2009. október 26., hétfő

Ősi bölcsesség


Ősi bölcsesség

Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével

The Wisdom of Ancients 
© 2005 Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
www.kirael.com

A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Ez a második cikk, mely a nemrégiben [2005-ben] Lemuria hajdani világáról megjelent könyv idézeteit tartalmazza. Kahu Sterling közvetítésével, Kirael fejezetről fejezetre diktált le egy átfogó könyvet Lemuriáról és annak bölcsességéről. Ez a kötet 2005 közepén került kiadásra.[1]

Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy Kirael mester a „szövet” szó használata során bármilyen gondolatmintára hivatkozik, melyet a tudatosság szintjén alkottak meg. Tehát, például, földi síkunk számos szövetből áll, beleértve az ásványok szövetét, a növények, állatok, rovarok szövetét, és természetesen az emberiség szövetét. Hasonlóan, egy emberi lény négy testből, vagy szövetből áll: fizikai, érzelmi, gondolati és lélek [testből / szövetből].

KIRAEL: Habár a tanulás volt minden lemuriai lény alapvető felelőssége, a Teremtő bölcsessége is volt egyben, hogy egy bizonyos csoportot beiktasson, melyet „az ősöknek” hívtak. Az előző megtestesülések legjelentősebb időszakához való hozzáférés hatalmát fedték le velük. Ennek oka többrétegű volt, mivel semmit sem vesztegethettek el az élet ezen legutóbbi szintjén.

Ezen ősöket nagyra becsülték, mivel biztosították a gondolat kihívását. Ritkán adtak teljes lecke tervet, mivel tudásukban benne foglaltatott, hogy Lemuria lényei ezen ismeretek még nagyszerűbb megértésére derítenek fényt. Annak érdekében, hogy ősinek véljék őket, vissza kellet utazniuk a lemuriai életet megelőző megtestesülésekbe – valójában megelőzve bármilyen életformát, ami itt létezett, ezen a bolygón, melyet Földnek hívnak. Az ősöknek hozzáférésük volt az összes első időkre visszavezető úthoz, ahol a Teremtő előidézte Teremtésének felfedezését a fejlődő lények számára.

Nem fogok hosszasan beszélni ezekről az időszakokról, mégis fontosnak tűnt a jelen lényeinek, hogy legalább a fejlődés [evolúció] alapjait megértsék Lemuria nagyszerűségének jobb szemlélésének érdekében. Természetesen remek lenne emlékezni arra, hogy kibontakozásuk legnagyobb része még nagyobb tisztaságot idéz elő jelenlegi felébredésetekben.

Az ősök emlékezete szerint, e bolygó a Teremtő révén történt első befejezésekor úgy tűnt, hogy annak teljességében való megtapasztalásához egy lényegi [szubsztanciális] lényre van szükség. Bölcsességében, a Teremtő látta az angyali életforma bátorításának célszerűségét, hogy megkísérelje átélni [megtapasztalni] amit előidézett. A legfejlettebb életformáját választotta, azokat, akik el tudták hozni a tudást, hogy fél-szilárd létezésben jelenjenek meg, és ebben ösztönözték őket az ebbe a birodalomba való belépés útjára, és arra, hogy számoljanak be arról, amit érzékeltek.

Az angyalok olyannyira fellelkesültek annak okán, amivel találkoztak, hogy szinte lehetetlen volt megtartani őket a Föld bolygó fedélzetén. Minden alkalommal, mikor átéltek valamit, mint például, amikor a növényi szövet több csodaszép virágot adott, erősen érezték a szükségességét, hogy ezt a meglátást visszavigyék tudatosságuk szintjére, és megosszák mindenki mással.

A Teremtő, végtelen bölcsességében, végül megkérte az angyalokat, hogy eresszék le szárnyaikat, és álljanak el hazaútjuk megtételétől. Igazából a hajdani lemuriaiak fedezték fel, hogy az angyalok figyeltek, és a Teremtő rendelkezését oly jól teljesítették, hogy úgy mondták, a tudat ezen szintje végül teljesen elfelejtette a repülés képességét.

