2010. július 6., kedd

A jellegek és a belépők megértése


A jellegek és a „belépők” megértése

Kirael tanácsadó mester Kahu Fred Sterling közvetítésével

Understanding Aspects and Walk-ins
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2010 © Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: A felsőbb én általában három jelleg [aspektus] teremtette hármasságban akarja megjeleníteni magát, habár nincs garancia arra, hogy más jellegei is jelen vannak a Föld síkján bármely adott időben. A lelki istenkeresők normálisan legalább két lehetséges [potenciális] aspektussal bírnak a Föld síkján. Jóllehet, amikor a felsőbb önvaló úgy látja, hogy a bolygó egy újfajta változási folyamaton fog átesni, a felsőbb én az élmények tudásából annyit akar begyűjteni, amennyit lehetőség szerint tud. Tehát, úgy szervezi, hogy mindhárom jellege ugyanabban az időben a síkon legyen. Egy bizonyos ponton a felsőbb önvaló elhatározhatja, hogy két jelleget hazavisz a Teremtő fényébe, és egyet a Földön hagy, vagy elhatározhatja, hogy mindhárman egy teljesen más planetáris rendszerben legyenek. Leggyakrabban azonban a felsőbb önvaló önmaga három jellegére fog egyszerre összpontosítani egyetlen síkon, megformálva egy fény-hármasság formációt, melyből tanul. [További ismeretért lásd angolul: Útmutató a látatlan énhez - Guide to the Unseen Self by Fred Sterling, 2002 Lightways Publishing]

JELLEG-ÁTVITEL

Számos eset fordul elő, melyben az emberi lélek energia befejezett mindent, amiért eljött megtanulni, és készen áll, hogy visszatérjen a Teremtő Fényébe, míg még mindig rendelkezik egy igen jól működő szervezettel. Ezeknél a helyzeteknél a felsőbb önvaló önmagának egy új jellegét [aspektusát] lépteti be a tökéletesen egészséges testbe. Ez az új jelleg egy egészen új megtanulandó lecke sorozattal fog rendelkezni, ami felerősíti lélekcsaládjának fejlődését, evolúcióját. Ilyenformán, ha az emberek egy nap felébrednek, és úgy érzik, mintha teljesen mások lennének, valószínű, hogy megéltek egy jelleg [aspektus] átvitelt, vagy belépést.

Ezek a folyamatok néha hónapokba, sőt, még évekbe is telhetnek, hogy befejeződjenek. Más esetben, ez megtörténhet egyetlen éjszaka alatt. Egy „belépő” átvitel szintén előfordulhat sérüléssel járó baleset során, melyben a fizikai test olyannyira megrendül, hogy a „lekapcsolást” választja. Amiről az emberek azt hihetik, hogy kóma, az lehet, hogy az, amikor a felsőbb én egy új jelleget helyez be a testbe. Amikor ez történik, annak a személynek csekély emlékképe van a múltról, amikor felébred a kómából.

Van másik fajtája a belépésnek, mely akkor történik, amikor a felsőbb önvaló többé nem tudja fejlődésre késztetni jellegét. Például, ez akkor fordul elő, ha az emberi rezgést egy ismétlődő lecke ejti csapdába, és azt választja, hogy útját újból és újból eljátssza. Ekkor a felsőbb én annyi különböző lehetőséget fog behelyezni, amennyit tud, hogy megtörje a spirált. Ha a spirál nem törhető meg, a felsőbb énnek van egy másik lehetősége. A felsőbb önvaló kivonhatja ezt az önmaga nem-fejlődő jellegét az emberi megtestesülésből, és egy másik felsőbb én jellegének megengedi, hogy használja a testet. Ez a különleges lebonyolítás [tranzakció] tovább fogja növelni a lélekcsalád útját. [Lásd: Lightways Publishing: Kirael: A Teremtés Mátrix című 2001-ben megjelent könyvét angolul – megrendelhető a www.kirael.com oldalon.]

