2010. április 1., csütörtök

A keresztre feszítés - A vég vagy a kezdet


A keresztre feszítés: 
A vég, vagy a kezdet

A hetedik dimenzióból, Kirael szeretetteljes útmutatásával, Rev. Fred Sterling közvetítése

THE CRUCIFIXION: THE END OR THE BEGINNING
By Rev. Fred Sterling through the loving guidance of Kirael from the Seventh Dimension
2002. július
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

NYITÓBESZÉD

Jó estét. Az új arcok miatt, itt, ma este, azt mondom nektek, hogy a fényetekben szívetek teljességével figyeljetek, mivel ebben fogjátok felfedezni saját igazságotokat, azt az igazságot, mely az eljövendő időkre bennetek lakozik.

Ma este sokat fogunk beszélni arról az eseményről, melyre keresztre feszítésként utalunk. Talán mindegyikőtöknek van saját elmélete [teóriája] arról, mi történhetett e történés körül. Amikorra végzünk ma este, addigra átadok nektek egy eredményt, ahogyan azt leírták a Fény Krónikáiban.

Utazzatok velem, ha akarjátok. Megkérnélek titeket, hogy csukjátok be szemeteket, és egyszerűen vegyetek egy mély lélegzetet. Ahogy ezt végrehajtjátok, kérlek titeket, hogy lényegi énetek legfelemelkedettebb jelenlétét vonjátok be valóságotokba. Egyszerűen felsőbb éneteket fizikai világotok kereteibe „akarjátok”. Érezzétek saját világosságotok, fényetek teljességét. Ahogy akarjátok ezt a felsőbb ént, hogy csatlakozzon hozzátok, ismerjétek fel a világosság érzését, hiszen ebből a világosságból, fényből teremtettek. Ti nem a fizikai világotok vagytok, barátaim, hanem egyszerűen lényegi fényetek egy vetülete, énkivetítése [projekciója]. Hadd egyesüljön ez a kettő, ahogy elviszlek titeket a szerelem / szeretet és a világosság, fény egy nagyon rövid utazására.

Tehát, emelkedjetek fel velem a felhők fölé. Tegyétek szabaddá fizikai világotok tudatát, ahol ebben a pillanatban ültök, és szárnyaljatok velem a felhőkön, és minden fényén keresztül. Most képzeljétek el, hogy az előttetek lévő felhők tengere elkezd szétválni, és elláthattok egészen le a bejáratig. Képzeljétek el velem, ahogy megkezdjük utunkat lefelé.

Ahogy leereszkedünk, megpillantjátok, milyen látványt nyújt a járdán sorakozó embertömeg, majd megláttok egy férfit, aki töviskoronát visel. Ahogy a sokaságon keresztül áthalad, vannak a tömegben olyanok, akiket megfizettek, hogy gúnyt űzzenek belőle. Haragos gondolatokat küldenek felé. Nevét rikoltozzák. Hamis prófétának hívják.

Mégis, látjátok, hogy a tömegben vannak, akik fejükkel mélyen meghajolnak, hiszen tudják, hogy előttük van az egyik legmagasztosabb mester, aki megtestesült a Föld síkján, és most a halálhoz vezető ösvényen sétál. Nézzetek a tömegek mögé, és meglátjátok azokat, akik megírták az eseményt, köztük egy fiatal, Jeremiás nevű férfit. Ő írja le ezt teljes egészében. Figyeli, ahogy a Mester sétál. Rápillant az előtte lévő hegyre, és … mindent leír, amit lát.

Egy szempillantás alatt megváltoztatjátok a jelenetet, és megpillantotok három nőt, akik fejüket betakarva egy keskeny ösvényen sétálnak lefelé. Máriaként, Mária Magdalénaként és Mártaként ismernétek őket, és útban vannak, hogy megtisztítsák a fiatal Mester csodálatos fényét, aki emberi megtestesült formában lépkedett. És ott, az ösvény oldalán, megpillantjátok ugyanazt a történetírót, amint teljes fényében leírja az eseményt.

Még egyszer megváltozik a jelenet, egy házzá, ahol minden tanítvány összegyűlt. Csupán, hogy tisztán lássatok, pillantsatok a hátsó sarokba, mivel ugyanaz az írnok ír még mindig, a jelenlévők számára észrevétlenül. Ahogy felfedezitek őt, elkezd ragyogni, és ebben a sugárzásban, hátánál nagyszerű szárnyak tűnnek fel. A pergamen, melyre írt, az is elkezd vibrálni a fényben.

