2011. április 9., szombat

Az elven világ visszatérése


Az elven világ visszatérése

Kirael mester tanácsadó Kahu Fred Sterling közvetítésével

The Return of the Elven World
Master Guide Kirael through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2008
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/KIRAEL: Jó estét! Közületek mindenki egy fejlődési [evolúciós] úton jár, mely elvezetett titeket ebbe az energiaáradatba, erre a rezgésre, amit emberi fénynek hívnak. Micsoda gyönyörű ajándék az, amit adtok a Teremtőtöknek az emberi fény megtapasztalásával! Teremtőtök alázatos annak ténye előtt, hogy saját fényének e részét alkalmazni lehetett egy ilyen fennkölt út, az emberi világ végett.

Most, menjünk vissza az időben, ha akartok. Az idő, ahogy méritek, lehet, hogy nem az egyetlen mértékegysége a létezésnek. Az idő, ahogy látjátok, számos korlátot állít a valóságotok köré. Arról az időről fogok beszélni, amit a gondolatminták nem szűkítettek le – inkább egy olyan időről, ami túlnyúlik a tudat valóságán.

Ma azt választom, hogy beszélek nektek az energiáknak egy társadalmáról, ami nagyon régen járt itt földi síkotokon. Eljöttünk, hogy azon gyönyörű energia társadalmáról beszéljek, amit elvennek hívtak. Az elven társadalom a tudat egy másik síkján létezik. Ezek a gyönyörű fényteremtmények számos különböző valóságban éltek mindvégig. Sokan szeretnék azt hinni, hogy az Elven világ csupán valamilyen kitalált világ, ugyanúgy, ahogy az emberek szeretnék hinni, hogy az angyalok nem léteznek, mert nem látjátok őket a harmadik dimenziós szemetekkel (az egyik olyan érzékszervetekkel, ami nem működik az angyali világban). Mégis, azt is tudjátok, ahogyan én is tudom, hogy vannak angyalok, akik megtöltik a termet, csupán hogy hallják ma beszédem.

Ahogy visszaviszlek titeket az időben, szabadítsátok fel a harmadik dimenziós elméteket, és kapcsoljátok hozzá a Forráshoz, hiszen a Forrás az, ahol az igazság van. Menjünk az idő kezdetéhez, mielőtt a gyönyörű elven társadalom eljött volna Földetek síkjára. A tiétekhez nagyon hasonlatos világban éltek, és fejlődniük kellett. Csakúgy, mint a tiétek, az elven társadalom is megrendült. Az elvenek felismerték a különbözőséget egymásban, és abban, ahogyan külön-külön élték életüket. Mint az emberi világ, létezésük különböző színekben köszöntött be. Voltak sötét elvenek, ragyogó színű elvenek, zöld elvenek, fehér elvenek és arany elvenek, és az idő során azt gondolták, hogy egyesek jobbak, mint mások, így elkülönültek egymástól.

Az elkülönülés olyan mély volt, barátaim, hogy elmentek ebbe a gyönyörű világmindenség birodalomba, és olyan helyeket kerestek, ahol egyedül lehettek. Mégis, mikor találtak valamit, lám-lám, egy másik elven forma csatlakozott hozzájuk, és az elven világ a legszebb fénnyé vált. Az idők folyamán, ahogyan ti is, ők is fejlődtek, amíg világra nem hoztak egy társadalmat, mely többé nem ismerte a viszálykodást a különböző színeik okán. Inkább, csupán egy gyönyörű szivárványfény egybeolvadásának látták egymást.

Igen, fejlődtek, csakúgy, ahogyan ti is fejlődtök, és rájöttek, hogy a háború sosem válasz. Rátaláltak a békére, egy olyan békére, ami olyan erősen csendült, és olyan erővel feltöltött, hogy minden időben úgy vált ismertté, miszerint az elven világ végül megtalálta szívében a békét és nyugalmat. Biztosíthatlak titeket barátaim, olyanok vagytok, mint ők, abban, hogy keresitek a harmonikus fényt, azt a békét, jólétet, fellendülést, mely a nektek megadatott jogotok, és mint ti, ők is itt vannak, hogy szolgáljanak.

Nagyon régen a Fény Teremtő Erejének szépsége különböző bolygórendszereket keresett, ha akarjátok, melyek életre kelthetők. Megtalálta a Földi síkotokat, amit nagyon régen teremtett. Elhozta az ásványi szövetet, a növényi szövetet erre a síkra, de nem volt ok, hogy elhozza az állati, vagy emberi szövetet. Volt a Föld síkja minden gyönyörűségében: csodálatos sebes folyók, pezsgő csermelyek, nagyszerű erdők, csodás nagyapa fák, ringatózó rétek, évszakok, melyek jöttek és mentek – egy érzékek feletti út. Ez abban az időben volt, amikor az elvenek elhatározták, hogy kipróbálják világotokat. Nem váltak földi lényekké, mert a Földet akkoriban még nem hívták Földnek. Csupán az elmúlt pár ezer év során hívják a Földnek. Nagyon régen Valóságnak [Realitásnak], vagy Riali Tati-nak hívták. Így hívták, amikor az elvenek egy ideig itt éltek.

