2011. április 4., hétfő

A meridiánok és a változó test


A meridiánok és a változó test
Kirael tanácsadó mester Kahu Fred Sterling közvetítésévelMeridians and the Shifting Body
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2011. április
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: A meridiánokat az Elven világ hozta el erre az útra körülbelül ötvenezer évvel ezelőtt Lemuriába, és „folyó fénynek” hívták. Az elvenek elutaztak Kínába, mely Lemuria szomszédságában volt, és két egyénnel találkoztak, Xai Xi-vel és Tang Wai Chu-val, egyikőjük király volt, a másik pedig orvos. Az elvenek oktatták ezt a két energiát a meridiánok alkalmazására gyógyítás céljából. Ezért olyan gyakorlottak a kínaiak a meridiánok alkalmazásában az akupunktúrában és más gyógyító tudományágban.

Az elvenek besétáltak a településekre, és megtudakolták az orvosoktól, vagy gyógyítóktól, mi a beteg problémája, majd ráfektették kezüket a betegre, belélegeztek prána energiát, összegyűjtötték szív csakrájukban, és levitték az egyik, vagy mindkét karon át kezükbe, a beteg meridiánjaiba, hogy rájöjjenek, hol található a sérülés. Így kell dolgozni a meridiánokkal. Ha képesek vagytok harmadik szemetekkel nézni, meg fogjátok látni a meridiánokat felgyulladni, ahogy energiát küldtök rajtuk keresztül. Mintegy egy percbe telik, vagy e körül, legtöbbször két percbe.

Eltérően attól, amit néhányan hisznek, a meridiánok nem energiavezetékek, melyek végigfutnak a testen keresztül. Ezek a fénytesten belül vannak, és fényvonalak, melyek végigmennek a testen, elöl és hátul. Gondolhattok a meridiánokra fénycsatornaként, – melyek kapcsolódnak egymáshoz – melyen keresztül a test energiája folyik. A meridiánok lehetővé teszik a kommunikációt a fizikai és érzelmi test között. Tizenkét fő meridián található a test felszínén, és másik nyolc – melyet extra, vagy rendkívüli meridiánokként ismernek – formálódik meg anyukátok méhében, vagy amit megneveznek az anyaméhben. A nyolc extra meridiánból négy a testen belül, négy a testen kívül van. Genetikai örökségetek hordozásán kívül, a nyolc extra meridián az erő-meridián, mely táplálja a többi tizenkét meridiánt. A meridiánok párban futnak, és egy kettősséget tükröznek vissza, melyben rendelkeztek mind yin mind yang meridiánokkal. A yin energiák lefelé mennek, a yang energiák pedig felfelé.

A meridiánok segítenek nektek összpontosítani ezen élet során, viszont amikor meghaltok, megmaradnak, elősegítendő a test szétbomlasztását. Az a meridián, mely a fejtetőtől a mellkason keresztül a test alsó részébe fut, lábatokon le a lábujjaitokba, fog titeket kijuttatni ebből a harmadik dimenziós testből a Nagy Változás után, miután fizikai testetek hanyatlani fog, és porrá válik. Ez a gyors áttekintése a meridiánok világának. Most fogadom kérdéseiteket.

KÉRDÉS: A meridiánok, és a lemuriai denjé összefüggenek?

KIRAEL: Igen. A denjé az a szeretet, melyet az a fény személyesít meg, melyet nem láthattok fizikai világotokban. Amikor becsukjátok szemeteket, sötétséget láttok, azonban ha lepillantotok szemetek a jobb kéz felőli alsó sarkába, észre fogtok venni egy aranyfényt. Némi erőfeszítéssel felhozhatjátok ezt az aranyfényt, és ez fogja megvilágítani azt, amit nem láttok, amely a meridiánokkal történő munkátokat még hathatósabbá teszi. A denjé a feng shui technikáit alkalmazza az önvaló mind a négy testénél – fizikai, érzelmi, gondolati és lelki testnél – a példátlan és tökéletes [abszolút] egyensúly állapotának elérése érdekében, és azért, hogy segítsen titeket hozzáférni felsőbb hatalmatokhoz. [1]

