2011. augusztus 4., csütörtök

A világbéke megteremtése - utazás belülről


A világbéke megteremtése: utazás belülről

Kirael mester tanácsadó Kahu Fred Sterling közvetítésével

© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: Nagy ébredés történik ezen a bolygón. Erre úgy gondolok, mint az Istennő felébredésére minden lélekben a Földön, egy olyan korra, amikor nektek el kell érni az önvaló nagyobb megértését. Így, kérlek titeket, gondolkozzatok tisztán arról, hogyan teremtsetek békén önmagatokban!

A fő oka annak, hogy nem értétek el a békét a Földön az, hogy közületek oly sokan várnak a politikai, vallási, természetfeletti [metafizikus], vagy lelki [spirituális] vezetőkre, hogy ezt megtegyék. Ne forduljatok politikai vezetőitekhez, hogy megmentsék világotokat; ne essetek prédájává a cifra szavaiknak, vagy a vallási vezetőitek dogmájának, hogy az Isteni Teremtő nem szán meg titeket, vagy irtózva tekint rátok. Az Isteni Teremtő csupán szeretettel bír irántatok, és tudja, hogy a külső béke megteremtése érdekében először azt az önvalóban kell megteremteni.

Felhívlak titeket, hogy akarjátok magatokat harmóniában lenni, hogy ráleljetek a belső béke valóságára. Nyissátok meg szíveteket mindennek életetekben, tudván, hogy gondolataitok teremtenek. Mások, lehet, hogy befolyást gyakorolnak arra, mit gondoljatok, azonban ti vagytok a felelősek gondolataitokért. A legjobb remény a békére abból a nagyszerű tisztaságból ered, hogy világotokban minden a gondolataitok eredménye. Amikor valaki haraggal, vagy csalódottsággal [frusztrációval] közelít hozzátok, negatív energiával telve, csupán csukjátok be szemeteket egy pár másodpercre, és lássátok a nagy Teremtő Erejének sugarát belépni a korona csakrátokon keresztül, és érezzétek ennek a harmonikus szeretetnek / szerelemnek a jelenlétét. Ekkor, ha szeretnétek válaszolni ennek a személynek, tegyétek meg ezt azáltal, hogy az „ÉN VAGYOK”-ből jöttök elő. Higgadtak és békések lesztek. Képzeljetek el egy egész világot, ahogy irányítják, és energiát adnak gondolataiknak oly módon, hogy „Mi az Emberek” egyesülnek a ráeszmélésben, hogy a béke a világban a belső béke megteremtése révén kezdődik el.

Rálelhettek a belső békére és harmóniára a legzsúfoltabb utcákat járva Manhattan, vagy Los Angeles közepén, vagy bárhol is vagytok. Nem kell elkülönítenetek magatokat valahol egy barlangban, vagy egy hegy oldalán. Inkább, tekintsetek magatokba, és tudjátok, hogy a Teremtő Fényének részecskéjeként, vég nélkül teremtetek, azért, hogy mindig egy új élményetek legyen. Mindaz, amit tennetek kell az, hogy az élmény ösvényén a legfelemelkedettebb fényben járjatok.

Most, tekintsük meg a különbséget a kettősségben [dualitásban] lévő szeretet egyensúlya, az Istennő szeretetének egyensúlya és az emberi élményben lévő szeretet egyensúlya között. Ha keresitek ebben a kettősségben az egyensúlyt, szemléljétek meg a nagy Teremtő Erőt! Alkotott, és összeszőtte az élet szöveteit – a növények, ásványok, emberek és rovarok szövetét – hogy megalkossa ezt a nagyszerű élményt. A szövetek e folyamatában minden a gondolatban és az egyensúlyban teremtetett. A kettősségben az egyensúly az ellentétek egyike – jó / rossz, magas / alacsony, stb. Az ifjú, gyönyörű Krisztus gondolatai tiszták voltak, mégis, még mindig ki kellett egyensúlyozni a jóban, és rosszban, mert ez a kettősség, ahol a béke csupán akkor érvényesül, ha a jó uralkodik.