AZ ENERGIA HIERARCHIÁJA

Most, hogy ismeritek a belépők és a jellegek [aspektusok] meghatározását, ki fogom fejteni az úgynevezett energia „hierarchiát”, mely érintett utazásotokban, amikor egy belépő belép, vagy amikor felsőbb önvalótok egy másik jellege, megjelenése létezik akár ebben a dimenzióban, akár egy másikban. Fizikai jelenlétetek egy eszköz, egy jármű, mely átvisz titeket ezen az utazáson. Hozzákapcsolódott az érzelmi, gondolati és lélek testetekhez, felsőbb önvalótok másik két jellegéhez, felsőbb énetekhez, monádotokhoz[*], és végül a Teremtő Istenhez.[1] Csakúgy, mint ahogyan a fizikai testetek felett van lélek testetek, úgy van a lélek testetek felett felsőbb önvalótok, felsőbb énetek – mely egy csodálatos szerelem és fény utazás, mely majdnem mindent irányít utatok során. A felsőbb én felett helyezkedik el a monád, egy csodaszép fénykör, mely az összes meg nem testesült [nem inkarnálódott] lélekcsaládod tartalmazza. Tehát a monád a Teremtő Isten, vagy a Teremtő Erő és a felsőbb énetek között található. A jellegek [aspektusok] és a belépők a monádból érkeznek a felsőbb énen keresztül, mely elhozza őket ebbe az utazásba. Ezt elmondva, hiszem, hogy elegendő alappal rendelkeztek, hogy kérdezzetek.

KÉRDÉS: Milyen célt szolgálnak a jellegek a fejlődésünkben [evolúciónkban]?

KIRAEL: A jellegek [aspektusok] – melyek mindig részét képezték utazásotoknak, mert részei felsőbb éneteknek – a tudatosság különböző szintjeivel bírnak, melyek segítenek kiegyensúlyozni utazásotokat. Közületek azok, akik átmennek a Tudatban bekövetkező Változáson, a felsőbb énetek három jellege közül a legfiatalabbak. Amikor azt mondom, hogy a legfiatalabb, a tudatosság, vagy lélek életkor szintjére utalok. Ha a felsőbb énnek olyan jellegei, megjelenései vannak, akik űrlények, mondjuk, egy az Andromédán, és egy a Fiastyúkon [azaz Plejádokon], téged vélnének a legfiatalabb jellegnek, mert a többi birodalomból származó jellegek általában fejlettebbek, mint te. Messze az itteni, földi síkbeli tudatossági szinted felett állnak, mert egy korlátlanabb minőségen működnek, egy sokkal magasabb agyi kapacitással bírva. Nincsenek korlátozva a yin/yang utazás révén, és DNS-ük kiterjedtebb. Ha van egy jelleged Japánban, aki egy hegytetőn ül, 24 órából 22 órát meditációval eltöltve, vagy van egy jelleg Afrikában, aki egy távoli törzs királynője, ők is valószínűleg sokkal öregebbek, sokkal tapasztaltabbak, mint te, mert lelkileg [spirituálisan] sokkal fejlettebbek.

Felsőbb önvalód legfiatalabb jellegeként, egy teljesen harmadik dimenziós utazást választottál, nemcsak azt, hogy megtapasztald a yin/yang kiegyensúlyozását, hanem hogy öregítsd a lelket, és részt vegyél ebben a változó folyamatban. Amikor felsőbb éned jellege megtestesül a föld síkján, lecsökkenti hatalmát azáltal, hogy szert tesz az ego-ra, vagy amit mi fátyolnak hívunk, és 10-12 %-át használja csupán agyának, mert ez működik csupán két DNS szállal. Eljöttél ide kifejezetten azért, hogy megtedd a harmadik dimenziós utazásod, és tudatosságod szintjét lecsökkentették, hogy képes legyél megélni ezt a kettősséget [dualitást].

