2010. március 10., szerda

Tudatos teremtés az élet isteni körforgásával, ciklusaival


Tudatos teremtés az élet isteni körforgásával, ciklusaival

Kirael mester Kahu Fred Sterling szeretetteljes közvetítésével


Consciously Creating with Divine Cycles of Life
Master Guide Kirael through the loving mediumship of Kahu Fred Sterling
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

Forrás: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

KIRAEL: Sokan közületek az események ciklikus ismétlődése miatt választjátok, hogy ide, e Föld síkjára eljöjjetek. Világotokban minden közismerten az élet körforgásában [ciklusaiban] halad. A ciklusok zabolátlanul haladnak energiátok teljes előrejelzésén keresztül. Minden szinten láthatjátok, ha van bátorságotok ezt meglátni. Barátaim, azt javaslom, hogy mindig, amikor felismertek valamit életetekben, ami nem olyan irányba halad, amerre szeretnétek, szemléljétek meg, akármilyen körforgás formálódik ki a folyamatban.

A csodaszép női energiák itt, a Föld síkján, nagyon fiatalon megkezdik a 28 napos ciklusukat. Alkalmazzátok számmisztikám a 28-as számnál, és elérkeztek az Isteni 1-es ciklushoz. Ha ezen ciklusok széléhez fordultok, és rápillantotok naprendszeretekre, a körülötte kifejlődött bolygókkal, ezen lenyűgöző körforgás részére, és ha megtekintitek a Tejút galaxist – mely csupán egy a sok galaxis közül – felfedezitek, hogy a nap a világegyetem középpontját hozzávetőleg félmillió mérföld per óra sebességgel kerüli meg. Mégis, 200 évetekbe telik, hogy ezt a körforgást elvégezze. Amikor a női energiákra tekintünk, és a naprendszer körforgására, láthatjátok, hogy a körforgások [ciklusok] emberi világotokban minden törekvésetek kezdetei és végei. Vizsgáljuk meg e körforgás energiát, és nézzük meg, milyen messzire jutunk.

NŐI ÉS FÉRFI CIKLUSOK

Minden ciklussal a nők az Isteni síkba mozdulnak el. Ez a ciklikusan visszatérő időszak, ahogy mondtam, hozzávetőleg 28 nap. Eléritek az Isten szakaszt a 28. napon. Ez azt jelenti, hogy a nők 28 naponként változáson mennek keresztül, míg ellenben az alap emberi ciklus körülbelül hét évente változik. Tehát, megérthetitek, miért gondolják a nők úgy, hogy esetleg egyszer-másszor egy kicsit legyengültek. Ezt a legnagyobb tisztelettel mondom. Nem tehetek róla, csupán tisztelek egy olyan energiamintát, mely rendelkezik azzal a bátorsággal, hogy ciklikus legyen 28 naponta.

Most, a férfi ciklus egy kicsit eltérő. Nem közismert földi síkotokon, azonban a férfi ciklus 81 napig tart. Ez azt jelenti, hogy 81 naponta a férfi ciklus más fordulatot vesz, és inkább a Befejezés ciklusa, mint az Isten ciklus. Emiatt a férfi iránykeresés [orientáció] mindig megpróbálja életét újra elrendezni vagy átcsoportosítani. A férfiak mindig megpróbálnak a vadász színterére elmozdulni, ami azt jelenti, hogy az egyik helyről a másikra mozdulnak el, és mindig szükségük van arra, hogy pótolják azt, amiről úgy érzik, maguk mögött hagyták. Ez biztosítja számukra a támadóbb [agresszívabb] természetet, és szintén ez hozza létre annak a lehetőségét, hogy egy kicsit nehezebben érik el az egyensúlyt. Ez nem azt jelenti, hogy bármi is rossz; ez azt jelenti, hogy a férfiak függnek a rövidebb női ciklustól, hogy gyakran elérjék egyensúlyukat. Ezért van olyan csodálatos, jószívű szerelem a férfi és női világ között. Ennek a ciklusokhoz van köze.

BOLYGÓK CIKLUSAI ÉS A FEJLŐDŐ LÉNYEK

A Föld pályája majdnem egy kör, ahogy napotokat megkerüli. Ezt egy évnek hívjátok, mégis, ez egy körforgás, ciklus. Ha más bolygókra tekintetek, melyeknek nincs lakossága, mint nektek itt a Föld síkján, észre fogjátok venni, hogy pályájuk nem olyan kör alakú. Ha a Plútó távolságába mentek, észreveszitek, hogy szélsőséges (körköröstől eltérő) a körforgása, ciklusa, vagy pályája a Földével összehasonlítva.

