2010. május 21., péntek

Benn ébredő csoda - Fejlődés a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvével
Benn ébredő csoda:
Fejlődés a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvével


Kirael mester tanácsadó Kahu Fred Sterling közvetítésén keresztül

The Miracles Awaken Within:
Evolving with the Ten Principles of Consciously CreatingMaster Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: A közvetítő azért hívott engem, hogy a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvéről beszéljek, melyet szívélyesen megengedtetek számomra, hogy e Föld síkjára elhozzak. Néha azt hiszem, mellőznöm kellene az „a” szót, és a szórendet meg kellene változtatnom, a „Teremtés Tudatos Tíz Alapelvére”. Elhoztam ezeket az Alapelveket Földetek síkjára, mert az elmúlt pár ezer év során figyeltelek titeket kibontakozni a tiltó parancsolatok alapján – ne lopj, ne...

Szeretek úgy gondolni az Alapelvekre, mint a tíz „tedd meg” parancsolatra. Habár létezik a Tudatos Teremtés Tíz Alapelve, gyakran az utolsó négyre – Imádságra, Meditációra, Alvás-állapot Programozásra és Mesteri befolyásolásra – úgy tekintetek, mint az életeteket megváltoztató eszközökre. Értsétek meg, hogy nem szükséges bajlódnotok annak a megkísérlésével, hogy az utolsó négy Alapelvet mesteri fokra vigyétek, míg teljesen nem vagytok tisztában az első hattal. Látjátok, bemutattam nektek az Alapelveket, olyan sorrendben, mely szükséges volt Földetek síkján. Az Igazság csodaszép fényével kezdtem.

Barátaim, lények vagytok, akik nem szólhattok igaztalanságot egy bizonyos mennyiségű szenvedés nélkül. Azok közületek, akik elhatározták, hogy az igazság egy szép energia összetétel, ami segít nektek jobban érezni a világot, melyben éltek, azok el vannak tájolva. Az Igazság nem egy energia összetétel. Ez az egyetlen fényerő, mely által hitelesíthetitek hajlandóságotokat, hogy a Teremtő Erő Világosságában éljetek.

Az Igazság az egyetlen energia mintázat, mely lehetővé teszi a szerelem / szeretet szövetének a megértését. Értitek, a szeretet / szerelem nem létezhet az igazságon kívül. Ezt mondjátok: „Kirael, azt sugallod, hogy ha nem mondunk igazat, nem lehetünk a szeretetben?” Nem, nem ezt sugallom. Hangsúlyosan állítom. Nem tapasztalhatjátok meg a szerelmet / szeretetet, míg nem értitek meg, hogy az igazság az egyetlen valóság, melyben megtapasztalhatjátok a Teremtő energiátok teljességét. Hadd egyszerűsítsem le. Amikor ismeritek az igazságot, a Teremtőt ismeritek. Amikor ismeritek a Teremtőt, megismeritek az „önvaló-ságot”, egyéniséget. Az önvaló-ság azért él, hogy megtapasztalja a Minden Ami Van teljességét.

Hallottam a közvetítőt, ahogy az ő ékesszóló módján azt sugallta, hogy a falevél a Teremtő egy szobra. Minden falevél isteni formájában csupán a fény egy szövetét ismeri – ami a falevél. Ez egy igazsága. Nem próbál meg fa lenni. Nem próbál meg valamit jobban, mint az ágon mellette lévő falevél. Tudja, hogy saját jótékony energiájának szépsége, ami a falevélség adománya, ha akarjátok, az, hogy megtapasztal mindent Teremtőjének Ereje révén. Csupán az igazságot ismeri, és ismeri az igazságot, barátaim, hogy ismét szeressen. Az igazságot ismerni az a képesség, hogy szövetetek, rezgésetek bizonyos létezésére összpontosítsatok. Az igazság megértésének utazásában elérkeztek ehhez: Csupán igazság van.

AZ ELME AZ IGAZSÁG MEGTAPASZTALÁSÁÉRT ÉL

Az elme egy tudatosság, mely az igazság megtapasztalásáért él. Körülveszitek magatokat az elme-tudatossággal, és kiveti rátok az energia formációk ördögi jelenlétét, melyek megidézik, vagy kivetítik magukat a jövő fényébe. Más szavakkal, az elme mindig azt veszi, ami a Mostban van, és kivetíti azt a jövőbe. Nem összpontosít az igazság formalitásaira; inkább, az elme-tudatosság a sok „mi lenne, ha”-t vetíti ki a fénybe. Nem ismeri a végeredményt, és nincs vágya, hogy megismerje a kimenetelt. Alakmásához nyúl ki, az egohoz.

