2010. május 26., szerda

Ó Istennőm … Visszatért!Ó Istennőm … Visszatért!

Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével

Istennő, a Szent Nő, se nem férfi, se nem nő

Oh My Goddess...She's Back!
Master Kirael through the mediumship of Kahu Fred Sterling
Goddess, the Sacred Feminine, Neither Male nor Female
2004 © Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: Jó estét. Az általatok ismert világ elmozdult egy új rezgésbe, és az egyik legszebb energia, melyet elhoztam nektek, az Istennő energia.

Régen, egy nagyszerű könyvet írtak ebben a gyönyörű tudatosságban. Azon alapult, melyet most alfaként és ómegaként ismernek, habár akkor „megjelenésnek” és „határtalan, korlátlan tudatosságnak” hívták. A megjelenés volt az alfa, és a határtalan tudatosság volt az ómega. A kettő nem a kezdet és a vég volt; inkább ezek a „Minden Ami Van”. Egy napon, amikor a világ készen állt, ez a remek könyv megtalálta útját vissza, a Föld síkjának fényére. Sokan közületek azt gondolhatják, hogy a Bibliáról beszélek, azonban nem erről van szó. Egy másik nagyszerű könyvről beszélek, melyet az Én Könyvének hívtak.

Menjünk vissza akkorra, amikor ezt a kiváló könyvet magának Fénynek a mennyországából hozták el. Ezt a remek könyvet az Én Könyvének hívták, és azt írták, hogy az alfa és az ómega állja a fény és az idő próbáját, mert a megjelenésből (az alfából) eredt a határtalan tudatosság (az ómega). A Pele-kino’aha-nei nevéről volt akkoriban ismert a megjelenés, aki gyönyörű energia mintázat volt, akinek el kellett hoznia ezt a könyvet a Föld síkjára. Azt is írták, hogy ezen az estén én fogom felfedni számotokra, hogyan kezdődött az élet.

Pele-kino’aha-nei eljött, látott, és saját akaratával nekilátott. Akaratában igyekezett megalkotni a világot. Ugye ismerősen hangzik nektek, hasonlít a saját Bibliátokhoz? Mégis sokkal előbb volt ez, mint a Bibliátok létezése, barátaim, sokkal előbb, mint azoknak a jelenléte, akik ebben a felállásban megírták.

Pele-kino’aha-nei rápillantott erre a nagyszerű földre, melyet minden akaraton és a „Minden Ami Van” igéin keresztül alkottak, és azt gondolta: „Ennek az új földnek az Istennőjeként, sosem akarnám Teremtésünk, Teremtő Erőnk energiáját lecserélni. Mégis, Istennőként semmi mást nem szeretnék jobban, minthogy megszülessen egy világ.” Ezzel az akarattal kezdte. Utána az igéhez, szóhoz látott neki, és megalkotta a négy gyönyörű nővért, és mindegyik nővér megalkotta a leghathatósabb élményt, Pele-kino’aha-nei azonos akaratát alkalmazva. Mindegyik nővért ezen egyetlen forrásnak, Pele-kino’aha-nei-nek kellett elneveznie. Az első nővért Lu-’eha-nei-nek nevezték el. A második nővérnek a Mer-’aha-nei nevet adták. A harmadik nővért Io-ha-nei-nek nevezték el, az utolsó nővért pedig Eo-ha-nei-nek. Elküldték őket a világ négy sarkára, északra, délre, keletre és nyugatra. Ott nevüket létezővé „akarták”. Ezen neveket visszaküldték pontosan a középpontjába ennek a csodaszép helynek, ennek az Édennek, ha akarjátok – ahogy később a könyvek említik.

A gyönyörű forrás, Pele-kino’aha-nei, mind a négy nevet összegyűjtötte, és utána leírta őket. Ahogy leírta őket, az akarat igévé [szóvá] vált, és a szó „Lemuria” volt. Ebben, az Istennő energia a legfelemelkedettebben uralkodott, ahogy lehetett, azonban mindenfajta tekintély nélkül, csupán saját kinyilvánítása révén. A Teremtő Erejének Fényében uralkodott. Az Istennő energia nem annyira kellett, hogy Isten, vagy Istennő legyen, hanem saját tudatosságának kellett lennie. Az Istennő energia volt az akarat és az ige [szó], és a szó „ÉN”-né lett, és az „ÉN” a legnagyobb fokú fényt alkalmazta, hogy önmagát kinyilvánítsa [manifesztálja].

Mindegyik nővér nekilátott, hogy saját formájában benépesítse a bolygót. Mindegyik nővér önmagában megmintázta azt, amely lánnyá és fiúvá válik. Mindegyik világra hozott egy lányt és egy fiút, akik a világosság, a fény, Lei-mur-i-a, vagy Lemuria „Mi az Embereivé” váltak.

Ebben a lányban és fiúban volt az „Én”, melyet a Teremtőért alkottak meg, hogy önmagát megértse. Annak érdekében, hogy megértse önmagát, a Teremtő önmagának határtalan szabadságot adott, hogy tanuljon. Megadta magának a Yin-t és a Yang-ot. Ezért hozta világra az Istennő az összes ilyen energiát.

A fény kromoszómáit hozta világra a négy testvér a szülések alkalmával. Mindegyik nővér egyetlen lény segítsége nélkül született. Mindegyikőjüknek csupán magának a Fénynek, Világosságnak a segítségére volt szüksége. Nem tekintették őket megtermékenyítettnek. Megtestesültnek tekintették őket. A nők, akik a négy nővértől eredtek, rendelkeztek az X kromoszóma teljességével, és mindegyik férfi az Y kromoszómát bírta.