A denjé és a tizenkét meridián hatalommal ruházza fel egymást. Amikor beletöltitek a denjé energiáját a meridiánokba, ez erősebbé teszi őket. Minden egyes denjé energia betöltéssel, erő tekintetében a meridiánok feljutnak egy másik szintre, és minden alkalommal, amikor felerősítik őket, több denjé energiát igényelnek. Nem kell tudnotok, vajon a denjé befelé, vagy kifelé halad, mert meg fogja találni saját útját a meridiánokhoz. Ez számotokra hatalommal felruházó a gyógyulás folyamatában.

KÉRDÉS: A meridiánok hogyan kapcsolódnak a fizikai testhez?

KIRAEL: A meridiánok benne vannak anyukátok méhében, mielőtt testetek befejezi a fejlődést. A test körben kifejleszti a meridián erőt, mely az a fénytest, ami nem látható ezen az úton. A meridiánok sosem veszítik el a fény folytonosságát. Jézus mester ismerte őket, St. Valentine, aki egy csodatévő gyógyító volt, tudott róluk, Xai Xi és Tang Wai Chu tudomással bírt róluk, azonban nem tudták irányítani őket, mert a meridiánok folyékonyak és minden embernél egy kicsit eltérők.

KÉRDÉS: A különböző meridiánoknak eltérő színük, rezgésük és hangszínük van?

KIRAEL: Igen, igen és igen! A hangszínek a színektől függenek, és a színek a meridiánokon átmenő fényerők függvényei. Minden meridián fényerő rendelkezik egy hangszínnel, ahogy lefut, keresztül a testen, azonban a hang természete tőletek függ. Dúdolhattok agyatokban, és elküldhetitek ezt a hangot a meridiánokon át, hogy rájöjjetek gyorsabban, mit kerestek. A hang fény, és azonnal változás tárgyát képezi. Ha tapasztaltak vagytok a hatodik érzéketek alkalmazásában, képesek lesztek követni ezt a hangszínt, és észrevenni a változásokat a színekben.

Ha a gyógyító a kellő tudatosságban van, hogy meglássa a meridiánok színeit, és tud „Om”-ozni, vagy dúdolni, meggyógyulhattok. Az igaz mesterek tudják, hogy a meridiánok rendelkeznek egy hajlammal, hogy visszapattanjanak egymás energiájába, és visszatükrözzék egymás színeit. Amikor ez történik, mindent megláthattok, ami történni fog testetekkel az elkövetkezendő tíz év során.

KÉRDÉS: Mi a különbség a csendes és a hallható hangszín hatása között?

KIRAEL: Hallható hangszínnél, húsz százalékkal leszel előrébb a hatékonyságban az elzáródások megtalálásánál. Csendes hangnál, melyet az ember az elméjében kelt, száz százalék alaposságot érhetsz el. Működhet az éneklő tállal történő munka is, mert a hang energizálja a meridiánokat, azonban plusz kézre lenne szükséged, hiszen mindkét kezed a betegen van.

KÉRDÉS: A meridiánokon áthaladó energia hogyan hat a test sejtjeire?

KIRAEL: A sejtszintű tudatosság megkapja információját a meridiánoktól, mely az ismeret csatornájaként működik. Ha újra meg újra megismétled ugyanazt a dolgot, ez az érzés nyomot hagy agyadban, lemegy meridiánjaidon, a csakrákon keresztül sejtszintű tudatodba, ahol majd vár, hogy felfedezzék. Egy jó gyógyító a hatodik érzékkel fog kérni információt, és meggyógyítja ezt a sejtszintű tudatosságot.

KÉRDÉS: Az új csakrák mit tesznek a meridiánokkal?