Na már most, az ego egyáltalán nem az igazat beszéli. Az ego az a jelenlét, mely által tudatos tudatotok megméri képességét és védelmez titeket. Más szavakkal, az ego nem ismeri az igazság egyetlen egy részét sem, mert az ego megpróbál megvédeni titeket attól, hogy azt tegyétek, amit már előtte megtettetek. Ha hiszitek, hogy életetek egy zűrzavar, az nem azért van, mert valóban egy zűrzavar, hanem mert minden, amit megtettetek ily módon öltött testet. Akár be akarjátok vallani, akár nem, mindannyian tettetek rosszat életetek során. Nem tehetitek meg nem történtté azt, amit megtettetek. Mégis, néha nincs olyan furcsa érzésetek, mint a gyomrotokban a sav lüktetése, amikor a múlt rossz cselekedeteire gondoltok? Az a borzasztó dolog, melyre emlékeztek, váltja ki belőletek a belső megrezzenést. Ragaszkodtok ehhez a „rossz” emlékhez, és emiatt léteztek. Ily módon élitek életeteket, míg kifejezésre nem juttatjátok valóságotokat az igazságból.

Az igazság az, hogy az úgynevezett rossz cselekedet az egy olyan dolog volt, amit abban a pillanatban szükséges volt megtenni, valami, ami segített nektek életeteket „katapultálni” a szeretet / szerelem egy új kifejezésre juttatásába. Az Igazságban minden, ami megtörtént, az tökéletesen rendelkezett a képességgel, hogy meglelje a szeretetet / szerelemet.

Barátaim, az igazság az egyetlen halhatatlan erő, aminek nincs ellentéte, és ami csupán azt jelenti, ha az igazságból érkeztek, meg fogjátok találni a szerelmet / szeretetet. Nem létezik nagyszerűbb élmény a szín-ember, színárnyalat-ember [hue-man] létezés számára, mint rátalálni a szeretetre / szerelemre, és nem fogjátok meglelni a szeretetet / szerelmet az igazság nélkül.

Tehát, döntenetek, választanotok kell. Ki kell majd választanotok, hogy az igazság mely részecskéjét akarjátok kinyilvánítani. Hadd emlékeztesselek titeket, hogy annak érdekében, hogy ebben az életben ráleljetek a szerelemre / szeretetre, meg kell találnotok a legfelemelkedettebb igazságot. Nem arról az igazságról beszélek, ami a mindennapi, általatok mondott kegyes hazugságokkal foglalkozik. Az igazságnak a szeretet / szerelem rezgési szöveteként való megértéséről beszélek. Nem lehettek igazak szeretet nélkül. A legfelemelkedettebb szeretet / szerelem az emberi lét igazsága, megértve azt, hogy micsoda nagyszerű élmény ez, tudva, mennyi szeretetet / szerelmet találhattok meg, amikor a szerelem / szeretet ösvényére léptek. Ha rá akartok jönni, mi a szeretet / szerelem a tudatosság e síkján, találjátok meg az igazságot.

Amikor ráleltek az igazságra, beleszövitek magatokat a szerelem / szeretet örökkévaló világosságába. Nem ültök hátratett kézzel, azon morfondírozva, mennyi ideig lesztek itt a Föld síkján. Értitek, nem élhettek, hogy hetven, nyolcvan, vagy bármennyi idősek legyetek. Csupán a pillanatban élhettek, és abban a pillanatban felfedezitek az igazságot, és azt, hogy ez egy ajándék, mert ez a szerelem / szeretet élménye. Ha elhomályosítjátok az igazságot, ha elszakadtok tőle, beburkoljátok, igaztalanságokkal feditek le, nem fogjátok megtalálni a szerelemet / szeretetet. Apropó, az igaztalanság nem az igazság ellentéte. Az igaztalanság nem azonos a hazugsággal. Az igaztalanság az arra való képtelenség, hogy ráébredjünk annak a teljes ízére, amit a Teremtő Isten fog megengedni számotokra, hogy legyetek.