E valóság óta sok év telt el. Ha vissza tudnátok tekinteni az alfára és az ómegára, ahogy ma ismeritek, látnátok, hogy a megjelenés és a korlátlan tudatosság volt az, amely előidézte ezt a nagyszerű felébredést, ezt a világot, melyet Le-mu-ri-a-nak hívtak, a négy testvérről elnevezve. Egy olyan világként ismerték, amely a „nő” állandó élményében találta önmagát. Voltak férfiak és nők, néhány férfi minden porcikájában bírt a nők szeretetével és fényével, és néhány nő minden ízében bírt a férfiak fényével, azonban az Istennő energia átitatott mindenkit. Emlékezzetek, Pele-kino-’aha-nei mindennek a közepén állt. Ő volt minden világosság Istennője, és minden született lény tisztelte őt, nem azáltal, hogy hódoltak neki, vagy letérdeltek előtte, vagy a Földre hajtották homlokukat, hanem azáltal, hogy e gyönyörű Istennő Fény részecskéjét kérték. Nem számít a kromoszóma, X, vagy Y, mindenki, aki kérte, kiegyensúlyozott volt, és majdnem tökéletes. Le-mu-ri-a ezen nagyszerű világa elkezdett terjeszkedni, és fénnyel telítődni.

Barátaim, az Én Könyvéből szólok hozzátok. Minden lény számára az Istennő energia jelenti az egész megtapasztalásának szabadságát, és annak a tudását, hogy az egyén akaratán keresztül a szavak felhalmozódnak, hogy megkezdjék a beteljesülés útját, és a beteljesedésből a lény felismeri még egyszer a Teremtőt. Egy nap, amikor mindez beteljesül, a Teremtő, és nem az Isten, nem az Istennő, hanem az Önvaló Világossága fog érteni. Ismerni fogja az Ént, és az Énben fogunk élni mindannyian.

Örökké alázatosan hozom el az Istennő Fény energiát számotokra: „ÉN”. Nem ÉN, Kirael; nem ÉN, az Istennő; nem ÉN, Isten; hanem ÉN, ÉN VAGYOK, aki ÉN VAGYOK. Ez az „ÉN”, barátaim. Amikor eljuttok ahhoz a nagyszerű közös [kollektív] tudathoz, hogy ti vagytok „ÉN”, és Én vagyok „ÉN”, utána „ÉN” mi leszünk, és fel fogjuk ismerni egymást. Emlékezzetek erre legközelebb, amikor egy baráttal beszéltek arról, hogy kinek az istene lehet jobb, vagy kinek az istennője lehet erősebb. Ez az „ÉN”, amiről beszélek, a Világosság Teremtő tudatossága, és minden életforma, minden létforma az „ÉN” következtében létezik – „ÉN”, a kő, „ÉN” a fa, „ÉN” az állat, „ÉN” az ember, „ÉN” a bálna, stb. A tudatosság minden szintje él az „ÉN” okán.

Ha azt választjátok, hogy felkutatjátok az Istennő energia igaz jelentését, akkor azt tudásotok mélyéről húzzátok elő. Engedjétek, hogy akaratotok kalauzolja szavaitokat. Egy nap, szavaitokat tökélyre „akarjátok”, és tudatában lesztek azzal, hogy a fény, világosság, amik vagytok, nem lehet beteg, és hogy nem lehettek kapcsolatok nélkül, mert ti vagytok „ÉN”, és „ÉN” nem engedném meg ezt. Az „ÉN” a tökéletesség. Az „ÉN” a Teremtő Forrás, amely oly régen megengedte a csodaszép Pele-kino-’aha-nei-nek, és négy nővérének, hogy csatlakozzanak, és életet hozzanak létre.

Barátaim, a négy nővér: egy képviselte a fizikait; egy képviselte az érzelmit; egy a lelkit és egy a gondolatit. Legyetek tudatában azzal, hogy fiúgyermekeik képviselték a fizikait és a gondolatit, és leánygyermekeik képviselték az érzelmit és a lelkit. Kérlek, ne döntsetek, melyik erősebb, vagy melyik gyengébb, mert egyik sem tudna létezni a másik nélkül. Valamennyien az „ÉN”-t alkották meg. Itt, mi ezen a bizonyos napon, Én, a lélek alakjában, mindnyájan, színlelitek az emberi formát. Akaratotok húzzon titeket előre, hogy megtaláljátok a szavakat, hogy ezen a bizonyos napon új magaslatokba vigyenek. 2004, mely az én számmisztikám szerint 6, hadd legyen ismert, a mester megérkezésének idejeként, és a mesterek nagy számban fognak érkezni. Én csupán egy vagyok a sok közül, mégis hallottátok ebben a nyitóbeszédben, hogy idén céllal érkeztem, azért, hogy mindegyikőtök felkészülhessen a Nagy Váltásra.

Ez szolgál az én nyitóbeszédem gyanánt. Ha vannak kérdéseitek, tegyétek fel őket, mivel már rendelkezem a válaszokkal.

KÉRDÉS: Ez alkalommal milyen szerepet játszik ez a gyönyörű fény, az Istennő energia az Anyaföld és lakóinak fejlődési [evolúciós] tervében?

KIRAEL: Az összes bolygórendszer tervében vannak bolygók, melyeket fejlődő [evolúciós] lények laknak, és vannak bolygók, melyeket nem fejlődő lények laknak. A fejlődő lények rendelkeznek a joggal és akarattal, hogy fejlődjenek, és önmaguk megtapasztalásává válnak. Bármelyik fejlődő bolygót, mely az Istennő Fénybe született, Istennőnek neveznek, mint például Istennő Föld, Istennő Fiastyúk [Plejádok], Istennő Szíriusz. Miután az Én Könyve elpusztult az Alexandriai Könyvtár leégése során, ezeket a bolygókat „áttették”, hogy Anyaföldnek, Anya Fiastyúknak, Anya Szíruisznak, stb. hívják. Az Anyaföldet érzelmileg és lelkileg az Istennő energián keresztül táplálták, a tápláló jelenlét az emberiség legfontosabb jellege. Minden elkövetkezendő időre, ez a táplálás volt az Istennő jelenlét program terve, és ezért hívták mindegyiket, mint Földeteket is „Anyaföldnek” – hogy megünnepeljék a Teremtő Erő Istennő Fényét.