Most, vizsgáljuk meg az Istennő fényt, egy nemmel nem bíró energiát, mely a szeretet hatalmával telt. Tehát, ha egy férfi lelkiséget képviselő [spiritualista] vagy, te egy Istennő vagy, mely nem tesz téged elnőiesedetté. Eltérően a kettősség egyensúlyától, az Istennő fény nem bír yin/yang-gal. Az Istennő fény egy olyan szeretet felébredése, melynek nincs ellentéte. Az egyetlen dolog, mely kiegyensúlyozhatja az Istennői szeretetet, a még több szeretet. Ezen a Földön a béke annak a felismerésével érkezik el, hogy az Istennő szeretet átitat titeket. Öleljétek fel, mert nem számít, mi történik ebben a lenyűgöző, gyönyörű energiában, melyet mi Nagy Változásnak hívunk, az Istennő szeretet fog uralkodni, és az Anyaföld erről gondoskodni fog.

Az emberi élményben azzal a képességgel születtetek, hogy legyen gondolatotok, és használjátok ennek a gondolatnak az akaratát, hogy átalakítsátok szavakká. A szavak egy érzelem varázslatos rezgését idézik elő. Sokan azt hiszik, hogy a harag egy érzelem, azonban a harag a gondolati testeteknek egy terméke, mely azt okozza, hogy érzelmi testetek kibillen az igazodásból. Érzelmi testetek csupán a szeretetet ismeri, és ráébreszt egy gyógyító útra együttesen a négy testen belül. Így, engedjétek meg, hogy a szeretet világa kalauzoljon titeket életetek hátralévő részén mindvégig, és közösen meg fogjátok találni a békét az Anyaföld rezgésének megemelése révén, annak érdekében, hogy megalkossátok a legbékésebb és legharmonikusabb lehetőséget. Amikor ez megtörténik, a legdinamikusabb erőtökre fogtok rálelni – a Teremtő Szeretetére. Ebben a Szeretetben, a tanácsadók, oltalmazók, angyalok, „Mi az Emberek”, a felsőbb ének, minden élőlény, mely ebben a fejlődési tervben [evolúciós projektben] létezik, melyet Földnek hívnak, egyesülhet, és a világban bárhol csatlakozhat a béke megteremtéséhez. Mindez azt a bátorságot igényli, hogy a béke trubadúrjai [dalnokai] legyetek. Engedjétek meg akaratotoknak megteremteni a békét a Földön.

KÉRDÉS: Az Istennő szeretetének és fényének újbóli felébredése az Anyaföldön magától értetődően átváltja az emberek tudatát?

KIRAEL: Az Istennő fény felébreszt egy programot elméteken belül. A Vénusz oly régen igazodott a Földetek síkjához, hogy az idő nem mérheti ezt. Ekkor az összes egyetemes fény Istennői találkoztak ott. Tudósaitok azt hiszik, hogy a Vénusz egy lakhatatlan bolygó. Nos, mi bármit el tudunk foglalni, tudjátok. Az Istennők összegyűltek egy gyönyörű felhő, fénypára alatt, és azt színlelték, hogy fejlődő alkotások, fátyolként kezelve a felhők képződményének tömegét, melyet a Vénusz körül láttok. Elhatározták, hogy szeretetüket minden fejlődő bolygóra kiadják, felébresztve saját Istennő fényüket minden fejlődő [evolúciós] lényre, emberre, vagy másképp. Abban a pillanatban, hogy ezt a döntést meghozták, elhaladtak a Nap és a Föld bolygó között, mely az egyik utolsó színre lépő bolygó volt, hogy így mondjam, hogy megengedjék „Mi az Embereknek” kisarjadni az Istennő fény legharmonikusabb lehetőségébe.

Azok, akik nem hajlandóak elfogadni életükben a békét, életüket nagyon rögösnek fogják találni egy időre. Közületek azok, akik azt választják, hogy felébresztik Istennő részecskéiket, őket az Istennő energia fogja körülvenni, mely táplálni és szeretni fog titeket, és a szeretet nagyszerű Istennői mind szétterjesztik majd energiáikat e Föld síkján mindenhol.