AZ IGAZSÁG ALKOTJA MEG SAJÁT SZENVEDÉLYÉT

A Teremtő nem ad nektek semmit. A Teremtő megengedi számotokra, hogy igazak legyetek, és hogy azok lehessetek, muszáj megértenetek ezt a csodaszép szeretetet / szerelmet. Az Igazság Alapelve az Igazság, Bizalom és Szenvedély Hármasságának a része. Az Igazság hozza létre saját szenvedélyét. A Bizalom személyes. Nem bízhattok meg senki másban. Saját képességeitekben kell megbíznotok, hogy meglássátok az igazságot, és ebben a csodaszép energiában maradjatok. Ha ismertek valakit, aki nincs az igazságban, maradjatok távol tőle, különben bevonszol titeket igaztalanságaiba. Amikor szembekerülsz valakivel, aki az igazságon kívül van, aki nem él a világosság ezen Alapelvében, tudd, hogy ő igazán a szerelem / szeretet fénye elől menekül, és ezután menj el. Földetek síkját olyannyira átszőtték a mátrix szövetével, hogy rendelkezik azzal a hajlammal, hogy jobban érezze magát a sötétségben, mint a világosságban.

Több barátotok van a sötétben, mint a világosságban. Az emberi tudatosság nagyobb része tétovázik, és az erőszak és diszharmónia szövete közé rejtőzik, mint aki kiáll, és ezt mondja: „Az igazamat fogom szólni minden találkozás során.” Amikor minden találkozás során az igazat mondjátok, barátaim, az önvalóval váltok eggyé. Nem nézitek az egotokat. Elmétek nem megy el a jövőbe. Tudni fogjátok, hogy a pillanatban ünneplitek az életet, és ebben a pillanatban felfedezitek szerelmetek / szeretetetek bölcsességét. A szerelem / szeretet bölcsessége a legdinamikusabb kifejezése annak, amivé valaha is válhat egy színárnyalat-ember. A szerelem bölcsessége a lényeg [esszencia], a szerelem legmélyebb ismerete, nem a férfi és nő közötti szerelemé barátaim, hanem az önvaló szerelméé, tisztelve létezéseteket.

Gondolkodjatok el a Bizalmon, Szenvedélyen, Kommunikáción, Tisztaságon, Véghezvitelen, Meditáción, Imádságon, Alvás-állapot Programozáson és Mesteri befolyásoláson. Ezen Alapelvek egyikére sem derül fény számotokra, egyikét sem érezhetitek, míg mesteri fokra nem viszitek az Igazság Alapelvét. Az Alvás-állapot programozás kimozdít titeket a tanulás és kommunikáció harmadik dimenziós módszereinek korlátaiból. Ebbe a tudatosságba a szerelem tisztaságában születtetek meg barátaim. Egy-két évesen, amikor megtanuljátok a nyelvet, megtanuljátok, hogyan felejtsétek el a szerelemet. Ahogy növekedtek, és figyeltek anyukátokra, apukátokra, nagyszüleitekre, tanáraitokra, politikusaitokra, vallási vezetőitekre megtanuljátok, hogyan tépjétek ki gyökerestől a szerelem érzését rendszeretekből / szervezetetekből. Elfelejtetek szerelmesnek lenni. Az anya és gyermek közötti szeretet / szerelem közel jár ahhoz a szerelemhez, melyről beszélek, azonban ez nem az a szerelem / szeretet. Én a szerelem tisztaságáról beszélek.

A Biblia kezdő fejezetei beszélnek háborúról, éhínségről, gyilkolásról, nemi erőszakról és fosztogatásról. Tekintsétek meg ezeket a fejezeteket, nem számít, hogyan próbálkoztok, nem lelhettek rá a szerelemre / szeretetre. Elérkeztem a nagyszerűbb tisztasághoz, hogy ezt a könyvet elhomályosították, megváltoztatták azok az emberek, akik hallották a szónok szavait, és utána ezeket a szavakat egy bizonyos nézőpontból tolmácsolták. A hallgató az egoján keresztül hallja, annak érdekében, hogy az írott szóba / igébe kivetítse azt, amit hall, és így – mely igaz a legtöbb úgynevezett történelemkönyvre – bírjátok a kivetítését az ego által vezérelt önvalónak, és a tolmácsnak… Egy példaként, egy népszerű idézet a Bibliából: „A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.” (János 8:7). Ahogyan valójában leírták ez: „Az első követ se vessétek el, hacsak nem tiszta szívetek / lelkiismeretetek”. Ez egy jó példa arra, hogyan változtatta meg a hallgató azt, amit hallott, nem szükségszerűen szándékosan, hanem mert az ego által vezérelt önvalóból hallotta.