KÉRDÉS: Mi volt a kapcsolat az Istennő energia és a Krisztus Tudat között?

KIRAEL: Az írott történelmet megelőzően, léteztek nagyszerű mesterek, akik a négy testben – föld, tűz, víz és levegő – hármassággal képviselték a Krisztus Tudatot. Ezek a mesterek, a nagyszerű Jézus mester, és a kiváló Buddha mester például mindig bírtak az igen szép Istennők hármasságával, akik a négy nővérből fejlődtek ki. Pele, utána természetesen, Pele-kino-’aha-nei; Izisz, Yual Yang, aki Yuan Ying-gé vált, és Marianna, aki Máriává vált, és így tovább. Így tisztelték a nagyszerű energia erőket, a Krisztus Tudatosságot, mint Jézus mester és Buddha mester; mégis, minden Istennő, akiket épp az imént említettem nektek, minden idők egyik legkimagaslóbb csodáinak egyikét vitték véghez. Az egyikőjük, aki az egyik legismertebb számotokra, Marianna, vagy Mária, aki csakúgy, mint az ő anya forrása, áldott állapotban volt – nem megtermékenyülve, hanem a világosság révén elég erővel felruházva, hogy világra hozza Jézus mester fiatal, csodálatos szeretet / szerelem energiáját, teljesen felruházva az X kromoszómával. Tehát ez a kapcsolat az Istennő világosság és a Krisztus Tudatosság között.

KÉRDÉS: Galaxisunkra tekintve, úgy tűnik, hogy minden második bolygó női energiát hordoz. Az Istennő lehelt életet ezekbe a bolygókba, vagy létre hozta az életet ezeken a bolygókon, hogy viseljék a női energiát?

KIRAEL: Ahogy itt, a Földön igaz, élet nem létezhet az anyai, női energia nélkül. Az Én Könyvében, azt írják, hogy az emberi élmény tudatos tudatosságot él. Ez a tudatos tudat a tudatosság csoportosítása, vagy a ti esetetekben itt, az emberi világban, egy besűrűsödött sejt egység. Ennek az egységnek vannak egyéni sejtjei, melyek együttesen gondolkodnak. Jóllehet, nem egységként gondolkodnak együttesen. Közösen gondolkodnak egyéni részeikben. Tehát, a szív sejtjei alkotják meg a szívet a gondolatban. A máj sejtjei alkotják meg a májat a gondolatban. Ennélfogva, a közösség sejtjei ők, azonban mindegyik egy egyedülálló tudatosság, egyszerre gondolkodva, azért, hogy az egész teljes lehelete és élete legyenek.

Ez az, amivel tudósaitok el fognak játszani az elkövetkező évezredekben. Annak érdekében, hogy ez az egység működjön, kellett, hogy létezzen a „lehelet”. Az Istennő energia alkotta meg az élet leheletét. Tehát, nem számít, milyen könyvet olvastok, mindig hallani fogjátok, hogy életet leheltek a tudatosságba, melyet az akaraton és az igén [szavakon] keresztül alkottak meg. Az Istennő energia minden élet lehelete; egyetlen élet sem létezne e nélkül a lehelet nélkül.

Csupán szeretném ezen valóság minden férfiúját emlékeztetni, hogy semmilyen elfogultságot nem tanúsítunk itt ma este. El kell jutnotok ahhoz a megértéshez, hogy nem állhatok meg minden alkalommal, hogy megpróbáljam lecsendesíteni a felborzolt kedélyeket, ha le kellene csendesítenem őket. Nem gondolom, hogy kellene, mert ha igazán lelki emberek [spiritualisták] vagytok, és igazán azok vagytok, megértitek, hogy nem vagytok jobban sem férfiak, sem nők, mint bárki más. Ti a Teremtő „ÉN VAGYOK”-ja vagytok. Amit választottatok, hogy végigjátszotok, akár férfi, akár női megtestesülésben, nincs köze ahhoz a teljes egyensúlyhoz, akik vagytok.

KÉRDÉS: Az emberi szövet az Anyaföld szíve, a szív energiája?

KIRAEL: Nem, ahogy mondanák, egy jó futballpályányira véted el a célt. A harmonikus emberi szövet az akarat szövete által kiformált energiamintázatok összesűrítése. Az akarat belecsepegteti önmagát egy mintába, és utána mágnesesen vonz egy energiaerőt, mely megengedi a sejtek fő tömegének a megtestesülést. Tehát, ez a harmonikus szövet engedi meg a fizikai kinyilvánításoknak, hogy az Anyaföld gyermekei legyenek, mely gyermekek az „ÉN”, „Mi, az Emberek”, „Mi, az Emberek ÉN VAGYOK Jelenléte”.

KÉRDÉS: Egyszer mondtad, hogy a Szíriusz rendszerben a női energia nem rendelkezik X kromoszómával, van egy csillag tetraéderük, mely összefüggésben van az X kromoszómával. Ez a teljesen kifejlődött Istennő Fény tudatosság egy példája, és milyen az Istennő Fény más bolygórendszereken?

KIRAEL: Rendszerint a csillag tetraéder az Istennő Fény legmagasabb szintre való fejlődése [evolúciója]. Amikor kromoszómáitok elérik a tetraéder elrendezést, valószínűleg olyan teljesek lesztek, mint bármely más, mely még fennmarad a szilárd formában történő megtestesülésben.