KÉRDÉS: Még hogyan alkalmazhatjuk az Istennő energiát a béke megteremtése érdekében?

KIRAEL: Ez most a ti időtök a kristályok elültetésének megkezdéséhez az Anyaföldbe, ahelyett, hogy kiveszitek őket onnan. Annak megsegítéséhez, hogy az Anyaföld érezze az Istennő fényt, vegyetek ki valamit az ásványi szövetből, egy kristályt, melyet szerettek, különösen egy lemuriai kristályt, mondjátok meg az Anyaföldnek, hogy ez egy ajándék, és ássátok el 7-10 centiméter mélyen valahol, ahol nagyszerű tudatosságot éreztek. Emlékezzetek, igazán szeretnetek kell ezt a kristályt. Ha nem szeretitek, akkor időtöket vesztegetitek.

Amikor az Anyaföldet megteremtették, más világokból energiaminták ajándékokat hoztak el az ásványi szövetből. Ültessetek el egy kristályt benne, és az Anyaföld érezni fogja ismét saját Istennői fényét!

KÉRDÉS: Az őshonos fajok visszanyerik Istennő fényüket?

KIRAEL: Afrikaiakra, őshonos amerikaiakra, hawaiiakra és japánokra, és így tovább gondolsz őshonosokként. Mégis, a fennálló állapotban mindenki őshonos bizonyos szinten. Nem számít, mely szint lehet ez, minden őshonos törzs csupán egy dolgot kutat: hogy a szeretet egyesült ereje legyen. Egy ember, aki Észak-Amerikában egy őshonos törzs orvostudomány kerekének része volt, álmodott egyszer. Elment a vénekhez ezzel az álommal kapcsolatosan, és a vének elmondták neki, hogy ne csupán az őshonos amerikaiakra korlátozza ezt az álmot, hanem ezt el kell terjesztenie a világban, azért, hogy minden hasonló álommal bíró lény összegyűlhessen magának a fénynek az ernyője alá. Épp ez az, ahová a világ tart ebben a bizonyos korban. „Mi az Emberek”-nek kell lenni a Föld őshonos törzsének, máskülönben küszködni fogtok a Változásba jutással.

A közvetítő megalkotott itt, Hawaiin egy fénygömböt a Honolulu Fénytemplom fölé. Ez a fénygömb megmarad ott, azért, hogy a világ körül mindenki ebbe belehelyezhessen egy szeretetrészecskét, egy imádságot bármikor a nap 24 órájában. Imádságaitok olyan egyszerűek lehetnek, mint: „legyen béke a Földön”, vagy „Isteni Teremtő, átsegítenél engem a műtétemen?” Helyezzétek be imáitokat és kívánságaitokat ebbe a fénylabdába, és minden reggel, Hawaii idő szerint 3 óra 33 perckor a közvetítő felveszi a labdát, és elviszi a Teremtő Erejébe. Ily módon, „Mi az Emberek” összegyűlünk egy kicsiny fénycsomagba, azonban olyan erővel, melyet még sosem juttattak kifejezésre előtte.

Soha ne fáradjatok bele abba, hogy a békében összegyűjtsétek „Mi az Emberek”-et. Újból és újból tegyétek ezt meg. Működni fog, különösen akkor, ha felölelitek azt az igazságot, hogy együttesen ti vagytok a Föld őshonos törzse. Felfedezitek majd az Istennő fény összes testvérét rajtatok átfolyni, és oly nagy vágyat fogtok érezni a szeretet megteremtéséhez, hogy „Mi az Emberek” őshonos törzse együttesen fog csatlakozni ebben a szeretetben.

KÉRDÉS: Kirael mester, hogyan tartsam meg ennek a szeretetnek a terét a családomban?

