2010. február 26., péntek

Foton, prána és a tobozmirigy - Portálotok a negyedik dimenzióba történő gyógyuláshoz


Foton, prána és a tobozmirigy:
Portálotok a negyedik dimenzióba történő gyógyuláshoz


Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével www.kirael.com

2010. február 10.
Photon, Prana and the Pineal: Your Portal to Healing into the 4th Dimension
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling, www.kirael.com
© Fred Sterling
Contact:  Lightways Publishing, 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii  96819, USA
Lightways@Kirael.com – Tel: + 808 952-0880 – www.Kirael.com

Forrás: http://univerzumitudatossag.blogspot.com

KIRAEL: A foton, vagy szeretet energia a jelenleg a Tudatosságban történő Változás gyökere, eredője. Testetek előállítja saját fotonenergiáját, azonban prána légzéssel belélegezve többet vonhattok be ebből az arany energiából testetekbe a koronacsakrán keresztül le a tobozmirigyen át. Ez az egyszerű tevékenység felébreszti Isten sejteteket, mely Szignál Sejtként is ismert, amely a tobozmirigyetekben található. A prána légzés az arany részecskéket a tobozmirigyből átáramoltatja fizikai testetek egészbe, befolyásolva az érzelmi, gondolati és lelek test folyamatait.

A fotonenergia segíteni fog nektek, hogy hozzáférjetek tervetekhez azáltal, hogy felébreszti felsőbb tudatosságotokat, mely azon részetek, aki ismeri utatokat. Legtöbbetek azt hiszi, hogy egy terve van, azonban valójában két tervvel rendelkeztek; az egyik része a helyi agyatoknak, a másik az omni-agy része, amely a felsőbb énetek agya. A tervek a tobozmirigyben vannak jelen és összekapcsolódottak, illetve átszőttek ezen utatokba, a fizikai testből kinyúlva a felsőbb én éteri testébe.

Amikor a helyi és az omni-agy közötti szövetbe juttok el, nemcsak kiterjesztitek tudatotokat, hanem felfedezitek azt is, hogy a két agy valójában egymáshoz kötődik olyannyira, hogy mindkettőt egyidejűleg hallhatjátok. A harmadik dimenzióban helyi agyatokat használjátok, hogy dolgokat hajtsatok végre. Ha pontosan megmondjátok helyi agyatoknak, mit akartok tenni, elmehet saját tervébe, és sokkal gyorsabban hozzáférhet ahhoz, mint amikor elmentek felsőbb énetek agyához segítségért. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene elmennetek felsőbb énetekhez segítségért. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnotok, hogyan beszéljetek felsőbb énetekkel annak érdekében, hogy könnyedén hozzáférjetek az omni-agyhoz.

KOMMUNIKÁCIÓ A FELSŐBB ENERGIÁKKAL

Amikor felsőbb énetekhez beszéltek, és azt mondjátok: „Innen oda akarok eljutni, és akarom, hogy vezess engem” felsőbb éned megtesz bármit, amit akar, és lehet, hogy évekbe telik, mire bármilyen eredményt láttok, mert a felsőbb énnek nincs fogalma az időről. Ha azt akarjátok, hogy a látatlan energiák titeket kalauzoljanak, meg kell tanulnotok hatékonyan kommunikálni velük, és ez azt jelenti, hogy az érzelmeitekkel kell dolgoznotok. A látatlan energiák nem értik a nyelvet, vagy szavakat úgy, ahogyan ti. Képesek titeket érezni, és ha érzékelnek titeket, tudni fogják, mit akartok. Amikor ezek az energiák válaszolnak érzelmeitekre, érezni fogjátok a tőlük eredő válasz kommunikációt. Tehát, amikor megkéritek felsőbb éneteket, hogy kalauzoljon el titeket innen oda a lehető legrövidebb módon, ez semmit nem jelent, hacsak nem összpontosítotok annak az érzelemnek az elérésére, ahová el akartok érni, illetve arra, hogyan és mikor akartok oda eljutni. Ha átadjátok ezeket az érzelmeket a felsőbb énnek, miután átszőttétek azokat a két agyon keresztül, megvalósítjátok a célt. A kulcs itt a helyi és az omni-agy összeszövése. Gyakoroljátok ezt úgy, hogy az Elven világgal érintkezésbe léptek, ahol a nyelv a legközelebb áll a tiétekhez itt a Föld síkján.