A bolygórendszerekben minden nő, aki elhozza az Istennő energiát a tetraéder szintre, „fedettként” is ismert. Meg akarják élni megtestesülésük helyének végső napjait, azért, hogy visszatérhessenek a Teremtő Forráshoz, és tudomással bírjanak szükségleteikről. Az Istennő energia ezen eleme, a teljes tudatos energia, mindig visszatért a Teremtő Forrás gyújtópontjába [fókuszába], hogy újra összpontosuljon, az akaraton keresztül, hogy ismét az ige [szó] rezgésévé váljon.

Kérdésed második részének válaszaként: számos más bolygón találod azt, hogy az Istennő energia létezik. Ezeken a bolygókon a lények rendszerint nem is gondolnak az istenekre, istennőkre, vagy a férfiakra és nőkre. Példának okáért, vegyük a Fiastyúk rendszert. A Fiastyúk fejlődő életének nagy része a születés folyamatán keresztül hozza világra gyermekét, mely azt jelenti, hogy mind a férfiak, mind a nők képesek gyermeket szülni. Bármilyen módon megtehetitek, ahogy akarjátok. Nem szab határt semmi a szülésnek. A Fiastyúk Istennő energiája gondolathordozó is, mely azt jelenti, hogy minden gondolat az Istennő Fényből fejlődik ki.

Ekképpen, a legtöbb magas rezgésű bolygó rendelkezik azzal, amit lélek látványnak [e-vision] hívnak. A lélek látvány azt jelenti, hogy megtanultak alkotni a gondolaton keresztül, az akaraton keresztül, az igén [szavakon] keresztül, a látomás / látvány révén megtestesülve. Tehát ők „elképzeltek” saját világukban. A látvány egyszerűen azt jelenti, hogy a fejlődési látomás tartja őket mozgásban, hogy a négy-test rendszer teljes egyensúlyába mozduljanak el.KÉRDÉS: Leírnád a kapcsolatot az erő és a hatalom között, vagy a férfi és a női energia között Konstantin idejében?

KIRAEL: Úgy tűnik, hogy Konstantin idejében férfiak ezreiből álló nagy hadseregek csaptak össze, fosztogattak és meghaltak. A számokat eltúlozták, a legvadabb álmaitokat is meghaladóan barátom. A csata az erő és a hatalom között történt, és mivel az erő megmaradt a Föld síkján, a férfi energia hirdette ki az erőt. Ezután a történelem nagy részét férfiak írták, mely a mai napig áll. A hatalom az Istennő energiában lakozott, és ez volt a helyzet az erejével is.

Az Alexandriai Könyvtár leégetésének egyik oka először az volt, hogy az Én Könyvét itt helyezték el, és a hatalmak, melyek abban az időben voltak, meg akartak szabadulni a könyvtől. Minden könyvet megkaparintottak, melyet megtaláltak, azonban nem találták az Én Könyvét. Az Én Könyve szó szerint tolmácsolta az Istennő energiát minden időben, és közel 50 000 éves volt. Az Én Könyve tartalmazta a hatalom igazságát.

Minden történelemkönyv, kivétel nélkül, a történéseket olyan tolmácsolásban nyújtja, ahogy a győztes akarja, hogy elhiggyétek. Pele-kino’aha-nei idejében az igazság könnyedén hozzáférhető volt. Végül, még Lemuria idejében, mivel a férfiak voltak túlsúlyban a fizikai és gondolati testben, inkább az erő vált uralkodóvá, mint a hatalom. Az erő volt az egyetlen, mely csatázott azokkal, akik nem értették meg a hatalmat. Azok, akik igazán megértették a hatalmat, nem csatáztak. Egyszerűen visszatértek a Teremtőhöz, hogy ismét megszülessenek egy másik részbe. Azok, akik harcoltak, megmaradtak e síkon.

KÉRDÉS: Kirael mester, említetted, hogy a lemuriaiak tobozmirigye diónyi nagyságú volt [25 centes nagyságú] volt, és most, a mi emberi fizikai megtestesülésünkben borsónyi. Hogyan aknázhatjuk ki a Föld tudatosságába érkező az Istennő energiát, és hogyan fejlődik a tobozmirigy ezzel az energiával?

KIRAEL: Beszéljünk a tobozmirigyről az „ÉN” idejében, amikor az Én Könyve íródott. Az Én Könyvének első fejezetében a tobozmirigyet „ÉN”-ként említik. A lélek „szemének”, vagy „ÉN”-jének tekintették. Azt mondták, hogy mindig az „ÉN” figyeli az „ÉN”-t. Az „ÉN VAGYOK” jelenlétté vált, és akkoriban a tobozmirigyet az „ÉN” „ÉN”-jének hívták, kiterjeszkedett és a fénnyel telített lehetőség mindegyikének jelenlétével megállapodott, szándékozva a fejlődési folyamatot.

Egy új dimenziós folyamatba mozdultok el, és a tobozmirigy ténylegesen növekedni fog méretben, mert egy másik szinten rezeg majd, csakúgy, mint az egész fizikai test. Ami a tobozmiriggyel történik, az történik a fizikai élménnyel. Minden a legmagasabbal rezeg együtt majd, és ennélfogva minden megnövekszik, a szó egy bizonyos értelmében.

KÉRDÉS: Az világos, hogy az Istennő energia sokkal nagyobb, mint a női alapelv. Minden kultúra, az őshonos amerikai, egyiptomi, stb. kultúra rendelkezik saját történettel az Istennő megnyilvánulásokkal kapcsolatban. Mit javasolnál az Istennő energiával való munkában ezen a ponton a gyógyítási és felébredési utunk során?

KIRAEL: Jelenlegi valóságotokat, még az írott történelmeteket is a férfi energia határozza meg nagyon. Történelmetek nagy királyokról beszél, és gyakran csúsztat azzal kapcsolatosan, amit mi nagy királynőknek vagy Istennő energiának hívunk. Ha visszamész az időben, beleértve az őshonos amerikaiak idejét is, nem számítva, merre pillantasz, a lények mindig mélyen tisztelték az anyát, a nőt, vagy a törzs Istennőjét.

