2011. június 6., hétfő

Az Anyaföld - az X kromoszóma nagyszerűsége


Az Anyaföld, az X kromoszóma nagyszerűsége

Kirael mester tanácsadó Kahu Fred Sterling közvetítésével

Mother Earth, the Magnificence of the X Chromosome
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2011 június
© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: Ma az Anyaföldről beszélgetünk. Hívhatjuk a Földet „Anyának”, mert útja az X kromoszómából ered. A Föld egy harmadik dimenziós jelleg, mert ennek akarta a Teremtő Szeretete és Fénye, hogy legyen. A föld bolygó képes befogadni a yint és a yangot, vagy a harmadik dimenziós élet ellentéteit. Minden szeretet megtapasztalása végett félelmet fogtok megélni. Az Anyaföld érzelmi teste miatt vagytok képesek ezt a harmadik dimenziós életet élni.

Sok ember hiszi azt, hogy az Anyaföld egy „szörnyeteg”, mert energiája a vulkánokban, földrengésekben és szökőárakban tör ki. Az Anyaföldnek ki kell engednie a feszültséget, csakúgy, mint ahogy ti teszitek ezen a síkon. Ti üvöltöztök, sikoltoztok, üttök, sőt, még egymásra is lőtök; ő érzelmi levezetőjeként kitör azokba, amit ti természeti „katasztrófáknak” hívtok.

Azért, hogy segítsek nektek megérteni kapcsolatotokat az Anyafölddel, el foglak vinni titeket egy útra. Csukjátok be szemeteket egy percre, és vegyetek egy pár mély prána légzést. Minden egyes belégzéssel, a lélegzet áthalad a koronátokon, a tobozmirigyetekbe, egy kicsiny fenyőtobozszerű mirigybe benn a középagyban, közel annak aljához. Lazuljatok el, és tudjátok, hogy ez az út Szeretettel és Fénnyel telt. Most ébresszétek fel a Szignál Sejtet, mely a tobozmirigyben található. A Szignál Sejt a Teremtő Szeretetével és Fényével telített. Amikor felébresztitek a Szignál Sejtet, hagyjátok, hogy áthaladjon testeteken, és egyszerre megérintse mind a 70 billió [70 x 10¹²] sejtet a testetekben, melyeknek mind vannak DNS szálai. Most menjetek el felsőbb énetekhez – az omni-agy tudatossághoz, mely a fizikai testen kívül helyezkedik el. Amikor odaértek, vessetek rá egy pillantást! Mit láttok? Ha a fény egy mintázatától eltérő bármi mást láttok, akkor nem a felsőbb éneteket nézitek. Felsőbb éneteknek nincs alakja, vagy formája. Ő egy fényminta, csakúgy, mint a Teremtő is. Ha látjátok felsőbb éneteket, nézzetek rá, és mondjátok: „miért tűr el minket az Anyaföld? Olyan hathatós. Nincs szüksége az emberi lényekre. Miért visel el minket?” Felsőbb éned, az Anyaföld nevében ezt fogja mondani: „igenis szükségem van rátok.” Az Anyaföldnek szüksége van rátok, hogy úgy bánjatok vele, mint ahogyan saját édesanyátokkal bánnátok. Ti a Teremtő, az Anyaföld és a felsőbb énetek gyermekei vagytok.

Mit fogtok tenni, hogy meggyőződjetek arról, hogy az Anyaföldnek nincs szüksége kitörni földrengésekben, vulkánokban, hurrikánokban és szökőárakban? Ha meg kell őt gyógyítani, akkor rátok van szüksége, hogy felöleljétek a Szeretet és Fény emberi részecskéit – nem a félelmet és szeretetet. Ezt mutatja meg nektek az Anyaföld, miszerint ti mind az ő fényének fényrészecskéi vagytok. Lehet, hogy ő az Anyaföld, azonban ő nélkületek semmi. Mégis, sosem szükséges elszomorodnotok az Anyaföld végett. Ő túlontúl hathatós.