Mindegyik naprendszeren belül egy bolygót, mint a Földet egy körkörös ciklusra terveztek, és itt találjátok meg a leginkább fejlődő [evolúciós] lényeket, akik útjukat járják. Például a szíriuszi rendszerben egy bolygó a napja körül forog, majdnem egy tökéletes körpályán, ami nagyon hasonlít Földetek pályájához.

Az a galaxis, melyen ti vagytok, csillagok milliárdjaival bír, és ezen naprendszerek közül sok rendelkezik a fejlődő életformák lehetőségével [potenciáljával]. Ha tudósaitok tudni akarják, melyik rendszer bír humanoid, vagy legalább fejlődő lényekkel, csupán meg kell állapítaniuk a helyét a naprendszernek [detektálniuk kell a naprendszert], rá kell pillantaniuk a bolygókra, és meg kell nézni, melyik bolygónak van a legtökéletesebb körpályája, ahogy napja körül forog. Úgy fogjátok találni, hogy ez az ismeret tudósaitoknak nagy előnyt nyújt annak az eldöntésében, mely bolygók lakhatók és melyek nem.

Ha valami olyan hajlást okoz a körforgásban, hogy az képtelen fenntartani azt a rezgést, mely szükséges a fejlődő lények fenntartásához, a fejlődő lények módot találnak arra, hogy abból a valóságból feloldódjanak. Ezért oly sok rendszeretek, melyek egykor lakhatók voltak, már többé nem lakhatóak. A Mars egy remek példa. Egy ponton, a Mars nap körüli pályája majdnem azonos volt a Föld síkjával. Valamely ponton, letért erről a körforgásról. Ahogy beszélünk, a Mars egy olyan körpályán van, ahol annak a lehetősége, hogy humanoid, vagy fejlődő lényeket tartson fenn, helyreállítás alatt van. Tehát, amikor elérkezik az a nap számotokra, hogy ezt a bolygót lakjátok – ami még mindig a jövő – tudni fogjátok, hogy pályáját helyreigazították, és ismét kör alakúvá vált.

MEGTESTESÜLÉSEITEKBE [INKARMÁCIÓITOKBA] VALÓ CIKLIKUS VISSZATÉRÉS

Minden, amivel dolgotok van, ciklikusan működik. Ahogy elérkeztetek e Föld síkjára, megtekintettétek terveteket, és elhatároztátok, mit akartok beteljesíteni ezen utazás során, melyet földi embernek hívnak. Ebben, megbizonyosodtatok arról, hogy holdatok, napotok, valamint a csillagok körforgásának bizonyos szakaszában érkeztek meg.

Ez lehet, segít nektek megérteni, hogy egy kicsit nehezebb a szülői energia megválasztása, mint ahogy azt esetleg gondoltátok. Lehetséges, hogy a tökéletes szülőket választottátok ki, mégis nem illeszkednek ahhoz a körforgáshoz, melyet választottatok. Ebben az esetben újraírjátok terveteket egy új szülői csoportra, akik eljuttatnak titeket abba a körforgásba [ciklusba], amit akartok.

Ha eljössz erre a világra és elmulasztod azt a ciklust, melyért hajtottál – például a Kos ciklusához siettél, és az Ikrek ciklusában kötsz ki – egy egészen új valóságot vetnek bele tervedbe. Eszközölhetnek finom hozzáigazításokat, míg az anyaméhben vagy, mert egy kilenc hónapos szakaszban vagy, mely a véghezvitel, befejezés ciklusa. Annyi hozzáigazítást teszel, amennyit tudsz, azért, hogy az új rezgést működőképessé tedd. Ezért látsz oly gyakran, például, Skorpiókat, akik Nyilas jellemvonásokkal rendelkeznek. Lehetséges, hogy elvétették ciklusukat 30 nappal, tehát helyreigazítanak.

Közületek azok, akik azt választják, hogy eljönnek a Föld síkjára a Nagy Változásért a tudatosságban, módot kell találniuk arra, hogy belépjenek a világba a Halak ciklusa alatt, és utána átutazzanak a Vízöntő ciklusába. Ily módon szert tesztek a Halak energiájának áramlására és megértésére, mielőtt megismernétek, hogyan dolgozzatok a Vízöntő gondolat folyamatával.

