, és páran pedig egyáltalán nem törődnek ezzel. Meg fogjátok látni, hogy az emberiség még mindig egyetlen őshonos faj. Hamarosan visszatértek ehhez az anyajogú társadalomhoz. Ma, a Tanácsadás világából ezért sugalljuk: várjátok örömmel, hogy a női energia felemelje energiáját a bolygó körül. Reméljük, hogy alig fogjátok várni ennek meglátását, nem fenyegetésként, ahogyan valaha volt.

Volt idő, amikor a törzs törzsekké lett, kifelé terjeszkedve, mégis az anyajogú [matriarchális] erő volt az, mely énekelte a dalt a Föld közepe körül, és mindnyájukat táplálta. Majd elérkezett a harag, mivel voltak olyanok, akik – mondjuk – felül akartak kerekedni a régi életmódon, és valami újat akartak találni. Legyengítették a lélek energiáját. Azt színlelték, hogy a világotok a lelket nem foglalja magában. Saját módjukon tettették, hogy az embert elkülönítették a Teremtő erőtől, az angyaloktól és a tanácsadóktól.

Ekkor mit tettek az angyalok és a tanácsadók? A Teremtő Fénye kényszerítette őket, hogy ebbe belenyugodjanak, és lépjenek vissza. A Föld síkjának őshonos faja elveszítette erejét. A matriárkák egyre kevésbé voltak hathatósak. Nem énekelhették dalukat olyan hangosan, mint hajdan.

Amikor ez megtörtént barátaim, valami világra jött – az egyetlen dolog, mely még mindig tovább uralkodik Földeteken ma. A félelem született meg. A félelem szembehelyezkedett az összes gyönyörű dologgal, ami addig a bizonyos percig történt, félelem attól, hogy az egyik jobb, mint a másik, az egyik eszesebb, mint a másik, vagy az egyik leigázza a másikat. Ezeknek a félelmeknek kellett megtörténni.

Így, az őshonos törzs további törzsekre bomlott. Megpróbáltak a többiektől eltérően beszélni. Ily módon a különböző törzsek elrejthették egymás elől azt, amit tudtak. A törzsek kiterjedtek, és területeket formáltak, melyeket az egyén nem léphetett át. Most ezeket határoknak hívnátok. Nem számít, hol voltak, a félelemben bújtak elő. A törzsek félték a lelket; féltek a Föld Őshonos Törzsétől.

Az őshonos törzs barátaim elenyészett, mert nem rendelkezett a fenntartásához szeretettel. Nem evett ételt; a szeretetben táplálta önmagát. Ami oly szeretőn tartotta meg és töltötte energiával – a szeretet volt. Ami [egykor] törzs volt, most törzsek, és egymást pusztítják, és erőket gyűjtenek egymás ellen.

Gyorsan előreugrok a jelen napjainkig, ahol még mindig a lélektől való félelemben éltek. A világ körül sokan szeretik tettetni, hogy csupán az emberi világ van, és a fény törzse nem létezik. Barátaim, mégis, a lélek világában mi vagyunk azok, akik olyannyira szeretünk titeket, hogy elhatároztuk, többé nem ijeszthettek el minket. Nem leszünk száműzöttek. Szilárdan állunk. Nem tolakodunk belétek, hanem biztosan állunk, hogy belénk sétálhassatok.

Ugyanolyan módon fogtok ránk találni, ahogyan ráleltetek az anyajogú társadalomra a kezdetekkor. E szeretet / szerelem leggyönyörűbb világán alapulva fogtok ránk lelni. Fényünkön belül rábukkantok majd a szabadságra, hiszen nem fogunk ítélkezni felettetek; nyitott szívünkkel fogunk figyelni. Bármikor, amikor a lehetőség felmerül, meg fogjuk nyitni szívünket, és szolgálatotokra leszünk. Nem fogjuk sugallni, hogy ezt, vagy azt tegyétek, hanem a Teremtő erejéhez fogunk igazodni.