A legcsodálatosabb elven társadalom a tudatosság három szintjén élt. A tudatosság első szintje hasonló volt ahhoz, amit ma „Mi az Emberek”-ként ismernek. Ők gondoskodtak a Riali Tati bolygóról. Ők vetették be a mezőket, élelmet termeltek, és otthonokat építettek. Mindent megtettek, ami lehetséges volt. A tudatosság második szintje a harcos faj volt, mely volt a hatalom, az elit, és a dolguk az volt, hogy megvédjék a fény munkásosztályát. A tudatosság harmadik szintje a lelki [spirituális] osztály volt. Magasabb rezgésszintről valóak voltak, mint a harcos osztály, és nem volt szükségük védelemre. A spirituális osztályról hallotok a legtöbbet könyveitekben és filmjeitekben. Ez a három meghatározott tudati szint, vagy energiaminta olyan hatalmas szeretettel viseltetett egymás iránt, hogy életük mindig arról szólt, hogyan szolgálhatnak.

Föld bolygótokon legutóbb élt nagyszerű elven népesség Lemuria idején volt, mintegy röpke ötvenezer évvel ezelőtt, a ti mértéketek szerint. Igen, itt voltak ebben a bizonyos korban, ezzel az új fajjal, új energiával, melyet egy napon földi embereknek neveznek. Az első alkalom, hogy az emberek és az elvenek összeköttetésben álltak a forrásban és fényben, Lemuria kezdeti szakaszaiban volt. Az elvenek olyan nagyszerűséget hoztak magukkal, hogy ez egy fennkölt felébredés volt mindkét társadalom számára. Az elvenek és az emberek társultak abban a korban, és egy és ugyanolyanokká váltak, hiszen fajaik oly közeliek, oly nagyon hasonlóak voltak.

Szíveteket átkutatjátok most ezekért az elvenekért. Vágyjatok találkozni velük. Óhajtsátok megérinteni őket. Számos van közülük épp itt, ebben a bizonyos szobában. Habár sok elvennek hegyes füle van, nem mindenkinek ilyen a füle. Ha fel akarjátok ismerni őket, nézzetek bele szemükbe. A szeretet rezgését fogják sugározni.

Az elvenek még nem jelentek meg Földetek síkján, mert nem biztosak abban, hogy az emberi világ készen áll számukra. Az ő korukban, Lemuriában az elven társadalom volt az első, mely a tudatosság egy másik szintjén rezgett, és megnyitották saját világukat, mely oly hasonló volt a tiétekhez. Ó igen, barátaim, nem egy másik bolygót, hanem egy másik világot, másik dimenziót. Dimenziójuk majdnem pontosan olyannak látszott, mint a tiétek, egy pár kivétellel. Egeik mindig tiszták voltak. Légkörük semmi olyasmit nem hordozott, melyet nem szerettek belélegezni, és vízhálózatuk ősi és tökéletesített volt.

Ha tudni akarjátok, hol található ez a világ, akkor nyissátok meg szíveteket, és ugorjatok át velem dimenziókat! Meg fogtok pillantani egy fényerdőt. Ebben az erdőben a nagyapa fák több ezer évesek. Ahogy megközelítitek ezt a csodaszép erdőt, átszelitek ezt a ringatózó zöld pázsit és virág fennsíkot, az illat felerősödik. Sétáljatok át az erdőn, míg el nem érkeztek ehhez a hatalmas, óriási fához, mely több mint százméternyire magasodik. Le fog hajolni és meg fogja érinteni arcotokat levelekkel borított ágaival, majd behív titeket az elven társadalom világába.

Ahogy a fák között beléptek, egy várost és sétányokat fogtok megpillantani. Az elven gyerekek játszani fognak, a felnőttek letekintenek rátok ágaikról, sétányaikról, otthonaikból, és gyönyörű megvilágított otthonaik tornácairól. Sétáljatok tovább ezeken a csodaszép utcákon a fák között, míg el nem érkeztek egy lépcsősorhoz. Ahogy felmentek a lépcsőn, az első lépés alkalmával, átcsúsztok ebbe az új valóságba, ahol találkozni fogtok két gyönyörű elvennel, akik közül az egyik Isteniként ismert. Az Isteni az elven világ számára a Teremtés legmagasabb megtestesült formája. Hasonló a Krisztus Tudathoz, hiszen ő az az Isteni, aki mindent tud, és mindenkinek segít.

Tekintsétek meg az elven társadalmat, ahol a bármerre álló lények 1,8 – 2,4 méter magasak, ahol minden nőt az Istennő Fényének tekintik. Szembeszökő szépséget fogtok meglátni bennük, olyannyira telítettek a fény rezgésével. Lelki szemetek előtt találkozzatok a tanács vénjeivel, akik meg fogják válaszolni kérdéseiteket. Lássátok ezeket a csodaszép energiamintákat, és tudjátok, hogy ők egy a hozzátok olyannyira hasonlatos világban élnek, mégis oly teljesen elevenek, vibrálók és fejlettek. Világuk annak a hasonmása, amilyen világotok egy nap lesz, hiszen ők már túljutottak a Változáson. Látták, kik ők, elmozdultak egy új fénybe, és ismerik tökéletességüket. Nem angyalok, mint ahogyan sokan szeretnék, hogy higgyétek. Ők önmaguknak egy faja. Egy olyan társadalomban élnek, mely az Igazságon, Bizalmon és Szenvedélyen alapul.