A Föld síkjára érkező új gyermekek közvetlenül a Vízöntő ciklusába lépnek be; ezeket a lényeket az új energiának címezték, és nincs szükségük a régi Halak energiájára. Ezért vélnek néhány gyermeket a jelenlegi teretekben a Föld síkjának – hogy így mondjam – normális gyermekeitől eltérőnek.

TUDATOS TEREMTÉS CIKLUSAITOKKAL / KÖRFORGÁSAITOKKAL

Legyetek tudatában azzal, hogy minden, amivel rendelkeztek, ciklikusan érkezik. Ha nem vagy boldog életeddel, lehetséges, hogy meg akarod vizsgálni ciklusaid kiigazítását, mely megtehető a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvén keresztül. A Meditáció, Alvás-állapot Programozás, és természetesen, a Mesteri befolyásolás Alapelvei segíthetnek a ciklus beállításában. Ismétlem: Ha nem vagy boldog abban a ciklusban, melyben az elmúlt 25, 35, 45, 55, 65 évben dolgoztál, nem korlátoznak ehhez a ciklushoz. Megengedett számodra, hogy egészen elmozdulj bármely ciklusból.

Barátaim, a legfontosabb: azok, akik a leggyorsabban tudják felismerni ciklusaikat azok, akik a leggyorsabban fognak haladni. Azt tanácsolom nektek, hogy amikor egyensúlyotokat kutatjátok, keressétek a leszögezett mozdulatot, vagy e-móciót [érzelmet]. Az érzelmi test, melyet oly sokáig elhanyagoltatok, a kiegyenlítő összpontosítása a négy-test rendszernek – fizikai, érzelmi, gondolati és lélek test rendszerének. Körforgásaitok, ciklusaitok az érzelem birodalmában kezdődnek.

A fizikai test ciklusát, például – a nők 28 napos, és a férfiak 81 napos ciklusát – az érzelem ciklusa idézi elő. Ezért láthattok olyan nőket, akik nem érik el minden alkalommal a 28. napot – néha 24, néha 30 napos a ciklusuk – ezt mégis még mindig az átlagos 28 napos ciklus valóságon belül találjátok.

Akár a fizikai, érzelmi, gondolati vagy lelki valóságotokban fejlődtök, úgy fogjátok találni, hogy ha felismeritek, hogy éppen egy körforgásban, ciklusban vagytok, akkor képesek vagytok ezzel dolgozni. Ha ezt elutasítjátok, az fog veletek dolgozni. Ez a kulcsszó. Amikor felismeritek, hogy egy körforgásban vagytok, és dolgozhattok vele, meg fogjátok találni azokat a válaszokat, melyek olyan birodalmakból érkeznek, melyek mások, mint a harmadik dimenzió. Ha egyszer felismertétek, hogyan működik körülöttetek az energia körforgása, tudni fogjátok, mikor vagytok jobban ráhangolódva a tanácsadókra.

Annak kivételével, ha közvetítővé [médiummá] szándékoztok válni, annak a tudására kell összpontosítanotok, hogy mikor kapjátok meg üzenetetek legtisztább részeit. Lehet, hogy az év 365 napján kapsz üzeneteket, azonban ezen üzenetek közül sok lehet azon birodalmon kívüli, melyben vagy, mert ciklusod nem olvad össze annak a birodalomnak a rezgésével, ahonnan az üzenet érkezik. Meg fogod tudni, mikor vagy a legmagasabb erődnél, hogy automatikus írást, vagy csatornázást végezz. Közületek azok, akik teljesen felül tudnak kerekedni a cikluson, rálelnek arra, hogy rendelkeznek azzal a képességgel, hogy közvetítőkké [médiumokká] váljanak. Utazásotok egy része: a lélek világának, a tanácsadói és az angyali világ ciklusainak felderítése. Pontosan olyan ciklusokban dolgoznak, mint ti. Semmi nem létezik a körforgás [ciklus] birodalmán kívül.

Amikor elhatározzátok, hogy akartok valamit, ez egy gondolat folyamattá válik valóságotokon belül. Ha egyszer ez a gondolat folyamattá lett, érzékelhető valósággal bír. Bármi, aminek van érezhető valósága, fogékony az élet legnagyobb előrejelzőire – a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvére.