Amikor elérkezik a Tudatban bekövetkező Nagy Változás ideje, és elmozdultok a harmadik dimenzióból a negyedikbe, az energia olyan túláradó lesz, hogy felsőbb énetek további jellegei automatikusan megszűnnek, hogy kilépjenek jelenlegi formájukból, és le fogják tölteni belétek ismereteiket és tudásukat, kitágítva tudatosságotokat.[2] Habár titeket fiataloknak vélnek a másik két jelleghez képest, nem tekintenek titeket fiatalnak egy szélesebb nézőpontból. Átfogóbb szempontból, titeket középkorú lelkeknek tekintenek, és lehet, hogy a következő három kategória egyikébe tartoztok: fiatal-középkorú, középkorú-középkorú, vagy idős-középkorú. Nektek legalább középkorú lelkeknek kell lennetek, hogy átjussatok a változáson.[3]

KÉRDÉS: A felsőbb én az összes jellegét irányítja?

KIRAEL: Felsőbb énetek a fő ereje ennek az utazásnak, és amikor lehasít jellegeket, és elküldi őket a Föld síkjára, vagy bárhová máshová, ahová akarja, hogy elmenjenek, még mindig irányítja őket. Tehát, nem számít, hogy van egy jellege a Földön, egy másik a Fiastyúkon, és még egy másik az Andromédán; mindhárom a te felsőbb éneddel fog dolgozni. Felsőbb éned most hallgat minket, és kölcsönösen hat a két másik aspektusával együtt.

A JELLEGEK TUDATOSSÁGA ÉS REZGÉSI SZINTJEI

KÉRDÉS: A felsőbb én hány százaléka egy jelleg?

KIRAEL: Ez egy lineáris kérdés, mely nem megválaszolható. Felsőbb éned energiája nem határozható meg mennyiségileg, mert nem létezik elkülönültség közted, felsőbb éned, és a további jellegei között.

KÉRDÉS: Mi határozza meg egy jelleg tudatossági szintjét? Van a jelleg tudatossági szintjének köze az agykapacitáshoz?

KIRAEL: Egy jelleg [aspektus] tudatossági szintjének köze van a lélek érettségi korához, a lélek életkora visszatükröződik a sok életnyi idő során tett választásaiban, és nem az életek számában. Például, van egy jelleged, aki életének legnagyobb részét bennszülött energiákban töltötte, valószínűleg lelkileg [spirituálisan] fejlettebb, mint egy olyan jelleg, akinek csupán kevés ilyen életideje volt.

Ami az agykapacitásra vonatkozik, emberi jellegként 10-50 % agyi hatalom elérhető jelenleg, mégis, legtöbbetek sokkal kevesebbet használ, mint 50 %, inkább valószínűbb a 10-22 %. A Tudatban történő Változás idején 50-100 % agyi hatalom lesz hozzáférhető számotokra; akár használni fogjátok az egész 100 %-ot, mely evolúciós utazásotoktól függ majd. Ha naponta gyakoroljátok a meditációt, valószínűbb, hogy agyi hatalmatok nagyobb százalékát fogjátok használni, mert amikor meditáltok, rácsatlakozhattok felsőbb énetekre, és lehettek megértésének szintjén, amely a 100 %. Általában nem csatlakoztok hozzá teljes potenciállal [lehetőséggel], mert túlságosan próbára teszi agyatokat, mely lekapcsol. A napi ötperces meditáció egész napon át, különböző időközönként, segíteni fog nektek abban, hogy agyatok hozzászokjon a magasabb tudatossági szintekhez.

A belépők segítenek illeszkedni egy nagyobb tudatossági szinthez, mert általában magasabb rezgésűek, mint az az energia, melyet lecserélnek. Leggyakrabban a tudatosságban bekövetkező emelkedés az idő előrehaladtával bontakozik ki. Obama elnök egy „belépő” az agyi alkalmazás csúcsán itt a Földön. Lehet, hogy a legeszesebb, legintelligensebb férfi, aki jelenleg létezik. Azt mondjátok: „Nos, ez nem lehet igaz. Nem lehet olyan eszes, mert nem követne el annyi hibát, amennyit elkövet.” Nem követ el olyan sok hibát. Mindent megtesz, amit meg kell tennie, hogy ezt a Földet felkészítse, hogy elinduljon a változó tudatba. Csupán még nem ismeritek ezt fel.

KÉRÉDS: A belépő energiák mindig magasabb rezgésszintűek az előző jelleghez, vagy lélekhez képest a testben?