Az elveneknek vannak szabályaik, önként magukra vállalt, szerető előírásaik, melyek kimondják, hogy csakis az igazat mondják. Az elvenek egy megtestesülési időben élhetnek addig, míg óhajtják. A korábban említett Isteniről úgy gondolják, hogy nyolcszáz évesnél is idősebb.

Ez az a világ, mely felé tartotok. A Tudatosságban egy Nagy Változás történik, és egy nap világotok olyannak fog festeni, mint az általam leírt elven világ. Világotok magában a természetben lesz felépítve, hiszen Gaia megbecsül titeket, és mindent megad számotokra, melyre szükségetek van, és még többet is.

Angyalaitok ki-be fognak lépni fénymintáitokba, és az elven társadalom meg fogja mutatni nektek, hogyan íveljétek át az idő látszólagos [illuzórikus] korlátait. Megengedik számotokra, hogy világukba elutazzatok. Ugyanilyen energiafajtában fogtok élni. Tisztelni fogtok egy Teremtő Erőt, nem személyként, hanem minden fény Fényeként önmaga minden szépségében. Tara Istennő akkor a Fény Istennőjeként fog beszélni, és minden fény összevegyül majd.

Barátaim, ne féljetek a Nagy Változástól a Tudatosságban. Most kutassátok békéteket, azért, hogy a Nagy Változás idején majd kinyitjátok szemeteket, és harmadik dimenziós látványotokon túl fogtok látni. Látni fogjátok elven testvéreiteket köztetek sétálni ismét, csakúgy, ahogyan „Mi az Emberek”-et, hiszen most energiáik közül sokat küldtek el hozzátok.

Sok elven él Japánban, Kínában és az ázsiai világban, mert az emberi társadalomról ott úgy találták, hogy sokban tükrözi vissza energiáikat. Az elven világban mindegyik azt találta, hogy képes rálelni a békére és harmóniára azáltal, hogy egyszerűen körülzárja magát saját fényével, és kizárja más társadalmak lármáját. Az elvenek megtanultak élni egy olyan szerkezettel bíró társadalomban, mely befogad minden egyes személyt.

A Nagy Változás már itt van, rajtatok áll, nem leselkedik valahol a távolban. Ma történik ebben a világban. Képzeljétek el azt, ha valaki a világban tudná, hogy ez az elven társadalom valóságos, és hogy az összes film és könyv, mely az elvenekről íródott igaz. Az a művész, aki gyönyörű képeket fest az elven világról, vajon honnan kapja ihletét? Az író, aki az elven társadalmakról ír, hol talál rá a gondolatokra a történet megalkotásához? Ezek a művészek gondolataikat, ihletüket az igazság éteri szövetéből nyerik, a tanácsadás kozmikus fényéből, vagy az Akasha krónikákból, és barátaim, ebben kezdődik el a felébredés.

Oly sok mindent akarok az „ÉN” énemért, hogy pillantsatok rá világotokra, és lássátok meg az emberi társadalom „Mi az Embereit”, egymás kezét fogva, a bőrszínt elfelejtve, és nem ítélve meg azáltal, hogy az egyénnek mije van, vagy mije nincs. Imádkozom, hogy hajlandóak legyetek megosztani mindent a szeretetben. Én, Kirael, a Tanácsadás valóságából, megnyitottam a birodalmakat világotok és az elven társadalom világa között, azért, hogy a dimenziókon átsétálhassatok velem, szívetek igazságának felfedezése érdekében. A Nagy Változás megtörténte már itt van. Biztonságban vagytok. Utazók vagytok. Én vagyok a szónok. Most fogadom kérdéseiteket.

KÉRDÉS: A tündérek az elven világ részei?

KIRAEL: Hajdan, a tündérek világa, mely ma síkotokon létezik, nagy szerepet játszott az elven társadalomban. Az elven társadalomban a tündérek voltak az életadók mindenki számára az Anyaföldön, vagy bármely bolygórendszeren, melyen voltak. Ez például, azt jelentette, hogy a tündérvilág megérintette saját fényével bármelyik virágot, mely sírt, vagy könnyeket ontott, megfeszítette magát az Atya Ég és a napfény eléréséhez, a virágnak új színt és egy új élményt adva. Majd a virág még magasabbra ért el, mint valaha, oly magasan és gyönyörűen felegyenesedve. Amikor Lemuriában a virágok sírtak, könnyük harmatként tűnt fel szirmaikon és színüket elcseppentették. Sok szín, melyeket festéshez használtok, a virágvilág maradványai.

A tündérek bármely fejlődő társadalomban mindig hatalmas szerepet játszottak. Érdekességképpen, a tündérek szinte sosem fejlődtek túl azon a világon, melyben élnek. Ezért olyan szemérmesek, és gyakran nem hajlandóak megjelenni és játszani. Amikor igenis megmutatják magukat, legyetek nagyon hálásak. Ők az elven világ gyönyörű látványa és fénye.

KÉRDÉS: A felnőtt elvenek hogyan dolgoztak együtt az elven gyerekekkel felnevelésük érdekében?

