2009. május 6., szerda

Szenvedély


Tudatos Teremtés


Kirael mester a szenvedélyről


Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével

Master Kirael on Passion
© Fred Sterling
Contact:
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

KIRAEL: Ahhoz, hogy a szenvedélyről beszélhessünk, először fel kell fednünk, hogy honnan is ered a szenvedély. Kezdjük azzal, hogy arra a szenvedélyre tekintünk, ami megalkotta világotokat, és azokat, akik azt lakják. Hogy ezt megtegyük, barátaim, először vissza kell mennünk addig a pontig, amikor az idő nem létezett. Vissza kell mennünk abba a térbe, ahol az energia legegyszerűbb formáit fényrészecskék gyanánt ismerték.

Kezdetben ezek a részecskék céltalanul sodródtak olybéli létezésük örömében, hogy a Teremtő volt minden, ami szükségesnek tűnt. … és akkor megtörtént. Egyik részecske megérintette a másikat, és az eredmény egy közös energiaforma lett. A részecskék fényesen együtt mozogtak, élvezve minden lehetőséget, ami ebből az egyesülésből fogant. Amikor úgy tűnt, hogy ez az út olyan teljes, amilyen lehet, egy harmadik részecske csatlakozott, és megszületett a hármasság fogalma.

Abban a pillanatban azt mondták, a Szeretet [Szerelem] valósággá vált. Attól a perctől kezdve, a szenvedély vezette a Szerelemre [Szeretetre] való emlékezést. Amikor a hang rezgésén keresztül mondták ki a Szerelem szót, és hozzákapcsolták a szív energiájának teljességéhez, tanúi lettek annak a valóságnak, ami az Igazság, Bizalom és Szenvedély Hármassága. Egyszer majd egy szép napon, ez alatt a minden kibontakozó társadalom valóság-erejét fogják érteni.

A Teremtő, abbéli egyszerű vágyában, hogy teremtsen, megengedte a részecskéknek, hogy olyan sűrűségűvé váljanak, hogy kifejlődtek a nap-csillag rendszerek. Először mondom a napot, és utána a csillagot, mert ezt a sorrendet választotta a Teremtő. Először a bolygók lettek, utána az élet következett, ami megengedte a Teremtőnek, hogy megtapasztaljon mindent, amit Ő alkotott. Ezzel született meg az evolúció, mint a lehetőség, ami az egyik olyan legmesteribb tervben játszódik, ami valaha is megfogant.

Ez nem egy elmélet, barátaim, hanem egyszerűen egy mód, amit a Teremtő választott, hogy átéljen mindent, amit Ő teremtett. Ahogy a létezés egyik szintje elkészült, egy újabb kaland érkezett el. Hamarosan a kitörés határán az élet volt, kezdve a növényi élettel, és olyan egyszerű energiákkal, amit ma állatvilágként ismernek.

A Teremtő az alkotás végtelen képességében, hamarosan meglátta annak a szükségességét, hogy megalkossa Önmaga egy részét, Önmaga képére, amiben körülnézhet, hogy mi válik valóra. Ezután, mint Teremtő, fényrészecskék halmaza volt, és Ő azt választotta, hogy képviselteti Magát egy lélek fény formában, és már rögtön vezette is a kibontakozó paradicsomot.

Még Önmaga vibráló fényformájában, hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a Teremtő még mindig korlátozva érezi magát. Korlátozottsága azon a tényen alapult, hogy nem tudta teljesen értékelni saját teremtéseit, mert hiányzott az a sűrűség, ami azzal rendelkezik, aminek el kellett jönnie. Ily módon megfogant benne, hogy Önmaga részecske-rezgésének további fokozásával, meg tudott formálni egy színpompás energia elrendezést, amit emberként ismernek. A Teremtő annyira fellelkesült azon képessége miatt, hogy minden világ legjobbját keltette életre, hogy meghozta a döntést, hogy ezt az embert egy öt érzékszerves fajnak alkotja meg. Az élet, ahogy ma ismered, elkezdődött.

A Teremtő szenvedélye olyan hatalmas volt akkoriban, hogy kétségtelenné vált: a Szeretet / Szerelem megtapasztalása érdekében egyensúlyt kellett teremteni. Így történt meg, hogy az ember lefeküdt aludni, és oly mélyen aludt, hogy létezésének formája a legteljesebb energiában született meg – az érzelmi szenvedélyben – ami örökké kiegyensúlyozza a férfi energiát. Ily módon a női [energia] megkezdte útját.

Ez visz el minket ahhoz a szenvedélyhez, amit lehetséges, ma mindegyikünk választana, hogy benne éljen, akár a Teremtés részeként, akár képességként, hogy megtapasztalja a Szeretet [Szerelem] igazi jelentését. A Teremtő minden lényegi részének, vagy felsőbb énjének megengedte, hogy átutazzon mindenen, amit Ő megteremtett. Amikor egy lényegi én teljesen tisztában van azzal, hogy hogyan legyen egy fejlődő lélek, megengedett számára, hogy kinyilvánítsa szenvedélyét azáltal, hogy részecskéit felgyorsítja arra a rezgésszintre, ami szükséges az emberi forma megalkotásához.

Itt kezdődik az emberiség azon útja, hogy emlékezzen fényének teljességére. Az emberiség minden lehetséges tapasztaláson átutazik, hogy megértse és felfogja igazi forrását, a Szerelmet [Szeretetet]. Szenvedélyessé válik annak felkutatásában, hogy meggyógyítsa magát, vissza a Szerelembe [Szeretetbe], mintha valamilyen módon valaha is elkülönítették volna ettől. Igazából nem létezik űr, csakhogy ezt érzékeli. Mégis ebben az emberi formában a teljes megtapasztalás az, hogy ráébredjen igaz Forrására, és ez, barátaim, annak a bizonyossága, hogy mindegyikőtök ezen a bolygón valójában ennek a teljhatalmú Teremtőnek egy alakja. Nem tisztázza ez a „testvér” szó jelentését?

Barátaim, a szenvedély egyszerűen csak vágyni a legideálisabb végeredményre minden olyan törekvésben, amiben van szerencséd részesülni életed tervében. A szenvedély az az erő, ami biztosítja, hogy mindenki visszatérjen a Teremtő Fényébe. Mindenkinek önmagán múlik, hogy melyik utat választja.

Képzelj el egy csodálatos színdarabot, amire elmész. Figyeld meg, hogyan követi a főszereplő a rendező utasításait, akit a színdarabot színpadra alkalmazó személy választott, hogy felelős legyen a darabért. A tökéletes játék a színészen, a rendezőn és a szövegkönyvírón múlik. Barátaim, mi a helyzet, ha ez az egész az életről szól? Életed egy olyan színjáték, amit egyetlen egy lény ír, rendez és játszik: TE.

Következésképpen, légy elég szenvedélyes, hogy minden törekvésedben megalkosd a tökéletes végeredményt. Ne elégedj meg azzal, hogy színdarabod valami távoli mesteri energia vezérelje. Használd ugyanazt a szenvedélyt, amit Teremtőd alkalmazott, hogy utad a lehető legtöbb legyen.

Légy a saját életed teremtője. Hagyd, hogy a szenvedély uralkodjon minden vágyad felett. Ebben a pillanatban kezdd újra életed. Ha megtapasztalod a Forrásból az életet, és minden tapasztalatot annak végső határáig emeled, biztosíthatlak, hogy sosem kell megismételned egyetlen egy esetet sem. Az élet örömmé változik, és ebben érezni fogod a szenvedélyt, amiből születtél.

Jó estét


© Fred Sterling
Contact:
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880