KIRAEL: Mindnyájatoknak van egy sor új csakrája, azonban még mindig ellát erővel az eredeti hét csakra. Egy bizonyos ponton, szív csakrátok el fogja nyelni a három alsó csakrát – a piros, narancs, és sárga csakrát – és ez válik az alap csakrátokká. A három új csakra a jelenlegi korona csakra felett található, azért, hogy helyet teremtsen a szív csakrának kifejlődni, és mindennek az alapjává válni, azért, hogy lejuthasson az érzelmi testen keresztül. Amikor elérkeztek arra a pontra, ahol érzitek a csakrák változását, érezni fogjátok feljutni őket a korona csakrán át az érzelmi testbe, ahol ezek lesznek a központi összpontosítások. Úgy fogjátok érezni, mintha elvesztettetek volna mindent, viszont nem fogtok elveszíteni semmit. Inkább, egy új rezgést fogtok addigra magatokra venni. Az új csakrák jelen vannak most az érzelmi testben, viszont nem teljesen éberek.

Egész utatok a békében és nyugalomban lesz ennek a három új csakrának felébredténél. Mégis, legyetek tudatában annak, hogy minden alkalommal, amikor civakodásba keveredtek, alsó csakráitok visszaesnek eredeti helyzetükbe, és rosszul fogjátok érezni magatokat. Ahogy a csakrák fokozatosan lefelé mozdulnak el minden egyes perpatvarral, több erőre tesznek szert, nehezebbé téve a felhozatalukat vissza. Ösztönző lesz számotokra az, hogy összpontosítva maradjatok a szerelemben.

KÉRDÉS: A meridiánok hogyan működnek a tobozmiriggyel?

KIRAEL: A tobozmirigy a fényforrásotok. Ez az a csatorna, melyen keresztül a meridián-fény a test folyamatába beérkezik, és kijut onnan. Amikor prána légzést vesztek, és behozzátok a prána energiáját a tobozmirigybe, az felgyújtja a fényt az egész testben mindenütt, beleértve a meridiánokat is.

KÉRDÉS: A Szignál Sejt Gyógyításnál, a prána légzés hogyan halad át a tobozmirigyen, a szignál sejten, mely ott lakozik, és a meridián rendszeren?

KIRAEL: Amikor prána légzést vesztek, tenyeretek a páciens fején nyugszik. Az energia átjön a tenyereteken, a beteg koronájába, le a tobozmirigybe. Ha látsz a harmadik szemeddel, látni fogod ezt a kicsiny fénypontot belépni a tobozmirigybe. Miután az energia behatol a tobozmirigybe, látni fogod, ahogy feltölti az agyat, majd ahogy lehalad a torkon át a csecsemőmirigybe, és a test többi részébe. A meridiánokon áthalad a testen, azonban nincs bezárva a meridiánokba. Ha semmi mást nem teszel, minthogy belélegzed az energiát le a tobozmirigyen keresztül, és szabadjára engeded, még mindig tettél valamit a gyógyulás érdekében, ami meghalad bármit, amiről az orvosi világ tud.

KÉRDÉS: Mi a szerepe a meridiánoknak a Szignál Sejt Gyógymódban?

KIRAEL: Ez visszanyúlik Lemuria korához. A meridiánok szerepe a fény szállítása a testbe be, és ki onnan. Ők a fényhordozók. Az egész Szignál Sejt Gyógymód folyamat a fényről szól, és amikor prána légzést veszel, ez a légzés fényt hoz be, és ha még nem is haladsz a meridiánokhoz, át fog áramlani a meridiánokon mindenképpen, és kapcsolódni fog hozzájuk. Ha az energiának sehová máshová nem kell mennie, ki fog lépni a testből, viszont nyomot fog hagyni a meridiánokban a kifelé vezető útja során.

KÉRDÉS: Elmagyaráznád, hogy a „meridiánok megpendítése” hogyan hat a négy test szervezetünkre?

KIRAEL: A „meridiánok megpendítése” egy a Szignál Sejt Gyógymódban használt folyamat, melynek során a gyógyító az egyik kéz négy ujját végighúzza finoman a meridiánokon. Mivel a meridiánok folyékonyak, amikor megpendítik őket, közel maradnak, azonban nem mindig pontosan az eredeti terükben. Az akupunktúrát alkalmazók nem találhatják el minden alkalommal a meridiánt, amikor beleraknak egy tűt, hiszen a meridiánok néha épp egy hányadnyira távolabb lesznek.

