2010. március 18., csütörtök

Angyali birodalom - Első fejezet a Mesteri tudás könyvéből


Angyali birodalom: 
Első fejezet a Mesteri tudás könyvéből

A hetedik dimenzióból, Kirael szeretetteljes útmutatásával, Rev. Fred Sterling közvetítése


THE ANGELIC REALM: CHAPTER ONE OF THE BOOK OF MASTERY
By Rev. Fred Sterling through the loving guidance of Kirael from the Seventh Dimension

2002. február
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

Forrás: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

NYITÓBESZÉD

Jó estét. Ma kinyitjuk a Mesteri tudás könyvének első fejezetét. Ebben a jelenlegi jelentésben a nem fizikai fény testvéreitekre összpontosítunk, az angyali erőkre, akik azt a fényt hordozzák, melyet Teremtőtök hozott létre. A Föld és annak lakosainak teljessége, az élet egésze, beleértve az emberi létezést, látszólagos [illuzórikus]. Ezt lehet, nehéz az emberi világnak felfogni, azonban most mi a Mesteri tudás könyvében vagyunk, tehát maradjatok velem. Annak érdekében, hogy fenntartsanak egy káprázatot a Föld méretében és pompájában, és benépesült megjelenések [aspektusok] milliárdjaiban, melyek részét képezik, a folyamatot kell a gyújtópontban [fókuszban] megtartani. Ez az angyalok dolga, nevezetesen a „szigetcsoport [1] fényének” angyalainak. Az angyali birodalom minden szintje – az angyali jelenlét kilenc különböző szintje, és a szinteken belüli kilenc szint – az, amit mi a Teremtő „ragasztójának” tekintünk, megbízva a Teremtés Fényét, egy részének egy területen való megtartásának feladatával.

Az Anyaföld volt az első fény kiterjesztésetek. Amikor a Teremtő létrehozta ezt az egész energiát, lecsökkentette erejét arra, amit mi a „Fényrészecskék Mesteri tudásának” hívunk. A Fényrészecskék Mesteri tudása, melynek egy része az angyali birodalom, ezután arra összpontosított, hogy ezen káprázat [illúzió] teljességét egy valóságban tartsa meg, annak érdekében, hogy megengedje a fejlődő folyamat előrehaladását. Tehát fényükben, mely az eredeti gyújtópont alkotóelem [fókusz faktor] volt, illetve megtartói voltak az összpontosításnak ebben a birodalomban, az angyali valóságnak most gratulálni kell. Legtöbbjük jelenleg megtestesült [inkarnálódott].

Ti, földi emberek, a Teremtő megtestesülésévé lettetek, és most alkotjátok meg az utat, ahogy járjátok. Míg mindenki közületek hajlamos arra, hogy úgy érezze, mintha eltévedt volna, vagy „rossz úton” haladna, ahogy hívjátok, most tudnotok kell, hogy ez nem egy rossz út. Ez az élmény pusztán a Teremtés része, melyen még mindig dolgozni kell. Ez egyszerűen a kettősség rendszerének része, mely nélkül nem tudnátok folytatni a Földön való tartózkodásotokat. Ahogy közelebb haladtok előre a negyedik fénybe, a Földön mindenről úgy tűnik, hogy hihetetlen lépésben halad, mivel ti magatok – ti, a Teremtő Fényének lényei – kértétek, hogy megemeljétek és elmozdítsátok az utazást egy magasabb rezgésre. Az ebbéli tevékenységben, minden megtanulatlan leckétek számára előidézték, hogy a Most-ban nyilvánuljanak meg [manifesztálódjanak]. Ezentúl, világotokról úgy tűnik, mintha a feje tetejére állna, és úgy tűnik, mintha világotok kormányozhatatlanná válna.

Barátaim, világotok sosem volt jobban kormányzás alatt, mint ebben a bizonyos pillanatban. Ha világotokról úgy tűnik, hogy nem abba az irányba halad, melybe akarjátok, azt tanácsolom, nézzetek közvetlenül bele a Teremtő Fényébe, és mondjátok: „Köszönöm”, hogy elmozdítanak titeket a szerelembe / szeretetbe meghaladva mindent, amit valaha is megismertetek előtte. Az angyali erők „szigetvilág fénye” közületek mindenkinek megengedte, hogy megélje a fennmaradt megtestesülést a Teremtő kirándulásának részeként; elsősorban a „fejlődés utazójaként”. Minden végre nem hajtott beteljesítés, minden meg nem tanult lecke kinyilvánítja magát egy új kapcsolatban utadhoz, és önmagát egy egészen más lehetőségbe állítja be. Minden, ami megfordítatlan maradt, minden, ami megtanulatlan maradt részetekről, egyszerűen most gyors léptekben mozdul el, hogy az angyali világ szigetvilágaira összpontosuljon ismét azon az utazáson, mely még előttetek áll. Ha azok az úgynevezett rossz napok gyötörnek, vagy néhány esetben, rossz évek, egyszerűen elfelejtettétek, hogy azáltal, hogy keresztülmentek ezeken a megtapasztalásokon, Teremtőtöket tisztelitek meg. Viszonzásul, Teremtőtök megadja számotokra a tiszteletet, hogy elég hosszú ideig maradjatok összpontosítva, hogy a következő vállalkozásra elinduljatok, melyet a Változásnak, Váltásnak hívnak.