Sőt, még ennél is fontosabb, a jelenlegi megtestesülő [inkarnálódott] fejlődési utatok legkorábbi szakasza Afrikában történt. Az Én Könyvében azt írják, hogy minden megtestesült fajnak az Istennő Fényből kell kinőni, annak érdekében, hogy rendelkezzen egyensúllyal. Ennélfogva, minden energetikai mintázat hatalommal bírt az afrikai társadalomban. Királyok nem voltak, csupán királynők. A királynőt a mai hangyakolóniákról mintázták, vagy lehet, hogy a hangyakolóniákat mintázták a királynőről, aki egyetlen izmát sem mozdította soha. Vigyázott a törzs minden cseppnyi erejére, mert ő volt az Istennő energia. A megtestesült Istennőként látták. Nem nőként, vagy férfiként látták. Hatalmát a fizikai erővel gyakorolta, a férfi energiával, és természetesen a gondolatival. Mint mindig, az Istennő energiával kiegyensúlyozta a férfi (fizikai és gondolati) energiát az érzelemmel és a lelkiséggel. Ha az Istennőt se nem férfiként, se nem nőként látjátok, akkor pillantjátok meg magának a Fénynek, Világosságnak a szépségét.

KÉRDÉS: Van egy hely Peruban, melyet Machu Picchu-nak hívnak, és ezen a helyen van egy templom, melynek a Hold Temploma a neve. Azt olvastam, lehet, hogy kapcsolatban áll az Istennő energiával, vagy az Istennő helyével. Mi a meglátásod erről?

KIRAEL: A templom határozottan egy a négy Istennő energia közül. Négy Istennő energia van a Machu Picchu területén, és az a templom, melyről beszélsz, gyűjtötte össze a négy nővért Lemuriából, a Pele-kino’aha-nei csodaszép négy nővérét. Mind a négy nővér a Hold Templomában van, és ezért vélik ezt minden energia Istennő kapujának [portáljának]. El kellene mondanod mindenkinek, aki a Machu Picchu-ra utazik, hogy álljanak meg ezen a területen, és csatlakozzon rá annyi szent istennő energiára, amennyire lehetséges, nem különösképpen a férfira, vagy nőre. Beleértve minden férfit, aki bír azzal a bátorsággal, hogy kimondja: „Az Istennő Fényben vagyok kiegyensúlyozva.” Fényetekből alkossatok fonatokat, szálakat, és engedjétek ezeket körbemenni, kapcsolódjatok rá teljes erővel, majd kössétek le, és tápláljátok Istennő energiátokat, hogy ráébredjetek a Teremtő Erő Világosságának teljességére. A Hold Templomát a Machu Picchu-n az egyik legdinamikusabb helynek fogjátok találni.

KÉRDÉS: Pele energiájával kezdve, a történelem folyamán az emberek féltek, sőt, még meg is próbálták megölni az Istennő energiát. Még napjainkban is a szent nőiség ritkán érzi biztonságban magát, hogy teljesen az legyen, aki. Van bármilyen módja mindnyájunk számára, férfiak, és nők számára egyaránt, hogy rácsatlakozzunk a szent női energiára, hogy emlékezzünk a bennünk lévő Istennőre?

KIRAEL: Akár elolvasod az Én Könyvét, akár felismered a Teremtő Erőt, vagy jelen napjaitok Bibliáját, tudod, hogy amikor a Teremtő létrehozta a teljes egyensúlyt, ez az X kromoszóma volt, mely az atom. A - T - O - M, helytelenül volt írva. A - T - O – M volt a születés. A Teremtő Isten mindent az Atomból, vagy az X kromoszómából hozott létre, és utána életet lehelt A - D - A – M-ba.

Ez igazán megrengeti néhány ember gondolkodásmódját. Az Istennő energia a legapróbb, legdrasztikusabb, leghathatósabb, leginkább fénnyel telített [legmegvilágosodottabb] része minden Világosságnak. Nem fogtok találni egyetlen konkrét energiamintázatot sem, melyet Istenként ismernek, és ezért rendelkezünk Oltalmazókkal, akiket G-O-D-S-ként, vagy a Fejlődő Társadalmak Oltalmazóiként is ismernek [Guardians of Developing Societies – rövidítve: GODS (Gods jelentése angolul: istenek)]. Vannak, akik nagyon szeretnék, ha elhinnétek, hogy van egy Isten, aki fehér szakállal sétálgat, azonban az igazság az, hogy van egy Teremtő energia, és ez az energia sem nem férfi, sem nem nő, sem nem fekete, sem nem fehér. Ez magának a Világosságnak, Fénynek a tökéletessége.

A női energia elkötelezte magát, hogy Istennő Fényének saját világában sosem használja erejét lehetőségeinek [potenciáljának] teljességében. Tehát, sosem ő az, aki önmagát harcba kényszeríti. Ezért csupán a legutóbbi időkig, nagyon ritkán hallottatok olyan női energiákról, akik harcba vonultak. Nagyon tisztelem azokat a női energiákat, akik csatlakoznak most a hadsereghez. Bizonyára nagy bátorságot igényel, nemcsak, hogy belépjenek egy férfiak által uralt folyamatba, hanem hogy elmenjenek oda, tudván, hogy korlátozottak. Ezek a női energiák korlátozottak, mert szabályzatok szerint kell élniük, és sosem használják hatalmuk teljességét. Ne gondoljátok egyetlen egy pillanatra sem, hogy a szent nőiség, vagy Istennő energia, beleértve a nőket, egy legyengült faj. Büszkének kéne lennetek, hogy az Istennő energiából vagytok, nem számít, hogy akár férfiak, vagy nők vagytok. Az Istennő energia saját valósága, saját összpontosítása révén elkötelezett aziránt, hogy aszerint a szabály szerint éljen, hogy sosem használja erejének teljes hatalmát. Ezt a szabályt azelőtt írták, hogy az Istennő energia eljött ide megteremtett formájában, és folytatni fogja az Istennő energia kalauzolását, miután emberiség többé már nem létezik.