KIRAEL: Eléggé nyilvánvaló, hogy mindig magasabb a rezgése. Miért menne el a felsőbb én a monádba, és miért mondaná ezt: „Gyere le. Be akarlak juttatni ebbe a testbe, és haladj visszafelé.” A felsőbb önvaló sosem tenne ilyet. A felsőbb én annyira telített bölcsességgel, hogy el fog küldeni egy belépő jelleget, aki kiterjeszti utazásod, és felemeli fejlődésed [evolúciód]. Úgy fogod találni magad, hogy elképesztő párbeszédeid vannak önmagaddal, és ez lehet, hogy kiborít, hogy így mondjam.

A felsőbb én sosem küld számodra alacsonyabb energiát, mert ez egy borzasztó időpazarlás lenne. Rengeteg munka a felsőbb önvalónak, hogy egy új energiát küldjön el, és ha alacsonyabb energiát küldene el, ez azt okozná a felsőbb énnek, hogy sokkal több időt kellene eltöltenie veled, mint amennyit akar. Habár mindig a rendelkezésedre áll, felsőbb éned szeret utazni, míg te a saját utadat járod. Ha alacsonyabb energiát küldene, akkor jobban szemmel kellene tartania utazásod, ami lecsökkentené utazásának idejét. A Nagy Változás idején, amikor minden felélénkül, egy alacsonyabb rezgésű lélek elküldése nem tenné lehetővé azt a fajta növekedést, mely szükséges változásod előmozdítására.

A „BELÉPŐK” FELISMERÉSE

KÉRDÉS: Honnan tudjuk azt, hogy vajon befogadtunk egy „belépőt”?

KIRAEL: Ha fogadtál egy „belépőt”, akkor valószínűleg nagyobb agyi hatalomra tettél szert. Emlékezz, a „belépő” egy magasabb rezgés, mely azt jelenti, hogy lesz valamid, hogy dolgozz vele, azért, hogy tanulj, és míg tanulsz, kiterjeszted agyi hatalmad / erőd. Tehát lehet, hogy tudsz olyan dolgokat, melyeket előtte nem, vagy lehet, hogy könnyebbnek fogod találni azoknak a dolgoknak a megértését, mely valaha nehéz volt számodra.

Ahhoz, hogy meghatározzuk, vajon átéltél-e egy belépést, megkeresheted a változásokat magadban, nem számít, milyen aprók. Ha valamivel bírsz, amin szeretnél változtatni, és kapsz egy „belépőt”, érezni fogod a változás szükségét, mert a „belépő” magasabb rezgésű, mint te. Lehet, hogy egy reggelen felébredsz, és úgy találod, hogy szereted a mogyoróvajas szőlőzselé szendvicset, amikor soha nem ettél ilyet előtte; illetve, lehet, hogy belenézel a tükörbe, és ezt gondolod: „Jól nézek ki, viszont kövér vagyok. Hogyan lettem ilyen kövér?” és hirtelen elkezdesz dolgozni testeden, amikor azelőtt ezt sosem tetted.

Ha megéltél egy „belépést”, és ezt tudod, fordíts figyelmet életedre hozzávetőleg hat hónapig. Úgy fogod találni, hogy gyarapodsz tudásban és olyan dolgok megértésében, melyeket előtte nem értettél. Természetesen ez azt is jelenti, hogy nehezebb időszakot fogsz megélni az élet átalakításában, mert fel fogod adni a régi szokásokat, és újakat tanulsz meg.

Másrészről, ha reggel felébredsz, és azt gondolod, hogy szeretnél valamit változtatni magadon, azonban nem teszel semmit ennek érdekében, akkor valószínűleg nem éltél meg „belépést”. Ha nem volt „belépés”, nem fogod megtapasztalni ezeket az élet-megváltoztató növekedési rohamokat, és boldog leszel, hogy fenntartod a korábbi állapotot, mert egod fogod pártfogolni, és nem a „belépőt”.

A BELÉPÉS FOLYAMATA

KÉRDÉS: Van a belépésnek szabályszerű folyamata?