KIRAEL: Az elvenek nem tekintették magukat felnőtteknek. Az elven gyerekek vékony fátylakkal születnek, szinte fátyol nélkül. Nem számít, melyik társadalomban vagytok, rendelkezni fogtok fátylakkal. Ez az egyetlen módja, hogy fenntartsátok fizikai jelenléteteket. Csodaszép gyermekeiket egy elven pár csupán létre fogja hozni, vagy újra fogja alkotni [reprodukálni] körülbelül negyvenévente, vagy bizonyos esetekben azon túl. Az elvenek nem mennek keresztül olyan születési folyamaton, mint ti itt a Földön. Oly sokáig élnek, hogy nem kell gyakran létrehozni, vagy újra benépesíteni.

A múltban, volt egy elven társadalom, melyet Drow Manónak hívtak, mely az elven világ nagyon fiatal energiája. Ők voltak azok, akiket ma különcöknek [deviánsoknak] tekintenétek így, vagy úgy. A Drow elvenek hozták létre a háborúkat a világegyetemen keresztül, megpróbálva saját kezelésbe venni az elven világ egészét. Ekkor az elven társadalom nagy részét kitörölték a Föld síkjáról. Az újjáépítés lassú folyamata volt ez. Jóllehet, az újjáépítésben a Drow-ok számára többé nem volt talpalatnyi hely sem. Még mindig van néhány Drow bizonyos bolygórendszereken, és lehet, hogy hallotok róluk, azonban ebben a konkrét korban ők igen zárkózottak.

Az elven gyerek a születését követő hetvenharmadik – hetvenötödik napon kezd el beszélni, és addigra teljesen társalog. Az elvenek hozzálátnak a tanításhoz, ahogy beszélni kezdenek. Az elvenek rendes körülmények között járnak, mielőtt beszélnek. Így, értitek, miért oly kicsiny teremtmények ekkor. Úgy gondolom, hogy itt van, ahol a „manó” szó értelmet nyer, mert az elvenek kicsik maradnak sokáig. Hosszú ideig maradnak gyerekek, és különböző helyeken lévő más-más iskolába helyezik őket. Valójában, egy tipikus elvent valószínűleg akkor tekintik felnőttnek, amikor eléri a negyvenöt, ötven éves kort. Ennélfogva, gyermekkoruk sokkal tovább nyúlik ki, mint az emberi élménynél. Egy szigorú ismeretszerző erőkifejtéssel kezdik, mert évszázadokig élnek. Hozzáféréssel rendelkeznek a kozmikus Akasha krónikákhoz, és ezekből a krónikákból tanítják őket. Olyanok, mint a közismert élet-szivacs, összegyűjtve minden morzsányi információt, amit tudnak.

Ezzel ellentétben, az emberi élményben a gyerekek gyerekek, mivel három, vagy négy év után azt akarjátok tőlük, hogy változzanak felnőtté, azáltal, hogy elmondjátok nekik, ne sírjanak, és öltözzenek tökéletesen, ne tegyék ezt, és ne tegyék azt. Az elven világban, a „ne tedd”, „ne így”, „nem tudom” nem létezik a szókincsükben. Tehát, láthatjátok, elég sokáig tart gyermekeik nevelése.

Amikor egy elven a harmincas, negyvenes éveiben jár, itt, a Föld síkján lévő tizenévessel hasonlónak tekintik. Ezután az elvenek eljutnak a felnőttkorba, és még ekkor is, hogy elég őszinte legyek hozzátok, nem nőnek fel gyorsan. Ragaszkodnak ehhez a gyermekkori szeretethez és fényhez addig, míg tudnak.

Egyetlen utolsó dolog: van egy pár állat az elven társadalomban, másmilyenek, mint talán a kis pónik, és más málhás állatok. Ezek az alapvető hasonlóságok az emberi világ és az elvenek világa között.

KÉRDÉS: Kirael mester, amikor a Riali Tati nevet mondtad ki, elkezdtem érezni szívemben az egység tudatosságát, úgy, ahogy még sosem tapasztaltam ebben az életben. Az az érzetem, hogy az elven társadalom az egymással való egység mély megértésével bírt, és ezek a gondolatok mindig a szereteten alapultak. Segítenél nekünk, vagy az elven vének segíteni tudnak-e nekünk emlékezni, hogyan meglássuk a Teremtőt egymásban, és ismét érezzük ezt az egységet?

KIRAEL: Az egyik elven épp beszél hozzám, és tolmácsolni fogom őt. Közületek azoknak, akik még sosem találkoztak az elven valósággal, megpróbálok majd annyi szeretetet belehelyezni ennek az öregnek a hangjába, amennyit ez megkíván.

Ezt mondja: „Fény gyermeke, halld hangom, hiszen az igazságot csengi, mindenből, ami fény. Abban a világban, melyben létezünk, ritkán használunk hangot a kommunikációhoz. Úgy gondoljuk, hogy gondolataink egyként egyesülnek. Amikor felébredünk egy napra, ahogy ti hívnátok ezt a síkotokon, világunk egészének hangjára ébredünk, mely a „jó reggelt” gyönyörű hangzatát búgja. Mielőtt a nap reggelijét megennénk, mindazok lényegét érezzük, akik térségünkben tartózkodnak, mely képzeleteteket felülmúlva létezik.

Halljátok meg ezt, gyermekeim. Kutatunk ebben a mintában, mielőtt reggeliznénk, hiszen minden létformára, mely nem érzi azt, amit érezni akar, ráösszpontosítjuk fényünket. Egyikőnk esetleg felébred utazásunkból egy másik világra, és lehet, hogy egy kicsit kevesebb erőt érzünk. Ahogy ülünk, és az „Om” változatunkat összekapcsoljuk, érezzük a társadalom többi részének minket építő fényét. Tudják, hogy abban a percben gyógyulásra van szükségünk, és elfogadjuk ezt, majd az egész elven társadalom meggyógyul minden reggel reggelink elköltését megelőzően.

