2011. február 5., szombat

Nyissátok fel szemeteket a változó Földre vonatkozólag


Nyissátok fel szemeteket a változó Földre vonatkozólag


Open Your Eyes to the Changing Earth
By KIRAEL through Rev. Fred Sterling


2001 március © Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


A LEGNAGYSZERŰBB EVOLÚCIÓS ESEMÉNY A TEREMTŐ FÉNYÉBEN

KIRAEL: A Nagy Változás a tudatosságban a legnagyszerűbb evolúciós esemény az emberiség történelmében, mert ez egy olyan kaland, mely előtte sosem volt tapasztalt a Teremtő Fényében. A Föld bolygó az elmozdulási folyamatban van Harmadik Dimenzióból a Negyedik Dimenzióba, a Föld emberi fényének megsemmisítése nélkül; a Teremtő tapasztalni és érezni akarja a Változást a Föld népességével. Ez sosem történt meg előtte ily módon bármely harmadik dimenziós bolygón a Teremtő evolúciós Fényében. Ilyen különleges ez a Változás.

A Földön voltak más változások evolúciós történelme során. A múltban, ahogy az emberi lények fejlődtek a Földön, egy bizonyos szintig fejlődtek, mielőtt a Teremtő előidézte a Jégkorszakot. Egy időtartam után a Teremtő elolvasztotta a jeget, és ismét benépesítette a Földet emberi lényekkel. Mindig előidézte, hogy a Föld ismét benépesüljön.

Ez alkalommal evolúciós fejlődésében a Föld emberi népességének tömegtudata – ez a kulcs a Nagy Változáshoz – felemelkedett egy szintre, ahol a Teremtő érzi, hogy meg akarja tapasztalni a Változást az emberi lakossággal. Mit mond a teremtő? Azt mondja, hogy meg akarja tapasztalni a Változást másképpen. Meg akarja tartani magát emberi formában, hogy felfedezze, milyen a változási folyamat. Tudja a Teremtő, vajon az emberek végrehajtják a Változást? Mit gondoltok, mi a válasz? A Teremtő még nem tapasztalta meg a Változást az emberi lakossággal, így ezt akarja. Azt gondolhatjátok, hogy a Teremtő mindent tud, viszont mi a helyzet, ha ez nem így van? Mi a helyzet, ha a Változás az egy olyan valami, amit meg kell tanulni? Mit gondoltok, miért érkeztetek meg a Földre? Mi a helyzet, ha azért, hogy elsajátítsátok utatokat? Ezért teremtették meg az evolúciót. Ezért választottátok életetek újra átélését számos alkalommal, hogy megtapasztaljátok a lehető legteljesebb lecke terveket.

A drámai változás az, hogy többé nem bírtok majd a Harmadik Dimenzió iskolaépületével. Ezt más bolygó rendszerekre bízzák, és elküldik naprendszereteken kívülre. Jóllehet, a Teremtő evolúciós iskolája folytatódni fog a Negyedik Dimenzióban, ahol legtöbb hitetek kiigazításra fog szorulni, hiszen a Változás előrehalad a Negyedik Dimenzióba.

A TÖMEGTUDAT VÁLTOZÓ ÉRZÉKELÉSEI

A Harmadik Dimenzióból a Negyedik Dimenzióba történő változási folyamat során tisztább képet kezdetek el kapni arról az Igazságról, mely körülvesz titeket. Ha egyszer meglátták az Igazságot, a fejlődési folyamat iránti Bizalmatok egy új tudatossági szintet ölt magára, mely viszont lángra lobbant egy Szenvedélyt bennetek, hogy még magasabb tudatossági szintekre emelkedjetek fel. Ahogy tisztább képet kaptok a titeket körülvevő Igazságról, érzékeléseitek meg fognak változni. Például, galaktikus barátaitok léteznek légkörötökben, űrhajóik naponta leszállnak a földre, azonban csupán mert nem érzékelitek őket, nem jelenti azt, hogy nem léteznek. Mi a helyzet az élettel a Marson? A Föld tudósai azt mondják, hogy a Mars bolygó élettelen, mert az élet, ahogyan ti ismeritek, nem észlelhető. Ez azt jelenti, hogy nincs élet a Marson, csupán azért, mert nem tudjátok érzékelni? Ahogy ma beszélünk, a tudósok felfedeztek számos új holdat, mely naprendszeretekben a bolygók körül keringenek. Ez egy kis töredéke annak, amit végül felfedeznek, viszont ez azt jelenti, hogy előtte nem léteztek? Felismeritek ezeket a dolgokat, csupán azért, mert látó szemetek és tudományos távcsöveitek képesek voltak megerősíteni őket. Csupán mert az emberi világ nem érzékeli őket, az nem sugallja semmilyen módon, hogy nem léteznek.