A következő vállalkozás – kaland, ha akarjátok – meghaladja emberi gondolati folyamatotokat. Minden tőlem telhetőt megpróbáltam, hogy legalább utaljak azokra a dolgokra, melyek megtörténnek ebben a fejlődési [evolúciós] utazásban, melyen keresztül fogtok menni. Csupán utalni tudok rájuk, mert emberi elmétek legnagyobb része nem képes megérteni azokat az energia erőket, melyeket meg fogtok tapasztalni. Higgyetek nekem, még el sem kezdtétek felfogni mindannak a szépségét, mely rátok vár.

Közületek azok, akik azt választják, hogy megteszik ezt az elmozdulást, majdnem bizonyosak abban, hogy életük meglehetősen ziláltnak tűnik jelenleg. Javaslom, hogy hagyjátok abba a panaszkodást, és bizonyosodjatok meg arról, hogy a legteljesebben vesztek részt, tudatára ébresztve magatokat, hogy az az elmozdulás, melyben most részt vesztek, a legszebb lehetőség, mely valaha is létezett.

A szigetvilág típusú angyalok, akik oly régóta tartják meg a Föld síkját szeretetükben, sosem fáradnak el barátaim. Most azonban számos más angyalt hoznak el a fedélzetre, melyek elkezdik elhalványítani azokat, akik itt elsőbbséget élveztek, mivel azok, akik oly régóta vannak itt, csupán egy csöppnyit, elkezdtek elfáradni. Nagyon keményen dolgoztak értetek. Nagyon szeretnek titeket. Ezért hívták be a mesteri erőt. Készségesen érkeztünk. Most egy olyan fényben állunk, melyet nem is kezdhettek el megérteni, és részt veszünk utazásotokban még teljesebben, mint ahogy esetleg valaha is elképzeltétek. Tehát, ne habozzatok, forduljatok hozzánk, mert ha még nem is teszitek ezt, ott leszünk, éppen ott, mögöttetek, nyomást gyakorolva a fejlődésre a Teremtő Isten fényében.

Most léptünk be a 2002. évbe. A számokat összeadva négyet kapunk, mely az én számmisztikámban a „gondolatébresztőt” jelenti. (Lásd: Kirael II. kötet: A Teremtés Mátrix 149-151. oldal) Ezért vannak most itt nagy számban mesterek. Ezért jöttek el. Ezért tanítanak. Azok közületek, akik szavainkat összehasonlítják: fontos időtöket vesztegetitek, mivel az egyik mester összehasonlítása a másikkal ugyanaz, mint megpróbálni felismerni a Teremtő Isten egy bizonyos fényrészecskéjét. Ez teljességgel lehetetlen. Azok a mesterek, akik beléptek a földi síkotokra, ahogy hozzátok beszélek ma, eljönnek, ahogy ti teszitek, a fény számos szintjén. Néhányuk olyan üzeneteket hoz el, melyekről esetleg úgy gondoljátok, szükségtelenek, vagy nem akarjátok meghallani őket. Higgyetek nekem, ha van lehetőségetek egy mester jelenlétében lenni, minden egyes szavát gyűjtsétek össze, melyet mond, és előnyötökre használjátok fel.

Ha egy mester eljön a Föld síkjára, és ezt mondja nektek: „A sötétség közeledik”, ne gúnyoljátok ki. Értsétek meg, hogy egy olyan üzenetet hoz el, mely ráébreszt titeket fejlődésetek következő szintjére. Néhányatok esetleg megpróbál elfutni, az utcákon sikoltozva, anélkül, hogy teljesen meghallotta volna az üzenetet. Maradjatok, míg meg nem kapjátok az ismeretet [információt]. Amikor már teljesen magatokhoz vettétek az összes lehetőséget, nyíljatok meg felsőbb éneteknek, és engedjétek meg felsőbb éneteknek, hogy ábrázolja azt a cselekvést, melyet lefektettek elétek. Meg fogjátok látni önmaga teljességében, és utána tudni fogjátok, mit tegyetek.