Most gyertek vissza ebbe a tudatosságba! Már mondtam nektek, hogy az Anyaföld érzelmi teste egy X kromoszóma, azonban minősíteni fogom ezt, és azt mondom, hogy ez a végső X kromoszóma. Ez nem más, mint a sugárzó Fény, mégis kitörhet földrengésekben és vulkánokban, mert az Anyaföld mindannyiunk akaraterejével rendelkezik. Minden ember, tanácsadó és angyal az Anyaföld síkjának tudatosságához kötött. Az embereket illetően, amikor sírtok, az Anyaföld érzi könnyeiteket. Ő mindent érez e Föld síkján a több mint hatmilliárdotoktól. Így, fontos, hogy érzelmeiteket a középvonal közelében tartsátok meg, és ezt megtehetitek azáltal, hogy mind a négy testeteket a középvonal közelében tartjátok, azért, hogy bírjatok a végső egyensúllyal.

Az elkövetkezendő huszonnégy óra okán, beszéljetek szívetekkel. Érezzétek szíveteket! Ez az egyetlen módja, hogy kijussatok a „félelemből a szeretetbe” energiából, és bejussatok a „szeretetből a fénybe” történő elmozdulás energiájába. Halljátok szíveteket! Érezzétek szíveteket! Az Anyaföld érzelmi teste a leghathatósabb út az egész emberiség számára, mert a ti érzelmeiteket tükrözi. Ez a nyitóbeszédem.

KÉRDÉS: Ki irányítja az Anyaföld energiáját? Van felsőbb énje? Van tudatos elméje? Rendelkezik négy-test rendszerrel? Hogyan teremtették a Földet?

KIRAEL: A Teremtő irányítja az Anyaföld energiáját. Az Anyaföld felsőbb énje saját fényének központi megértése. A Teremtő az Anyaföld tudatos elméje. Az emberiség az Anyaföld érzelmi teste, és lélekteste az ózonréteg, melyen belül nagy tér van, és ez a tér a gondolati teste. Így, igen, az Anyaföld valóban bír egy négy-testes szervezettel.

A Teremtő alkotta meg a Földet, ugyanúgy, ahogyan titeket teremtett. A Föld a Teremtő részecskéiből való, melyek egyesültek, hogy megformálják ezt a gyönyörű égitestet. Először a részecskék csupán a világmindenség körüli utazásukat élvezték. Majd egy részecske rácsatlakozott a másikra, majd ez a kettő egy harmadikra, majd e három egy negyedikre, és így tovább. Hamarosan létrehoztak egy részecskesort. Nem kezdhetitek el megérteni, hogy egy részecskesor mennyire hathatós. A részecskesor tudatossága megértéseteken túli csodákat képes véghezvinni.

KÉRDÉS: Az Anyaföld szöveteinek része az emberiség és a Szignál Sejt?

KIRAEL: Igen. El tudjátok képzelni magatokat ennek a szövetnek a részeként? Az emberiség az Anyaföld érzelmi szövete, és a Szignál Sejt szövet az Anyaföld szöveteinek egyike, mely a Teremtőtől lejött a fejetekbe egy szálon, amely összekapcsolt a fizikai, érzelmi, gondolati és lelki testtel. Amikor elkészültök e Föld síkját elhagyni, mindaz, amit tennetek kell, hogy elmétekkel eljussatok szívcsakrátokhoz, és kihúzzátok ezt a szövetet. A szív meg fog állni. Ez nem jelenti azt, hogy bevégzitek. Ez azt jelenti, hogy a tudatosság egy másik síkjára fogtok elmozdulni. A Szignál Sejt összekapcsolt az érzelmi testetekkel, így, kapcsolódik az Anyaföld érzelmi testéhez, mert az érzelmi teste ti vagytok. Tűnődjetek el ezen!

KÉRDÉS: Mi a kapcsolat a Nap és az Anyaföld között?