Az idők folyamán más dimenziókból való más életformák összeolvasztása történt, ami elegyítette ezeket az angyali lényeket, és előidézte, hogy a világnak szilárdabb életformája lett. Az utóbbi lények egy olyan dimenzióból származtak, amit ma az Elven világgal azonosítanak. Azért hozakodtam elő ezzel, mert szükség volt tisztában lenni azzal, hogy a hajdani lemuriaiak a tudatosság minden szintjéhez hozzáféréssel rendelkeztek, és bírtak azzal a nagyszerű képességgel, hogy átszőjék e más fajok útját napjaink lemuriai tanulási görbéibe.

A Meghatározott Fejlődés Három Oka

Ezen ősi lények egyikét Mafu-ként ismerték. Az volt a feladata, hogy szolgálja a lemuriai tanácsokat, és segítse őket a felfedezés fejlődő útján az ősök megértésében. Az idő és a hely megtakarítása végett, örömömre szolgálna megmutatni nektek a lemuriai időszak egyik első írott rendeletét. Tudjátok, nem fogom megmutatni jelentését, mégis kötelességem a modern nyelvet [angolt] használni, hogy ecseteljem jelentését.

Az időt szolgálja, ahogy a mostban látnád, ha ránéztek az Földetek egyik legősibb tanítására. A jelenlegi váltás megértésének tükrében, mellyel minden életvonal szembe fog nézni, fontos megérteni, hogy a Föld síkjának keresztül kell haladnia az energiában történő sokszoros változáson a megannyi megtestesülés alkalmával. Ebben a fényben lehet, hogy megengeditek teremtő önvalótok elméjének, hogy belemerüljön természetes tudásába, és lássa a változó világ tisztaságát. A Teremtő energiájában nem keresi a minden-tudás megtapasztalását, vagy a véghezvitel teljes sajátosságát, zamatát. Ilyennek látszik, mivel ez az utolsó lépés az egyénnek, mielőtt egy újat kezd el.

[Megjegyzés: Mafu rendeletei következnek, melyet a „Meghatározott Fejlődés Három Oka”-ként neveztek el. Mafu rendelkezéseinek megfelelően, ezt a nyilatkozatot a „lemuriai tanácstagoknak kellett tanulmányozni, akiket az összetett szintű gondolat-lények harmonikus élettartam kiegyenlítésével bíztak meg”.]

IGAZSÁG

MAFU: A teremtés elméletének bizonyosságában, az egyénnek mindig hajlandónak kell lennie meglátni a teljes területét a feltáruló új és örökkévaló megszámlálhatatlanul sok áramló tudásnak. A leginkább központi és tiszta szál, amely együtt tartalmazza az összes vonatkozó témát, a gondolat-szálak bármely szövetében az az egyetlen részecskeszál, melyet Igazságként ismernek. Ez a lényegi [mag] rezgés idézi elő az összekapcsolódó részecskék átszövését egy örökkévaló hang és dallam folyamába. Másfelől, ezek a hangok színpompás rezgések keletkezései, és amikor ebben az igazságban beszélnek az idő minden mintázata számára megmaradnak.

Az igazság a kulcs a tudáshoz, mind az emlékezetben megtartott, mind a még kibontakozásra váró tudáshoz. Igazság nélkül a szó [ige] és gondolat a részecskék egy olyan mintázatát alkotja meg, ami a zűrzavaros [kaotikus] rezgést formálja meg. Ebben születnek meg az aggodalom által vezetett gondolatok lehetőségei. A félelem ezen formája, eltérően az ismeretlentől való félelemtől, életlen, homályos színek szerkezetévé válik, megengedve a részecskéknek, hogy szabadon csatlakozzanak egyetlen meghatározott cél nélkül.

Ahogy ez a homályos színáramlat minta folytatja megformálódását, a zűrzavar válik uralkodóvá, előírássá. Ebben a zűrzavarban a káosz uralkodik. Az igazság lényegi folyama nélkül mindent a gondolatokhoz igazodó lehetőségeken átszűrődő értelmezésre hagynak. Egy olyan fénymintában, mely nem kapcsolódott össze az igazság fonal révén, egy új áramlat elrendezés [formáció] kezd kiemelkedni.