Így, az egység érzete, melyet akkor éreztél, amikor Kirael mester arról beszélt, ami egy napon „valóra” válik, az a szeretet kommunikációja volt, melyet nem kell suttognunk. Nem kell beszélnünk. Egyszerűen a szeretet hullámain gondoltunk, és a szeretet elvitte hangunkat bárhová, ahová akartuk, hogy eljusson. Tudnánk kommunikálni eggyel, vagy mindenkivel, ha úgy döntenénk. Hallani is tudunk egytől, vagy mindenkitől.

Tehát, elképzelhetitek, gyönyörű kicsiny fényeim, az egyénnek nem lenne értelme ezt mondani: „ó, láttad a szeme színét? Nem tetszett…”, mert ezt a tömegek meghallják, és a tömegek annyi fényt küldenének azonnal erre a kijelentésre, hogy meglátnátok szemében a szépséget.

Bocsássátok meg szenvedélyem, viszont ritkán kell beszélnem az emberi világgal, és köszönöm a nagyszerű Kirael mesternek ezt a percet. Tekinthettek engem világotok áldott szolgálójaként, engem Eirvenalnak hívnak, és mindig itt leszek. Eirvenal a harcos katona fényében áll, hiszen azok a mi katonáink, akik jelen lesznek világotokban, segítendő érezni szereteteket. Visszatérek világomba, és ebben visszakaphatjátok nagyszerű mesterünket, Kirael mestert.”

KÉRDÉS: Közülünk azok számára itt, most a Földön, akik bírnak azzal a képességgel, hogy meglássák ezeket az elven lényeket és érintkezésbe lépjenek velük, mely a mi kötelezettségünk, hogy tudatosítsuk a világban jelenlétüket?

KIRAEL: Úgyszólván minden lény, akinek bármi köze van az elven társadalomhoz – beleértve azokat, akik már bejegyzett szolgálatban állnak az elven világért, és azokat, akik felismerik elven vérvonalukat, valamint az elven világ néhány nagy családjából érkeztek, illetve azok, akik csupán szolgálatára akarnak lenni bárminek, mely megteremti a békét Földetek síkján – tudják, hogy ez az út egy ajándék, nem egy kötelezettség, és minden elven energiát annyi szeretettel és tisztelettel kell kezelni, amennyivel tudjátok. Az elvenek részei az emberiségnek és mind az elven, mind az emberi világ fátylait viselik. Az elvenek olyannyira telítettek fénnyel, hogy az egyetlen módja annak, hogy önmagukat a dimenziós fátylakon tisztábban vigyék keresztül az, hogy elmerülnek a szerelemben.

Ahogy megvizsgáljátok saját fátylaitokat, tudjátok, hogy a hozzátok legközelebb álló fátylak az emberi fátylaitok. Ahogy túltekintetek rajtuk, meg fogjátok látni az elven társadalom biztonságos fátylait. Az elven világnak még mindig van egy félelme. Ez nem a halál. Nem félnek attól, hogy képesek-e a Teremtőt szolgálni. Menjetek el e fátylak második rétegéhez, és közületek azok, akik ismernek egy elvent, kezeljétek őt a szeretet rezgésével, gyógyítsátok minden pillanatban, és ekkor meg fogjátok látni, hogy az elvenek csupán egy energiát képesek végrehajtani, és ez az, hogy megengedjék számotokra megismerni, kik ők.

KÉRDÉS: Közülünk azok, akiknek elven vérvonallal bírnak, hogyan ébresszük fel e részünket, hogy segítse szolgálni az embereket a Földön?

KIRAEL: Ha az az igazságotok, hogy az emberi világban „Mi az Emberek” szolgálatába akartok állni, akkor meg kell személyesíteni a képességet fényetek ragyogtatásához. Ez azt jelenti, hogy fel kell ébresztenetek utatokat a tudatosság következő szintjére. Szereteteket kell alkalmaznotok fényetekben, és semmi mást. Értitek, ahogy elmagyaráztam az előző kérdésnél, kettős fátylatok van. Az embereknek van egy csodaszép fátyluk, viszont az elven világ kettős fátyollal érkezik, melyben az egyik hasonlít az emberi fátyolhoz, és a másik az elven fátyluk.

Tehát az emberi fátylon történő áthatoláshoz mindent tökéletesnek kell tekintenetek. Az emberi fátyol szétszakítása érdekében, belső önvalótok békéjét kell kérnetek. A béke szétroncsolja, igazán feldarabolja és szétszedi a fátyol rendszert, és megengedi a következő rendszerbe történő elmozdulását. Második fátylatok az a fátyol, mely megvédelmez titeket, azért, hogy beszélhessetek annak a fényében, akik igazán vagytok.

Az elven világban, vagy az elven világból, számotokra, akiknek emberi élményeik folytatódnak ebben a pillanatban értetek, hallgassatok oda a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvére, melyet elhoztam e Föld síkjára. Alkalmazzátok ezeket az Alapelveket, hogy vezessenek titeket minden pillanatban – nem a pillanataitok legnagyobb részében, hanem minden pillanatotokban. Tegyétek ezt, és az emberi fátyol szétforgácsolódik, és elven fátylatokkal fogtok járni. Ti lesztek minden teremtés teremtői.