Elhoztalak titeket ide ma este, hogy megmutassam nektek, mit írt le azokra a tekercsekre a fény, világosság e varázslatos angyala, hiszen ez a fény írnok számos eseményt írt le történelmetekben, eseményeket, melyek messze túlmutatnak azon, amit az emberi elme felfoghat. Mégis, barátaim, ezt az egyet megosztom ma veletek.

Figyeljétek meg azt a szépséget, mely szívetekben ébred fel, és levonja saját következtetéseit. Amit ma este mondok, erősítse meg szándékotokat, hogy ismerjétek fel az igazságot, és saját világosságotokban tapasztaljátok meg azt, hogy mindnyájan tudatos teremtői vagytok ennek a helynek, melyet Földnek hívnak, és hogy mindegyikőtök leereszkedett a tanulás e síkjára a kalandok magaslataiban, mert ti vagytok azok, akiktől a Teremtő függ, hogy megtegye útját.

Ebben, arra a következtetésre juttok el, hogy csupán megkezdtétek utatok szépségét, és hogy ennek nem lesz vége. Hiszen Jézus mester feltámadása egyetlen dolgot bizonyított be: bebizonyította, hogy mindnyájan évezredeket éltetek idáig. Igazán sokszor használtátok az emberi formát, hogy a Teremtő parancsát teljesítsétek, ahogyan a fiatal Mester is tette. Ahogyan én is tettem. Ahogyan közvetítőm is tette. Ahogyan mindnyájan teszitek. Amikor felébredtek életetekben arra az egy pillanatra, mikor felemelkedtek vissza fénylétezésetek felé, felsőbb énetek diadalittasan fog állni megtanult tudásának dicsfényében. A Nagy Mesterekkel fog állni, Jézus mesterrel, Buddha mesterrel, Lady Quan Yin-nel, minden szépségében. Közületek mindenki velünk fog állni, és fel fogjátok ismerni, hogy nem vagyunk felettetek, és nem vagyunk jobbak nálatok. Egyszerűen fény energiák vagyunk, akik a Teremtő erőn belül szolgálnak, hogy mi együttesen teremtsük meg ezt a helyet, melyet Földnek hívtok.

Tehát, azt mondom nektek barátaim, oly sok dolog van ma este, mely lehet, hogy illeszkedik hitetekhez, és az is lehet, hogy velejéig megrázza azt. Történelemkönyveiteket a csaták győztesei írták, illetve az uralkodó elit. Nem „Mi az Emberek” javára tervezték, hanem a túlmesterkedés tervezőinek javára, akik uralmuk alatt tartottak különböző álruhákban e 2000 év folyamán. Mostanáig.

Ez alkalommal, a tanácsadó [vezetők] megkezdték visszatérésüket. Eljöttek Széth nevében, eljöttek Kryon nevében, számos formában érkeztek meg barátaim, azonban nem tanítványként jöttek el; egyenrangú, társ fényenergiákként jöttek el.

Itt vagyunk barátaim, tömegével. Higgyetek abban, amiben kell, azonban hasonmás energiáink magának a Teremtőnek a Fényében állnak. Előhívtak a szerelem / szeretet és fény mély álmából, hogy merészkedjek be ide a világotokba, hogy elhozzam magának a Fénynek az üzeneteit. Ti vagytok barátaim, a Fény meghívásai. Ti vagytok azok, akiket a legnagyobb becsben tartok, hiszen ti vagytok azok az emberek, akik megteszik útjukat, a tudatos teremtők létének utazását.

Nagyrabecsülésem, alázatos fényem előttetek, és azt mondom nektek, hogy megválaszolom kérdéseiteket, bármilyen formában hozzátok el őket hozzám. Azonban emlékezzetek, amikor közeledtek, hogy egy kérdést tegyetek fel, nem én vagyok az, aki nagyrabecsülést kér, hanem én vagyok az, aki nagyrabecsülést nyújt nektek. Ti vagytok az a varázslatos utazás, melyért én létezem, és mert bírtatok azzal a bátorsággal, hogy megtegyétek utatokat ebbe a világba, mi bírunk a Teremtő szerelmével / szeretetével, hogy előttetek álljunk. Mindegyikőnk, önmaga létezésének [társ] teremtője, teljesebben fogja megtalálni útját ezen az este kérdéseitek révén. Kezdjük.

KÉRDÉS: Az angyali írnokról, Jeremiásról szeretnélek kérdezni. Amit leírt, abból mennyit tartalmaz a Biblia, ahogy mi ismerjük? Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma közül melyik képviseli a legigazabb változatát annak, ami megtörtént?