Amikor az igazságot bármilyen módon megszínezik, az valószínűséggé válik, és a lehetőség csábító világában, minden egyes irányító, vagy irányítani próbáló gondolatnak hagyják, hogy az a sok gondolatminta vezesse, melyet már elődeik beleszőttek a szövetbe. Röviden, az irányítás egy új formája kezd alakot ölteni. Ha ezt továbbra is az igazság fonal nélkül hagyják, ez az energia ténylegesen magára vállalja saját gondolatának kitervelését. Vonzereje válik azzá, amiről a tömegek esélyként szeretnének vélekedni. Valójában, ez egyszerűen bármely jelentős történelmi emlék visszahívása, mely teljesen nem emlékeztet egy jellemző időkeretre sem – lehet akár jelenlegi, vagy egy másik élettartamból – majd behelyezi azokat minden jelenlegi gondolati folyamba.

Az igazság lényegi folyama nélkül, elkezdi beleszőni energiáját a rendszertelen gondolatokból álló össz-mintába. Itt, fejlődni képes saját összhangjában, és az egyén a kibontakozó élettartamot annak hagyatékaként találja, melyet egy igazán tudatos szinten nem választott. Ennélfogva, egy tanácstag első szabálya, hogy megalkossa az igazság folyamát, bármely tudatosan teremtő gondolat felépítését megelőzően. Az előírt folyamat során, mindent a jelen vágy alakít, és nem a körülmények véletlen összetalálkozása.

Minden gondolat-megnyilvánulásnak [manifesztációnak] a részecskék tiszta rezgéséből kell származnia. Ebben, mindent, ami ebből következik, a fejlődéshez [evolúcióhoz] illőként határozzák meg. Ha valaki tudatosan teremti meg az igazság lényegének [magjának] rezgését, csupán ekkor fogják meghatározó tanításra méltónak ítélni.

Az igazság részecskefolyamának létrehozását a harmadik szem szintjén lévő egyetlen részecske előhívásával lehet végrehajtani. Tudatosan keletkezik egy részecskefolyam, ami lényegként [magként] fog fellépni. A gondolat e kiindulópontjában születnek meg a párbeszéd összetett részecskéi, az igazság fényébe öntve, mely fenntartja a hihető értekezés következetességét. Kizárólag erről a szintről kell szólni, és minden hozzászokik ahhoz, hogy minden szót elhisznek, melyet kijelentetek, és ebben a világ kitárul a valószerűségbe [realizmusba].

BIZALOM

MAFU: A meghatározott fejlődés második okát Bizalomnak lehet hívni. A lemuriai örökség fejlődésének szerény kezdetekor, itt kérünk titeket, hogy erősen fogódzkodjatok annak a tudásába, hogy a bizalomnak hatalmas szerepet kell játszani az összhang megalkotásában, abban a világban, melyet arra választottatok, hogy benne fejlődjetek. Itt található meg az esély a fejlődő lények alapelvének fejlesztésére, hogy használják azt, melyre „helyi agyként” hivatkoznak együttesen az „omni-aggyal”, ily módon előidézve a megtestesült gondolkodás tiszta elegyét, és az egyetemesebb tudatosságban található tisztaság határtalan megértését.

A Bizalom a fény-intelligencia forrásának elfogadásával kezdődik, amely láthatatlan a harmadik dimenziós érzékelés számára. A gondolat két világának e kapcsolatának felfogásában – tudván, hogy e szinteknek mindig úgy kell tűnniük, mintha egymástól függetlenül cselekednének – biztosítják, hogy senki se érezze úgy, mintha tervüket [blueprint 2] meghamisították volna. Mindenki tudja egy bizonyos szinten, hogy egy ajándék eljönni egy ilyen típusú harmadik dimenziós tapasztalásra, melyben a leckéket teljes mértékben meg kell tanulni. Ennélfogva, a fizikai síkbeli zavarok nemkívánatosak.

Például, az angyali rezgés nem fog, és ami azt illeti, nem is tud beavatkozni egy helyi lény tervébe azáltal, hogy közbelép és megváltoztatja a kiválasztott ösvényt, melyet az egyén követ. Ebben, a bizalom alkotóelemét kell fejleszteni. Az egyénnek érzékelnie kell, amikor ez a Tanácsadó világ fellép. Meg kell fontolnia az értesülést [információt], és fel kell ismernie a lehetséges következményeket.

Ennek megértéséhez a kulcs a közvetített gondolatok olvasása. Ha egy állítás egyedüli, csupán egyetlen eredménnyel, és alternatívát nem nyújtanak, szinte bizonyos, hogy az ego közbelép, és az ismeretanyag használhatatlan lesz. Ha az üzenet ellentmond minden tudásotoknak, valószínűleg ismét az ego játszik szerepet. Ha a gondolat révén kelepcében érzitek magatokat, vagy a jövőt előre megérző érzéketek összezavarodott, egyszerűen térjetek vissza a lélekhez, és kérdezzetek újra.