Most közületek mindenki – vagy bárki, aki ezt a cikket olvassa – tudatára ébred annak, hogy tanácsadói ciklusaitok, képességetek, hogy kapcsolatba lépjetek a tanácsadókkal, bizonyos időkben erősebbek, mondjuk egy 30 napos szakaszban, mint máskor. Tehát most a kérdés ez: Hogyan találom meg ciklusom csúcspontját, hogy más elérhető rezgési hatalmaktól, erőktől üzeneteket fogadjak? Az első dolog, melyet tesztek, hogy a Tíz Alapelven keresztül teszitek fel a kérdést. Futtassátok át ezt az Alapelvek teljességén. Most, ha egyszer átfuttattátok ezt a kérdést mind a tíz Alapelven, legalább három lehetőséggel, vagy lehetőségek hármasságával rendelkeztek majd (átfuttatva a kérdést az Igazság, Bizalom és Szenvedély hármasságán), mely a legjobban megmutatja a fény látatlan erőivel való kommunikációban lévő ciklusaitok tetőfokát.

Ha egyszer rendelkeztek a hármassággal, egyensúlyozzátok ki azt a négy-test rendszerrel. Tekintsétek meg, min megy keresztül fizikai világotok. Harmonizáljátok ezt az érzelmi, gondolati és lelki testekkel, és ráleltek ciklusotok csúcspontjára. Ez a tetőpont az a pont, melyen a szokásosnál több időt akartok eltölteni meditatív állapototokban.

Néhány példát fogok nyújtani számotokra. Valaki, aki előttem, a hallgatóság soraiban ül, egy párhuzamos nyolc napos ciklussal bír, ahol csúcsponton van, hogy beszéljen a külső erőkkel. Más férfi energia a hallgatóságban hét napos ciklussal bír, mely alatt gyógyítási tudásának legmagasabb rezgése tetőzik. Ez azért van, mert minden energiáját egy gyógyítás körforgásban működteti. A hallgatóság soraiban egy hölgynek olyan ciklusa van, mely megnyílik a kiegyensúlyozó összpontosításnak kétszer egy hónapban. Tehát a tetőfok ciklus négy napjával bír, mialatt „csatornázhat”, vagy közvetítő lehet, két nap itt, két nap ott. Mindegyik más.

AZ ISTENI KÖRFORGÁS, CIKLUS SZÁMMISZTIKÁJA

Minden rendelkezik egy meghatározott körforgással, és a ciklus szakasza csekély hatással van a végeredményre. A ciklusok belsejével törődtök és nem a széleivel. Tehát, ha az isteni hangot kutatjátok ebben a ciklusban, javaslom, hogy a ciklus numerológiáját tekintsétek meg.

Szemléljünk meg például egy 30 napos ciklust, és vizsgáljuk meg a 15. napját ennek a ciklusnak. A 15 elég könnyű, mert ez „6” [1+5] az én számmisztikámban. Ez igazán egy „6”? Az isteni ciklusban veszed az „1”-et és az „5”-öt, ami „6”-ot tesz ki. Most képzeljétek el gondolatban a „6”-ost, és helyezzétek be az „1”-est a közepébe. Igazából ez helyezi be ciklusotokat helyes isteni távlatába [perspektívájába], jelentve azt, hogy inkább egy „7”-es, mint egy „6”-os ciklussal bírtok. Jóllehet a „6” a mester száma, a „7” az átmeneté.

Minden ciklus egyazon alap módszerben jön ki. Csupán helyezzetek át egy „1”-est a véges számon keresztül, behangolva a mikrovilágot. A mikrovilág utána kiterjeszkedik a makrovilágba. A 15. nap példánkban, a ciklus, melyet keresel a „7”, mert itt összeadnád az „1”-et az „5”-tel, hogy megkapd a „6”-ot, és utána az „1”-est átfuttatnád rajta, azt „7”-té alakítva. Ebben a ciklusban bármi átmeneti módon tisztázódik. Ha egyszer megtalálod azt a ciklust, melyet kutatsz, képes leszel használni ezt az energiát, hogy utat mutasson neked.

AZ ÉRZELMEK, MINT KIEGYENLÍTŐK

Gyógyító utazásotokban, amikor valami olyan dologgal találkoztok, ami arra késztet, hogy a négy test közül az egyikre összpontosítsatok – fizikai, érzelmi, gondolati, vagy lélek test – tudjátok, hogy ez az, amire figyelmet kell fordítanotok. Ebben a fényben, az érzelmi test a négy test kiegyensúlyozója. Tehát itt, veszitek az érzelmi test folyamatotokat, és alkalmazzátok, hogy kiegyensúlyozzátok ciklusaitokat.