KIRAEL: Az Anyaföld a naprendszeretek Napjából szerzi energiáját. Képzeljétek el ezt a gyönyörű Napot odakinn lebegni, valamint az őt megkerülő Földet. Ha elég messzire mennétek ki, látnátok a világegyetem Központi Napját. Ez különbözik a naprendszeretek Napjától. Nem láthatjátok a Központi Napot, mert a világegyetemnek azon hat százalékán kívül esik, melyről tudjátok, hogy létezik. A Teremtő táplálja az Anyaföld érzelmi testét a Napon keresztül. A Nap veszi ezt a Teremtő energiát, és betáplálja a Földetek síkjára. Más szavakkal, az Anyaföld belélegzi a Nap energiáját. Tehát, összekapcsoltak vagytok Nappal, csakúgy, mint az Anyaföld. Ezért van az, hogy azok az emberek, akik nem kapnak elég napfényt, levertnek [depressziósnak] érzik magukat.

Napotok elveszíti erejét, hogy így mondjam. Kitöréseket bocsát ki, minden alkalommal egy kicsit veszítve önmagából. Egy ponton, a Nap nem lesz képes kivilágítani a Földet. Természetesen ez millió évekre van a mosthoz képest. Ki fogja égetni magát. Addigra, ti már mindannyian elhagyjátok a tudat e síkját, és egy másik úton fogtok végigmenni.

KÉRDÉS: Mi a kapcsolat a kristályok és az Anyaföld érzelmi teste között?

KIRAEL. Amikor az Anyaföld a kezdeti állomásain volt, nem volt lakható. Még mindig útját építette fel. Évek millió alatt, az összes ilyen kristály belépett, és eltemették az Anyaföldbe. A Föld síkján minden hely a felszín alatt rendelkezik kristályokkal. A kristályok szépségüket abból a tényből nyerik, hogy az Anyaföld magja beléjük felmorzsolódik. A kristályok saját bezárt fényüket formálják meg. Ez jelenti azt, hogy az Anyaföld érzelmi testének energiája ezekbe a kristályokba zárt. Amikor az Anyaföld kitör, a kristályok megpróbálják újjáépíteni az Anyaföld síkjait, vagy rétegeit. Ha lenyúlnátok az Anyaföldbe, és kihúznátok egy kristályt, az Anyaföld érzelmi testét tartanátok kezetekben. Minden kristály egy történetet mesél el. Ez minden, amit elmondhatok nektek.

KÉRDÉS. Mi a kapcsolat az Anyaföld kundalinije és közöttünk?

KIRAEL: A Földön minden gyönyörű hely összekapcsolt az Anyaföld kundalinijével. Ha bírtok száznál több emberrel egy összejövetelen (ez lehet még egy lincselő csőcselék is), ők mind automatikusan összekapcsoltak lesznek az Anyaföld kundalinijével. Egyazon helyen egyazon célért összegyűlt száz emberrel az Anyaföld kundalinije felélénkül.

A kundalini a mesteri anyai energia, mely az Anyaföldön kívülről utazik a magjába, és azon keresztül, az Északi-sarktól a Déli-sarkig futva, és vissza, mindig középen találkozva. Nem számít, hová halad, a kundalini mindig visszamegy a középpontjába, bárhol van. Amikor felvonod a kundalinit az Anyaföldből a felsőbb, vagy lelki énedhez, és vissza, ebbe az útba, mindig egy nyolcast formál meg. Ez jelenti azt, hogy a kundalini energia az egyik ösvény, melyet felsőbb ismeretek bevonására használhattok. Ez a ti kapcsolatotok a lélekkel, ha akarjátok. Így, ha saját kundalini energiátokhoz akartok kapcsolódni, az Anyaföldből kell energiát szereznetek. A kundalini energia az Anyaföld tömegvonzásában jelenik meg, és áthalad a sarkokon egy pillanat alatt, majd talpatokon keresztül fel szívcsakrátokon, torkotokon és tobozmirigyeteken át, majd kipördül, és áthalad az érzelmi, gondolati és lélek testen. A lélek test visszafordítja ezt az energiát, mely a szívetekben, a középpontban áll meg. Más szavakkal, az Anyaföld érzelmei belépnek testetekbe, egészen felmennek a lélek önvalótokhoz, és visszakanyarodnak a szívetekbe. Ezért dobog szívetek. Ez a lélek energia belép testetekbe a nap huszonnégy órájában.