Bízzatok benne, hogy a lélek fog uralkodni, ha valaki a szeretet / szerelem szövetét alkalmazza kérdéseinek feltétele során. Az egot mindig leleplezi a szeretet / szerelem, és azt fogja választani, hogy ne cselekedjen jelenlétében. Lelketek kapcsolatába vetett bizalom alkotja meg a tisztaságot, hogy a lehetséges megoldásokat átnyújtják nektek, melyben elvárják tőletek a cselekvést. Ne feledkezzetek meg arról, hogy a lélek nem tud elmétektől függetlenül beszélni, és így érthető, hogy csupán abban bízzatok, ami jó érzés, és a szerelemben / szeretetben átszőtt.

A Bizalom egy döntő tényező tudásotokban. Bízni teljes tudásotokban azt jelenti, hogy cselekedjetek magabiztosan a végeredmény irányába. A Bizalom a központi gyújtópont [fókusz] a káosztól mentes világban. A Bizalom a kulcs annak a megértéséhez, hogy küldetésed annál egy nagyobb erőben átszőtt, melyet az öt érzékszerv képes lenne teljesen megfigyelni. A tapasztalati, vagy éteri értelmezés hatodik szintjét [azaz a hatodik érzéketeket] annak legmagasabb fokára kell fejleszteni.

Amikor a földi lények segítséget kérnek, a látatlan erők azonnal egy összetett lehetséges forgatókönyvvel válaszolnak, mely előidézi a beteljesítés valóságát. Bizalom nélkül a helyi lénynek nehézségei lesznek a vágyott válasz érzékelésében, és leggyakrabban az elutasításhoz vezet.

A bizalom magával vonja a fény látatlan erői és az ego rendszer közötti megkülönböztetést. A bizalom szakértelmében való teljes elkötelezettség érdekében az egyénnek élnie kell az imádság és meditáció készségével. Ha ezen képességek teljes mértékben a helyükön vannak, a bizalom a pontos mértéke annak, hogyan működjünk az igaz cél elérésének új szintjén.

Az igaz vágy távolítja el az összes zűrzavaros felépítést a szövetből. A céltudatos véghezvitelhez, az egyénnek az egyensúlyból ki kell szűrnie az összes ego részvételt. Ez a vágyott végeredmény érdekében egységes mesteri befolyásolást kelt, alternatív lehetőségeket hagyva hátra, létforma nélkül. A Bizalom a szabálya a végeredmény pontosításának, mely azzal a világgal való kölcsönhatáson alapul, melyet úgy éreztek, hátrahagytak, és amely annak a valósága, hogy minden az elragadtatás összekapcsolt ereje. A bizalom cselekedetének megtanulásának eredménye egy olyan élet, mely meghatározza az ego csökkentését, és annak a tudását idézi elő, hogy szeressünk felelősséget vállalni sorsunkért.

[Megjegyzés: Ezzel végződik Mafu rendeletének közvetlen átadása. Ennek az üzenetnek a befejező részében, Kirael mester saját rezgési forrásából beszél a Szenvedélyről, a meghatározott fejlődés harmadik okáról.]

SZENVEDÉLY

KIRAEL: Mivel minden fejlődő életet az érzelmi test visszatükröződésének fogják tekinteni, az erő, mely a vágyat okozza egy szükséges rezgés, hogy az egyén az ösvény mentén elmozduljon. Amikor a szenvedély eltompul a helyi agy betáplálása révén, az eredmény az izgatottság, és ebben egy ingadozó minta uralkodik. Ez pedig előidézi, hogy a tömeg-tudatosság zűrzavaros [kaotikus] hangzaton, és szín-rezgésen rezegjen, mely bonyolult mintává változtatja a tiszta fejlődést.

Valójában, barátaim, ha a jelenleg kibontakozó fejlődésetek mátrixát akarnátok láthatóvá tenni, egyszerűen uralkodó szervként az izgatottságot látnátok. A számok, melyek használatosak mintátok összehangolásához, kiegyensúlyozatlannak tűnnének, és ebben a számsor idézné elő a színek összefolyását, és a hangok békétlensége válna fejlődésetek mércéjévé.