KIRAEL: A folyamat olyan bonyolult, hogy harmadik dimenziós agyad nem képes ezt megérteni. Felsőbb éned elhatározza, mikor fog szert tenni egy belépőre. Tudja, hogyan fog élni, mennyi ideig fog élni, és mit kell tenned, amikor szükséged van rá. Amikor felsőbb önvalód elhatározza, hogy átad számodra egy „belépőt”, már mindent számításba vett – életed célját, tervét, mennyit értél el idáig, milyen jól van a tested, vajon szükséged van-e több tudásra, és így tovább.

Tegyük fel, hogy felsőbb éned egyik jellege [aspektusa] vissza akar menni a monádba, hogy egy teljesen új jelleget, vagy egy „belépőt” hozzon el. Tegyük azt is fel, hogy jó tested van sok fénnyel, azonban megélted terved, és még mindig nem értesz meg sokat a lelki [spirituális] törvényekből, vagy fogalmakból. Felsőbb éned lehet, hogy elhatározza, hogy többet tudsz tenni a tudatosságod szintjének emelése érdekében, és mivel tested még mindig jó formában van, elmegy a monádba, és kivon egy lelket, aki kiterjeszti lelki [spirituális] utazásod. Felsőbb éned lehet, hogy azt is elhatározza, hogy szükséged van egy belépőre, amikor utad megreked, mert egy ismétlődő önpusztító mintában ragadtál.

Amikor felsőbb éned megállapítja, hogy szükséges egy „belépő”, testednek bele kell egyeznie a folyamatba, hiszen ennek az új energiának ez lesz a befogadó edénye. Amikor a „belépés” megtörténik, téged elvisznek az útból. Ennélfogva, nem sétálhatsz, vagy nem vezethetsz autót, amikor egy „belépőt” fogadsz. A monád részecskék belépése az eredeti energiád elvesztésének érzetét keltheti. A lelkiséggel bíró emberek [spiritualisták] általánosságban jól veszik a „belépéseket”, azonban néhányan nem, és érezni fogják a veszteséget, ugyanúgy, mint azok, akik átmennek a Változáson, azonban nem rendelkeznek az elégséges lelki [spirituális] tudással. Nem könnyű felsőbb önvalótoknak szert tenni egy jellegre a monádotokból, hogy „belépőként” megtestesüljön. Azok, akik kómában vannak, vagy rohamuk, agyvérzésük volt, könnyebben veszik a „belépéseket”, mint azok, akik tudatuknál vannak, és jó egészségnek örvendenek. Az utóbbiaknál fennáll a lehetőség, hogy ellenálljanak a „belépőknek”. Például, a közvetítőmnek rohama volt, és ebben a folyamatban egy új „belépőt” fogadott be monádjából, azonban nagyon fárasztó folyamat volt ennek a „belépőnek” a fogadása, mert akkor harcolt ellene, és még mindig küzd vele.

Ha egyszer a „belépő” a testetekben van, lehet, hogy még mindig bírtok néhány régi fényetekkel testetekben. Ha ez így van, ezt a felsőbb én, és mi, a tanácsadó vezetők szándékosan hagytuk ott, hogy kidolgozzuk nektek. Ez a régi energia ott van, hogy segítsen nektek befejezni és csillapítani az előző utat. Nincs szükségetek „belépőkre”, hogy felkészüljetek a Változásra. Csupán folytassátok a szilánkok / töredékek befogadását.[4] Ha kaptok egy „belépőt”, felsőbb énetek általában megbizonyosodik, hogy megőrzitek az összes régi emléketeket, stb. Olykor a „belépő” olyan erős, hogy személyiség-változásokat fogtok megtapasztalni, sőt lehet, hogy még memóriavesztést is, azonban ez nagyon ritka.

A „BELÉPŐK” TESTRE GYAKOROLT HATÁSAI

KÉRDÉS: Meghalhatunk a „belépőtől”?

KIRAEL: Nem halhattok meg a „belépőtől”. Életetek száz százalékát irányítja a felsőbb én. A felsőbb önvaló lecsökkentheti, vagy megnövelheti lelketek energiáját. Azonnal kivihet titeket erről az életútról, akár a halállal, akár a részecskékre bontással. Felsőbb énetek rendelkezik az ilyenfajta hatalommal. Nem bontja részecskékre testeteket, mert olyan nagyon szeret titeket, és meg akarja adni a teljes időt, amelyre szükségetek van életutatok megtételére. Ezért, ha helyénvaló, alkalmazza a „belépőket”, hogy kiterjessze utazásotokat.