Mivel a felsőbb energiák az érzelmeitekkel dolgoznak, gyújtópontotoknak [fókuszotoknak] az érzelmi testen kell lenni. Ha megtanultok érzelmileg gondolkodni, tudatában lesztek azzal, hogy az érzelmeitek vezetnek mindent világotokban. Az érzelmi test a gondolati és fizikai test között található, tehát, amikor éreztek valamit, az utóbb említett két test vele halad.

Ezután, a gondolati folyamatotoknak tisztának kell lenni. Ha el akarsz jutni Manhattanből Queensbe egy meghatározott helyre, és még sosem voltál Queensben, tiszta gondolatokkal kell, hogy bírj utad felől, csupán arra a meghatározott helyre összpontosítva, melyet el akarsz érni, minden jellegét átérezve. Utána el kell jutnod az éteri mintába, míg meg nem találod, és át nem jutsz azon a kicsiny „szürke helyen”, mely tudatja veled, hogy elhagytad a harmadik dimenziós valóságot. Queensben fogod találni magad, arra a meghatározott helyre pillantva, melyet el akartál érni. Utána el kell távolodnod tőle, míg a környék, ahol valójában van, be nem kerül fókuszodba. Fel kell ismerned a környéket. Lehet, hogy nem láttad, hogyan jutottál oda, azonban rendelkezni fogsz elég ismerettel, mint a cím, hogy rákeress a Google-ban, vagy megkérdezz valakit, hogyan juss el oda. Onnan, ahol vagy, eljuthatsz bárhová a világban ily módon a Váltást megelőző időkben.

Néhányatok azt gondolja, hogy nem juthat át azon az apró szürke területen. Nos, gondoljatok továbbra is erre, és nem lesztek képesek átjutni rajta, és nem is fogtok átjutni rajta. Ha át akartok jutni, csupán mondjátok: „Odamegyek. Át fogok jutni ezen a szürke térközön, és meg fogom látni azt, amit meg akarok látni.” Első alkalommal, amikor gyakoroljátok az éteri szövetbe való utazást, hogy eljussatok Manhattanből Queensbe, és a Mojave sivatagban köttök ki, ne hibáztassátok felsőbb éneteket. Saját figyelem összpontosító képességeteket hibáztassátok. Irányíthatjátok felsőbb éneteket, azonban összpontosítanotok kell. Megtanulhatjátok ezt most, mialatt még mindig a harmadik dimenzióban vagytok. Elutazhattok Svájcba, Oroszországba, bárhová, ahová el akartok menni, még akkor is, ha még sosem voltatok ott előtte.

Terveitek mindig elérhetőek voltak számotokra, és amikor összefűződtek, használhatjátok ezt a gyakorlatot, hogy utazzatok az éteri szöveten keresztül, hogy megtaláljátok azt, amit kerestek. Amikor helyesen adjátok elő kéréseteket a felsőbb éneteknek, meg fogtok lepődni, hogy igenis milyen sokat tudtok arról, ahová el akartok menni. A legnagyobb része ismereteteknek kimondatlan, érzelmeitekbe rejtett, azonban hozzáférhető.

KÉRDÉS: Elvégeztem ezt a gyakorlatot, és nem tudok eljutni innen oda. Valójában mi tart vissza minket attól, hogy innen oda eljussunk?

KIRAEL: Az egyetlen dolog, mely visszatart attól, hogy kijuss ebből a dimenzióból egy másik világba, az az összpontosításod hiánya. Használnod kell az összpontosításod [koncentrációd], hogy azt gyakorold, hogy nem létezik elkülönítés [szeparáció]. A harmadik dimenziós utazásban van yin és yang, hátra és előre, fel és le, be és ki. Ez olyan, mintha kettéhasítanád helyi agyad; egyik fele a yin oldal, a másik oldal a yang oldal. A yin/yang utazás a dolgok megmérésének módja a tudatosság e síkján. Azért, hogy megtapasztaljátok a jót, meg kell tapasztalni a rosszat, és így tovább. Amikor kiveszitek a kettősséget [dualitást], a yin és yang-ot az egyenletből, és összeszövitek a jobb és bal agyat, ráleltek, hogy nincs itt és ott, nincs szétválasztás. Úgy fogjátok találni, hogy minden egy helyen létezik. Ebben a pillanatban, Németországban vagy, egy hullámhosszt hallgatva. Ez a hullámhossz az egyetlen dolog, amely szétválaszt minket. Számomra időbe nem telik oda eljutni, mert én már ott vagyok. Számodra sem telik időbe ide eljutni, mert már itt vagy.