Elsősorban, születési jegyetek ad egy hónapot, vagy legalább egy időszakot, ahol az energia a leginkább működik. Például, a november a Nyilas hónapja. A november a 11. hónap, mely elvisz titeket egy „2”-eshez. Most vegyük a „2” számot, és támogassuk, ha akarjátok egy „1”-es számmal, jelentve azt, hogy behelyezitek ezt az „1”-est a „2” közepébe. Most van egy „3”-as ciklusotok, ami azt jelenti, hogy bárki, aki ebben a bizonyos területen dolgozik a hármasság összpontosítását kutatja, az Igazság, Bizalom és Szenvedély hármasságát. Tehát, ha egy gyógyító energia vagy, és ez a „11 születésűek”, vagy a Nyilasok, most tudjátok, hogy meg kell vizsgálnotok az Igazságot, Bizalmat és Szenvedélyt gyógyításotokban. Azok az erők, hatalmak, melyeket alkalmazni akartok bennük találhatóak.

Nem számít, min dolgoztok, az érzelmek lesznek a gyújtópontok [fókuszok]. Ezek a ti kiegyensúlyozóitok. Nem kerülhetitek el. Közületek azok számára, akik a szeretet hiányával dolgoznak, vagy nem tudják, hogyan mutassák ki, vagy hogyan fogadják a szeretetet / szerelmet, a gyújtópont [fókusz] mindig az érzelmi folyamat lesz. Közületek azok, akik a harag kezelésével dolgoztok, az érzelmi testetekre kell összpontosítanotok.

Tehát, annak érdekében, hogy az érzelmek energiáját kiegyenlítsétek, alkalmaznotok kell a Tíz Alapelvet. Ha egyszer alkalmaztátok ezeket az alapelveket, és egy olyan összpontosításba vittétek, melyre szükségetek van, akkor átszőhetitek mind a négy testen: a fizikai, érzelmi, gondolati és érzelmi testen. Azt mondjátok: „Kirael mester, az érzelmeken visszük keresztül az érzelmeinket?” Ó, úgy, ahogy mondjátok. Amikor ezt megteszitek, ez visz el titeket a kiegyensúlyozó mozzanathoz, és ez viszi el nektek annak az üzenetét, hogy mi szükséges ahhoz, hogy szándékotokat annak teljességéhez elvigyétek.

ZÁRSZÓ

Utatok egy állandó kérdés. Az út egy állandó kutatás, a fejlődés állandó kérdése. Sosem érkeztek meg. Keresztülmentek a tudatosság egyik szintjén a másikba. Ez egy körforgás, ciklus.

Állandóan körforgásban vagytok. Sosem érkeztek meg a végponthoz; mégis áthaladtok egy ponton, mely előidéz egy új kibontakozó ciklust. Amikor megtanuljátok, hogyan határozzátok meg ciklusaitokat azáltal, hogy a számotokra hozzáférhető különböző erőket, hatalmakat használjátok, az egész emberiség legnagyszerűbb tisztaságához értek el, miszerint ezt a világot ti vezérlitek, mely egy olyan erő, ami nem ismeri fel, hogy hatalommal bír. Amikor felismeritek, hogy rendelkeztek azzal a hatalommal, hogy irányítsátok erőtöket, életetek azzá válik, amilyenné akarjátok.

Tehát, közületek azok, akik attól félnek, hogy olyan életük lesz, ami túl jó, higgyetek nekem, amikor ezt mondom nektek, nem a „túl jóba” fogtok megérkezni. Ciklikusan átmentek rajta, megtartjátok a körforgást, és a létezés egy másik síkjára mozdultok el. Ez a kulcs az élethez.

Nem kell aggódnotok amiatt, hogy olyan életetek lesz, ami túl jó. Tudom, hogy különösen hangzik ez számotokra, azonban néhányan amiatt aggódnak, hogy olyan jó életük lesz, melyet nem érdemelnek meg. Nem kell emiatt aggódnotok, mert nem érkeztek meg ebbe az életbe; egyszerűen körforgásban áthaladtok rajta. Ahogy ciklikusan átmentek rajta, a kalandok egészen új sorát teremtitek meg, a hullámhosszok egészen új sorát, és utána, higgyetek nekem, körforgásotoknak, ciklusotoknak egy egészen új része bontakozik ki.

Isten áldjon meg titeket, és jó estét.


Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester [Vezető] Tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

A hangfelvételek és könyvek megrendelhetők, illetve letölthetők a www.kirael.com oldalon – angolul. Ha valaki személyes kérdést szeretne feltenni Kahunak, vagy Kirael mesternek, ezt szintén megteheti az online videó közvetítések alkalmával is – angolul. Angolul tudó olvasóimat nagy szeretettel fogadják az online tanfolyamokon is.

© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

Forrás: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.