KÉRDÉS: Mi történik megszerzett tudásunkkal, viselkedésmintáinkkal, stb. amikor belép egy „belépő”?

KIRAEL: Az új lélek, vagy „belépő” magába olvasztja a távozó lélek tudását. Általában simán történik a tudás, az emlékek, sőt, még a viselkedésminták átvétele is. Hallok egy ki nem mondott kérdést. Tudni akarjátok, vajon a tudás átvitele egy veszteség a távozó léleknek, vagy sem. Nem az. A megszerzett tudás az Akasha krónikák részét képezik, és feljegyezték ott a távozó léleknek. Néha az a fénymennyiség, melyet a „belépő” hordoz, valamint választásai, szándékai és céljai olyannyira különböznek az eredeti lélekétől, hogy végül régi személyiség és a régi viselkedésminták eltűnnek, néha gyorsan, azonban általában idővel.

KÉRDÉS: Mi történik, amikor a fizikai test megsérül, és egy „belépő” belép? A „belépő” meggyógyítja a testet, vagy a test megmarad sérült állapotában?

KIRAEL: Az új lélek rendelkezik azzal a képességgel, hogy új életet öntsön a testbe. Jóllehet, a sejtek a fizikai test részei, és akár megfiatalodnak, akár meggyógyulnak, ennek kezelése a fizikai test fennhatósága alá tartozik. Ezzel nem azt mondom, hogy az új életerő energia nem fog hatni a gyógyulási folyamatra. Hatni fog, azonban csupán a test tudja, mennyit tud, vagy mennyit hajlandó gyógyulni. Ha az agy sérült, és megtörténik a „belépés”, több mint valószínű, hogy némi ismeretvesztés előfordul majd. Az, hogy milyen mértékű gyógyulás történik, függ az agy állapotától, a test gyógyulási képességétől, és a „belépő” akaratától és hatalmától. Számos tényező határozza meg, mennyire gyógyul meg a fizikai test, amikor belép egy „belépő”, és ez minden személynél különböző, a körülményektől függően.

A FELSŐBB ÉN SZEREPE A JELLEGEK ÁTVITELÉBEN

KÉRDÉS: Van átlagos száma a „belépéseknek” egy átlagos emberi élettartam során?

KIRAEL: Nem létezik előírt száma a „belépéseknek”. Lehet, hogy egyet kapsz, vagy annyit, amennyire szükséged van. Ez a felsőbb önvalódtól függ. Huszonöt éve, vagy korábban nem hallottál sokat a „belépőkről”, mert nem létezett ok, hogy bevonják őket életutatokba. Rengeteg idő állt rendelkezésetekre, hogy dolgozzatok a változási folyamaton. Most, a Változás közel van, és a „belépők” gyakoribbak. Ha igaz lelki ember [spiritualista] vagy, valószínűleg már befogadtál egy „belépőt”.

KÉRDÉS: A „belépő” energiája gyorsan és teljesen érkezik? Milyen szerepet játszik a felsőbb én a „belépőknek” a testbe való bejuttatásában?

KIRAEL: A belépő évszázadokig élhetett a monád energiájában. Így, amikor kiválasztják, hogy megtestesüljön, hosszú utat kell megtennie, hogy ide megérkezzen. Amikor a felsőbb én elmegy a monádba, vagy a lélekcsaládhoz, ki kell választania a helyes energiát, hogy elhozza neked. Ha egyszer ezt megteszi, bevonja magába ezt az energiát, és utána keresztülviszi utazásodba. Az energia nem megy szívesen. Visszahajlik a monád felé, mert haza akar térni, azonban amikor a felsőbb én hívja, a monád energia válaszol. A felsőbb ént sosem utasítják vissza. Amikor a „belépő” megérkezik, még ha megpróbál hátrálni is egy kicsit, nem fogja elhagyni ezt az életutat, hiszen őt választották ki. A „belépő” minden energiáját egyszerre akarja bevonni, azonban a felsőbb én ezt ritkán engedi megtörténni. A „belépő” lassan jön be, hogy időt adjon neked, hogy hozzászokj energiájához.