KÉRDÉS: Kirael mester, meg tudod határozni, mit értesz „szigetvilág angyalok” alatt?

KIRAEL: Igen. A Teremtő Isten evolúciós feldolgozásaként írnám le a „szigetvilág angyalokat”, akik összehangolódtak, hogy egy bizonyos ösvényt, vagy szerkezetet tartsanak meg, azért, hogy azok, akik ennek megtapasztalására jöttek létre, rendelkezzenek a képességgel, és azzal, amit ti az idő káprázatának hívtok, hogy magukhoz vegyenek mindent, ami rendelkezésre áll. A szigetvilág angyalok azok, akik a Föld energiáját megtartják, így az nem oszlik szét teljesen az éteri szövetben. Megtartják az ösvényt, mely által az emberiség létezik, és megtartják azt az ösvényt, mely által a fénylények, vagy „színárnyalat emberek” minden része újra összpontosított és elrendezett egy olyan szintre, mely megengedi számotokra, hogy ezen a sugárúton utazhassatok. Az ösvényen ti vagytok a Teremtő, és ti teremtitek meg azt, amely ezen a felépítményen belül folyik; ellenben, a szigetvilág angyalok tartják meg a szerkezetet és a tudatosság szintjeit, ahogy átutaztok rajtuk.

KÉRDÉS: Mi az Angyali Birodalom kilenc szintje, és beszélnél róluk?

KIRAEL: Földi síkotokon a következőképp azonosították őket: Angyalok, Arkangyalok, Angyali Fejedelemségek és Hatalmasságok, Erények, Uralom, Trónusok, Kerubok és Szeráfok. Van időnk közülük egy párról beszélni, és esetleg másokról, melyekről, lehet, hogy kevés, vagy semmilyen tudással nem rendelkeztek. A Szeráfok vannak a legmagasabban. Ők azok, akiket mi „Isten Angyaloknak” hívunk, mivel ők felelnek minden egyes ösvényért, mely a Teremtő Fényből ered, mégis, sosem hagyják el a Teremtő Isten szívét. Nagyon nagyon elfoglaltak. Ennek okán egy Szeráf 25 000 évig lehet ott képzés alatt. Amikor rápillantok földi síkotokra, tudom, hogy azon Szeráf angyalok hatalmas többsége még ma is Szeráf, akik Lemuria idejében voltak azok. Tehát, ami ma erőiteket vezeti, ugyanaz az erő, amely vezetett tieteket, amikor Lemuriában voltatok.

A Kerubok szintje gyermeki önvalóként jön létre számotokra. Ezért néznek úgy ki, mint kicsiny kisgyermek angyalok. Teljes útjuk az, hogy meggyőzzenek titeket, hogy térjetek vissza Teremtőtök szerelméhez / szeretetéhez a gyermek szemén keresztül. Az Arkangyalok egy más történet. Bárki, aki Michael Arkangyal szolgálatában áll, a szó szoros értelmében a harcos osztályból való. Határozottan pontos és elkötelezett, hogy megtegye az utat olyan gyorsan, és olyan kevés hűhóval, ahogyan lehetséges. Angyalaik sosem lépnek be az események láncolatába anélkül, hogy ne ismernék az összes kimenetel pontos lehetőségeit.

KÉRDÉS: A Szigetcsoport angyalok sem a kilenc szintről valóak?

KIRAEL: Igen. Úgy tűnik, hogy a normális angyali fény erőin kívül vannak. Nem hallotok róluk általánosságban, azonban ők azok az erők, akik megtartják utatok „peremsávját”; ami megtartja a fényt, ha akarjátok, a feltárandó utazáshoz. A Szigetcsoport angyalok többet sírnak, mint nevetnek, mert látnak titeket botladozni, és látják, ahogy összeszeditek magatokat. Néznek, ahogy ugyanazt a rönköt fektetitek le ösvényetekre újra, és utána minden alkalommal sírnak, amikor lefektetitek ugyanazt a rönköt. Mégsem iktatják be magukat utatokba, mivel ez nem az ő fényük. Ez az őrangyalokra marad.