KIRAEL: Közületek sokan bírtok olyan családtagokkal, akik próbára teszik haragotokat. A mérges ember, egy ijesztő, félénk ember. Ez a félelem jelzi, hogy az egyén irányítást keres egy olyan életben, melyről úgy érződik, hogy az irányításon kívül esett. Ha olyasvalakivel beszélgetsz, aki békében él, ily módon érheted el őt: „Jézusom, remélem, módot találhatunk a háború békés befejezéséhez.” Másrészről, ha olyasvalakivel beszélgetsz, aki a háború oldalán áll, akkor ütésre készen akar megközelíteni téged. Így, amikor ezt az embert látod, emlékezned kell, hogy a félelem szemébe nézel. Ha elég messzire ásol, rájössz, hol van ennek a személynek a félelme, viszont nem a te dolgod megpróbálni kiásni az ember félelmeit. A te dolgod emberi lényként az, hogy megengedd gondolataidnak, hogy másoknak azt tükrözzék, amit akarsz tőlük, hogy rád visszatükrözzenek.

Mindenek előtt, ismerd fel, hogy te irányítod magad, és olyan félelem nem létezik, melyen ne tudnál felülkerekedni. A halálfélelem a sejtes tudatotokban az alapfélelem. Ez azt jelenti, hogy nem számít, hol vagy, vagy mit teszel utadon, a legnagyobb remény, mellyel ellenfeled bírhat, az, hogy félsz a haláltól, mert ez a bizonyos félelem bármihez hozzákapcsolódhat. A te esetedben, amikor már többé nem félsz a haláltól, a kérdéstől fogsz félni. Más szavakkal, összpontosításod a kérdésre irányul, nem a halálfélelmedre, és a kérdés vagy szeretettel, vagy gyűlölettel lesz telítve. Ha szeretettel telt, használd az Istennő fényt a válaszban, azonban ha egy mérges családtaggal nézel szembe, aki azt kérdezi: „mit gondolsz most, te lány?”, ne válaszolj. Inkább csukd be szemed egy pillanatra, és töltsd fel magad a Teremtő Szerelmével. Még akkor is, ha a családtag folytatja az üvöltözést, úgy fogod találni, hogy egy mosoly tűnik fel arcodon. Amikor ennek a személynek a szóáradata véget ér, mondd: „tudod, tökéletesen értem, mit mondasz. Nem szükséges mindennek annak lennie, amiben hiszek, viszont tökéletesen képes vagyok ezt megérteni.” Majd menj el. Később mondd: „ha csupán egy pár percet szánsz rám, szeretnék elmondani neked valamit arról a módról, ahogy a dolgokat látom, nem azért, hogy rábírjalak, hogy higgy benne, csupán ezt megosztandó veled. Nem lesz hosszú.” Ekkor cseppents egy gondolatnyi békét bele ebbe a családi összejövetelbe. Amikor csupán egy parányi békét cseppentesz bele az összejövetelbe, nagyobb befolyásod lesz, mint a mérges és erőszakos [agresszív] személynek. Ez a legjobb módja elbátortalanítani valakit, aki haraggal száll szembe veled.

KÉRDÉS: Mit tehetek, hogy a béke és szeretet terében maradjak, mialatt a mátrixban navigálok?

KIRAEL: Amikor kinn vagytok az emberi világban, és a leghalványabb hajlamosságot is érzitek, hogy épp behúznak egy energiaspirálba, mozdítsátok el összpontosításotokat tőle. Néha magatokkal kell vinni fizikai testeteket. Ha más nem is, egyszerűen hívhatjátok tanácsadótok nevét – feltéve, ha tudomással bírtok elbűvölő valóságáról – és mondjátok: „segíts nekem elengedni ezt az energiát, melyben találom magam” és hopp, kifelé fogtok menni. Ne maradjatok benn, és ne gondoljátok: „minden rendben. Csupán átmegyek ezen.” Menjetek ki belőle bármi módon, ahogyan tudtok!