Oly gyakran keveri össze a Föld síkjának jelen népessége e két leghathatósabb elemet: a szenvedélyt és az izgatottságot. A lemuriai időkben a szenvedély cselekedetét arra használták, hogy megfékezzék az izgatottság szintjét, amikor a fent említett szint fenyegette a kiegyensúlyozott végeredményt.

Habár a küzdelem szinte kizárólag a gondolati szövetben folyik, néha a teljes négy-test élmény megtanult készségének bemutatására használták. A lemuriai versenyt főként a teljes négy-test rendszer kiegyensúlyozásának, vagy újrarendezésének mérésére alkalmazták. Például harmonizáló erőpróba volt (vagy ahogy esetleg a jelenleg beszélt nyelven játéknak neveznék), melyet az Ellentétesség [polaritás] Cseréjének Kezdetleges Feladatának hívtak.

A résztvevőket párjaik választották ki, hogy közös egyensúlyuk fényében legyenek versenytársak. Ebben a versenyben a résztvevők számára megengedték, hogy elkülönítsék magukat egy holdfordulónyira – ami a jelen kor szerint egy hónap lenne – semmi többel, mint egy … felszereléssel, melyet ők létfenntartó alkotóelemnek [szubsztanciának] tartottak. Általában ez hozzávetőleg 12 liter folyadékból állt, mely egy teljes étkezéssel volt egyenértékű. Az alkotóelem több mint elegendő volt, mert a feladat idejének nagyobb részét meditációban töltötték.

Egyszerű emlékeztetőként, a tudatosság meditatív állapotában, az első dolog, melyet a résztvevő megtett: tudatosan lelassította szívverését percenként hozzávetőleg18 szívverésre. Ez az oxigén gyors csökkenését okozta a helyi agy számára, mely előidézte, hogy az omni-agy váljon vezető erővé. A test anyagcseréjét is nagyban lecsökkentette ez, kiküszöbölve a táplálék bevitelének szükségességét.

A harmonizáló kihívásának ebben a bizonyos típusában, 12 résztvevőből álló három csapatot választottak ki ezernyi jelentkező közül. Az ilyen kihívás célja leírható a lemuriai időt megelőző bizonyos ősi faj, vagy civilizáció pontos ösvényének nyomon követéseként. A verseny az ősrégi társadalmak által kiválasztott bizonyos ösvény nyomon követése volt, és hogy érzékeljék, felismerjék, útjuk hogyan befolyásolta a jelenkort. Bár minden kiválasztott fajt a lemuriai mértékek szerint kihaltnak kellett tekinteni, szükséges volt felfedezni a pontos mintát, melyet megtestesülésük fennállása alatt alkalmaztak.

Például, volt egy bolygórendszer, melyet Arius csillagrendszerként ismertek. Pontosan az ellenkező végén helyezkedett el a jelenlegi mértékhez képest, melyet Tejútnak hívnak. Ez a bolygó szó szerint kiégett jóval azelőtt, hogy Lemuria kontinensét valaha is benépesítették volna. Az Aries esetében, valójában az övék volt a technológiailag legmagasabban előrehaladott társadalom, és ebben nagyon is tájékozottak voltak arról, hogy bolygójuk a véghez közeledik.

Majdnem egy teljes generáció állt rendelkezésükre, hogy megtervezzék távozásukat és fejlődési mintázatukat, beleértve, hogyan óvják meg a feledéstől civilizációjukat. A csillagok átutazását tervezték, hogy egy világot keressenek, ami megengedné számukra utazóik egyesítését. Lehet, hogy ez volt az egyetlen dolog, melyet nem vittek véghez. Innen a lemuriaiak versenyzőinek mérkőzése.

Amiben az ariai faj igenis sikeres volt, DNS-ének majdnem minden bolygóval való vegyítésében, ahol életet találtak. Nem számított, hogy ezek kicsiny, vagy nagy bolygók voltak-e; az ariai utazók fajuk egy részét hátrahagyták a fejlődő lények helyi népességével keveredni. Általában, mivel magasabban fejlettek voltak házigazdáiknál, szükségszerűen átvettek bizonyos fajta vezetői szerepet egy nagyon rövid időszakra.