Amikor megkísérlitek az Istennő energia teljes hatalmát alkalmazni, az ÉN VAGYOK fájdalmában találjátok magatokat, és az ÉN VAGYOK belétek vési az „ÉN”-t, és az „ÉN” fog emlékeztetni titeket az önként magatokra vállalt szabályra, hogy tartsátok vissza magatokat a teljes hatalom használatától, azért, hogy a társadalmak megmaradhassanak.

KÉRDÉS: Mi a kapcsolat az Istennő energia és a fénysugarak között?

KIRAEL: Ha rápillantotok egy fénysugárra, és még ha ez egy átszőtt fénysugár is, észreveszitek, hogy ez a színezett energiák bősége. Ezen energiák rezgése idézi elő a színezést, mely csak akkor tapasztalható meg, ha látjátok. Emlékezzetek a filozófiai kérdésre: „A fa zajt csap az erdőben, ha kidől, és nincs ott senki, aki meghallja?” Ugyanez a kérdés alkalmazható a fénysugár színére. A szín ott van, viszont csupán akkor, ha képesek vagytok meglátni. Az Istennő energia kapcsolatában a fénysugár a saját kötési ereje. Ez azt jelenti, hogy van pereme, kerülete, fényteste, ami megfigyelhető. Az istennő párhuzamos energiákra törte szét magát, hogy megengedje a fizikai állapotnak, hogy kinyilvánítsa saját érvényre juttatását. Tehát, egyszerűen azt mondhatnátok, hogy az Istennő energia minden Teremtés pereme, egyben tartva azt azért, hogy megtapasztalhassa önmagát az „ÉN”-ben.

KÉRDÉS: Be- és kilélegeztem, és éreztem az „ÉN”-t. Csupán ezáltal, úgy hangzik, mint egy „ÉN”. Kifejtenéd a lélegzés hatalmát?

KIRAEL: Az emberi világban szeretitek azt gondolni, hogy agysejtjeitek mondják meg testeteknek, hogy lélegezzen. Ez az egyetlen funkció, mely nem része agyműködéseteknek. Minden mást, amit az agy tesz, segíti a testet. Az agy ráveszi a szívet, hogy dobogjon, segíti az emésztőszerveket, hogy megemésszék az ételt, és felismeri az újra sejtesedést.

Jóllehet, mindez hozzámért a fizikai élményhez, nem számít, hol vagytok fejlődési folyamataitokban. Még azok is, akik kifejlődtek úgy, hogy nem a szájukon, vagy orrukon keresztül lélegeznek, mely azt jelenti, hogy megtalálták a módját, hogy a prána energián éljenek, a belégzés és kilégzés rendszerét hasznosítják úgy, hogy pránát vonnak be koronacsakrájukon keresztül. Ez a Teremtő ajándéka az Istennő energia erején keresztül.

Csakúgy, mint ahogy az Istennő életet lehel, így leheli az anya a fényt és leheli a testbe, és belecsepegtet egy ritmikus mintázatot, mely töretlen, míg szándékoztok megtestesülni. Ez az egyetlen rendeltetés, vagy ritmikus mintázat, mely megadatott, amíg éltek. Agyatok szó szerint meghalhat holnap, és a lélegzés folytatódik.

Amikor a kórteremben vagytok, és többé nem tudtok lélegezni, engedjétek magatokat hazamenni. Javaslom, hogy ne kapcsoljátok magatokat rá gépekre, azért, hogy egy másik fényt folytathassatok. Ha vágytok fényetek folytatására, az az Istennő, akinek meg kell adnia a lélegzet frissességét. Ti nem lehettek azok, akik voltatok, amikor abbahagyjátok a lélegzést. Újnak kell lennetek. Ha még mindig rá akartok akaszkodni a gépekre, rendben van, azonban, ha nem az még jobb.

KÉRDÉS: Sok férfi és nő van Hawaii-ról, aki hamarosan háborúba megy. Mi a te bölcsességed ezzel a háborúval kapcsolatosan, mely még mindig tombol bolygónkon?

KIRAEL: Az Én Könyvének 24 fejezetének 8. verse azt mondja, hogy azok, akik nem képesek tisztázni a nézeteltérést, fel kell ismerniük, hogy ők a nézeteltérés, és ünnepeljetek oly mélyen, hogy a Teremtő világosságot ragyogjon rájuk, és emelje fel őket az Istennő információs világosságába. Amikor ilyen tudatosak vagytok, ráleltek arra, hogy a látszat legyőzi a nézeteltérést; illetve a lehetőség, hogy elfelejtsétek a különbségeket eltűnik, azért, hogy azt megszépítsétek, tudván, hogy minden a tökéletességben van.

Minden lény, aki háborúba meg, különösen a lemuriai energiákkal rendelkezők, nem számít a bőrszín, szemforma, Lemuria egy szikráját hordozzák, a szerelem és fény egy szikráját. Nem számít, mit tesznek, amikor odaérnek, nem szabad keresniük a csata izgalmát. Inkább a gyógyítást kell keresniük, hogy véget vessenek a csatának. Ebben, fénylények egész tizedeit küldenétek a csata jelenlétébe.