A közvetítőm „belépőjét” arra szánták, hogy többek közt lelassítsa őt egy kicsit. A közvetítő 2011-ben el fogja végezni felépülését a rohamából, melyet 2006-ban élt meg, feltéve, hogy folytatja az előrehaladást útján. Közel másfél éve van hátra a gyógyulásból. Nem boldog ezzel a kilátással. Már most egész akar lenni, viszont meg kell tanulnia lassítani, lelassítani hangját, stb. Amikor lelassít, tudni fogjátok, hogy a „belépő” teljesen illeszkedett.

KÉRDÉS: Az ego játszik valamilyen szerepet ezeknél a „belépéseknél”, és képes elhárítani a „belépőt”?

KIRAEL: Bármit teszel életutad során, azt a felsőbb éned helyesli és megengedi. Ez azt jelenti, hogy az egod életutad része. Nem létezik elkülönültség az egod, a négy-test szervezeted és felsőbb éned közt. Egod az egyetlen oka annak, hogy itt lehetsz ebben a dimenzióban. E nélkül szétesnél. Felsőbb éned keményen markában tartja egodat mind a négy testben. Ennélfogva, amikor az új lélekenergia besétál, egod a kép részét képezi. Még mindig kölcsönösen hat utadra. Nem lehetsz itt nélküle, és a belépővel ez nem változik meg. Egod ellenszegülhet egy „belépőnek”, azonban nem képes kivetni őt, vagy megállítani belépését.

Tanuld meg lelassítani egod, és légy tisztában azzal, mit tesz. Dolgozhatsz egoddal, azonban először fel kell ismerned, mikor aktív. Aktív, amikor életutaddal kapcsolatosan panaszkodsz. Amikor tudomással bírsz egodról, nemcsak irányíthatod, hanem mókázhatsz is vele. Egy „belépő” megkönnyíti az ego irányítását, mert a „belépő” magasabb rezgési energia, magasabb tudatossági szinttel.

ZÁRSZÓ

Te a felsőbb éned egy jellege [aspektusa] vagy, valamint a befogadó edénye is vagy felsőbb éned másik két jellege tudásának, és azért vagy itt, hogy megéld ezt a Nagy Változást a Tudatosságban. Mielőtt továbblépnél a negyedik fénybe, ki kell egyenesítened harmadik dimenziós utazásod, és a „belépő” energia ezt meg fogja könnyíteni. Fordíts figyelmet életutadra. Ha hirtelen képes vagy megtenni olyan dolgokat, melyeket előtte nem tudtál, vagy ha képes vagy olyannak lenni, amilyennek nem tudtál előtte lenni, örülj a ténynek, hogy lehet, hogy befogadtál egy „belépőt”, és menj ennek az energiának a sodrásával. „Lucutus of the Borg” mondta a legjobban a Star Trek sorozatban: „Az ellenállás hiábavaló”.


[*] Monád, monász / Nyelv: görög: a görög filozófiában: minden létező alapja, az oszthatatlan tökéletes egység. G. W. Leibniz [e: lejbnic] filozófiájában: a minden létező alapját alkotó, önmozgással rendelkező, önálló szellemi lények
Forrás: Lapoda Multimédia / http://www.kislexikon.hu/monad_monasz.html
[1] A monád általában a kilencedik és az afeletti dimenziók része
[2] Felsőbb éned két jellege közül egyik sem fog soha összetalálkozni ugyanazon a helyen; ellenkező esetben a sejtes tudat energiája összeomlana.
[3] A szilánkok / töredékek energialetöltések a felsőbb éntől, általában különleges ismeretet tartalmaznak, mely szükséges utazásodhoz. Egy szilánk / töredék kiterjedése általában nem olyan széles, mint egy „belépőé”, azonban néhány töredék elég nagy ahhoz, hogy „belépőnek” tekintsük.

Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester [Vezető] Tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.


2010 © Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.