KIRAEL: Szinte minden, amit Jeremiás leírt, benne van a Bibliában – egy kis csavarással a változatban. Rájöttök, hogy ha a levéltárakból kivonhatnánk feljegyzéseit, akkor azok valóban megrengetnék ennek a fénynek az alapjait.

Amikor evangéliumaikat megírták, a fent nevezett férfiak mindegyike azt az igazságot mondta el, ahogyan ő látta azt. Az általatok tanítványoknak nevezettek közül sokan írtak könyveket, és nagyszerű „segítségük” volt az írás során. Írásaik közül sokat „igazítottak ki” a megírást követően. Ha a Vatikán katakombáiba a Márk által írt legutolsó kéziratokba betekintetek, példának okáért az teljesen a mondat közepén marad abba. Azt mondják, hogy Márk utolsó pár töredékét is valaki más írta, és nem Márk, és ezeket bevonták, hogy összehangolják azokkal, akik előtte írtak, Márkkal, Lukáccsal, Jánossal, sőt még Pállal is.

Például, a keresztre feszítésre vonatkozóan történelemkönyvekben leellenőrizhetitek, hogy a rómaiak voltak az egyik legmódszeresebb lények. Sosem volt náluk senki, aki a kereszt teljes hosszát vitte volna, csupán egy darabját vitték, hiszen azon törekvéseikben, hogy bizonyosak legyenek abban, hogy minden tökéletesen menjen végbe, a hosszú darabot mindig lefektették ott, ahol a keresztet felállították.

Ráadásul, a rómaiak a nagy szeget csupán a csukló csontjánál alkalmazták, nem a kézen, mivel az kétségtelenül leszakadt volna. Azt is elmondanám nektek, hogy az idő legnagyobb százalékában egyáltalán nem alkalmaztak szegeket, mivel egyszerűen felkötözték őket, hogy a halál lassú és módszeres legyen. Melyik könyv a legigazabb? Azt mondom nektek, olvassátok el az összest, nem az eltérések megtalálása végett, hanem azért, hogy ráleljetek arra, hogy bizonyosan mi lehetett az író szívében. Tudván, hogy ha az igazság a „rossz” fényben volt, akkor ezután ki vihette a kereszt darabját oda, ahol Jézus mesterük életét vesztette.

KÉRDÉS: Amikor Jézust kivégezték a kereszten, ez azzal a szándékkal volt, hogy hatalmas szenvedést okozzanak neki. Mi volt ebben a lecke terv?

KIRAEL: Nos, a kérdés barátaim az lenne: vajon szenvedett? Ahogy könyvemben elmagyaráztam, erőszakos halálának idejében senki soha nem tudja emlékezetébe idézni a vele járó fájdalmat. Például, ha az autópályán 140 mérföld per óra [225 km/h] sebességgel vezetsz, és autód a falnak csapódik, te hátra fogsz lépni, és figyeled. Látni fogod magad rémülten sikoltani. Jóllehet, Teremtőd szeretetén át, sosem leszel képes megtapasztalni ennek a halálnak a borzalmát. Jézus fizikai világa sem tapasztalta meg annak a halálnak a szörnyűségét. Azt mondom neked: Ne ejts több könnyet azért, amit Jézus mester átérzett azon a kereszten. Csupán azért a tényért hullajts könnyeket, hogy az emberi világ annak a szeretetnek az igazi kinyilvánítását titkolta el, melyet nyújtott nektek azáltal, hogy elmondta, hogy a sötét erő miatt halt meg. Elhagyta e föld síkját mindnyájatokért, hogy emlékezzetek arra, hogy sosem fog meghalni.

Emlékeztetnélek titeket, hogy utolsó szavai nem ezek voltak: „Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engemet?” [Márk15,34] Inkább azt mondta, amit az a fiatalember írt le, aki Jézus közelében állt hallótávolságon belül, és hallotta Jézus hangját: „Atyám, megtettem azt, amiért eljöttem, hogy megtegyem. Fogadd vissza fényem Világosságodba, Fényedbe. Engedd el azt, akit Jézusnak hívtak, hogy a világ meglássa.”

KÉRDÉS: Megmagyaráznád a következő kijelentést: „Jézus bűneinkért halt meg”?