KÉRDÉS: Vonzódásom van a tündérekhez, és észrevettem, hogy számos fotóm tartalmaz gömböket, melyeknek van tündér és elven energiája. Ez az az eszköz, mellyel az elven világ és más világok eljönnek hozzánk?

KIRAEL: Világotok elveszíti a kettősség élét. A Teremtő oly jól helyezte be a jó és rossz egyensúlyát erre a síkra, mert meg akarta tapasztalni magát a kettősség formájában. Mégis most, hogy a nagy kettősség gyeplője közelít a lezáráshoz, és éppen elmozdultok a tudat egy másik szintjére, az energiák sokasága, mint például a tündérek – mi őket tündér angyaloknak hívjuk – tömegesen vannak itt. Az első dolog, melyet megtettek az volt, hogy levették szárnyaikat, és úgy járnak, mint „Mi az Emberek”.

Majd egy teljesen kifejlett emberi lénnyé felnőve találták magukat abból, mely valaha teljes 35 – 38 centiméternyi magasságuk volt. Ó, micsoda kiterjesztés volt ez számukra! A gömbök, melyeket a képeken most látsz, valóban tündér és elven energiák, melyeket mozgatnak Földetek síkja körül, felkészülésben a nagy felébredésre.

Amikor gömböket vesztek észre egy képen, nagy élvezetet nyújt számunkra, különösen, amikor ezt mondjátok: „nézd, bizonyára volt egy folt a lencsémen”. Akarjuk, hogy vegyétek észre, viszont barátaim, ne váljatok túlságosan izgatottá. Csupán tudjátok, hogy ők azok. A gömbök „mozgó ingoványok” olyan energetikai mintáknak, akik átjöttek, és sosem voltak a tudat e síkján abban a formában, melyben most vannak. Behelyezik magukat egy mozgó ingoványba, mely gömbölyűbb, mint egy tojás, és áthaladnak a dimenzió kapukon [portálokon], vagy dimenziós szüneten, ahogyan nevezik őket a fátyol másik oldalán. Azt a tündér fényt és elven fényt, aki eljön ide, és még mindig nem öltött testet teljes megtestesülésben, elküldték a szüneten keresztül, hogy felkészüljön a Nagy Változás megtörténtére.

Értsétek meg, hogy nem vagytok egyedül! Világotok ideát minden nappal nagyobb erőre tesz szert. A Tudatban a Nagy Változás „Mi az Emberek” számára csupán most kezdődik el. Még nem láttatok semmit. Köszönöm neked ezt a kedves és nemes lelkű kérdést!

KÉRDÉS: Kirael mester, tanulmányoztad valaha az elven világot? Beszéltél nyitóbeszédedben az elven társadalom női energiáiról is, és amilyen nagyra becsülték őket Istennőkként. Mi az Istennő Fény szerepe az elven társadalomban?

KIRAEL: Körülbelül hatszáz éven át tanulmányoztam az elven világot, így, nagy szeretetet táplálok irántuk. Hatszáz elven év több mint itt a ti éveitek, így, jó esélyem és lehetőségem volt megismerni. Először is, értsétek meg, hogy az elven társadalmak – még akkor is, amikor voltak osztályaik a Föld síkján – fényük háromságára Teremtőként tekintettek. Milyen elbűvölő, hogy minden világ minden dimenzióban egészében egy, vagy más bizonyos ponton utal a Teremtőre. Nem mesébe illő? A Teremtő, nem Isten, mert látjátok, az istenek csupán energiák. Az istenek egyszer minden ponton a világokban kettészakadtak, és voltak néhányan, akik azt választották, hogy jó istenek lesznek, a Teremtő példájaként, míg néhányan azt választották, hogy rossz istenek lesznek, és micsoda megindító idő volt ez!

Második kérdésedre vonatkozóan, a Teremtő Erőt Istenségnek, vagy Isteninek hívták, melyet most Krisztus Tudatosságnak neveznek. Az elvenek rendelkeztek Istenséggel, vagy Istenivel, és utána Istennő energiával. Az elven társadalomban, a tündérivel, Istennő, vagy női energiával egyetemben, a szépségben abszolút tökéletesként volt ismert. Minden fényistennő tökéletes volt. Ha egy Istennőnek volt egy sebhelye, mely a szemén, és az arcán át lefelé haladt, belepillantott a tükörbe, és azt gondolta, hogy „milyen gyönyörű sebhely!” – és nem tréfálkozott magával. Az Istennő a tökéletes fény, mert ez a fény szeretete. Ő a Szeretet energia megtestesülése.

Így, az elven világban, minden női elvent Istennő Fényként ismertek, és néhányan erősebben osztoztak ezen, mint mások. Jelenleg társadalmatokban az Istennő energia a bolygón át most ébredezik. Hangom hangzatán belül sokan gondolják: „rólam beszél. Imádom őt!” Köszönöm! Az Istennő energia egy hihetetlen rezgésen ébred fel.

Az elven társadalomban az Isteni gyakran rendelkezett egy férfi test szerkezetével és egy női test kromoszóma értékével. Nem lenyűgöző? Tehát, az Istennő mindenen át kiterjeszkedik, barátaim, és a fény hasonmása.