Ebben, a résztvevő lemuriai kihívókat hagyták, hogy alkalmazzák a dimenzió utazási technikákat a telepatikus koordinátáikkal együtt, hogy felfedezzenek bármilyen rendszert, melyet az Arius fajának rezgési aláírása hatja át. A 12-ből álló minden csapat számára megengedett volt a helyi világegyetem, vagy bolygórendszer tanulmányozása, melybe ezek a lények közbeavatkoztak, hogy meglássák, milyen messze vitte előre a helyi népességet a fejlődési ösvényen ezek a látogatások.

Itt közbevetném, hogy e gyakorolt versenyekből való tanulás az egyik legfőbb oka, hogy jelenlegi népességetek tartózkodik kölcsönhatásba lépni a szomszédos csillagrendszerek fajaival. A lemuriai versenyzők felfedték közvetítéseiken, auto-íráson és a kijelölt médiumok megerősítésén keresztül, hogy bármikor, amikor egy kifinomultabb, vagy egy mérhetően magasabb, nem elfátyolozott tudatossági szabvány [standard] rendszertelenül bevezetésre került egy fejlődő társadalomba, a közbeavatkozás pusztító volt. Tehát azt látnátok, hogy a jelenlegi helyi-agy okfejtésetek alapján versenynek vélt dologban, valójában a fajok fejlődése történt meg.

Jelen korotokban, a legtöbb versenyzőt izgatottság tölt meg, meghintve egy csekély mennyiségű szenvedéllyel. A jelen napjaitok atlétáinak ezért van szüksége, hogy oly sok pénzt kapjanak, hogy okot találjanak sportjukban való részvételre. A szenvedélyt általában a korai fejlődési szemléletmód révén kivonták belőlük, és azt vallják, hogy a győztes a legjobb, és senki más nem számít. A pillanat izgatottsága viszi be a tapasztalásba az elkülönülés ékét, még a csapatsportba is. Az izgatottság idézi elő annak a szükségét, hogy mindenki másnál jobbnak kell lenni, még vérontás árán is.

Másrészről, a Szenvedély az egész fejlődése az egyéni elismerés szükséglete nélkül. A szenvedély a szükség, hogy oly mélyen átszőve érezze magát a lehetséges végeredmények szövetébe, amely mindenki számára azt szolgálja, hogy abban legyen, melyet „győzelemnek” hívnak. Van azonban egy másik valóság, melyre összpontosíthattok, amikor megértitek, hogy a háborúk az izgatottságban kezdődnek és a szenvedélyben végződnek. A szenvedély kiterjesztése idézi elő az egyénben a Tudatos Teremtés Négy Pillérének elfeledését.[3]

Az izgatottságban, például, nehéz gondolni arra, hogy valami ilyesmiért imádkozzanak, mint „minden mindenki számára a legjobb módon oldódjon meg”. Szinte lehetetlen meditálni, és alkalmazni az izgatottság energiáját alvás-állapototok programozására. Mivel a mesteri befolyásolás kizárólag egy szeretetteljes végkimenetelnél működik, csekély haszna van az ilyen gyakorlatnak egy háborúszerű versengésben. Ezért hagyják, hogy a háborúk és az erőszak oly sokáig gerjedjen.

Amikor a szenvedélyt végül észreveszik, a kizárólagos győztes szükségessége elveszik, és a tudatosság egy igazságosabb állapota érvényesül. Bármi is indul ki az izgatottságban, a szenvedélybe kell teljesen energizálni, különben napjai meg vannak számlálva a kezdetek kezdetétől fogva. Még ha az időbeosztás évezredekig is él, az izgatottság szenvedélybe vált át, és az egyetlen Teremtő óhaja mindig diadalmaskodik.

A Meghatározott Fejlődés Három Okának első három rendelete itt véget ér, ahogyan azt leírta az egyik legnagyszerűbb elme, mely felelős az evolúció megörökítéséért.