KIRAEL: „Jézus halálát bűneitekért”, nagyon hasonlóan lehet megmagyarázni ebben a fényben, mert meghalt, hogy segítsen mindenkinek megérteni, hogy útjukat meggyógyították vissza, magába a Világosságba, Fénybe. Azonban ha nem gyógyítottak meg azokban az időkben titeket, azt mondták, hogy telve voltatok bűnnel. Tehát, igen, azokban az időkben, valószínűleg helyes állítás volt, mert nem volt olyan nyelvezetük, hogy így mondjam, ami ma rendelkezésre áll számotokra.

Azonban, barátaim, mi a helyzet akkor, ha ez a csodálatos, szeretetreméltó férfi, aki Jézus nevében sétált, nem azért volt itt, hogy esetleg magába szívja bűneiteket, hanem ha azért volt itt, hogy tudatára ébressze az egész világot, hogy a bűn csupán egy út. Valamint, hogy a világ választhatná azt, hogy ne kövessen el bűnt, úgy, hogy egy olyan ösvény mellett dönt, mely meggyógyítja őket vissza, a szeretetbe / szerelembe.

Gondoljátok, hogy Jézus imádkozott, hogy lekötelezettjei legyünk neki azért, mert magába szívta a világ gonoszságait, bűneit, vagy ez a fiatalember a tömegekért imádkozott, hogy beszédének szépségét meghallják?

„Én vagyok a gyógyító” – mondta – „akit a Teremtő küldött el ide, hogy örvendezzek veletek, ennek a világnak a [társ] teremtőivel, hogy elkezdjük gyógyító utatokat, azért, hogy a káosz fölé emelkedhessetek, melyet előttetek fektettek le. Halljátok meg szavaim igazságát, ahogy engeditek annak a valóságnak az elfogadását, hogy a leghathatósabb energiaerő szeretetteljes energiáiból valóak vagytok, ami valaha is létezhet, mivel ti a Teremtő Világosságából, Fényéből vagytok.”

KÉRDÉS: Van egy kérdésem „Jézus hiányzó éveivel”, a feltételezett tizennyolc évnyi időközzel kapcsolatosan, melyről nincsenek bibliai feljegyzések a fiatal Jézus mesterre vonatkozóan. Van egy nem régi dokumentumfilm, amely ősi tibeti feljegyzéseken alapul, amely egy „Szent Issa [Issza]” nevű férfiról mond el egy történetet, mely rendkívüli részletességgel tükrözi vissza annak a férfinak az életét és idejét, akit mi Názáreti Jézusnak ismerünk, szerény körülmények közötti születésétől, keresztre feszítés általi haláláig. A tekercsek elmesélik „Szent Issa” útját Palesztinából Indiába, ahol nagyon rövid idő alatt elsajátította a Védákat, és mesterként tisztelték már fiatal ifjú korában, Tibeten keresztül, ahol az ezoterikus Buddhizmus különböző formáit sajátította el, és Perzsián, Görögországon, majd végül Egyiptomon át, ahol egy ősi misztérium iskolában avatták be a Nagy Piramis templomaiban. Amikor végül visszatért Palesztinába, a tekercsek elmesélik, hogy egy kitanult és nagy tudású férfi volt, aki számos nyelvet és lelki ösvényt sajátított el, gyógyítói készségét a Siddhi [Sziddhi] erőinek tulajdonította, melyre Indiában tett szert. Mennyi hitelt adhatunk ennek a figyelemre méltó történetnek?

KIRAEL: Helyességét valahol a 80-84 százalék igazság tartományában becsülném meg, ami magasabb, mint bármi, melyet hosszú ideje megbecsültem. Azonban halljátok meg ezt: A tudósok, akik ezeket a feljegyzéseket előhozták nagyon alaposak voltak saját fényükben, azonban nektek ki kell terjesztenetek világotokat a 10 százalék világosság korlátait meghaladva, és meg kell értenetek, hogy az, akit Krisztusnak hívtak, nem bírt semmilyen korlátozással, és lehetett egyazon időben több helyen, és egyik helyről a másikra tudott mozogni pusztán a gondolat erejével. Átutazta a világegyetemet, nem csupán azt a világegyetemet, mely ezt a kicsiny, Földnek nevezett bolygót tartalmazza, hanem a világegyetem teljességét, ahol, mint jómagam, tanították, és utána elhozták, hogy meglátogassa a nagy egyiptomi templomokat, vagy elküldték a hegycsúcsokra, hogy a Lámák gyógyító hatalmát megtanítsák neki. Ami az ő életében egy nap volt, az a ti életetekben évek lennének. Halljatok meg tisztán barátaim, nem voltak korlátai.