FOTON ENERGIA ÉS A VÁLTÁS

KÉRDÉS: Mire használható még a foton energia?

KIRAEL: Egyszerűen kifejezve a foton lesz a negyedik fényben minden energiaszükségletetek forrása. A foton egy olyan minőségű elektromágneses energiaforma, mely korlátlan energiaforrás [1]. Használható elektromos készülékeitek árammal való ellátására, otthonaitok fűtésére és hűtésére, és még sok másra. A fotonenergia használatát meg fogják nektek tanítani galaktikus testvéreitek, akik közül néhányan már a kormányotok tisztviselőivel dolgoznak együtt.

KÉRDÉS: Milyen nagy a fotonöv és hogyan alkalmazkodunk ehhez a fotonenergiához? Kérlek, tégy különbséget a prána és a foton között.

KIRAEL: Először, a fotonenergia öv, melyen a Föld áthalad a Váltás során, olyan hatalmas, hogy nem adhatok nektek leírást roppant terjedelméről. Másodszor, a prána egy létfontosságú életet-adó lélegzet, mely magában foglalja a mély belégzést, mely biztosítja a fotonenergiának a testbe való behatolást a koronacsakrán keresztül. Végül, a tobozmirigy a fotonenergia „gyűjtőedénye” a testben.

KÉRDÉS: A Változás után milyen hatással lesz a foton az energiamezőnkre?

KIRAEL: A Váltás után a foton mennyisége a testben közvetlen összefüggésben lesz az aura sugárzásotokkal. Amikor Jézus mester a Föld síkján volt, az emberek láthatták auráját, mert a testében lévő fotontól sugárzott, ragyogott. Mária Magdaléna és a Szűzanya mindketten ragyogó aurával bírtak. Ezzel szemben, Péter, Pál és Máté aurája nem sugárzott, mert nem tudtak túljutni a harmadik dimenziós valóságon. Gyakoroljátok most ennek a ragyogásnak a megalkotását. Amikor a tükörbe néztek, és nem látjátok a belőletek kiáradó aranyat, álljatok ott még egy pár percet, és adjatok energiát aranyszálatoknak. Lehet, hogy parányi részeit látjátok meg csupán, kicsiny szikrák sugárzását, azonban ez a sikeres kezdet.

PRÁNA LÉGZÉS ÉS AZ EGÉSZSÉG

KÉRDÉS: A prána légzés csupán a fotonnak a testbe való bevonására használatos, hogy kijussunk ebből a valóságból, vagy testünkből?

KIRAEL: Belélegezheted a pránát, hogy többet tégy, minthogy megtaláld utad kifelé a testedből. A prána légzés jótékony mellékhatása a harag elengedése, a gondolataid kitisztítása, tudatosságod megemelése, tested fénnyel való telítése és még több. A negyedik dimenzió hamarosan megérkezik, és könnyebb időszakot éltek meg az oda történő eljutásnál, ha gyakoroljátok a prána légzést.

A prána légzés jelentősége látható abban a tényben, hogy amikor lélegeztek, energiáitok a másik oldalon veletek lélegeznek [2]. Nem számít, hol vannak jellegeitek [aspektusaitok], itt, vagy más birodalmakban, amikor pránát lélegeztek be, ők is ezt teszik. Ez a szabály, nincs kivétel. Ha nem lélegeztek be pránát, jellegeitek sem teszik ezt. A prána légzés teszi könnyebbé jellegeitek számára, hogy információt töltsenek le számotokra.

KÉRDÉS: Milyen fontos most a fizikai testünkről való gondoskodás, ha mindenképp meggyógyítják, amikor a negyedik dimenzióba érünk?