A kundalini az összekapcsolódásotok a Teremtővel. Ez a Teremtő energia. Így, ahogy kapcsolódtok az Anyaföldhöz, behívjátok a Teremtőt, és elkülditek a kundalini energiát a lélek önvalón keresztül, majd vissza ismét. Ti mindannyian a Teremtő energiái vagytok, a Teremtő hathatós szikrái. Ezért nem haltok meg soha. Pusztán elmozdultok a tudatosságnak egy másik síkjára. Ha teljesen megértitek, amit mondok, és gyakoroljátok a kundalini energiátokhoz az összekapcsolódást, sokkal hathatósabb életet fogtok élni. Nem lesznek félelmeitek, és a Szeretetben és Fényben fogtok élni. Ez a valódi lehetőség most, mert a harmadik dimenzió befejeződik.

KÉRDÉS: Hogyan közelítsük meg az Anyaföld szívverését, azért, hogy jobban harmóniában legyünk vele?

KIRAEL: Imádkozzatok az Isteni Teremtőhöz, hogy az Anyafölddel fogtok ma gyógyítani, majd menjetek el egy parkba, feküdjetek le az Anyaföldre, és helyezzétek be testeteket az ő testébe. Amikor elég mélyre juttok az Anyaföldben, érezni fogjátok szívverését. Ujjaitokkal érezzétek a pulzusát a nyaki ütőereteken, és érzitek majd érzelmi testét, szívverését.

Az Anyaföld a leggyönyörűbb, legjóságosabb, leginkább jóindulatú lény. Ha csatlakoztok az Anyaföld szívveréséhez, érezni fogjátok ezt a gyönyörű energiát magatokban.

KÉRDÉS: Az új bolygót, amin élni fogunk a negyedik fényben, az Anyaföld fogja megteremteni, amit most ismerünk? Más szavakkal, a negyedik fény egy új bolygójának fog életet adni?

KIRAEL: Az Anyaföld nem megy el. Az Anyaföld fog maradni, viszont többé nem fogjátok Anyaföldnek hívni. Lehet, hogy Anyának fogjátok nevezni. Ez egy gondolat lenne, ugye? Ismerem a negyedik dimenziós energiáját, melynek egy olyan neve lesz, amivel igazán tudtok dolgozni. Egy új nap lesz, egy új idő, egy új tér, és az Anyaföld érezni fogja a szabadságát annak, hogy a Föld ismét anya. Nem egy új bolygó, hanem a bolygó iránt egy új érzés közeledik majd. Ez az Anyaföld útja lesz, hogy megértesse veletek, hogyan akarja, hogy hívják, és akár legyetek Németországban, vagy Oroszországban, vagy bárhol, az Anyaföldet egy szóval fogják illetni, és ez semmiképpen sem lesz olyan, mint az „Anyaföld”.

A negyedik dimenziós Föld síkja itt van. Párhuzamos ezzel a dimenzióval. Végül be fog záródni a harmadik dimenziós síkon az, amelyet ti Anyaföldnek hívtok, és ekkor lesz, amikor tudni fogjátok, hogyan nevezzétek a következőt. Ez lesz ajkatok első szava, amikor felébredtek a háromnapos sötétség gyönyörű útja után.

KÉRDÉS: A felhőöv az Anyaföld érzelmi testének megnyilvánulása?