Higgyetek nekem, és az igazak igazában mondom ezt, azok, akiket elküldenek most harcolni, azok a lények, akiket egy egészen új tudatossággal küldenek el. Ez nem arról szól, hogy vajon akarnak-e háborúba menni, vagy sem. Azért mennek, mert azt mondták nekik, hogy menjenek, azonban sokan mennek oda, akikre hatott az Istennő Fény, és úgy döntöttek, hogy jobb emberként térnek haza, mint akik voltak előtte. Ez azt jelenti, hogy a gyógyítás jelenlétének gondolatával kell elmenniük abba az országba, mely oly elpusztított, hogy csupán egy választása van, és az a gyógyulás.

Ne hagyjátok, hogy megszakadjon szívetek. Engedjétek kiterjeszkedni és küldjétek el fényeteket Lemuria hölgyeinek és férfiúinak, hogy egy új fényt ontsanak ki. Mindenki, aki azért megy el, hogy harcoljon, ezt a háborút az Istennő energia részecskéjével hagyják ott.

KÉRDÉS: Azt mondtad, hogy az „ÉN VAGYOK az Istennő Fény” megerősítésével jobban fogok rezonálni ezzel a fénnyel. Ezáltal behozhatom az Istennő Fényt önmagam és mások gyógyításába? Hogyan működik az Istennő energia a négy test gyógyításban?

KIRAEL: Lenyűgöző az, ahogyan működik. Sejt tudatosságból álltok, és ezt a sejt energiát is egy olyan tudat vezérli, mely a Teremtőtöktől, vagy az Istennő energiától való elkülönülés tudatos szerkezete. Ti vélitek magatokat elkülönültnek; ennélfogva, ti valóban elkülönültek vagytok. Mégis, igazából, nem lehettek elkülönülve a Teremtőtől, vagy Istennő energiától, mert ti az élet lehelete vagytok, és erre az Istennő energiára jelöltek ki titeket.

Ha egyszer felismertétek képességeteket, hogy tápláljátok, és meggyógyítsátok saját sejt tudatosságotokat, ráébredtek arra, hogy minden körülöttetek lévő molekuláris szerkezeti formáció ugyanazzal az erősséggel [intenzitással], és ugyanazzal a képességgel rendelkezik, miszerint akarja az igét, hogy megalkossa a gyógyulást. Tudom, hogy néhány férfi barátom ezt mondja: „Nem fogok semmi ilyen lányos dolgot mondani, mint ’Én vagyok az Istennő Fény’”. Akkor ez a ti veszteségetek, nem az enyém. Ha azt mondjátok, hogy az Istennő energiából VAGYOK ÉN, vagy ÉN VAGYOK az élet lehelete, vagy a Teremtő Erőből VAGYOK ÉN – jóllehet, ezt akarjátok mondani – akkor testetekben sejt tudatosságotokat tudjátok akarni, mert ÉN VAGYOK.

KÉRDÉS: Kirael mester, amikor azt mondod „Jó estét”, valami szokatlant hallok a hangszínedben, és van egy bizonyos érzetem. Van valami jelentőségteljes abban, ahogyan mondod, hogy „Jó estét”?

KIRAEL: Majdnem mindig, amikor azt mondom nektek, hogy „Jó estét”, az Istennő Fényt vonom be, az Istennő tónusát alkalmazva kiejtésemben. Tehát, bármikor, amikor hallani akarjátok az Istennő tónusát, hallgassatok meg engem, amikor mondom, hogy „Jó estét” az archívumban, a közvetítőm weboldalán.

KÉRDÉS: Értem, hogy a férfi energia, mint egy vonal, inkább lineárisan összpontosított, cél-orientált. Értem, hogy a női energia, vagy nőies energia, inkább kör, ahol ha ennek a körnek a közepébe jutsz el, vagyis az „ÉN”-hez, és csupán kiterjeszted kifelé energiád, mindent beburkol, és nem kell elmenned A pontból Z pontig. Hogyan tudnak a nők segíteni, hogy a felszínre törő Istennő energia könnyedebb folyamat és élmény legyen a férfi energia számára?

KIRAEL: Ti teljesen a megtestesült fény vagytok, mert az Istennő energia mindig a vég nélküli energia. Emlékeztek arra, amikor az alfáról és az ómegáról beszéltem? Azt mondtam, hogy ez a megjelenés, és a korlátlan tudatosság. A megjelenés az alfa, és a korlátlan tudatosság az ómega. Ennélfogva, ennek mindig körnek kell lennie saját fényének lekötése nélkül, anélkül, hogy bevonná magát egy spirál energiával, hogy vonallá váljon. A vonal a körön keresztül halad. A kör a tapasztalás portálja, kapuja, mely a 90 százalék agyat megnyitja a 10 százalék agynak. Ez a kör a tapasztalás portálja, a gondolat vonalai, melyek a portálokon keresztül érkeznek. Tehát, épp akkor és ott láthatjátok meg azt, hogy a kör az Istennő energia születése, mely behangolódott, hogy még több születést alkosson meg.

Hamarosan néhányotok fel fogja ismerni, hogy ez nem egy fény kapu, mely önmagát a fény körének véli a 90 és a 10 százalék között. Fel fogjátok ismerni, hogy van még nyitva további két portál, megalkotva a portálok hármasságát, mely utána megerősíti az Istennő energiát – nem olyan szorosan, hogy a férfiak ne tudjanak csatlakozni. Csatlakozhatnak. Az Istennő négy-fénysugárral sugárzó energiája okozza ezt a portál hármasságot az agyban. Ha hozzáférnétek a 90 százalékhoz teljesen, látnátok, hogy az Én Könyve a 90 százalék agyban lakozik. Bár sokan közületek már rábukkantak ezekre az új kapukra, portálokra, mégis meg kell tanulnotok használni őket.