KIRAEL: Annak érdekében, hogy eljussatok a negyedik fénybe, egészségesen kell megtartanotok harmadik dimenziós testeteket. Van egy yin és yang testetek. Testetek hátsó része a férfi oldalatok, és az elülső része a női oldal. Mindkét oldalt kiegyensúlyozva és egészségesen kell megtartanotok, különben utatok a negyedik fénybe döcögős lesz. Közületek azok, akik túl sokat dohányoznak, vagy isznak, meg kell fékezniük tevékenységüket, mielőtt a Váltás megtörténik. Ha a szerveitek a túl sok alkohol miatt sérültek, vagy tüdőtök eltömődött a cigarettafüsttől, szenvedni fogtok a dimenziós átmenet során. Minél egészségesebb testetek, annál könnyebb lesz az átmenet. A jövőben, a fotont használjátok a légzéshez, ami azt jelenti, hogy nem lesz szükségetek ekkora tüdőkapacitásra. Tüdőtök méretében lecsökken, és ha eltömődött, az átmenet időszaka alatt nehezebb lesz légzésetek. Minden nap lélegezzetek be pránát, és könnyebbnek fogjátok találni a Váltáson való átjutást.

KÉRDÉS: Miért fekszünk a hátunkon a Szignál Sejt gyógyítás során?

KIRAEL: Hátatok, férfi részetek tart titeket lehorgonyozva a tudatosság e síkjához. Amikor a férfi oldaladon fekszel, az a Föld síkján tart, míg a többi részed szabadon teheti azt, amit akar. Eljöttél ebbe a világba a koronacsakrádon keresztül, majd áthaladtál csecsemőmirigyeden és napfonatodon, majd a tested többi részén, a hátsó részed a fizikainak az utolsó darabja, mellyel találkozol. Ez a te horgonyod, hogy így mondjam.

A DNS NÉGY SZÁLA

KÉRDÉS: Mi a jelentősége, hogy rendelkezzünk négy szálas DNS-sel a négy testes létezésben?

KIRAEL: Négy-testes energiaként van lelki, gondolati, érzelmi és fizikai testetek, és van négy DNS szálatok, mely csatlakozik ezen testek mindegyikével. Az első DNS szál a fizikai, a második az érzelmi, a harmadik a gondolati, a negyedik a lelki.

A DNS négy szála hathatós, azonban egy szál hathatósabb, mint a többi, és ez az aranyszál. Mindegyik négy szálból álló DNS szerkezetnek van egy aranyszála, amely a lelki, vagy éteri testben található. Az aranyszál tiszta fotonenergia. A fotonenergia, melyet a prána légzésen keresztül vontok be testetekbe, minden mással összeszövődik a tobozmirigyen keresztül. A Váltás alatt e varázslatos negyedik arany DNS szálnak a segítségével engeditek el a harmadik dimenziós valóságotokat, mely DNS szálat úgy állították össze, hogy átvigyen titeket a negyedik dimenzióba.

KÉRDÉS: Hogyan szőjük teljesen bele a negyediket utunkba?

KIRAEL: E változó időkben utatok eltérő összpontosításával jár együtt a kék igazság szál aktiválása. Képzeljetek el egy kék igazság fényrészecske szálat előjönni a harmadik szemetekből 30 centire, vagy többre. Engedjétek meg, hogy ez az igazság szál elmenjen valakihez, akit ezzel meg akartok érinteni. Már ott van. Ilyen gyorsan halad. Amikor utatok mélyen átszőtt ezzel az igazság szállal, a szál halványkékből kobaltkékbe vált át, jelezve, hogy megnöveltétek igazságszinteteket.

Tudatában lehettek igazságotoknak minden napotok minden egyes pillanatában, azáltal, hogy a legmélyebb kék szálat veszitek igénybe, melyet fellelhettek. Ez a szál nem fogja megengedni nektek, hogy a harmadik dimenziós szavakra figyeljetek, melyeket arra terveztek, hogy félrevezessenek titeket. Elsétáltok a szavak mellett, melyek nem a legfelemelkedettebb igazságban vannak. Igazság szálatokat előtérbe helyezve nem fognak becsapni titeket. Tudni fogjátok és meghalljátok az igazságot, és ha igaztalanságot hallotok, az nem fog számotokra működni.

Bátorságot igényel, hogy az igazat beszéljétek, mert nem mindenki képes megérteni az igazságot. Jussatok el szívetekbe, és szőjétek bele igazság szálatokat ebbe az útba, majd utána semmi mást ne mondjatok, csakis az igazságot. Nem bánjátok meg.

