2011. február 4., péntek

Az arany színárnyalat negyedik DNS szála


Az arany színárnyalat negyedik DNS szála
Kirael mester tanácsadó Kahu Fred Sterling közvetítésével


The Fourth DNA Strand of the Golden Hue
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2011 © Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: Nyitóbeszédem rövid lesz, mert rá akarok térni kérdéseitekre. Ha színeket használnék, azt mondanám, hogy utatok ezidáig a feketéről és szürkéről szólt – a DNS első két száláról – és most haladtok az ezüsthöz és aranyhoz – a DNS harmadik és negyedik szálához, mely „szemét”, vagy árnyék DNS-ként is ismert. Testetekben minden sejt rendelkezik DNS-sel, mely jelenti azt, hogy körülbelül hetvenbillió [70 x 10¹²] DNS szálatok van. Tizenkét DNS szálatok van, mely lehetségesen aktív lehet, azonban ez egy másik történet egy másik napra. Ma a DNS negyedik arany szálára fogok összpontosítani.

Ha le kellene gombolyítanotok DNS-eteket, 1,8 méteres részecske szállal bírnátok. Ahogy már számos alkalommal mondtam előtte, tudósaitok mindent a DNS első 30 centiméterén túl „szemét DNS-nek” hívnak, mert nem ismerik rendeltetését. Ez a „szemét DNS” az, ahol ez az arany negyedik szál van, és ez borul fénybe, és válik aktívvá legtöbbetekben, mert haladtok a változás felé a tudatban.

Bármi a két aktív DNS szálon túl, nem megfelelő a harmadik dimenziós út okán. Csupán két aktív DNS szálra van szükségetek, hogy kiegyensúlyozzátok a félelmet szeretettel [szerelemmel], melyről jelenlegi utatok mindösszesen szól. Van egy összekötő fényetek, mely mindig a félelemre irányult, hiszen tervetek az, hogy megértsétek a félelmet és a szeretetet. Az „árnyék”, vagy „szemét” DNS szálak felébredésével be fogtok lépni a negyedik dimenzióba, hogy megértsétek a szeretetet és a fényt.

Felébreszthetitek a „szemét DNS” negyedik szálát bármely gyógyítási módozattal, amely irányított légzéssel jár együtt. A Szignál Sejt Gyógymódban prána légzést vesztek, mely azt jelenti, hogy belélegeztek, leküldve a lélegzetet fizikai testeken át, bevonva arany részecskéket az arany mezőtökből, és ezzel együtt fotont is. Összekapcsoljátok a fotont az aranyrészecskékkel, és mindkettőt beviszitek a tobozmirigyetekbe, mely kitör ezzel az energiával, és leküldi a szív csakrába, ahol ez az energia érzékeli saját hatalmát. Gyakorlással érezni fogjátok a DNS ezen arany szálának energiáját elmenni karjaitokba, majd távozni ujjaitokon keresztül. Amikor ez történik, addigra a tudatosság magasabb szintjeire csatlakoztatok már rá gyógyulásotokban. Az arany ragyogás Jézus és Mária feje körül a DNS negyedik szálának arany színárnyalata volt.

Ha felkutatjátok meditációban felsőbb éneteket, megpillanthatjátok, milyen a negyedik szál. Először, amikor beléptek a meditációba, sötétséget fogtok látni, azonban gyakorlással hirtelen meglátjátok előttetek felsőbb éneteket. Ezt fogjátok kérdeni: „te vagy az én felsőbb énem?” Magatokban fogjátok meghallani: „igen, én vagyok.” Felsőbb énetek nem használ szavakat. Telepatikusan fogjátok ezt hallani. Nagyszerű párbeszédet folytathattok felsőbb énetekkel, azonban mikor visszatértek testetekbe, nem fogtok emlékezni, mit mondott, mert nem szavak használatával fog beszélni. Ha gyakoroljátok felsőbb énetekkel a kapcsolatfelvételt, élettel fogjátok telíteni DNS-etek arany szálát, és egyre többre fogtok emlékezni a testen kívüli utazásotokból és a felsőbb énetekkel történt párbeszédekből.