KÉRDÉS: Kétezer évvel ezelőtt, Jézus egyik utolsó, egy általa szeretett nővel történt beszélgetését „jövőbelátásnak nyilvánítanám”. Azt mondta, hogy mert a nők a négy-test rendszer beteljesülései, előlépnek, és gyógyítók, és az igazság szólói is lesznek. Kérdésem: lennél oly kedves tisztázni ezt a jövendölést ma?

KIRAEL: A következőképpen válaszolom meg. A legnagyszerűbb látnokok nem sokkal Krisztus halálát követően a férfi látnokok voltak. Ők voltak a misztikusok, és feltételezett nagy hatalmat adtak nekik. Mégis, a háttérben maradtak, akik hatalmukat nem kiáltották világgá a hegytetőkről, hogy Jézus mester napjainkról ekképpen szólt: „Mondom néktek, hogy ma világotok nem más, mint egy jövendölés. Egy jövendölés, hogy nincs vég. Ez a világosság, fény sora, melyet követnek, hogy mindenki megtapasztalja önmaga élményének lehetőségeit [potenciáljait]. Egy nap elér egy pontot, ahol a jövendölések megközelítik azt az időt, amikor önmagát be kell fejeznie, és ez lesz az a nap, amikor nemetek elkezd felébredni saját belső világosságotokban, és megkezdi változását belső működéseiben, úgy, hogy körülöttetek minden tudomást szerez majd saját hatalmáról.

Addig, dolgozzatok azzal a varázslattal, akik vagytok, azáltal, hogy kalauzoljátok a férfiakat tőletek telhetően a legjobban. Mutassátok meg a világnak, hogy van remény. Van önmagunkban megélendő remény. Mutassátok meg a világnak, hogy a négy test egyensúlya a Teremtő tartományának legfontosabb jellege [aspektusa]. Mutassátok meg a világnak, hogy a jövendölés pontosan úgy végződhet, ahogy azért imádkoztok, nem a bűn formájában, hanem a szeretet / szerelem formájában. Nővéreim, hadd ragyogjon bennetek a világosság. Hordozzátok a fény erejét, míg az idő el nem érkezik, amikor a Föld következő élménye a Nagy Változás lehetősége lesz. Amikor az lesz, gyertek, álljatok elő, és mondjátok: „Itt vagyok. Itt leszek. Itt fogunk állni együtt, és itt én vagyok a Krisztus Fénye, Világossága.” Ez volt az ő jövendölése.

ZÁRSZÓ

Annak a fényében, aki én vagyok, és ti vagytok, értsétek meg, hogy ÉN VAGYOK és TI VAGYTOK. Emlékeztetlek erre titeket a Teremtő Isten ÉN VAGYOK jelenlétében, hiszen el fogtok érkezni hamarosan ahhoz a tisztasághoz, hogy amit ezen az estén hallottatok, nem hagy hátra más segítséget, csupán, hogy megkérdőjelezzetek mindent, melyet oly régen értetek. Senkinek a szavát ne vigyétek be fényetekbe – beleértve az én szavaimat. Egyszerűen ellenőrizzétek le saját igazságotokat. Ellenőrizzétek le szíveteket.

Alkalmazzátok a Tíz Alapelvet, és meglátjátok, hogy minden egyes beszédünk rendelkezik magának a hozzákapcsolt fénynek a jövendölésével. Barátaim, a tanulásnak nincs vége, csupán kezdete. Az az én vágyam, hogy sose válasszátok azt, hogy korlátozzátok tanulásotok lehetőségeit csupán azért, mert valaki azt mondta. Saját megértéseitek legyenek a kalauzolóitok, és el fogtok érkezni igazságotokhoz, és jobban fogjátok szeretni szíveteket.

A gyógyulásnak ajánlottam ezt az estét Jézus mesterrel, aki maga sétált be energiátokba: gyújtson világosságot a magasztalás az éteri szövetben mindenhol, miszerint Jézus mester igenis a mai napig él. A Krisztus Tudatosság formájában él, és fényét, világosságát sosem oltják ki.

Barátaim, fénylényeim, lényegeim annak, akik vagytok, ÉN VAGYOK. Jó estét.


Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester [Vezető] Tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

A hangfelvételek és könyvek megrendelhetők, illetve letölthetők a www.kirael.com oldalon – angolul. Ha valaki személyes kérdést szeretne feltenni Kahunak, vagy Kirael mesternek, ezt szintén megteheti angolul az online videó közvetítések alkalmával, akár e-mail-ben is. Angolul tudó olvasóimat nagy szeretettel fogadják az online tanfolyamokon.

© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.