Egy parányi szikrát gyújtottam lángra mindegyikőtökben. Ez a szikra fog segíteni kijutni a mátrix energiából, amikor az összhang hiányának [diszharmónia] spiráljában találjátok magatokat. Tehát, legközelebb, amikor a leghalványabb jelét kapjátok, hogy a mátrix energiában vagytok, jussatok el ehhez az apró szikrához. Szívetek közelében fogtok rálelni. Csupán terjesszétek ki, azért, hogy feltöltsön titeket, majd gyorsan sétáljatok, sőt, fussatok, azonban jussatok ki a mátrix energiából és térjetek vissza a szeretetbe és békébe.

Végül, soha ne feledjétek el az imádságot. Néha egy apró ima elmondása mindaz, ami szükséges, és ez ilyen egyszerű lehet, mint: „Teremtő, segíts nekem érezni szereteted!”

KÉRDÉS: Ez a fényszikra áthathatja a fátylat?

KIRAEL: Egy fátyol, vagy ego veszi körül az emberi lényeket. Ez a fátyol / ego nem különíti el a lényt Teremtőjétől. Inkább lélek önvalótokat tartja függőben, azért, hogy azt higgye, csupán egy emberi lény. Nézz rá egy emberre, és lásd meg fátylának / egojának méretét, és alkalmazd fényed, hogy áthatolj rajta. Valakivel szembeszállni, aki egy békés világon kívül él, csupán nehézséget okoz saját birodalmadon belül, és ez nem az, aminek a teljesítéséért itt vagy. Tehát, vonulj vissza, amikor nem látsz békét, és használd azokat az erőket, melyeket elhoztál e Föld síkjára. Közületek sokan rendelkeznek a fény és szín használatának hatalmával. Ha ezek nem sikerülnek, csukjátok be szemeteket egy pillanatra, gyűjtsétek össze annak az ismeretének az erejét, milyen a másik ember színe, és vegyétek a bátorságot hozzáadni ehhez az Istennő fényt. Ez fog segíteni a fátylat / egot szétoszlatni. Ha színed mély ibolyakék, majdnem az ébenfekete pontjánál, amikor felzaklatnak, feketévé válik, mert önmagát fogja feltölteni. Mégis, ha valaki más felajánl nektek lágy rózsaszínt, vagy lágy sárgát, ahelyett, hogy összetömörítené a fényt, még több fényt fog hozzáadni, újjászervezi azt, és megnyitja a szeretet érzelmének.

KÉRDÉS: Mi történik, amikor csupán egy aprócskát megcsúszunk, amikor valamit megvizsgálunk, és csupán a meghiúsulás bosszant minket?

KIRAEL: Az emberi világ varázslatos útjának egyike a felfedezés. Amikor valamit megvizsgálsz, és ez nem olyan, aminek akarod, vagy amilyennek lennie kellene, nézz bele, és lásd meg, mit tükröz vissza rád. Majd vidd le a legegyszerűbb lehetőségéig. Emlékezz, minden fényrészecskékből teremtetett. Néhány fényes, és ragyogással telt, mint én, és néhány olyan tömör, hogy olyan fizikai formára tesz szert, mint ti. Nem számít, akár egy olyan fény vagy, mint én, vagy egy megtestesült fény, mint te, minden alkalommal, amikor egy gond, vagy egy helyzet letör, vizsgáld meg közelebbről, és nagyobb válaszhoz érkezel, ami általában rólad szól. Minél kisebb a részecske, annál nagyobb erőt hordoz a válasz. Amikor lebontasz bármit, amivel küszködsz, a végső részecske értékéig, az út egy új ösvényt vesz fel, hogy meggyógyítsa az élet betegségeit, és a legnagyszerűbb válasszal fogsz bírni, amit valaha kerestél. Az élet minden kérdésére rendelkezel válasszal.

KÉRDÉS: Hogyan találunk rá a békére az egyetemes időmérésünkön belül, azért, hogy a dolgokat a tökéletességben jelenítsük meg [manifesztáljuk] életünkben, és ebben a világban?