A DNS arany negyedik szálának segítségével, mely a lélek energiából ered, még a monáddal is találkozhattok, egy fény metszettel, mely egy tér az időben, ahol rátalálhattok lélekcsaládotokra, mely felsőbb énetek és az Isten Teremtő között van. Amikor megengeditek a monádnak, hogy belépjen emberi életetekbe, nem érhetitek el ismét felsőbb énetek nélkül. Így, amikor felveszitek a kapcsolatot a felsőbb énetekkel, menjetek el a monádba, és találjátok meg lélekcsaládotokat. Nem fogtok eltévedni, mert csupán az egyéni lélekcsaládotokhoz mehettek el, amikor a monádban vagytok.

Rendben, ennyi elég nyitóbeszéd gyanánt. Lássunk neki a kérdéseitekhez.

KÉRDÉS: Mit tehetünk, hogy tudomással bírjunk az új DNS-ről, azért, hogy kihasználhassuk ezt az új hatalmat a negyedik dimenzióba eljutás révén?

KIRAEL: Ahogy épp az imént állítottam, ha tudomással akarsz bírni róla, és dolgozni akarsz a DNS új arany szálával, pránát lélegezz be és meditálj. Nem kell gondolnod az arany szálra. Csupán légy ott vele. Csukd be szemed, és érezd magad ellazultan. Vonj be két, vagy három prána lélegzetet a tobozmirigyeden keresztül, és egy kicsit jobban ellazultnak fogod érezni magad. Minden alkalommal, amikor bevonsz egy lélegzetet, fényt vonsz ki. Más szavakkal, folytasd a belégzést, és kilégzést, és majd meglátod azt a fekete képernyőt, amit nézel, mikor becsukod szemed, mely egyre feketébbé válik. Ha eljutsz a következő fokra, útban leszel a negyedik dimenzió felé.

KÉRDÉS: A DNS arany szála csupán a lelki emberek [spiritualisták] számára hozzáférhető, valamint a prána légzés és meditáción kívül még mely más módokon ébreszthetjük fel a DNS arany szálát?

KIRAEL: A spiritualisták és nem spiritualisták egyaránt bírnak az arany szállal csupán azért, mert a Föld síkján vannak ebben az időben, hiszen felkészítitek a Földet az útra a negyedik dimenzióba. Néhányotok akkor fog eljutni a negyedik fénybe, amikor az Anyaföld megy, míg mások távoznak, és visszatérnek a negyedik fénybe, viszont mindnyájatok itt most azért vagytok, hogy szolgáljátok ezt a folyamatot valamilyen módon.

A DNS arany negyedik szálának felébresztése céljából imádkozhattok is, vagy bármilyen lelki [spirituális] gyakorlatot alkalmazhattok, amely elég hosszú, hogy magától átlökjön az általatok most használt 30 centiméternyi DNS-en.

KÉRDÉS: Szavakba foglaltad számunkra a DNS első két szálát – félelem és szeretet [szer˙elem]. Vannak szavak az ezüst és arany DNS szálakra? Mi a helyzet a másik nyolc DNS szállal?

KIRAEL: Ezüst és arany, vagy harmadik és negyedik DNS szál az új tervetekhez kapcsolt a tobozmirigyben, és a szeretetről és fényről szól. Számomra nehéz a másik nyolc szálról beszélni, mellyel kiegészül a tizenkettő, mert ezek nem éberek; most nem is lényegesek. Ha felébrednének, akkor a levegőben lebegnétek, és nem lenne testetek, vagy nem lenne szükségetek rá. Ekkor váltok fénnyé.

KÉRDÉS: Az Anyaföldnek van DNS-e?

KIRAEL: Az Anyaföld ugyanúgy rendelkezik DNS-sel, mint ti. Az Anyaföld lénye a félelemről és szerelemről szólt, csakúgy, mint a tiétek. Hajdan, a Föld síkja, akkoriban Lemuriaként volt ismert, ötödik dimenziós volt, jelentve azt, hogy az Anyaföld DNS-e kiterjedt volt, mert a lemuriaiak dolgoztak ennek a tudati szintnek az elérésében, csakúgy, ahogyan ti dolgoztok most. Más szavakkal, ahogy ti haladtok, úgy halad az Anyaföld.