A TISZTASÁGON KERESZTÜL BESZÉLNI AZ IGAZAT

Az Alapelvek kölcsönösen hatnak egymásra, egymásba fonódottak. Egységként léteznek, és nem elkülönülve. Vegyük a Tisztaság, Bizalom és Szenvedély Alapelveit például. Oly gyakran beszéltek azért, hogy halljátok magatokat beszélni, és ebben szándékosan teszitek „zavarossá a vizet”, mert a leghalványabb elképzelésetek sincs arról, mit akartok mondani. Mentséget használtok, hogy a tisztaság ne létezhessen beszédetekben. Tehát, ha a tisztaságban akartok beszélni, ki kell vonnotok a mentséget. Az igazságban kell lennetek. Amikor a tisztátalanság ködében vagytok, álljatok meg, és javítsátok ki magatokat. Mondjátok: „Tudod mit? Elkezdtem mondani valamit, és teljesen elveszítettem a fonalat, és elkalandoztam, nem lesz ez tiszta, és sosem tudjuk meg, miről beszélgetünk.” A nem-tisztaság beismerése, és az igazságba való visszavonás, bátorságot igényel, és hogy olyanforma bátorsággal bírjatok, amivel rendelkeznetek kell, hogy bizalmatok legyen.

Mi a Bizalom? A bizalom képesség a tudásra. Amikor valamit tudtok, nem kell tekintetbe vennetek. Nem engeditek meg a bizalomnak, hogy olyan tényezővé váljon, mely által fényetek kerületét vezérlitek – amíg nem tudjátok azt, amit tudtok. Fényetek kerülete vonatkozik a külső széleire, ami telve van belső létezésetek egyesült erejének zűrzavaros kifejezésével. Ha alkalmazzátok a bizalmat, hogy vezéreljen titeket ebben a zűrzavaros légkörben, nem fogjátok megtalálni tudásotokat. Nem tudjátok megengedni a bizalomnak, hogy vezérelje azt, amit tudtok. Tudnotok kell, hogy tudjátok, és ebben rejlik a bizalom.

A Szenvedély belső létezésetek terméke. Belső létezésetek nem egy feltevés. Nem egy valószínűnek tűnő energetikai fórum. Belső létezésetek a szenvedély egyszerűsége. Összpontosításotok a szenvedélyetekből alakul ki. Ne úgy tekintsetek erre a szenvedélyre, mint valamire, amitől jobban érzitek magatokat, vagy többet akartok, vagy fel akartok állni, vagy hogy számítsatok, hanem mint egy sugárzó fényre, ami kifejezésetek lényegi magját formálja. Amikor látjátok a szenvedélyt kifejezésetek lényegi magjában, akkor tudjátok, hogy az összes többi Alapelv rendeződött, összehangolódott, mert érzitek tudásotok jelenlétét a valóság gyújtópontján [fókuszán] túl, mely által minden létezik.

Kicsit különös vagyok veletek ma este, azonban adjátok meg számomra a lehetőséget, hogy egy órát eltölthessek veletek csupán egy Alapelvvel, és meg fogom mutatni nektek, miért nem kezdek bele egyetlen témába sem hatalmas, magasztalt ima nélkül. Barátaim, nem azért imádkoztok, hogy halljátok magatokat imádkozni. Nem azért imádkoztok, hogy valaki azt mondhassa: „Ó, milyen aranyos fickó, mert imádkozik.” Ha nem imádkoztok, akkor nem érdekel titeket, vajon eléritek-e a lehető legjobb végeredményt. Ha igenis imádkoztok, akkor a lehető legjobb végeredményt akarjátok. Mindnyájatoknak van egoja, és arra használjátok egotokat, hogy ne vegye figyelembe azt, amit mondok, és nem tetszik nektek. Éljétek életeteket úgy, ahogy akarjátok. Éljétek imádkozás nélkül, és hozzávetőleg a felét fogjátok megélni annak, amit lehetne. Válasszátok azt, amit akartok, imádság, vagy nem imádság. Ne imádkozzatok azért, mert féltek. Emlékeztetlek titeket, ti vagytok a mátrix. Ha azért jöttetek el ide, hogy ti legyetek a mátrix, akkor én a fény rossz szövetségében vagyok. Azért jöttem ide, hogy a fényben és a szerelemben legyek azokkal az emberekkel, akik szeretik a közvetítőm, és azokat a dolgokat, amiről beszélünk, és csupán ezekhez az emberekhez akarok szólni.