KÉRDÉS: Az Istennő energia hogyan hat azokra a nőkre, akik nem tudnak róla? Az Istennő energia több nőt tesz képessé, hogy kiálljanak magukért, erősebbek legyenek, és a goromba kapcsolatokból kilépjenek? Gyógyítókként, tanácsadókként hogyan tudunk segíteni azoknak, akik nem rendelkeznek vezérfonallal arról, mi is folyik?

KIRAEL: Az ajtó előtt nőknek kéne sorban állni abban a pillanatban, amikor meghallják azt, hogy az Istennő energiáról beszélünk, nem azért, mert nők, hanem mert szükségük van arra, hogy felismerjék, hogy ők nők. Amikor azt mondom, hogy felismerjék, hogy nők, nem a férfi kontra nőt, nő kontra férfit értem ez alatt. Úgy értem, hogy szükségük van felismerni saját erejüket, és rá kell ébredniük, hogy az Én Könyvében, az ÉN VAGYOK írásaiban azt mondják, hogy a nők nem engednék meg hatalmuknak, hogy lekötött részük legyen. Inkább, egyszerűen tudnák, hogy ott van. Utána egyetlen egy élő férfi-orientált energia nem emelne kezet rájuk.

Amikor a női energia felismeri, hogy ez hatalom, és a belső hatalom annak a közös [kollektív] tudatává válik, hogy ez a lelki tudatosság, senki nem emelne kezet ellenük, vagy nem emelné meg hangját. Senki soha nem emelné meg hangját, hogy eljusson egy bizonyító erejű tudatossághoz. Hogy eljussanak ehhez a következtetéshez, hogy eljussanak egy végső pontig, az Istennő energia Fényének harmóniájában kell cselekedni. Hajlandónak kell lennetek megengedni, hogy a harmónia zengje igézetét, míg valósággá nem válik, hogy nincs sem győztes, sem vesztes, csupán világosság, fény van.

KÉRDÉS: Kirael mester, az az ötletem támadt, hogy amikor elhozod nekünk a 11. Látomás Alapelvét, megkezded azt, hogy az Istennő visszatérésében részesítesz bennünket. Mivel az Istennő lehel életet, hogyan alkalmazhatjuk ezt az energiát a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvében, plusz a látomás?

KIRAEL: A világ egésze egy napon megérti, hogy a világ ezen alapelvek része, csakúgy, mint ahogy világ nagy része egyszer felfedezte, hogy a Tízparancsolat része volt, ahogyan ezt nevezik. Nem kételkedem, hogy nagyszerű igazság, és bölcsesség van a tíz „ne tedd”-ben, a Tízparancsolatban. Ha mindegyiket feldíszítenétek egy kis Istennő energiával, rálelnétek arra, hogy a „ne tedd”-ek a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvévé válnának, a tíz „tedd meg”-gé.

Ti az „ÉN” sejt-mintázott energiája vagytok, és „ÉN” vagyok a ti mintázatotok. „ÉN” nem létezek rajtatokon kívül; „ÉN” vagyok ti. Ebben a kristály serlegben „ÉN” is, csakúgy, mint a ti „ÉN”-etek is, érintve vagytok ebben a székben [a közvetítőre utal, ahogy ül a székben]. Amink van, hogy elérkezzünk annak a megértéséhez, hogy az „ÉN” elhatározta, hogy teljesebb élménye akart lenni az ÉN VAGYOK-nak, és VAGYOK AKI VAGYOK-ká vált saját perdöntő tudatossága révén, az, hogy minden, amit tett, azt akarni lehetett. Utána felfedezte az akarat által, hogy betehet egy rezgést abba, amit akart, mely egy képet idézett elő. A rezgés volt az ige, mely előidézte a képet, és ez a kép az volt, hogy mindent az evolúcióban elkezdett üldözni, annak érdekében, hogy felülmúlja, megalkossa, és gyümölcsözővé tegye.

Amikor az Én Könyvét elpusztították a tűzvészben, a látomás többé nem fontos kutatássá lett. Inkább az igéről szólt, és az ige, a szó sokféleségének hajszolásáról szólt. A szó sokféleségének hajszolásában elvesztettétek a látomás összefüggését. Na már most, az Istennő energián keresztül, minden fény kiegyensúlyozott energiáján keresztül, ha megtartjátok a látomást, látványt, az a valóságotok pontos eredményéhez vezet el titeket. Ez párhuzamban áll a Tíz Alapelv utolsó Alapelvével, a Mesteri befolyásolással. Amikor egy mesteri befolyásolás minden alapelve egyesül, egy határozott látomást / látványt hoznak elő. Ezért mondom azt, hogy a 11. Alapelvnek kell lenni a látomásnak.

Soha ne gondolkodjatok a 11. Alapelvről, míg az első tizet egészen jól nem „hódítottátok” meg, mert ha nem ismeritek az igazságot, akkor nem tudjátok, hogyan éljétek meg ezt az Alapelvet. Ha nem ismeritek a beteljesülés tisztaságát, akkor csupán nem tudjátok, és semmitek sem lesz.

ZÁRSZÓ

KIRAEL: Ha meghallgattad [elolvastad] a ma esti üzenetet, barátom, ez a fény kiegyensúlyozásáról szólt, mely túlmutat a nőiségen. Ez a Teremtő Erő Fényének kiegyensúlyozásáról szólt. Emlékezzetek, ÉN VAGYOK, AKI ÉN VAGYOK. Közületek mindenki mondja el ezt imájában, és az élet leheletében fogtok összpontosítani.
Jó estét.


Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester [Vezető] Tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

A hangfelvételek és könyvek megrendelhetők, illetve letölthetők a www.kirael.com oldalon – angolul. Ha valaki személyes kérdést szeretne feltenni Kahunak, vagy Kirael mesternek, ezt szintén megteheti az online videó közvetítések alkalmával is – angolul. Angolul tudó olvasóimat nagy szeretettel fogadják az online tanfolyamokon, és az előadásokon Európa más országaiban.

© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.