KIRAEL: A felhőöv a légkör legalacsonyabb rétege, mely néhány területen 9 600 méter, máshol 19 200 méter magasan lehet. Felhőitek kialakulása és az időjárási viszonyok a felhőövben vannak. Az időjárás mintázása a felhőövben [troposzférában] véd meg titeket az ózonrétegtől. Ha oda kéne tennetek arcotokat ebbe az ózonrétegbe, megfagynátok. Emlékezzetek, ti vagytok az Anyaföld érzelmi szövete, és közöttetek és az ózonréteg között minden gondolati, beleértve az időjárás megmintázását.

Épp most Hawaii egy szárazságot él meg. Amikor beleuntok ebbe a szárazságba, esni fog. Csupán az Isteni Teremtő ismer „egy-dolog-egyensúlyt”. Ha szárazságot akartok, akkor annyi ideig bírtok ezzel, amíg akartok. Valójában, akarhattok sivatagot ezen a bolygón épp most, bármilyen növényi életet nélkülözve, és ez addig folytatódik, amíg bele nem untok ebbe az útba. Minden, amit megtapasztaltok, először a gondolati szöveteteken halad keresztül. El kell jutnotok a gondolati szövetbe, hogy elérhessetek az érzelmi szövetbe, majd a lélek önvalóhoz. A gondolati szövetet nem irányítja helyi agyatok (az az agy, mely a fejetekben van); az omni-agy irányítja (a felsőbb énetek tudatossága). Más szavakkal, gondolati szövetetek az omni-aggyal összehangolt gondolataitok. Amikor az omni-agy és a helyi agy rosszul kapcsolódik, vagy gondolataitok félrecsúszottak, a negativitás uralkodik. Így, ha boldogtalanok vagytok az időjárással, ne legyetek feldúltak miatta. Imádkozzatok az egyensúlyért. Gondolataitok irányítják az Anyaföld érzelmi szövetét, és ilyenformán, az időjárást.

KÉRDÉS: Az Anyaföld hív minket, hogy különböző helyeken legyünk? Van oka számunkra, hogy egy helyen legyünk, azért, mert az Anyaföld akarja tőlünk, hogy ott legyünk?

KIRAEL: A kérdésed ez: „az Anyaföld vezet minket?” Nem, ti kalauzoljátok az Anyaföldet. Néhányan közületek e Föld síkján nem elégedettek azzal, ahol vannak, és el akarnak menni valahová máshová. Akkor, menjetek el oda, és ne gondolkozzatok rajta. Legyen meg a bátorságotok követni ösztöneiteket. Amikor érzitek a sürgetést, hogy eljöjjetek Hawaiira, akkor kérnek meg titeket, hogy gyertek haza, még akkor is, ha csupán egy látogatásra, még akkor is, ha nem tetszik nektek, amikor ideértek. Vissza kell térnetek, mert rá kell jönnötök, mit nyújt nektek az Anyaföld itt, ami valaha Lemuria volt.

Amikor érzitek a sürgetést, hogy elköltözzetek, vagy elutazzatok, ez azt jelenti, hogy alávetnek az Anyaföld szeszélyeinek? Igen, egy bizonyos módon, mert ti vagytok az ő szeszélyei. Szüksége van arra, hogy elmenjetek ezekre a helyekre, és megvilágítsátok és fénnyel telítsétek őket, és néha ez azért van, hogy ti lehessetek fénnyel telítettek. Rendelkeztek ezzel az egész világgal, hogy utazzatok. Tegyétek ezt meg képességetekkel, hatalmatokkal, szenvedélyetekkel és szeretetetekkel [szerelmetekkel].

ZÁRSZÓ

Ez egy rövid eszmecsere volt édesanyátokról, a Földről. Kapcsolatotok ezzel a gyönyörű energiával nem szigorítható meg. Ha azt akarjátok, hogy az Anyaföld átmenete sima legyen, akkor simítsátok ki érzelmeiteket. Mindig a középvonalból jöjjetek. Ti és az Anyaföld egy csapat vagytok. Így, fejlesszétek a csapatszellemet azáltal, hogy ki vagytok egyensúlyozva. Egyensúlyotok az Anyaföld egyensúlya.


© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.