KÉRDÉS: Változtat valamit az, hol élünk, amikor a DNS negyedik szálát aktiválják? Guatemalában vagyok, és sokat vagyok beteg. Az egyik helyen erősebb az energia, mint máshol?

KIRAEL: Kétségtelenül. Közületek sokan, akik betegnek érzik magukat, tudomással kell bírniuk arról, hogy a környezet energiái kevésbé lehetnek fénnyel telítettek, mint más helyeken. Guatemalának sok kis községe van, néhány fényesebb, mint a többi, és hiszitek, vagy sem, a nyaralóhelyek elég fényesek, mert közületek sokan utaztok oda. Ha egy olyan helyen élsz, ami küzdelemmel telt, keményebben kell majd dolgoznod, hogy elérd az arany negyedik DNS száladat. Ne hagyd el a területet azért, hogy megközelítsd ezt a DNS-t. Inkább, dolgozz keményebben; meditálj többet; tarts ki! Az egész utat át kell dolgoznod, hogy hozzáférj az úgynevezett „szeméthez”, vagy „árnyékhoz”, a DNS-hez. Ezen az úton kell lenned, és nem rajta kívül. Hatalmad ebben a „szemét DNS-ben” van.

KÉRDÉS: A „szemét DNS” miért sokkal hathatósabb, mint a DNS első 30 centije?

KIRAEL: A DNS első 30 centimétere elérhető a gondolataitok számára. Gondolatok jelentenek mindent a DNS első 30 centiméterének. A további „szemét DNS” szálak (azok, amik mások, mint az arany negyedik szál), a lélek testetekben van, mely ezt a DNS-t szorosan megtartja utatokon, közel a tobozmirigyetekhez. Az elmúlt húsz évben, vagy még előbb, tudósaitok a DNS első 30 centiméterét arra használták, hogy az embereket kijuttassák börtönből. Nos, a DNS további része, ami a „szemét DNS” többre képes, mint az emberek börtönből történő kijuttatása. Befolyásolható szemetek színének megváltoztatásához, valamint többek közt bizonyos vonások és gének kikapcsolásához. Így, ha a szüleiteknek rákja van, ez nem jelenti azt, hogy meg fogjátok kapni. A rák a DNS első 30 centiméterével áll összefüggésben. A csodák a „szemét DNS” másik ötször harminc centiméterben vannak. Férjetek hozzá ehhez a „szemét DNS” ötször harminc centiméteréhez, és kitörölhetitek a rákot. Ebben a dimenzióban a halál folyamatotok egészen tervetekhez igazodik. Általában több, mint egy kimeneti ponttal rendelkeztek, tehát, nem kell kihasználnotok őket. Ha hozzáfértek az arany negyedik szálhoz, és a betegség nem gyógyul, akkor az az utatok, hogy meghaljatok rákban. Ha a betegség meggyógyul, akkor nem szükségszerűen volt az az utatok, hogy rákban haljatok meg. A negyedik fényben képesek lesztek elhagyni ezt az utat az akarat szerint, azonban ez egy másik történet. A „szemét DNS” oly hatalommal felruházó.

KÉRDÉS: Néhány könyved újból olvasom, és a „Lemuriai örökségben” azt mondod, hogy ha a DNS-t a legteljesebbjére akarjuk elvinni, gyakoroljuk a Tíz Alapelvet, mert ahogy ezt tesszük, agybéli képességünk megnövekszik, mely magától előidézi a DNS a kiterjeszkedését, és egy sokkal gyorsabb mértékben történő fejlődést. Részletesen kifejtenéd ezt?

KIRAEL: A DNS arany negyedik szála a gondolati testeteken alapul, és segíteni fog elmélyíteni a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvének megértését, mely szintén a gondolati [mentális] szövetben van. A gondolati szövet összekapcsolt a lelki és érzelmi szövettel, a legjobban ellentmondást nem tűrő [dogmatikus] és hathatós szövetté téve ezt az emberi folyamatban. A gondolati test előidézheti, hogy meghaljatok valamiben, ha mélyen hiszitek, hogy meg fogtok halni miatta. Dolgotok az, hogy használjátok a gondolati szövet e részét, ahol a DNS arany negyedik szála van, hogy kiterjeszkedjen, és kevésbé legyen merev [dogmatikus].