Emlékeztetőül, a legjobb érdekünk lenne kiértékelni a jelenlegi fejlődési [evolúciós] időszakotokat e szavak magyarázatának fényében. És ebben a bizonyos mértékben, lehetőségetek [potenciálotok] a Tudatosság Nagy Változásának megtapasztalására ily mértékben válik erősebbé. Habár ezt a három okot [a lemuriai fejlődési tapasztalásból] az Első Élet időszakában írták le, értékesek maradtak a lemuriai létezés legvégéig.[4]

Reményt ébreszt bennem, barátaim, hogy ezekből az írásokból mindenki megtanulja irányítani tudatos gondolatait. Ha mindenki a szeretettel / szerelemmel áthatott gondolatokra összpontosít, amely a félelem ellentéte, a folyamatosan kibontakozó fejlődésben fogja találni önmagát. Barátaim, a félelem a mátrix eszköze a fátyol helyén való megtartására. Ez az ő fölényük, hogy távol tartsanak titeket a szeretet / szerelem művészetének [tudományának] felfedezésétől, mivel ez az ő okoskodásuk, hogy ha megengeditek a szeretet / szerelem fogalmával kapcsolatosan, hogy az csupán egy meseszerű kifejezés legyen, akkor állandósítani fogják irányításuk keverékét.

Megkockáztatva annak a lehetőségét, hogy egy kicsit vitathatóan hangozzon, emlékeztetlek titeket, hogy a hatalmak mindegyikőtöktől azt szeretnék, ha elhinnétek, hogy ők jelentik a végleges választ. Semmi többet nem szeretnének, mint hogy megmaradjatok azon hit mellett, hogy csupán a kiválasztott kevesek számára megengedett beszélni a Teremtő Istennel. Azt is elhitetik veletek, hogy még ennél is kevesebbek, a politikai vezetők elhatárolt csoportja irányítja az összes kormány eredményeit.

Az a változás, melyet az emberi népesség keres, csupán akkor kerül napvilágra, amikor „Mi a Föld Emberei” visszavezetjük annak a tudását, hogy a békét a félelem által állandósított betegségek [rossz] gyógyítása révén juttatjuk hatalomra. Egy egyszerű ok, barátaim, miszerint nem az egész bolygót borították be a világotokat a Tíz Alapelven keresztüli Tudatos Teremtésével, a következő állítás, melyet a békében lévő világ szabadsága szentesít:

Az igazság megértése idézi elő az abbéli szenvedély felidézését, hogy a dolgok a félelemből a szeretetbe / szerelembe mozduljanak el. Ebben a tisztaság fogja uralni az összes kommunikációt, és mindenki vágyni fog útjának elvégzésére. Ezek a befejezések idézik elő a még több tudás felhasználásának szükségességét az emberi lény tapasztalásának előmozdítására. Az imádság művészetén / tudományán keresztül állandóan emlékeztetnek titeket, hogy a párbeszéd nemcsak hogy valóban lehetséges, hanem szükséges is tanácskozni a Fény látatlan erőivel.

Ebben az állandósult szokásban visszanyeritek azt a képességet, amit minden mért időn keresztül alkalmaztatok, ahogy ráeszméltetek a meditáció világára. Ebben emlékezni fogtok hallási képességeitek lehetőségeire, és újból elkezditek hallani a mestereket beszélni. A rendelkezésre álló idő mennyiségének növelésére mindenki elkezdi alkalmazni alvás-állapot programozását, hogy a vágyott legfelemelkedettebb végeredményt biztosítsák. A 24 óra nagyobb részének alkalmazása, barátaim, megnyitja a lehetőséget egy nagyszerűbb felfedezésre.

Mindezt egyesítve [kombinálva] a világméretű mesteri befolyásolás felé mozdultok el, hogy a félelem elhagyásának és a szeretet / szerelem felkutatásának vágyán keresztül a Földön a béke váljon uralkodóvá. Világotok át fog váltani arra a tudásra, hogy nincs szükség kifogásokra, és életútjaitok szükségleteinek tudatos megteremtésén keresztül, utatok soha többé nem lesz bonyolult.


[1] Fordító megjegyzése: Kahu Fred Sterling könyve, mely Lemuria hajdani bölcsességéről szól, E-book formájában angolul letölthető a www.kirael.com oldalon.
[2] Terv [Blueprint] – egy megtestesült [inkarnálódott] lény életterve
[3] A Négy Pillér – Imádság, Meditáció, Alvás-állapot Programozás és Mesteri Befolyásolás
[4] Kirael mester szerint Lemuria korszakának három periódusa volt: Első Élet, Egyszerű Kor és Átmenet


© 2005 Fred Sterling
Contact: 
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 96819, USA
Lightways@Kirael.com, Tel: + 808 952-0880

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.