KÉRDÉS: Amikor a Fény Mesteri Erejéről beszélünk, melyhez mi mindannyian felemelkedünk, és utazunk, sok ember érzi magát nagyon nyomott hangulatban, minden oldalról „falak közé szorítva” a lecke tervek révén, melyeket meg kell élnünk a Föld síkján. Néha nagyon kudarcérzetet keltő [frusztráló], sőt még nyomasztó is, és félelemből gyakran akarjuk feladni, vagy megkerülni az utat. Segítenél nekünk megérteni, miért van ez így, és hogyan tudunk tudatosan választani másképpen és megtenni a gyógyulást a szerelemben / szeretetben?

KIRAEL: Hadd válaszoljam meg a legszebb kérdést egy történettel, melyet a „Cipő Példázatának” fogunk elnevezni. A lábat betakaró cipőnek nevezett dolog, nagyon fontos a növekvő embernek. Ha hétéves korban felveszünk egy pár cipőt, amelyik jó, nagyon kényelmesen fogsz sétálni, azonban nyolc éves korodra, nem lesznek alkalmasak oly jól többé. Lábad fájdalmas lesz, és ha megpróbálsz ebben a cipőben maradni, egyre inkább fájdalmasabbá válik. Valójában annyira fájdalmas lesz, hogy nem leszel képes folytatni utad. Mégis, ha minden alkalommal, amikor növekedsz cipőd kiterjedéséig, és megszabadulsz attól a cipőtől, hogy egy új párat vegyél fel, utána mi lesz az első dolog, amit tenned kell? Be kell törnöd. Nos, életed ehhez hasonlatos.

Sosem hagyjátok abba a növekedést. Értitek ezt? Nem tudjátok abbahagyni a fejlődést. Örökké és folyamatosan kinövitek azt, amiről azt gondoltátok, ti teremtettétek meg. Ha nem változtattok, elkezd fojtogatni, mivel amit tesztek az, hogy veszitek azt a lecke tervet, amit a legjobban ismertek, ami egy régi program, és megpróbáljátok illeszkedővé tenni. Azonban, még amikor egy vadonatúj pár cipőt találtok, ami jó rátok, még mindig át kell esnetek a „betörés” időszakán. Ha a betörési időszak még mindig bír egy kis vízhólyaggal, utána tudni fogjátok, hogy rossz cipőt választottatok. Menjetek, szerezzetek egy másik párt. Jóllehet, ezt csupán azután, hogy megtudtátok, nem fognak illeszkedni.

Azonban, hallgassatok figyelmesen barátaim, a Fénytevők rendelkeznek egy másik elérhető sugárúttal. A Fénytevőknek nem kell elmenniük a cipőboltba. A Fénytevők egyszerűen lábukra összpontosítanak, míg be nem burkolják egy szépségbe, melyet akarnak. Majd ez a szépség tágul, és folytatja a tágulást, és változást saját méretében, és formájában. Tehát, sosem kell meglátogatnotok az élet cipőboltját újra. Mindig lesz egy pár „láb beburkolótok”, ami veletek terjeszkedik. Ezért hívnak titeket Fénytevőknek. Tehát, ha egy régi pár cipőben sétálsz, dobd el. Dobd el, és alkoss egy újat. Ez a válasz a kérdésedre barátom, akár hiszed, akár nem. A válasz az, hogy egyszerűen teremtsd meg saját cipőd, és sosem kell többé üzletbe menned. Üdvözöllek a fénylények világában. Emlékezz egy dologra, életutad során sosem vagy egyedül, amikor az angyali birodalom ne segítene neked – mind a kilenc szint, ha szükséges.

KÉRDÉS: Van egy angyal Michael fényében, akit Santo Nino de Atocha-nak hívnak, akire emlékeztettek, amikor a cipő példázatáról beszéltél. Azt mondták, hogy ennek az angyalnak a szobra Új Mexikóban van, és időről időre le kell cserélni a cipőit, mert lehordottnak tűnnek. Mit mondanál nekünk erről az angyalról?

KIRAEL: Ő az, akit mi „hang, tónus angyalnak” hívunk. A tónus angyal számításba veszi létezését, hogy elnyelő ereje legyen minden tónusnak, ami a lehetséges fejlődő nyomvonal egyidejűségén [szinkronicitásán] kívül esik. Lényegében, egyszerűen veszi azt, amit nem tud hasznosítani, elnyeli, és betáplálja más fényekbe, amik hasznosítani tudják. Például, ha van valaki, aki eljött földi síkotokra, és elutasítja a fejlődést, elutasítja a részvételt a fejlődési [evolúciós] folyamatban, bizonyos ponton ereje az összes fény tónusával nem behangolttá válik. Amikor ez megtörténik, abba kell felszívódnia, amiről beszélsz. Amikor elnyelődött, és a Teremtő Világosságán keresztül megtisztították, rendelkezik hozzáféréssel a Teremtő teljességéhez, és utána egy új mintázatba helyezik el, és visszatér a Teremtő Fénybe, hogy egy más tervbe formálódjon. Ahogy a viseletes cipőknél, csupán a példázatomra kell vonatkoztatnod.