Minden alkalommal, amikor megpendítik őket, a meridiánok bongó hangot adnak, és várnak bármire, amit tenni akarsz, a gondolati test egy energia [villám] sugarat küld le a csakrákon át, a meridiánjaidon keresztül. Amikor az üzenet távozott a test szőrzetén át, elmegy az érzelmi testbe, mely veszi az üzenetet, miszerint valami nagyszerű történik.

Aktiválod azt, ami „saltz”[2] energiaként ismert, amikor megpendíted a meridiánokat, vagy amikor búgó hangot adsz ki, vagy „Om”-ozol elmédben a gyógyítás során. Azok számára, akik nem tudják, a saltz energia az összehangzó hangszínek sorozata, melyet kibocsátotok, általában kezeteken keresztül, azért, hogy ráleljen arra, amit kerestek. Amikor egyik kezed ráteszed a gyógyítandó személy fejére, alkalmazd a saltz energiát, hogy kövesd az energiát a testben, amikor egy elzáródást, vagy egész-ség-telenséget kutatsz. Bizonyos ponton a saltz energia beleakad a köldökbe, és egy energiaszövet fog feljönni vissza, a köldökön keresztül. Legtöbben közületek még azt sem tudjátok, mi történik. Végül, a saltz energia rá fog lelni arra, amit kerestek, és rajtatok áll ennek felismerése, valamint az elzáródás meggyógyítása.

KÉRDÉS: Tisztáznád, hogy testünkön a szőrzet az energiagyűjtő a meridiánok részére, és milyen szerepet játszik az érzelmi test?

KIRAEL: Testetek szőrzete érzelmi testetek erőtere, mely fizikai testeken kívül található. A meridiánok lemennek a fizikai testen keresztül, és kapcsolódnak szőrzetetekhez a meridiánok összpontosításának részévé téve, azonban nem maguknak a meridiánok részévé téve. Érzelmi testetek tiszta szerelem és fény. Ki kell jutnotok érzelmi testeteken, hogy bármi jót, rosszat, közömbösséget érezzetek, mert az érzelmi test a szeretet tisztasága. Amikor a tiszta szeretettől eltérő bármi mást éreztek, nem vagytok érzelmi testetekben. A meridián-fényenergia testetek szőrzetén keresztül érkezik le, rácsatlakozik érzelmi testetekre, kivonja a szeretetet és berakja fizikai testetekbe. Így hozzátok be a szeretetet gyógyulás céljából a testetekbe.

KÉRDÉS: Amikor a Szignál Sejt Gyógymód alkalmazásával léleksebészettel gyógyítanak, érzem a gyógyító ujjait behatolni testembe. Ez hasonló ahhoz, ami akkor történik, amikor megpendítik a meridiánokat?

KIRAEL: Igen. Ugyanazt a fénycsomagot alkalmazzátok. A léleksebészet a Szignál Sejt Gyógymóddal mindösszesen a fénytestről szól. Az ujjak a testbe behatolnak, és kijönnek onnan a gyógyító elméjén keresztül, és ennyibe telik mindösszesen. Amikor megpendítitek a meridiánokat, ujjaitokat használjátok, azonban elméteket is alkalmazzátok üzenetek küldésére a meridiánokba ujjaitokon keresztül.

KÉRDÉS: A meridiánok hogyan változnak majd a negyedik dimenzióban?

KIRAEL: Rendelkeztek a DNS két szálával, tizenkét fő, és nyolc extra meridiánnal. Amikor elértek a negyedik dimenzióba, mindenből kétszer annyit fogtok használni. A DNS négy szálával fogtok bírni, alkalmaztok majd négyet a hatlábnyi DNS-ből [3], lesz huszonnégy fő és tizenhat extra meridiánotok.