KIRAEL: Hallom, ahogy közületek sokan mondják, hogy az idő nem igazán létezik, mégis, ahogy ezt mondjátok, rápillantotok órátokra, hogy megnézzétek, mennyi az idő. Az idő egy kollektív gondolat, mégis a gondolat hasznosítására alkalmazott. Az idő nélkül, anélkül, hogy képesek lennétek a gondolatot hasznosítani, nem lennétek képesek az egyik gondolatot a másikra építeni. Az idő az, amit sugalmaztok, hogy legyen. Ha az vagy, akinek mindig van pozitív szava elmondani egy másiknak, akkor ez egy időfelvételt teremt számodra, melyet nem mindenki lát meg. Az időfelvétel azt jelenti, hogy saját utadon dolgozol inkább, mint sodródnál le az élet folyóján egy tutajon, hiányában a leghalványabb elképzelésnek arról, merre fogsz menni a következőkben. Az idő létezésének sugalmazásával, azáltal, hogy képesek vagytok rétegezni egy tökéletes rezgést, igazodva ahhoz, amit kerestek, az amit kutattok, rendelkezi fog egy térrel az „időben”, hogy megjelenjen [manifesztálódjon].

Lényegében, ha békére vágysz, és megengeded az időnek, hogy betakarjon téged a gondolat rendszerein keresztül, egy rezgést fogsz előidézni, mely felemeli lelked annak a teljességébe, ami vagy. Ez jelenti azt, hogy vonzod azt, melyet igazán akarsz életedben. Az idő kényszerén belüli gondolatok kigondolása engedi meg gondolati rezgéseidnek a teret és „időt”, hogy megjelenjen [manifesztálódjon]. Amikor igazán vágyódsz életedben a harmóniára, amikor igazán vágyódsz világodban a teljesség terére, meg fogsz nyílni az idő töredékeire. Ezen időtöredékeken belül, ha gondolataidat utad tökéletességébe akarod, mint a gondolatok, rábukkannak, és vágyaid testet fognak ölteni [manifesztálódni fognak].

KÉRDÉS: Az idő hogyan függ össze az Anyaföld szívverésével?

KIRAEL: Az idő egy ritmusféleség, és amikor szívetek az Anyaföld idejére és ritmusára ver, míg ebben a ritmikus térben marad, mely nyugodt és békés, rátok talál. Amikor szívetek kiharsog a békén, és az Anyaföld és minden lakosának rezgésén kívül dobog, olyan dolgokat találtok, melyeket nem akartok életetekben. Azáltal, hogy megnyitjátok magatokat egy olyan szívverés békés megjelenítésére, mely hullámzik, és rábukkan az Anyaföld rezgésére, egy fénycsatornaként nyitjátok meg magatokat, mely előidéz mindent, melyet akartok az életben. Nem fogtok jelentőséget tulajdonítani azoknak a dolgoknak, melyeket nem akartok, azáltal a megértés által, hogy azok csupán más lépcsőfokok ösvényeteken.

KÉRDÉS: Az Istennő energia hogyan hat gyermekeinkre, és azokra a gyermekekre, akik próbálnak eljönni a Föld síkjára?

KIRAEL: Ha bárkinek a szemébe belenézel tíz éves kor alatt, ez a gyermek tudni fogja, hogy tudod, azért jött el ide, hogy megtapasztalja az Istennő energiát. Ezek az úgynevezett kristály és indigó gyermekek – akiket én lélekfény gyerekeknek szeretek hívni – már felkészültek erre a Nagy Változásra. Ők mind hordoznak magukban – fiú, vagy lány, nem számít – egy részecskét, mely 2004-ben a Vénusz [Nap és Föld közötti] áthaladása alatt szabadult fel. Ez a részecske meg fogja próbálni megtalálni az összes többi fénygyermeket ezen a bolygón. Lehetsz ötven éves, és egyben fénygyermek. Ha ismersz bárkit, aki gyermeket vár, mondd el neki, hogy rétegezze energiáit a lehető leggyönyörűbb helyre, azért, hogy érezze az Istennő energia jelenlétét.