KÉRDÉS: Beszélnél az úgynevezett „szolgálatban lévő angyalokról?”

KIRAEL: A szolgálatban lévő angyalok azok, akik bármit megtennének, hogy angyalok legyenek, csupán azért, hogy bírják a tudat azon szintjét. Teljes fényüknek a szeretet / szerelem szolgálatában kell lennie. Amikor a gyerekek nem a születési folyamat során születnek, a szolgálatban lévő angyalok azok, akik ténylegesen eljönnek, és megteszik az első két, vagy három hónapot, és utána távoznak. Megteszik ezt, hogy a szülők, a közösség és a világ erő szolgálatára legyenek. Igaz szolgálatuk viszont a Teremtésért van, tehát az a személy, akinek szükséges, hogy megélje az elvetélést, vagy a terhesség során egy élet elvesztését, vagy csecsemőhalált, megélheti. A szolgáló angyalok azok, akik oly szeretetteljesen adnak. Ők minden fejlődő fény ajándéka, és angyalokként így indulnak ők. Nem összekeverendőek a „kísérő angyalokkal”, akiket azzal bíztak meg, hogy elkísérjenek titeket megtestesüléseitekbe és onnan ki. A kísérő angyalok igazából nem a kilenc szintben vannak, azonban ők ugyanolyan elbűvölők saját világukban.

KÉRDÉS: Az angyalok beleegyeztek abba, hogy azokkal a Fénytevőkkel dolgozzanak, akik eljöttek, hogy átéljék a Váltás folyamatát – „Változás angyalok”, hogy így mondjam?

KIRAEL: Tizennégymilliárdan közülük. Közületek várhatóan csupán kétmilliárdan viszitek véghez a Változást, így tizennégymilliárdot neveztek ki a Változásra, ami lenyűgöző, tekintettel arra, hogy egy Szeráf angyalotok van, aki irányítja a tizennégymilliárd dolgozót. Még ti gondoltátok, hogy bolygótokon vannak nagyvállalataitok.

KÉRDÉS: Az „Angyalok Királyának” vélnek, és szeretnélek megkérdezni, hogyan lettél ez?

KIRAEL: Annak érdekében, hogy az legyen valaki, akit az Angyalok Királyának, vagy az Angyalok egy Királyának tekintenek, ez azt jelenti, hogy minden lehetséges életutat megtettél addig a bizonyos pillanatig, amikor visszahívnak a szolgálatból. Bizonyos ponton, megtapasztaltam az ember minden szintjét, megtapasztaltam az angyali erő minden szintjét, megtapasztaltam a mester minden szintjét, megtapasztaltam minden szint minden szintjét. Elértem egy helyet, ahol tudom, mit kell az angyaloknak tenni, mielőtt megteszik, ennek következtében én váltam a vezetőjévé ennek a valóságnak.

Az, hogy az Angyalok Királyának a fényében tisztelnek, egyszerűen azt jelenti, hogy minden lehetőséget megtettem a Teremtő között, és aközött a létezés között, melyet ti emberként ismertek el. Voltam levél a fán. Voltam szirom a rózsán. Voltam kutyaugatás. Minden voltam, hogy legyek. Ez az egyetlen módja, hogy eljussatok arra a szintre, melyre én megértem. Számotokra, a Föld síkján ez a tanács szolgáljon zárszavamként: Egyszerűen válasszátok a változást, és engedjétek meg a változásoknak, hogy megtörténjenek. Amikor ezt teszitek, ráleltek arra, hogy angyalaitok, [vezető] tanácsadói szintjeitek és minden mester a fényben el fog jönni, hogy segítsenek nektek gondolatban. Ha ráeszmélnétek arra, hogy ti csupán gondolat vagytok, ráébrednétek arra, hogy milyen könnyű veletek dolgozni. Addig is, újra jó estét kívánok nektek.


[1] „archipelic” angyalok

Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester [Vezető] Tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

A hangfelvételek és könyvek megrendelhetők, illetve letölthetők a www.kirael.com oldalon – angolul. Ha valaki személyes kérdést szeretne feltenni Kahunak, vagy Kirael mesternek, ezt szintén megteheti az online videó közvetítések alkalmával is – angolul. Angolul tudó olvasóimat nagy szeretettel fogadják az online tanfolyamokon.

© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

Forrás: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.