Az új negyedik dimenziós testi folyamat kétszer olyan nagy lesz, mint amivel most bírtok, azonban ez felfelé fog nőni, nem kifelé. Nagyon karcsú és magas lesz. A meridiánok hosszabbak lesznek, és csúcspontja jobban megszemélyesített, sűrűbb lesz. Más szavakkal, eltérően a harmadik dimenziótól, a meridiánok sajátosabbak lesznek, és valahogyan különbözni fognak az egyének között. A tetőfok sűrűsége a meridiánok hangjára utal majd. A tetőpont összhangzatai [harmonikus frekvenciái] információt hordoznak. Egy negyedik dimenziós lénynél a tetőpont jobban fénnyel telített, mely azt jelenti, hogy a meridiánok több fényt, több információt fognak hordozni. A tetőfok felerősítése képessé teszi a meridiánokat, hogy hatékonyabban változzanak az egyénekben a változásokra történő válaszoknál, mely visszatükröződik a színekben, amelyek szinte maguktól fognak változni. Meg tudják változtatni gyújtópontjukat a kékről pirosra, sárgára, mert át fog menni az egyik a másikba. A színek felcsillámlanak, kialszanak, majd pukkannak, és visszatérnek eredeti állapotukhoz. Nem fognak ragaszkodni ehhez a fényhez.

KÉRDÉS: Mi a célja a kéz ráhelyezésének a vállra a Szignál Sejt Gyógymód során?

KIRAEL: A Szignál Sejt Gyógyításnál, amikor energiát küldesz a vállba, mialatt prána légzést veszel, aktiválod a fénytestet, ahol több energiát tudsz bevinni a meridiánokba, és felébreszted az árnyék DNS-t.

KÉRDÉS: A meridiánok és a nyirokrendszer hogyan függenek össze?

KIRAEL: A nyirokrendszer az egyik leghathatósabb rendszer testetek folyamatában, és áthalad a meridiánokon, viszont sokkal kevésbé elérhetőek, mint a meridiánok. Mégis, itt van az a hely, ahol a legtöbb energiára szert tehettek. A nyirokrendszer elnyeli gyorsan energiátokat, és leküldi testeteken át, nagyon hasonlóan, mint maguk a meridiánok, viszont a meridiánoktól eltérően, a nyirokrendszer nem mozog. Nem szabadon folyók, mint a meridiánok. Amikor ráhelyezed kezed a gyógyítandó személy vállára, és prána légzést veszel, kihagyhatod az összes meridiánt, viszont el fogod érni a nyirokrendszert. Mégis, több gyógyítást fogsz teljesíteni, ha a meridiánokkal dolgozol.

KÉRDÉS: A meridiánokra való rácsatlakozás ugyanolyan, vagy hasonló hatású, mint az akupunktúrás tűk behelyezése a meridiánokra?

KIRAEL: Az akupunktúrás tűk sokkal kisebbek, mint a két ujj, melyet csatlakozásra használsz a Szignál Sejt Gyógymód során. Ha a tűt pontosan oda tudod tenni, ahová akarod, jobb lesz, mint az ujjak alkalmazása, viszont az ujjak több helyet tudnak befedni, tehát a tűktől eltérően, valószínűbb, hogy az első alkalommal eltalálod a meridiánt az ujjak alkalmazásával. Amikor rácsatlakozol a testre, ez egy hullámsorozat-hatást kelt, mint egy fénykör, mely kifelé terjed, így, amikor épp rácsatlakozol a meridián magjára, kifelé fog fodrozódni két, vagy három meridiánon keresztül.

KÉRDÉS: Mi a jó gyakorlat a meridiánok ön-hangolására?

KIRAEL: Ha rendszeresen rácsatlakozol a meridiánokra, éberek maradnak, és minden nap minden pillanatában felébrednek. Kezdd a vállaknál. Mindig, amikor rácsatlakozol, az energia kiárad a szőrzeten át, és eljut az érzelmi testbe, és ezt mondja: „odafenn éber vagy? Figyelsz?”

KÉRDÉS: Ahogy a meridiánokkal dolgozom, látom őket, és ahogyan látom, úgy tűnik, hogy van rajtuk egy kötés. Mi ez a pólya?