Az „ÉN”-BŐL BESZÉLNI

Néhányan közületek odakinn úgy gondolják, hogy a Kommunikáció, mely az egyik Alapelv, a szavak összefűzéséről szól, azért, hogy képet alkossatok valakinek az elméjében. Azt hiszitek, hogy ebből a képből a hallgató képes lesz felismerni, mi az, amit akar tenni élete hátralévő részében. Az igazság az, hogy őt nem érdekli az, amiről beszélsz. Ha tíz szót használsz, hogy valamit kifejezz, amit hárommal kellene kifejezni, a kommunikáció hatalmából kifelé beszélsz. A kommunikációt be kéne szőni egy mintába, mely számotokra csupán azokat a szavakat engedi meg alkalmazni, melyek illeszkednek a téma kivetítésébe, mellyel felsőbb önvalóságotokat telítitek meg fénnyel. A Kommunikáció az, ahogyan megosztod másokkal ezen utazásodnak az élményét. A kommunikációban nem próbálsz meg valaki mást bevonni utadba. Inkább megosztod vele azt, hogy utad hogyan összpontosult az „ÉN”-ből való beszéd révén. Értitek, az „ÉN”-ből, semmilyen módon, alakban vagy formában nem tudod megengedni valaki más útjának, hogy egyetlen szála is legyen a tiéden belül.

Amikor kommunikáltok, úgy, mint a közvetítőm kommunikál a világgal, ez nem arról szól, milyen hosszú ideig tudtok beszélni, hanem arról, mit mondasz, míg beszélsz. Amit mondasz, az „ÉN”-ből kell származnia, mert, ha az „ÉN”-ből beszélsz, akkor az „ÉN”-hez beszélsz, tehát az „ÉN”-ben vagy. A kommunikáció legfelemelkedettebb formája akkor történik, amikor a kifejezés több mint egy részecskéje működik az „ÉN” jelenlétéből. A részecskék látják a kohéziót. Látják azt a részt, mely megengedi számotokra, hogy a Minden Ami Van „ÉN” jelenlétében legyetek, mely nem tágul és nem húzódik össze.

Ezek után, ha kommunikálni akartok valakivel, kommunikáljatok egy olyan szinten, amit ti, az „ÉN” megért. Ne kommunikáljatok egy olyan szinten, melyet a másik személy nem fog fel. Ha így tesztek, lenézően beszéltek a másikhoz. Inkább, beszéljetek mások szintjén, megértve azt, hogy te az a másik vagy, és a téged hallgató személy egy csodaszép visszatükröződés, a te tükröd. Az a tanár, aki ezt mondja: „A fejük felett kell elbeszélnem, különben következő héten nem fizetnek nekem”, annak újra kellene gondolnia, miért tanít. Ha a fizetési csekkjéért tanít, vagy azért, hogy bebizonyítsa, milyen intelligens, akkor nem tanít egy fikarcnyit sem, és ez az igazság, legyen az akár egy óvoda, első osztály, második osztály, bármi. Ennek a tanárnak azt mondom, nyissa meg magát a Teremtő Szerelmének, és a szeretetben jöjjön rá, mit keres az osztályteremben kezdésképpen. Azért vagy ott, hogy kommunikálj.

A kommunikáció nem csupán egy szinten történik. Ki kell nyúlnotok a másikhoz, akivel kommunikáltok. Ha tanár vagy, kommunikálj, hogy elérd azokat, akik éhezik a tanulást, és azokat is eléred, akik nem. Kommunikálj tisztán. A tanulóknak ezt mondom: Ha csupán azért jársz iskolába, mert diplomát akarsz, vesztegeted az időd. Ne járj iskolába azért, hogy diplomát szerezz. Menj oda tanulni. Találd meg a professzort, aki beszél veled, nem feletted el, és ha úgy találod, hogy nem fontos az, amit mond, nézz bele a tükörbe, fiatal, mert ha ő az „ÉN”-ből érkezik, akkor nagyszerű megtanítandó leckéje van.