KÉRDÉS: Hozzákapcsolódtam az Istennő energiához, és ekkor ezek a csodaszép lények körém gyűltek. Majdnem olyanok voltak, mint a fehér fény pillérjei. Most úgy tűnik, hogy szinte mindig velem van egy. Azt mondták, hogy az Arkturuszról valók, azonban nem érzem helyesnek ezt. Utána a nap körül lefotóztam a szivárványokat, és ezen számos zöld gömb volt, mely egy személynek tűnt. Az elven társadalom próbál meg elérni engem?

KIRAEL: A kapuk nyitva állnak, kedvesem, és más világokból való lények fognak belépni, akár a szüneti fényen, akár a koronális fényen keresztül, vagy bármilyen fényen, melyet használsz, hogy utazz rajta. Ha gondosan megfigyeled, látni fogod ezt a magas, halvány, zöldes fényt ott állni, és ezt óhajtja felajánlani neked:

„Utazásaid során, ahol tudod, hogy szívedben egyedül a varázslat ragyog, a fényemből való az, hogy megosszam veled ezt egy nap, és megengedjük azt a teljes megértést, hogy én vagyok te. Így, következésképpen, azt mondom neked, hogy figyelj, amikor legközelebb látod ezt a parányi szerkezetet, tudni fogod, hogy azzá váltam. Ebben mindig megtaláltam saját valóságom. Így, most elmagyarázom. Te vagy az én utam, és én a tiéd vagyok. Nem vagytok arkturiánus, hanem az Isteni világból való vagyok, és az Isteniben téged szolgállak, hogy mi együtt szolgáljuk a világot. Köszönöm nagyszerű Kirael mesterünknek a lehetőséget, hogy közvetítőjét használhatjuk, hogy világotokkal úgy beszéljünk, hogy csak te érthesd. Ahogy megnyitod szíved, halld ezt: [hangok]… pihenj, míg visszatérek. Mielőtt pillantanál egyet, itt leszek veled.”

KÉRDÉS: Az elven társadalom megalkotott egy gyönyörű világot, őseredeti környezetet, tiszta vizet, kék eget, és egymás fényének felemelésében segédkeztek. Hogyan érhetjük el magunknak ugyanezt a dolgot? Hogyan lehetünk segítségére az elven világnak, hogy támogassanak minket ugyanennek a valóságnak megszerzése érdekében itt a Föld bolygón?

KIRAEL: Nincs nagy választásotok ebben az ügyben. Rendes körülmények között nem mondok ilyen dolgokat, azonban ebben az esetben ez az igazság. Az emberi világnak nincs nagy választása. Ez a gyönyörű világ mindenképpen megtörténik veletek és értetek. Ahogy beszélünk, felemelkedtek. Ezt neveztem Nagy Változásnak. Most, az Isteni az elven világból ezt a Nagy Felvilágosodásnak hívja. Mi a különbség? Én kiválasztottam egy szót, és ő is kiválasztott egy szót. Ő a magáét már régen választotta ki, viszont én is kiszemeltem a magamét. Ez az, ami felé haladtok. Csupán épp elkezdtem a valóságot súrolni. Például, emlékezzetek, hogy az elven gyerekek gyermekek maradnak negyven, vagy ötven éves korukig. Sőt, egy társadalomhoz tartozik minden gyermek, és nem a szülőkhöz. Következésképpen, egyetlen gyermek sem lehet soha éhes. Egyetlen gyermeknek sem lehet kevesebbje, mert minden gyermek mindenkihez tartozik, mely biztosítja azt, hogy minden elven gyermeket szeressék és táplálják / neveljék.

A gyűlölet és küzdelem régi mintáját, és az eltérő istenek és a Teremtő különböző részeit elhallgatják az elven gyerekek elől, mert ifjú korukban a szeretetet, megfontolást, jóindulatot tanítják, valamint hogyan kezeljenek és szeressenek egy virágot, hogyan tápláljanak egy fát, és hogyan termeljék meg saját élelmüket. Minden elven gyermek megtanulja, hogyan szépítse meg környezetét.

Amikor az elven gyermekek elérik felnőttkorukat, úgy értem, hogy a felnőttkorhoz vezető utat, általában századik évük körül, vagy később, akkor fedik fel nekik ősi történelmüket, ahol tudomást szereznek a Drow elvenekről, és más elvenekről, akik esetleg nem a legfelemelkedettebb fényből valóak voltak. Csakúgy, ahogyan az emberek, az elvenek is átmentek a sötét korszakaikon. Az elvenek keményen megdolgoztak azért, hogy megemeljék tudatosságuk szintjét.

KÉRDÉS: Milyen hatással volt – ha egyáltalán volt hatással – az Alexandriai Könyvtár leégése az elven társadalomra?

KIRAEL: Amikor először gyulladt ki az Alexandriai Könyvtár, az elvenek nem voltak szükségszerűen csalódottak, mert könyvtárban az ismeretek nagy része nem volt igaz, és azt a részt, mely tartalmazta az elven információt, védték. Az Alexandriai Könyvtárt négyszer gyújtották fel. Valaki kereste az elven ismeretanyag megsemmisítését.