Bírtok a Nagy Változással a tudatban, és a Nagy Változás az az energia, ahol minden törzs ismét az Egyetlenben őshonos. Barátaim, várjátok örömmel ezt! Rápillanthattok a múltra, és beletekinthettek abba, amiről úgy gondoljátok, hogy a jövő lehet, azonban értsétek meg ezt: a dalt odafönn [a mennyországban] éneklik. Az angyali erők tartják. Egy gyönyörű dallamot énekelnek, és megkértek minket, a Tanácsadás birodalmából, hogy énekeljünk velük. Most csatlakoztunk énekükhöz. Így, amikor odakinn vagytok, amikor erdeitekben sétáltok, vagy a tengerpartotok mentén, halljátok meg az Anyaföld csodaszép zsongását; nagyon jól tudjátok, hogy az Anyaföld is csatlakozott az énekhez.

Éneklünk az eljövendő időkről, a felébresztendő szeretetről / szerelemről, a fényesítendő fényekről. Mi csupán egy dalt éneklünk, egy nép énekét, egy dalt, ahol a határok eltűnnek, a nyelvek egybeolvadnak, az élményeknek egy emberi közösségéről, mely a valóság.

Annak az erőnek fényében, mely világotok kezdetén az anyajogú energiához igazodott, vallásaitok dalát énekeljük, nem a vallásaitokat elvetendő, hanem hogy segítsenek nektek megérteni, hogyan születtek. Hallani fogjátok ezt barátaim. Hallani fogjátok „A Csoportot”. Hallani fogjátok Kryont. Hallani fogjátok az Anyaföldet, Gaiat. Mindnyájukat hallani fogjátok hamarosan egy hasonló dalt énekelni, hiszen figyelnek, és egy nagyobb tisztaságban jönnek el. Hallgatják a békét felülkerekedni Földeteken.

Hogyan fogjátok végrehajtani ezt a nagyszerű egységet barátaim, amikor nem beszélitek egymás nyelvét? Meg fogjátok ezt valósítani, azáltal, hogy megnyitjátok szíveteket arra a tudatosságra, hogy „Mi az Emberek” képesek vagyunk egymást táplálni, és mindaz, amit megtanultatok idáig, egy nagyszerű út volt számotokra. Most egyetlen dalt kell énekelni. Ez a béke éneke. Ez a fény dala. Legfontosabban, ez „mi a Föld energiái”-nak az éneke. El fogtok érkezni dalotokhoz, amikor erre készen álltok. Senki sem kényszerítheti a másikat, hogy a béke és harmónia énekét énekelje.

A dal szakadatlanul erősödik, a mennyekben éneklő angyalokkal, az egyesült hangban megszólaló Tanácsadás világának szépségével, és magával az Anyafölddel, aki egy dalt dúdol. Habár hallhatjátok, azt hiszitek, hogy sír, azonban részéről ezek az öröm könnyei, mert érez. Érzi az angyalokat. Érzi a tanácsadókat. Érzi a birodalomban mindenütt fényadományokat osztó Teremtő forrást. Minden alkalommal érzi, amikor „Mi az Emberek” közül egy felgyújtja a fényforrást magában. Érzi, amikor valaki megnyitja szívét, és „alohát” mond mindenkinek, aki a világban van.

Az Anyaföld a világegyetem énekét dalolja. Világegyetem oly hatalmas – túl a leghatalmasabb gondolataitokon – és mégis ez ugyanaz a dal, melyet ti mindnyájan végül énekeltek. Ez a lélek éneke. A lélek, mely köztetek jár. Ez nem az arckifejezésetek, vagy kézfogásotok. Ez az a lélek, mely tőletek elmozdul a másikhoz, majd a következőhöz, mely azt a megértést nyújtja, hogy minden békés. Azonnal tudni fogjátok, mikor van valaki a békén kívül. Csupán afelé fogtok elmozdulni, mely a békében van. Ismét lesz a Föld síkjának egy Őshonos Törzse, és közületek sokan élitek majd meg ezt megtörténni látni. Sokan fogjátok figyelni azokat, akik ellenállnak, hogy a csatáikat megvívják a tőlük telhető legjobban. Míg „Mi az Emberek”, akik ezt az éneket dalolják, nem szállnak harcba velük, akkor tapasztalják meg „Mi az Emberek” a szabadságot. Csupán folytassátok az éneklést! Ha azok, akik ellenállnak, és egyikőtök életerejét fenyegetik, tudják, hogy a tudatosság egy másik szintjéről fogtok énekelni, majd folytatjátok a szabadság énekének dalolását, a minden zsarnokságtól történő megszabadulásét.