A kommunikáció minden fény „ÉN” jelenlétének szintjén történik. Amikor megnyitjátok szíveteket, és az „ÉN”-ségetekből kommunikáltok, tudjátok, hogy egy olyan szinten kommunikáltok, melynek nincs szüksége hosszú szóláncokra. Csupán abban az erőben kell kommunikálnotok, ahol a szerelem állandó – az igazságban – és soha, soha ne mozduljatok el innen. Barátaim, rendelkeztek a képességgel, hogy meglássátok a szerelem világosságát.

Olyan dolgokról beszéltem, melyek csupán az Alapelvek tanulásának alapját képezik. Bármikor, amikor beszéltek, az igazat szóljátok. Kommunikáljatok rövid mondatokban, ahogy a tisztaságot kutatjátok.

MESTERI BEFOLYÁS AZ IGAZSÁGON ÉS SZERETETEN KERESZTÜL

Az utolsó Alapelv a Mesteri Befolyásolás. A Mesteri befolyásolás egy kollektív tudat megalkotásának cselekvése, mely egy bizonyos valóság összpontosítás megjelenésére fókuszál. Ebben a kollektív, közös tudatban benne lehetnek fizikai emberek, emberi felsőbb ének, angyalok, tanácsadó vezetők és mások a fény látatlan erői közül.

Amikor a mesteri befolyásolás megalkotásának folyamatában vagytok, először ismerjétek fel, hogy a mesteri irányításnak az „ÉN”-ből kell erednie, mert az „ÉN” nélkül, nem rendelkezhettek az igazsággal, és az igazság hiányában nem rendelkezhettek a szerelemmel, és a szerelem nélkül nem befolyásolhattok mesterien.

Értitek, a legtöbb ember azon a véleményen van, ha valamit az elme-tudatosságban tart meg, akkor valahogyan a gondolatokon keresztül képileg meg tudja jeleníteni, és így létrehozza. Jóllehet, az egyetlen módja a mesteri befolyásolás működtetésének, ha az igazságban vagytok. Amikor teljesen az igazság elkötelezettjei vagytok, akkor a szerelemben vagytok elkötelezettek. Ha bármit meg akartok jeleníteni [manifesztálni] a Föld síkján, akkor el kell jutnotok ehhez a mélyreható valósághoz: Nem fog semmi megjelenni [manifesztálódni], míg az „ÉN”-né nem válik, mely a szerelem, és a szerelem az a valóság, mely által megjelenítetek bármit. Ha igazán a mesteri befolyásolás kijelentésében vagytok, nem varázsoltok elő sok képet arról, hogy van egy új autótok, vagy új házatok. Ezek később jöhetnek. Először, meg kell néznetek szerelmetek jelenlétét, mely mindaz, akik vagytok.

Ti egy energetikai kivetítés gondolatformája vagytok, egy kivetítésé, mely az erő mezején kezdődik, ha akarjátok. Ebben a kivetítésben korlátozzátok az önvalót. Az önvaló korlátozásával idézitek elő azt, hogy a kivetítés formát öltsön, és az a forma, melyet felvesztek, a valóság összpontosítása fényetek fizikai tudatosságának, mely esetetekben az emberi test. Ennélfogva, ha valamit akartok a mesteri befolyásolástól, akkor először fel kell fedeznetek azt, milyen szeretetet hozna el ez a mesteri befolyásolás életetekbe. A Szerelem alapjáról indultok ki. Ismétlem, amikor a mesteri befolyásolás valóság összpontosításával kezditek, akkor muszáj felfedeznetek azt, hogy mi az a szeretet / szerelem, mely összeköt titeket a mesterien befolyásolt kivetítéshez. Emlékezzetek, itt finom húrokon játszotok. A véges húrjain játszotok, mert amikor a mesteri befolyásoláson gondolkodtok, valamit kivetítetek a jövőbe. Amit lemuriai barátaitok nem mondtak el nektek az, hogy a denjé (ősi tudomány, az önvaló Feng Shui-ja) tudományán keresztül az önvaló érzelmében manifesztáltok. Az önvaló érzelme az az alap, mely révén bármely mesterien befolyásolt valóságot meg tudtok jeleníteni.