KÉRDÉS: Van valami javaslatod azzal kapcsolatosan, hogyan erősítsük fel a béke ciklusát?

KIRAEL: Nagy csoda lenne, ha az emberek felébrednének, és éberek maradnának. Az emberi világban minden a ciklusról, körforgásról szól. Van alvási ciklusotok, mely alatt más valóságokba utaztok, és van éber ciklusotok, mely során nekiláttok napi munkátokhoz. A jó hír az, hogy a béke ciklusa ismét kezd nekilendülni. Minden alkalommal, amikor egy entitás, mint World Puja, vagy valaki, úgymint a gyönyörű Jonathan Goldman, vagy az egyik nagyszerű energia, mint Lee Carroll, vagy Steve Rother tesz valamit a béke előidézése érdekében, minden alkalommal, amikor valamit megalkotnak a béke fényében, ez egy további [hullám] fodrozódást okoz a világ síkján, mely a ciklust felerősíti.

Ne aggódjatok az időkiesések miatt a különböző béke összejövetelek között. Inkább, összpontosítsatok arra, hogy annyi embert vonjatok be egy összejövetelbe, amennyit tudtok. Ez fogja lerövidíteni a ciklusokat, míg végül a ciklusok nem fognak létezni, vagy nem lesznek szükségesek. Mindig, amikor a béke okán van egy összejöveteletek, ez egy másik fodrozódást teremt meg, és közelebb kerültök ahhoz, hogy egyáltalán ne legyenek ciklusok. Egy nap, csupán egy ciklus lesz, egy, melyben az Istennő szeretetének és fényének hathatós felébredésében éltek.

KÉRDÉS: Hallottam, hogy a mesterek megpróbálnak kapcsolatot teremteni velünk egy portálon keresztül. Melyik portál ez, és hogyan tegyük ezt meg?

KIRAEL: Az a kapu [portál], melynek megnyitását ezek a nagyszerű mesterek kutatják, a korlátozott emberi gondolkodó agyatok és a kiterjeszkedett Omni Tudatotok között van. Amikor ez a kapu nyitva áll, a mesterek a központi nap, vagy a Teremtő napjának hatalmában behozhatják azt, melyet hívhattok Krisztus Fénynek. Amikor a kapu megnyílik az egyetemes elmétek és emberi kollektív tudatotok terjedékenysége között, többé nem csupán emberi lények vagytok, hanem csatornák az Anyaföldhöz. Az a portál, melyről beszélnek, az egyetlen hely, ahol behozhatják a fény hatalmát az Anyaföldre. Együtt, az Omni Tudat és az emberi kollektív tudat összekapcsolt lesz a fény békés pillanatában. Hiszem, hogy ez az, amiről beszélnek.

KÉRDÉS: Segítene nekünk behozni ezeket az új energiákat, ha meditációimat csoportban végezném?

KIRAEL: A meditáció mindig megnyit egy kaput a két agyatok között, a helyi agyatok két része, a mindennapok során használ tíz százalék és a kilencven százalék között, mely a végtelen lehetőségeket tartogatja. Amikor létrehoztok egy mesteri befolyásolást, mint egy csoport meditáló emberként, ennek a mesteri befolyásolásnak az ereje egyenlő a csoportban lévő emberek számának százszorosával. Annak az oka, hogy azt mondom, az emberek számának százszorosa az, hogy ez az agyi tényező tízszerese, és csupán feltételezhetjük, hogy az átlag emberi lény még mindig agyának tíz százalékát használja, habár hiszem, hogy közületek sokan legalább 18-20 százalékot használtok most. Minden alkalommal, amikor egy csoportot összegyűjtötök egy erőben, bármi is a „gondolat célotok” meg fog jelenni [manifesztálódni fog] életetekben. Tehát, emlékezzetek, hogy benne legyen a béke.

KÉRDÉS: Javasolnál egy módot az elme „fecsegésének” irányítására, azért, hogy az elmét a béke létrehozására használhassuk?