Kérlek, tudjátok, hogy „Mi az Emberek”, a Föld Őshonos törzse, sikert fog elérni legvadabb mértékeiteket meghaladva. A Nagy Változásról beszélünk barátaim, egy Nagy Változásról a Tudatosságban. Ez az a kor, amikor az az őshonos energia, melyet hajdan a kiegyensúlyozott női energia vezetett, most ismét előtérbe lép, üzeneteit többé nem továbbadva valaki másnak, hanem közvetlenül a fényben kimondva igazságát.

Ez az idő a férfi energiáknak önmaguk kiegyensúlyozására – távol a háború isteneitől, és a háború energiáitól kiegyensúlyozni, és igazodni a dalhoz, a béke gyönyörű hangszínéhez. Barátaim, ez lesz; nem szükséges aggódnotok! Csupán az idő az, melyet fontolgatunk, és az idő egy káprázat. Az idő felgyorsul és lelassul, bármilyen módon kell ennek lennie.

„Mikor fog megtörténni a Nagy Változás?” – kérditek, és ezt válaszolom: „nézzetek körül!”. Meg fogjátok látni azt a napot, amikor a Kiraelhez, Kryonhoz és Gaiahoz hasonlók, és az összes többi tanácsadó, oltalmazó és angyal, valamint gyönyörű közvetítőik összegyűlnek, és egyetlen egyesült éneken, egyetlen hangon szólnak.

Barátaim, ez most kezdődik el úgy, ahogyan előtte sosem láttátok. Csupán ízlelgetitek ennek a Nagy Változásnak a legapróbb gyümölcsét, egy kort, amikor a világ többé nem fog háborúban élni, amikor a világ többé nem fog olyan meghatározott folyamatokban élni, melyeket vallásokként ismernek, melyek elégtételt szereznek maguknak, hogy megöljenek valakit, aki egy másik vallásból való. Ez a kor a múlté. A dal nem fog együtt rezegni [rezonálni] szívükkel, és olyan magányosan fogják találni magukat, hogy csatlakozni akarnak majd a dalhoz. Érezni fogják, amikor éneklik.

Ezen a napon énekeljetek velem! Énekeljétek velem a fény „OM”-ját. Hadd kerekedjen felül kizárólag a béke a szívetekben, a Föld Őshonos Törzsének szívében! Teljesíthető, és meg fogják tenni. Ez a nagyszerű Teremtő erő jelenléte, mely azt mondja: „akaratom be fog teljesedni. Az éneket énekelni fogják!”

Az az ének, melyről beszélek, a tudatosság összes szintjéről érkezik. Ezt csupán azért mondom, hogy mindenkinek a figyelmét felkelthessem: a Galaktikus Szövetségből a testvériség napja már közel, énekelni fognak nektek, a Föld népének. Ekkor fogjátok tudni szívetekben, miről beszéltem ma, hiszen ma hallhatjátok az angyalokat dalolni; hallhatjátok a tanácsadókat énekelni.

Mi az alapszükséglete az emberi létezésnek? Nyilvánvalóan, táplálnotok kell egységeteket, emberi testi folyamatotokat. Szükséges valamilyen kényelemhez hasonlatosban tartanotok, és szükségetek van egymással együtt lenni. Ez annak a hármassága, amire szükségetek van, a táplálék, kényelem és egység.

Ha rá akartok jönni, hogyan idézzetek elő békét, kérdezzetek meg bárkit, aki arról szónokol, hogy „szálljunk hadba”, hol illik bele szándéka ebbe az emberi alapszükséglet hármasságba. Ez az energia azt fogja mondani nektek, hogy „meg kell védenünk a szárazföldjeinket”. Mégis, így tört ketté a Föld Őshonos Törzse először – szárazföldjeiket védelmezve.