Mégis nem lobbanthatjátok lángra, vagy nem hívhatjátok segítségül az érzelmeket a szerelem formájának megalkotása nélkül, mely a Teremtő tudatossága. Az érzelem [e-móció] az, amit a valóság gyújtópontjába vontok, mely előidézi a részecskék számára, hogy felkutassanak egy révületszerű energiaerőt. A révületszerű energiaerő az egy olyan valami, melyet elmétek szó szerint kép formájában varázsol elő, melyet kiemel az „ÉN” az önvaló felsőbb jelenléte elé. Az „ÉN” utána összegyűjti ezt az erőt, és irányítja a mesteri befolyás energiáit, mely erővel ruházza fel a teremtést a tudatos teremtés minden szintjén.

Az igazság az iker-energiája mindennek, ami létezik. Amikor iker-energiát mondok, arról az energiáról beszélek, mely nem képes a kettősségbe hatolni. Az iker-energia megtölt mindent, és ez az iker-energia az a pont, ahol a szerelem válik a gyújtóponttá [fókusszá]. Amikor a szerelem válik a gyújtóponttá, akkor ÉN VAGYOK jelen. Ha ÉN VAGYOK jelen, akkor bármi is fogant meg, rendelkezik a megértés képességével, vagy az érzékek igénybe vételének új formájával, hogy megtegye az utat. Na már most, nektek csupán a szerelem ösvényére kell rálépnetek. Egyetlen egy mesteri befolyásolást sem fogtok megjeleníteni [manifesztálni], ami a szerelmen kívül van. Rá kell jönnötök, hogyan vonjátok be a szerelmet a mesteri befolyásolásba.

Közületek azok, akik mesterien befolyásoltak bizonyos dolgot életetekben, még ha igazság világában vázoltátok fel, a szerelem megtapasztalásában, nem sok sikerrel fogtok járni vágyaitok testet öltésében. Mesteri befolyásolási vágyaitokat meg tudjátok jeleníteni, ha ráleltek benne a szerelemre. Például, ha van egy azonnali manifesztációtok – gondoljatok valamire, amit ma akartatok, és ma meg is történt – ami azt jelenti, hogy bármit gondoltatok, azt a szerelem érzelmével gondoltátok.

Legtöbben ellensúlyozni fogjátok szerelmeteket saját megértésetek ego által vezérelt részével, mert a szerelem az emberi világ számára nem rendelkezik a szükséges tisztasággal, mely napvilágra hozza a megjelenítéshez [manifesztáláshoz] az erőt és hatalmat. Energiátokat mindig a külső kerületekre külditek, ezzel előidézve, hogy konok energiák visszatükröződjenek rátok. Mi lenne, ha nem kellene belemennetek ezekbe a drámákba? Mi lenne, ha csupán mindent szeretnétek világotokban, melyről eldöntöttétek, hogy igaz? Csodálatos visszatükröződésetek lenne a világ.

ZÁRSZÓ

Legyen meg a bátorságotok, hogy kipróbáljátok az Alapelveket. Ha nem azok, mit mondtam, ne figyeljetek egyetlen szavamra sem. Biztos vagyok benne, hogy az alapelvek azok, amit mondtam, és meghívlak titeket, hogy menjetek el a közvetítőm tanfolyamára, ami hamarosan lesz.

Az Alapelvek megengedik számotokra, hogy megértsétek, hogy ti a szerelem vagytok és a szerelem az az Alapelv, melyből az összes Alapelv íródott. A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve segíteni fog nektek ismét szerelembe esni, nem a barátodba, vagy barátnődbe, nem is a Teremtőtökbe. Segíteni fognak nektek szerelembe esni az „ÉN”-be. „ÉN” VAGYOK a válasz, és sosem lesz jobb dolog, melybe szerelembe eshettek. Vigyétek mesteri fokra ezeket az Alapelveket, és meg fogjátok változtatni világotokat.


Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester [vezető] tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

A hangfelvételek és könyvek megrendelhetők, illetve letölthetők a www.kirael.com oldalon – angolul. Ha valaki személyes kérdést szeretne feltenni Kahunak, vagy Kirael mesternek, ezt szintén megteheti angolul az online videó közvetítések alkalmával, akár e-mail-ben is. Angolul tudó olvasóimat nagy szeretettel fogadják az online tanfolyamokon.

© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.