Amit hamarosan felfedeztek, az, hogy számos dolog rezeg egy olyan szinten, melyet nem voltatok képesek felismerni, és megváltoztatják rezgési mintájukat, hogy illeszkedjenek a földihez. Ha egyszer elismeritek ezeket az új tudatossági szinteket, el fogjátok kezdeni megérteni a nagyszerű végtelenséget, mely létezik a világban, melyet igenis érzékeltek. Ha egyszer érzékelt, akkor rendelkeztek a képességgel, hogy elmozduljatok a megértés következő szintjére, és azon dolgokról teljesebb tudatossággal fogtok bírni, melyeket előtte nem észleltetek. Azok, akik azt választják, hogy elmozdulnak a Negyedik Dimenzió új rezgésébe, képesek lesznek érzékelni az Anyaföldet annak, ami valójában.

ÚJ TÖMEGTUDAT MEGTEREMTÉSE

Mi alkotja meg a tömegtudatot? Mit mondott Jézus mester? „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18:20) Mi a neve? Krisztus. Mi a Krisztus? A Teremtőnek egy gondolata, következésképpen a fény megnyilvánulása [manifesztálódása], vagy képesség a teremtésre. Mi értelme van egy galaktikus űrhajónak leszállni New York városának közepén, ha rajtunk kívül senki sem látja? Akarhattok benne játszani, viszont az autók épp keresztülhajtanának rajta. Tehát, értitek, ez a valóság észlelése. Bármit érzékeltek, az nektek létezik. Számotokra a galaktikus űrhajó létezne, viszont azok számára, akik nem érzékelik, a galaktikus űrhajó nem létezne. A tömegek tudatossága pontosan keresztülnéz rajta, és a tömegtudat másik oldalát látja. Las Vegasban mindig sokan látnak galaktikus tevékenységet. Miért van az, hogy a többiek nem? Ez azért van, mert elfogadják a világ tömeg tudatos tudatát, miszerint korlátozottak a tudatosságban.

Ahogy elkezditek felismerni a tömegtudatot bármilyen formátumban, megtanuljátok elismerni képességként, hogy felemeljétek rezgési rendszereteket mindenben, mely észlelhető, vagy hasznosítható saját felébredési folyamatotok céljából. Az emberi élményetekben lakozó Teremtés fénye az, mely meghatároz mindent, ami létezik az összes valóságon belül.

Barátaim, a fény egyszerű, viszont nektek, az emberi világban nem mondták el, hogy megtapasztalhatjátok. Következésképpen, rendszerint, nem látjátok meg addig, míg valaki más nem állítja, hogy látja, majd mindenki elkiáltja magát, hogy feltűnt. Ez nem ritka, hogy ha egyszer egy személy lát valamit a megtanult emberi agyi minőségen [kapacitáson] kívül, akkor az egész világ elkezdi látni. Kezdjük el most használni azokat a képességeket, melyek elérhetőek az emberi világ számára.

MEDITÁCIÓ A TÖMEGTUDATÉRT

Mély meditációba történő belépéshez az egyén üdvözli a tisztaságot, hogy oly sok minden felfedezendő van még. Oly sok elérhető, amikor az emberi korlátok megszorításait elengeditek. A kölcsönhatás a lélekkel fog kalauzolni titeket az út mentén. Nem fogják ezt megtenni értetek, mégis az az útjuk, hogy szolgáljanak. Csupán tisztában kell lennetek azzal, amit akartok. A leghalványabb eltérés meg fogja változtatni a végeredményt, mely olyan különböző, mint bármi, ami elképzelhető.

Számos végeredmény, melyet véletlenként érzékelünk, valójában a rendezetlen gondolatminták eredménye, és mint ahogy máskor, az emberi világnak szükséges hibáztatni valami külső erőt. Barátaim, az Igazság az, hogy minden eredmény komoly erőfeszítés a tanácsadóitok részéről, hogy elérjétek gondolataitok vágyait. Legyetek óvatosak azzal, amit gondoltok.