KIRAEL: Egy szóra vezethetném vissza: gyakorolni – azonban ez valójában az elkötelezettségről szól. Ti mindannyian akartok bizonyos dolgokat életetekben, azonban akár megkapjátok ezeket, akár nem, ez az elkötelezettségetek fokától függ. Elkötelezettnek kell lennetek saját gyógyító rezgésetek iránt. Törekedtek valóságotok megalkotására, elkötelezettségeteknek annak a hatalomnak kell lennie, akik vagytok. Minden alkalommal, amikor tudomással bírtok az elme fecsegéséről, mondjátok magatoknak: „ezért nincs meg mindenem életemben, amit igazán akarok, mert hagyom ezt a locsogást eluralkodni oly nagyon. Kérlek téged, Teremtő Erő, felsőbb én, angyalok és tanácsadók, küszöböljétek ki ezt az elme fecsegést addig a pontig, ahol én irányítom az összes gondolatot, amivel rendelkezem.” Amikor minden gondolatot ti irányítotok, amivel bírtok, életetekben minden vágy valóság lesz.

KÉRDÉS: Egy olyan világban élek, ahol nem foglalkozom sok mérges emberrel. Kedves emberekkel foglalkozom, és nagyon különállónak érzem magam. Hogyan érezhetem magam jobban összekapcsoltnak, azért, hogy nagyobb ösztönzést érezzek a béke megalkotásához?

KIRAEL: Ne csatlakozz rá a negativitásra világodban. Tudatosan megteremtesz egy békés környezetet, mert gyakorlod és tanítod a feng shui-t. Adott a munka, amit végzel, és az energiamennyiség, melyet ráfordítasz, tehát nem csoda, hogy világod békés. Azok közületek, akik mindig gyakorolják a feng shui-t, az emberi faj támaszai.

Alkalmazod a feng shui-t az öltözködésedben, otthonodban, irodádban, stb., mely jelenti azt, hogy nincs szükséged nekilátni elmondani az embereknek, mit tehetnének, vagy mit kellene tenniük. Összhangban vagy, mely hat mindenkire, aki körülötted van. Egyszerűen haladj tovább az ösvényen. Te olyan vagy, mint egy plakát gyerek a békéért. Amikor közületek többen találjátok magatokat úgy, hogy nem vagytok hajlandóak elmenni a mátrix sűrűségébe, és inkább kivilágítjátok magatokat, hogy szolgáljatok, a világ egy békével telt hely lesz.

Soha ne hagyjátok félni szíveteket, soha ne aggódjatok a miatt, ami nincs a békében, mert abban a pillanatban, amikor elmentek oda, ami nincs a békében, a békén kívül vagytok. Vonjátok be magatokhoz a békét, és sugározzátok ki a világ többi részébe. Hadd legyen életetek mindig a békével kapcsolatos, és végül az Anyaföld rá fog lelni saját békéjére, és „Mi az Emberek” egyesülni fognak. Ne próbáljátok megjavítani azt, ami nincs eltörve. Javítsátok meg azt, ami már jó, azáltal, hogy még jobbá teszitek!

ZÁRSZÓ

A világban sok ember ünnepli a békét, és átadom ezt az energiát, szeretetem, és fényem. Amikor elhatározzátok, hogy olyanná alakítjátok világotokat, amilyennek akarjátok, szívetekből és a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvéből[1] fogjátok ezt megteremteni – melyet számos különböző formában tanítanak sok más cím alatt – mely kalauzolni fog titeket az út mentén. Mindegyikőtök saját fényében tartsa meg magát! Válasszátok azt, hogy a Földön előidézitek a békét! Ez belül kezdődik el.

[1] A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve: az ősi lemuriai bölcselet tantételei, melyeket a Föld síkjának Kahu Fred Sterling és Kirael mester tanácsadó mutatott be ismét. Ezek a felébredés hathatós eszközei, melyek megengedik nektek az általatok vágyott élet megteremtését. Minden Alapelv egy kulcs, mely a tudatos tudat magasabb szintjeit nyitja, és a teremtés saját erőire csatlakozik rá.© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.