A tűz olyan erős volt a második és harmadik tűz alkalmával, hogy nyilvánvaló volt, hogy boszorkányságot használtak a tűz keletkezéséhez. Gonosz Magikat vontak össze, és alkalmazták mágneses erőiket e tüzek létrehozásánál. Igen, voltak rossz Magik. Ezután, az elven társadalom elhatározta, hogy megszakítja tevékenységét, és elhagyták a Föld síkját. Most visszatértek, tehát, ne aggódjatok.

KÉRDÉS: Hogyan néznek ki az elvenek?

KIRAEL: Az átlagos elvenek magasak, és csodaszép mandulavágású szemük van, a férfiaknak hosszú, platinaszőke a hajuk. A nőknek hosszú fekete a hajuk, és olyan gyönyörűen tiszták az Isteni Teremtő Fényében, hogy bármit tesznek, az abszolút tökéletes, modorosság nélkül.

Az átlagos kilenc éves embert vélnék kisgyermeknek az elven világban, és ekkorra már megválasztaná isteni természetét, életének törekvését, hogy így mondjam. Az elvenek leírása azt a próbálkozást jelenti, hogy körülírjuk őket, és nem szeretik, ha körülírják őket.

KÉRDÉS: Előzőleg, és nyitóbeszédedben ma megosztottad velünk azt, hogy az elven társadalom erősen kapcsolatban áll a japán kultúrával. Az elven világ visszatérése milyen hatással van a fény munkásaira Japánban? Ahogy japánul, vagy más ázsiai nyelven beszélünk, az elven rezgést hozzuk el a Föld síkjára?

KIRAEL: A japán társadalom nagyon szoros kapcsolatban áll az elven világgal. Ha voltál már valaha Japánban, tudod, hogy amikor a japánok felszállnak gyorsvasútjaikra, vagy kis ingajárataikra városról városra, néha akkora helyekre zsúfolódnak össze, melyre a világ többi része, ha ránézne, ezt mondaná: „semmiképpen”. Ha egyszer benn vannak, többé nem összezsúfoltak, mert idomulnak egymáshoz – mint ahogyan az elven világ teszi. Egyszerűen idomulnak.

Vannak más hasonlóságok az elven és a japán társadalom között. Az elven társadalomban nem volt olyan dolog, mint a férfi és női fürdő. A fürdés közösségi cselekedet volt, mert – nagyon hasonlóan a mai japán társadalomhoz – a testet nagyon tisztelték. Nem volt szükség, hogy befedjék. Ha befedték, a legmélyebb tónusú színeket használták. Japán eredeti részeiben tervezték meg a legszebb színeket. A japán társadalom nagyobb részében az emberek meghajolnak egymásnak. A meghajlás nem a behódolás szemléltetése; ez egymás fényének tisztelete. Egymás felé meghajoltok, hogy a fényeteket a másik fényének nyomjátok, nem azért, hogy elárasszátok, hanem hogy megérintsétek a másikat. A japán társadalomban sokan tudták meg azt, hogy nem illeszkednek jól az emberi táradalomhoz. Szokásaik mások, így ők egy zárt társadalom, vagy egy faj társadalma, hogy így mondjam.

Az elven energia eredeti energia erői Lemuria nyugati féltekéjén helyezkedtek el, Japán közelében. Ők voltak a harcos osztály. Tehát, a japánoknak terjedelmes történelmük van a harcos osztályról, azóta azonban ez lecsökkent. Most, a lelki osztály válik uralkodóvá – „Mi az Emberek” az elven energiákkal, a magasan rezgő osztály. Ezért növekszik a lelkiség [spiritualitás] olyan nagy léptékben Japánban. A harcosok elengedték energiájukat, és visszatértek az edzéshez, tehát most látjátok a Tudatosságban a Nagy Változást. Japánban, az elvenek világa a „kariánokként” ismert, jelentve azt, hogy a béke fénykardját hordják, a harcostól elmozdulva az ébredő lélekig.

KÉRDÉS: Milyen az elvenek hatása Európában és a vallásban?

KIRAEL: Az elven társadalmakból sokan, akik célba értek az európai energiákban, a lelki osztályból valók. Amikor földi lények voltak, úgy találták, hogy a lelki osztály a vallások világában van. Az elvenek megpróbáltak beilleszkedni a rómaiak, görögök, németek, palesztinok vallásos osztályaiba, és minden más csoportba, azonban nem nagyon tudták megragadni a vallás nézeteinek rendszerét [koncepcióját], mert igaz lelkiségűek [spiritualisták] voltak.

Az elvenek régóta élnek közöttetek. Most hajlandóak megismertetni magukat, mert tudják, hogy a világot egészében többé nem határozzák meg és korlátozzák a vallások. A világot most az elven valóság lelki felébredése határozza meg. Az európai élményben, az elven energiák hordozzák a fény lelkierejét.

ZÁRSZÓ

Azoknak, akik Amerikában vannak: nem hiszem, hogy csupán a Japánban és Európában lévőkről beszéltem. Egy olvasztótégely vagytok. Ezért tekintünk titeket nagy fénnyel. Ne hagyjátok cserben a világ többi részét! Engedjétek meg magatoknak, hogy az elven világ jósága legyetek! Hadd legyenek angyalok, elvenek, tündérek, és mindenki más, hiszen a létezés izgatottságában rá fogtok lelni arra, hogy ti vagytok a Teremtő Ereje!

Jó estét!© Fred Sterling


Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.