A Tudatos Teremtés minden Alapelve a gondolati szövetetekből tűnik elő, és e harmadik dimenziós úton lehoztátok az érzelmi szöveten keresztül a fizikai szövetbe, azért, hogy írásba lehessen őket foglalni. Vegyétek az Igazságot, Bizalmat és Szenvedélyt a harmadik dimenziós utatok alapjaként: gondoljátok, hogy értitek őket, míg elolvassátok őket, majd ráeszméltek, hogy nem értitek. Szavakat raktak bele az Alapelvekbe oly módon, hogy mindig fejlődni, gyarapodni fogtok az elolvasásuktól, és az újra elolvasásuktól, illetve a meghallgatásuktól, és újra meghallgatásuktól.

KÉRDÉS: A jellegek [aspektusok] és a szilánkok / töredékek milyen összefüggésben állnak DNS-ünkkel?

KIRAEL: Felsőbb énednek három jellege létezik – te, és két másik. A jellegek létezhetnek a tudat e síkján és / vagy más síkjain. Egy jelleg, mely a monádodból érkezik, egy energiamintája a felsőbb énnek, aki a tudatosság egy sajátos síkjára összpontosított, azért, hogy megtapasztaljon egy életet. A jellegeid DNS-e különbözik a tiédtől, hiszen más testük van.

Legnagyobbrészt a szilánkok a lelkedtől érkeznek, és nem a monádból. A szilánkok jól programozott energiák kimért adagjai, melyeket beviszel magadba, hogy segítsen téged fejlődési utadon. Amikor egy energia szilánk teljesen elhelyezkedett a négy testedben, meg fogsz változni. Mindenki kap szilánkokat. Nem érthetitek meg a szilánkokat, amikor belépnek, mert a DNS-etek azon első harminc centiméterén túlról érkeznek, amin működtök ebben a dimenzióban. A szilánkok betáplálják magukat a DNS első harminc centiméterének aljába. Ahogy a töredék elmozdul a DNS első harminc centiméterének első hüvelyknyi részébe, kiirthatjátok, ha nem akarjátok. Azt gondolhatjátok: „miért akarnék megölni egy szilánkot?” Lehet, hogy nem akarjátok a töredéket, mert megkapni egy szilánkot egy új életet fog jelenteni számotokra, és ti, emberek, nem szeretitek a változást. Ha elfogadjátok a töredéket, át fogja magát erőltetni, és a DNS-etek első harminc centiméterének részévé válik, és bizonyos vonatkozásban életetek meg fog változni, mert a szilánkok kitaszítják a régi energiát. Tehát, amikor beérkezik a szilánk, megbetegedtek, lefogytok, stb., azonban ez csupán a harmadik dimenziós lényetek része. Így reagáltok a töredékre.

Általános szabályként, a monád nem fordít figyelmet rátok, viszont ritkább esetben köthet alkut a lelketekkel, vagy felsőbb énetekkel, hogy egy jelentősebb új szilánkot hozzon be utatokba. Monádotok elmegy felsőbb énetekhez, és ezt mondja: „rendben, ha készen állsz, el fogunk hozni most egy jelentősebb töredéket.” A töredék áthalad a monádon keresztül a felsőbb énbe, és a fizikai testetekbe, mialatt alszotok. Ha nem akarjátok megszakítani ezt a nagyobb töredéket, ápolnotok kell az öt, vagy ötven megtételén keresztül, mely az út megtétele. E jelentősebb szilánkok közül néhány megölhet titeket, így be kell igazgatnotok őket. A töredékek, nem számít milyen méretűek, nem változtatják meg DNS-eteket. Egyszerűen kiterjesztik energiátokat.

Én különbséget teszek e jelentősebb szilánkok és a „belépők” között, melyek szintén a monádból érkeznek. A belépő a felsőbb éneteken keresztül lép be, és eljut a lélek, gondolati, érzelmi és fizikai testbe. Egy másik két órát tudnánk eltölteni, hogy beszéljünk a belépőkről. Egy belépővel új személlyé váltok, viszont DNS-etek ugyanaz marad.