Amikor az emberek elkezdik mesterien elsajátítani a meditáció művészetét, akkor kezdik el igazán irányítani eredményeiket. A „művészet” szó használt, mert az egyénnek gyakorolnia kell, hogy kiválóvá váljon bármilyen törekvésben. Annak érdekében, hogy kijelentse valaki, hogy egy művész, mint például harcművész, olyan jóvá kell válnia benne, hogy ez egy természetes mozzanattá váljék.

Minden folyamatban írott szavakba foglaltam, hogy legyen a meditáció mesteri elsajátítása a legünnepeltebb célotok. Ebbe az új negyedik fénybe történő elmozdulás érdekében mindenkinek szüksége lesz ragaszkodni az igazsághoz, amely megváltoztatja az utat, mely örökké közeleg. Sose legyetek megelégedve növekedésetekkel. Csupán a kiterjeszkedés állapotában tudja az egyén a Teremtő szándékát szolgálni. Barátaim, ebben kell felismerni a Teremtő önvalót magatokban.

NYISSÁTOK FEL SZEMETEKET A TÖMEGTUDAT LEHETŐSÉGEIRE

Ahogy belépünk márciusban az új tudatosságba, nyissátok fel szemeteket azon túl, melyet megtanítottak nektek, illetve amit mondtak nektek. Nyissátok fel szemeteket a lehetőségekre, miszerint oly sok létezik a rezgés világában, hogy mindez az állandó tudatosságotokat igényli, hogy felfogjátok. Azok, akik egyre inkább aktívvá válnak meditációikban, emberi szemükkel más lehetőségeket látnak meg, mely valóban létezik, mégis ezek a lehetőségek a tömegek számára még mindig nem látottak. Hogyan lehetséges ez?

Rendelkeztek valamivel, amiről időről időre újra beszélünk, melyet „kollektív tudatnak” hívnak. A kollektív [közös, együttes] tudatot azok korlátozták, akik meg akarják nektek mondani, mit lássatok. Most, ahogy elmozdulunk az új Változásba, és ahogy tudatára ébredtek a létező lehetőségeknek, ráébredtek lelketek útjára. Most kezditek el megpillantani azt, ami előtte sosem volt látott, azonban bizonyára létezett, és a kollektív tudat eredménye lesz. Ez arról szól, hogy az emberi világ összevonja, felhalmozza a fényt a Föld síkján. Egy olyan tudatossági állapotba fog fejlődni, mely mindegyikőtöknek meg fogja engedni meglátni azt a szépséget, mely a Negyedik Dimenzió új rezgésében létezik.

Ahogy megértitek a tömegtudatot, meg fogjátok érteni, hogyan rakták össze ezt az egész valóságot. Tisztába jöttök azzal, hogy a Teremtő Fényének tökéletes, szép lényege vagytok, és ennek fényén keresztül fejlődtök. E fény összevonásában nagyszerű megbecsülést és kiváltságokat kaptok saját fényetektől, hogy továbbvigyétek ezt az új folyamatot. Vigyétek ezt fényeteken, olyan magasan, mint amilyen magasan valaha is vittetek bármit. Tudjátok, az egyszerű alap mindaz, ami igazán fontos számotokra. Majdnem egy évtizeddel ezelőtt [2011-ben már 20 éve] kezdtem el beszélni az alvás-állapot programozásról és a mesteri irányításról, és mindenki azt mondta, hogy ez egy jó ötlet. Csupán most kezditek el meglátni e folyamatok értékét. Hadd legyen elmétek erős és testetek kifinomult. Hadd kerüljenek együttesen lelketek hatása alá, és tudni fogjátok, miért dolgoztatok oly szorgalmasan érzelmeitek meggyógyításán a Harmadik Dimenzióban.

Barátaim, figyelnek titeket. Higgyetek nekem, hogy felebarátjaitok figyelnek titeket más dimenziós folyamatokból. Ti vagytok az a fény, melyet testvéreitek más dimenziós folyamatokból oly régóta figyelnek nagy reménnyel, hogy felsorakoztok a fényben. Ez egy csodaszép folyamat, és részvételetek szükséges az egész élmény érdekében.©Kahu Fred SterlingKahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

2001 © Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.