Amikor az emberi élmény három közösségét alkalmazzátok – élelem, komfort és egység – egy nagyobb tisztaságot értek el, miszerint mindaz, amire szükségetek van, az Anyaföld, a Teremtő erő biztosítja, és táplálja az angyalok és tanácsadók lelki fénye. Egyesülésetekben részt fogunk venni. Részt fogunk venni abban, hogy elvezessünk titeket olyan helyekre, ahol megtanuljátok a „lélek beszédet” velünk, ahol emlékeztek, hogyan szóljatok az egyik szívből a másikba. Elviszünk majd helyekre, ahol bőség van, és nem kell megölnötök egymást, hogy összegyűjtsétek őket. Csupán egymással együtt kell dolgoznotok, hogy meggyőződjetek arról, hogy az egyén táplálékkal, ruhával és szállással ellátott, és rendelkezik megosztandó szeretettel. Lehet ez ilyen egyszerű? Az Isten szerelmére, ez ilyen egyszerű!

Csupán egyetlen igazság van, melyet fel kell ismernetek – miszerint valami megteremtett egy erőt, amelyben és amin éltek. Az „amelyben” a test. Tekinthetitek ezt úgy, hogy határokkal bírtok, mert van bőrötök, azonban a határok nem igaziak, mert ezen kívül van az egyetemes fényetek teljessége.

Amikor rátaláltok az igazságra, azt a szívetekből a szeretetben szóljátok, és nincs szükségetek védekezésre. Amikor az igazat szóljátok, mondjátok ezt szívetekből! Szívetekből tudjátok ezt, mert többé nem szükséges megvédelmezni ezt az igazságot. Kimondott, és bennetek érzékelt. Azok is érzékelik, akik körülöttetek vannak. Tehát, az az egyetemes igazság, amiről beszélek, az, melynek nincs szüksége védelmezésre, hiszen ez egy szerető kijelentés, mely mindenkinek tudni engedi, hogy őt ez az igazság táplálja.

Az ének hallatán, a dal érzékelésekor az ének ti magatokká válik, és többé nem kutatjátok benne a hangszínt; megengeditek magatoknak, hogy szeretetének jelenlétét érzékeljétek. Azok a félelmek, melyekről érzitek, hogy meg kell gyógyítanotok, csupán akkor gyógyulnak meg, amikor ti gyógyultok.

Így, csupán egyetlen dologra kell összpontosítanotok: az önvaló gyógyítására az énekelt dalon keresztül. Ez a lélek éneke. Ez az oka annak, hogy azok közül sokat, akik olyan cikkeket olvasnak, mint ez, spiritualistának, a fény munkásainak nevezik. Az őshonos felébredésének részesei vagytok. Pillanatnyilag nem szükségszerűen tesz ez titeket őshonos energiákká, mert lehet, hogy még nem hallottátok a dalt. Míg nem próbáljátok megérteni a lelket, lelkiséget, fényművelést, kutatni fogjátok a dalt. Egy nap hallattok egy dúdoló hangot, és ez a dúdoló hang egy nap a nagyszerűség kórusává változik, mely dalolni fogja énekét az egész Földön mindenütt. Nem lesz szükség visszapillantani, és meggyógyítani azt, ami megbetegíti az Anyaföldet, mert csupán egy dolog okoz fájdalmat az Anyaföldnek, és ez annak a hiánya, amit akar – és ez a szeretet / szerelem. Adjatok neki szeretetet, és semmi meggyógyítanivaló sem lesz!

Jó estét!


[1] Az angol iratban itt a „fair” szó szerepel, mely számos jelentéssel bír még, mint például: helyes, becsületes, tisztességes, kifogástalan, sportszerű, igazságos, pártatlan, illendő, méltányos, lojális, szépséges, gyönyörű, szép, tiszta, szeplőtlen, stb.


© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.


© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.