KÉRDÉS: Kifejtenéd bővebben a DNS aranyszálát, és annak kapcsolatát az igazság kék fényével és a szeretet zöld fényével?

KIRAEL: Az arany szál a Teremtő Isten Világossága, Fénye. Semmi mást nem ismer, csupán az igazságot. Az igazság bonyolult lehet ebben a dimenzióban. Például, amikor egészségbiztosítást vásároltok, azon feltételezésen működtök, hogy most nincs rá szükségetek, azonban lehet, hogy a jövőben szükségetek lesz rá, „minden eshetőségre felkészülve”. Nos, mi az igazság? Az igazság az, hogy akarjátok az egészségbiztosítást, mert lehet, hogy hagyjátok leromlani testeteket azáltal, hogy nem fordítotok figyelmet rá, nem esztek helyesen, nem tornáztok, nem gyakoroljátok a prána légzést, stb. Nem lenne szükségetek betegségbiztosításra, ha a szó legnemesebb értelmében tisztelnétek testeteket, mely mind a négy test tiszteletét jelenti, a fizikai, érzelmi, gondolati és lélek testet.

Ahhoz, hogy elérjétek az igazság legmagasabb szintjét, vonjátok be a kék igazság szálat az arany szálba. A kék olyan mélyen elnyelődik, hogy nem látjátok meg az aranyban. Ebben a pillanatban fogjátok tudni, hogy mélyen az igazságban vagytok. Amikor ilyen nagyon az igazságban vagytok, arany szálatok személyessé válik, és túlnyúlik rajtatok, hogy másokra hasson. Amikor Jézus mester képeire pillantotok, fénye szembetűnően sugárzik belőle, mert csupán az igazságot ismeri, és az Istennő [3] minden átmeneti színét beleszőtték arany szálába. A Teremtő Isten Szerelme és Világossága, a mindent felölelő aranyszál, az igazság egy olyan szintjét vetíti ki, hogy tudni fogjátok az igazságot. Tehát, amikor azt olvassátok a Bibliában, hogy Jézus mester felrugdosta a pénz[váltók] asztalait, igaztalannak fogjátok ezt betudni. Tudni fogjátok, hogy igazából nem törődött ilyen dolgokkal.

KÉRDÉS: Hogyan tartsuk meg az igazság ezen érzetét mindennapi életünk során, és hogyan őrizzük meg azt az energiát, mely fiatalon tart bennünket?

KIRAEL: A foton energiának a tobozmirigyen keresztül a testbe való bevonása, egyszerre a kék igazság fény kivetítésével, segíti elő az igazság érzetének fenntartását. A harmadik dimenzióban a felemelkedett kék fény tart meg titeket az összkép igazságára történő összpontosításban, hogy így mondjam, és az összkép egészen a szeretetről szól. Tehát, az igazság fényének megtartásával együtt jár önmagatok szeretete, és önmagatok szeretete váltja ki, hogy fiatalabbnak érezzétek magatokat, és fiatalabbnak nézzetek ki. Tehát, amikor szemetek körül ráncokat pillantotok meg, növeljétek meg kék fényeteket, és engedjétek el ezt a képet. Az összképet nézzétek – a teljes arcot.

A sötétebb, vagy negatív dolgokra való összpontosítás öregít titeket, mint például az arcotokon a ráncok. Ha azt gondoljátok, hogy ezek a ráncok nem szépek, tévedtek. Szépek, mert ti vagytok ezek a ráncok. Amikor rátekintetek arcotokra, és megpillantjátok szemeteket, ajkatokat, fületeket, hajatokat, mondjátok magatoknak: „Hát nem gyönyörű?!” Ha őszültök, gondoljátok magatokban: „Ez egy gyönyörű szín.” Megérintitek az igazság kék fényét és az önvaló szeretetét. Ezt párosítva a prána légzéssel gyógyít meg titeket és testeteket.
Pillants magadba, és lásd meg a jó dolgokat. Ha megpillantod azt, amilyen a múltban voltál, és visszaemlékszel arra, milyen akartál lenni a jövőben, ami most van, meglátod, hogy az vagy, aki akartál lenni, nem számít, hogy pillanatnyilag hogyan nézel ki, vagy hogyan érzed magad.

A SZERETET ÉS IGAZSÁG HANGSÚLYOZÁSA

KÉRDÉS: A zöld rend Istennője az egyetlen Istennő, aki hatékonyan képes a szerelem / szeretet zöld fényével dolgozni, illetve szeretetünket fokozza, ha igazságunkat hangsúlyozzuk?