KIRAEL: Ha ismét látod ezt a [géz] kötést, vedd le. Az energiának szüksége van áramolni, így, ha van ott egy pólya, ez egy elzáródás, és az energia a meridián körül fog haladni ahelyett, hogy benne menne keresztül. A szívroham, roham, szélütés, stb. származhat ilyen pólyából. Ha sok kötés van jelen, levehetsz egyszerre egy kicsit, viszont vedd le.

KÉRDÉS: A meridiánok hogyan hatnak, vagy kapcsolódnak a gerinchez és az idegrendszerhez?

KIRAEL: A nyolc extra meridiánból kettő fut le a gerincen. Amikor csatlakozol ehhez a két meridiánhoz, meggyógyíthatod az isiászt, vagy más fájdalmat ezen a területen. Christopher Reeve ezen meridiánok megértésének ösvényén volt. Kezdd a hát közepén, és csatlakozz a gerinc vonalán le, nyitott szemmel, és figyeld a testben az izmokat. Majd csatlakozz a visszafelé vezető úton felfelé is. Látni fogod az energiát mozogni.

KÉRDEZŐ: Elvégeznél egy vezetett meditációt, mely segíteni fog nekünk elképzelni a meridiánokat testünkben?

KIRAEL: Lélegezzetek mélyen, hagyjátok elméteket ellazulni, érezzétek az energia leáramlását testi folyamatotokon keresztül, és a 70 billió sejt veletek együtt fog ellazulni. Most nézzétek az energiát testi folyamatotokon kijutni az érzelmi testbe. Összpontosítsatok állatokra, vagy könyökötökre, vagy ujjatokra, és érezni fogjátok az ingást / hangrezegtetést testeteken át. Emlékezzetek, hol vagytok! Képzeljetek el egy csodaszép fehér fénycsövet, és küldjétek le a tobozmirigyen keresztül le mellkasotokon át. Érezzétek a parányi kanyarulatokat testetekben itt-ott. Ezek azok a dolgok, melyeket testeteknek szükséges meggyógyítani, és mi ezt tudjuk, mert kapcsolódnak a meridiánokhoz, vagy azok köré. Most, fejetek felett, vonjatok be a csőbe fotont, és tartsátok szilárdan. Lássátok ezt a csövet testeteken belül az áramló energiákkal. A cső porózussá [lyukacsossá] válik, és az energia lassan beáramlik testi folyamatotokba. Érezzétek ezt megtörténni. Észleljétek, hogy az apró rándulások, vagy kanyarok / fordulatok elmúltak testetekben. Áramoltassátok az energiát mellkasotokba. Hívjátok be a Teremtő Szerelmét testetekbe, és hagyjátok beszivárogni minden hasadékba testetekben. Olyan közel vagytok a tisztasághoz, mint amilyen közel valaha is lesztek. Most hívjátok vissza testetekből ezt az energiát, be ebbe a csőbe, és tisztítsatok meg mindent. Vegyétek észre a sötétséget. A csőből vegyétek ki az energiát, zárjátok le, és távolítsátok el. Érezzétek testeteket pihenni, és amikor készen álltok, kinyithatjátok szemeteket.

ZÁRSZÓ

A meridiánok és az új csakrák olyannak fognak tűnni, mint egy látomás, képzeletetek kitalációja, amíg nem tudjátok, hogy ott vannak. Addig is, gyakoroljátok a létezést a szeretetben, és dolgozzatok a meridiánokkal. Több egyensúlyt fogtok bevinni testetekbe, és utatokat sokkal könnyebben fogjátok teljesíteni ebben a változó valóságban.

[1] Az évek során, ezt a bölcsességet leegyszerűsítették arra, amit most feng shuiként ismernek, mely csupán a környezet kiegyensúlyozása.
[2] A fordító megjegyzése: a „saltz” szó számomra olyan hangzású, mint az angol „waltz” [azaz magyarul valcer / keringő] és a „salt” [azaz magyarul a só] szavak kombinációja. Tehát, értelmezhetjük az „élet sója”-ként járt keringőként is.
[3] angol láb mint hosszmérték; 1 láb = 30,48 cm

© Fred Sterling


Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.