KÉRDÉS: Tehát, mondjuk, megfázunk. Dajkálni akarjuk, mert üdvözölni akarjuk a szilánkot, viszont meg is akarjuk gyógyítani a náthát, anélkül, hogy megölnénk a töredéket. Hogyan működik ez?

KIRAEL: Amikor meggyógyítasz egy megfázást, vagy influenzát, mit teszel? Mit tesz a megfázás érted ezen az úton? Fáradság érzést kelt benned, így pihensz, vagy elalszol. Ez egy módszer fizikai testedből történő eltávolításodra, tehát a test pihenhet és befogadhatja a töredéket. Mialatt pihensz, gondolati tested válik érintetté, azáltal, hogy elmegy a negyedik fénybe, szert tesz az üzenetre arról, mit kell tenned, visszajön, és visszahelyezi ezt az ismeretet ebbe az utazásba. A megfázás gyakran jár együtt töredékkel. Így, ha megfáztok, pihenjetek! Segíthetitek a szilánk útjának könnyebbé tételét testetekbe.

KÉRDÉS: Alkalmazhatjuk a DNS arany szálát arra, hogy belépjünk a negyedik dimenzióba, míg még mindig a harmadik dimenzióban vagyunk?

KIRAEL: Igen. Élhettek a negyedik dimenzióban alvás-állapototok során, visszatérhettek és befejezhetitek harmadik dimenziós utatokat éber állapototokban. Meditáljatok, ha be akartok nyomulni a negyedik dimenziós utazásba alvás-állapototok alatt. Ilyen esetben a meditáció három szakasza létezik: elaludni, aludni és felébredni. Az első állomást – elaludni – be kell sajtolni a meditációba. Más szavakkal, meditáljatok alvás-állapototokba. Ez a típusú meditáció nem ugyanaz, mint amit éber állapototokban tesztek. Ebben a meditációban hozzá fogtok férni a DNS arany negyedik szálához, elutaztok a negyedik dimenzióba, majd felkészültök elhozni vissza a harmadik dimenzióba azt, amire szert tettetek. Lehet, hogy gyakorolnotok kell ennek megtételét egy ideig, mielőtt észrevesztek bármi eltérést. Ha színes álmaid voltak az elmúlt hat hónapban, akkor valószínűleg a negyedik dimenzióban voltál. Elhagytad a harmadik dimenziót, és elmentél a negyedikbe, ahol megpillantottad ezeket a színeket – barnát, sárgát, zöldet. Ha elmész a negyedik dimenzióba ma este, és meglátod ezeket a színeket, kicsit nyomd vissza magad; távolodj el tőlük. Fel fogod fedezni, hogy a leveleket nézed a fákon. Számos dolgot tehetsz alvás-állapot meditációdban.

KÉRDÉS: Az „Avatár” egy jó ábrázolása volt az életnek a negyedik dimenzióban?

KIRAEL: Ez egy jól megírt film volt, viszont mindamellett egy film. A gyártó letöltött ismereteket kapott, körülbelül hat évvel a forgatás megkezdése előtt. Ha ismét megnézed az „Avatárt”, tekints el az akció jelenetektől, melyek eltúlzottak. A gyártó egy folytatáson dolgozik. Ha elvégzi, nézd meg a másodikat. El fog vinni téged a harmadikból a negyedik dimenzióba, magában a filmben.

ZÁRSZÓ

Fontos az, amiről ma beszéltem. A DNS az, ami „üzemben tart” titeket, és csupán harminc centiméternyi [egy lábnyi] DNS van a földön. A többi ötször harminc centiméternyi tartalmazza az arany negyedik szálat, és ez most ébred fel. Készen kell állnotok erre, mert ez fog elvinni titeket a negyedik fénybe. Negyedik dimenziós tervetek a tobozmirigyetekben van. Át fog hatolni, ahogyan ezt akarja, viszont előmozdíthatjátok meditálással, felvéve a kapcsolatot felsőbb énetekkel, és rácsatlakozva DNS-etek arany negyedik szálára.

©Kahu Fred SterlingKahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

2011 © Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.