KIRAEL: Minden Istennő, függetlenül attól, melyik rendhez tartozik, dolgozhat a szeretet / szerelem zöld fényével. Csupán zöld szív-fényed kell magad elé helyezned, hogy fokozd szereteted. Ily módon igazságod is kiemelkedik, mert ha belenéznél zöld fényedbe, egy kicsiny kék szálat látnál mindenütt, és ha belepillantanál a kék fénybe, látnád az összes többi színt. Az Istennő energia az igazságról szól, azonban a tudatosság e síkján nem ismerheted meg az igazságot szíved fényének bevonása nélkül, mely már átszövődött az aranyszálba. A negyedik dimenzióban minden szín automatikusan beleszövődött az aranyszálba, mely előttetek lesz.

KÉRDÉS: Az emberek mindig az igazságot kutatják. Hol található meg legjobban az igazság?

KIRAEL: Ahogy már említettem, igazságod a tobozmirigyben található, ahol Isten Sejted és terved lakozik. Ha meg akarod ismerni igazságod, ne kérdezd magadtól, hogy mi az igazságod, vagy hol találhatod meg igazságod. Gyakorold a helyi és omni-agyad összekapcsolását, és a kommunikációt felsőbb éneddel. Utána csatlakozz rá, és tudd igazságod, mert ha ismered igazad, sosem válsz meg tőle.

KÉRDÉS: Alkalmazhatjuk a Szignál Sejt Gyógymódot arra, hogy bevonjuk az igazságot utunkba?

KIRAEL: Igen. A Szignál Sejt Gyógymóddal mind a négy testet kell alkalmaznod, és ezt a szerelemmel, szeretettel / igazsággal kell megtenned. Ez azzal jár, hogy még több pránát, vagy fotont vonsz be utadba, amikor valakit gyógyítasz. Nem gyógyíthatod meg teljesen a fizikai testet anélkül, hogy az érzelmi testet ne gyógyítanád meg, melyhez a szerelemre / igazságra van szükség. Emlékezz, amikor az érzelmi testet gyógyítod, a fizikai és gondolati test velük utazik. Ez egy mélyreható utazás mindazoknak, akik gyógyulni / gyógyítani akarnak. Helyezd be igazságod arany fényedbe, amikor gyógyítasz, és legvadabb álmaidat is meghaladva fogsz gyógyítani.

A FOTON EGY CSODASZER

KÉRDÉS: Milyen hatással lesz a Szignál Sejt a fotonövre, melyen a Föld halad majd át a Változás során?

KIRAEL: A Szignál Sejt a mitokondriummal [4] együtt automatikusan növekedik és terjeszkedik, ahogy a Föld áthalad a fotonövön. A sejtek ezen bizonyos terjeszkedése segít felemelni tudatosságotokat.

KÉRDÉS: A fotont a negyedik fény „csodaszerének” fogják tekinteni, csakúgy, mint most az aszpirint?

KIRAEL: Nem hasonlítanám össze a fontont az aszpirinnal klinikai értelemben, mégis mindkettő szemlélhető minden betegségetekre jó, általános gyógyszerként. Az aszpirin csakugyan egy csodaszer ebben a dimenzióban, hathatós legvadabb álmaitokon is túlmutatóan. Az aszpirin használ, mert hiszitek, hogy használ. Aszpirint vesztek be megfázásra, lázra, szív problémákra, fejfájásra, stb. Amikor az emberek minden nap bevesznek aszpirint, hiszik, hogy tesz valamit. Hangsúlyozom, hogy hisznek benne, mert valójában az aszpirin semmit nem tesz. Abban a másodpercben, amikor bevesztek egy aszpirint, hiszitek, hogy rövid időn belül meggyógyultok, és meggyógyultok. Ne hagyjátok abba az aszpirin szedését, míg nem ismeritek fel, hogy nélküle is képesek vagytok meggyógyulni.

A foton valóban egy csoda gyógyír. Elvégre ez a szeretet / szerelem fénye. Amikor tudatosságotok felemelkedik, és megrögzött gondolkodásotok belép agyatok jobb féltekéjének birodalmába, tudni fogjátok, hogy képesek vagytok meggyógyulni aszpirin nélkül, és valóban meg fogtok gyógyulni nélküle. Ez nem jelenti azt, hogy abba kellene hagynotok most az aszpirin szedését. Semmit ne tegyetek, ami ellentétes azzal, amiről tudjátok, hogy használ nektek. Néhányan szívük állapota miatt szednek aszpirint, vagy, mert szélütésük volt. Ha használ nektek, kérlek, folytassátok azt, ami használ.

KÉRDÉS: Mialatt a víz alatt úsztam, úgy találtam, hogy szokatlanul hosszú ideig voltam képes lélegezni, valójában, nem akartam feljönni. Ez egy felvillanyozó érzés volt. A szeretet kék fényének helyén voltam? Ez tartott meg engem a víz alatt?

KIRAEL: Abban az élményben, amit leírtál, a harmadik dimenziós tested leállt, és prána energiát szívtál fel, arany és kék fényt, mely mindegyike életben tartott téged. Ami megtörtént túl hathatós és bonyolult számomra, hogy mélységeiben belemenjek, azonban amikor a Föld változik, és a negyedik fényben leszel, meg fogod érteni, mi történt veled. A negyedik fény úszás élménye hasonló lesz ahhoz, amit megtapasztaltál. A negyedik fényben bemehetsz az óceánba, és úszhatsz a víz alatt a delfinekkel és bálnákkal órákon át, légzőkészülék nélkül. A prána, vagy aranyfény energiáját fogod alkalmazni testedben, hogy életben tartson téged. Ízelítőt kaptál ebből legutóbbi élményedben. Őrizd ezt meg.

ZÁRSZÓ

Mindenki meggyógyul. Csupán nem tudjátok, mennyi időbe telik majd ez. A fotont prána légzéssel bevonva a tobozmirigybe az útleveletek a gyógyuláshoz, és a negyedik fénybe történő könnyű átmenethez. Ha szükségetek van segítségre, és tudjátok, mit akartok mondani a Teremtő Istennek, az angyaloknak, [vezető] tanácsadóitoknak, felsőbb éneteknek, vagy az Elveneknek, tiszta gondolatokat gondoljatok. Töltsétek meg ezeket szerelemmel / szeretettel, és alakítsátok őket át érzelmekké. Alázatos kéréseiteket olyan érzelmekkel válaszolják meg, melyeket meg fogtok érteni.
Jó estét.

Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester [Vezető] Tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

A hangfelvételek és könyvek megrendelhetők, illetve letölthetők a www.kirael.com oldalon – angolul. Ha valaki személyes kérdést szeretne feltenni Kahunak, vagy Kirael mesternek, ezt szintén megteheti az online videó közvetítések alkalmával is – angolul. Angolul tudó olvasóimat nagy szeretettel fogadják az online tanfolyamokon is.
Azok számára, akik nyelvi korlátok miatt nem tudnak feljelentkezni a fotonenergia előrejelzést tartalmazó hírlevélre a www.kirael.com oldalon, szívesen továbbítom a hírleveleket, ha ezt írásban jelzik az univerzumi.tudatossag[kukac]gmail.com e-mail címre.

[1] A tudományos világban ez az elektromágneses energia, mennyisége [kvantitása], vagy kvantuma tekintetében különálló részecskeként zéró tömeggel rendelkezik, nincs elektromos töltése, és élettartama korlátlan.
[2] Minden emberi lény rendelkezik két másik jelleggel [aspektussal], akik, lehet, hogy itt vannak, lehet, hogy más világokban vannak, vagy mindkettő. Sosincsenek földrajzi közelségben fizikai lényeddel, mivel az energia intenzitása végzetes lenne.
[3] Az Istennő hét rendje van jelen a Föld síkján, a Váltás okán. Minden rendnek van egy jellegzetes, társult színe, egy sajátlagos jellemzőt képviselve. A hét rend: az ónix (a mágus), bíborszín (információ-, ismeretgyűjtő), ibolyaszín (híd a látható és a látatlan között), rózsaszín (isteni teremtés), zöldeskék, vagy vízszínű (a Föld rezgéseit vegyíti más birodalmak rezgéseivel), zöld (szeretet / szerelem) és kék (igazság).
[4] A mitokondriumok a sejtek citoplazmáján belüli sejtszervecskék [organellumok], melyek az energiatermelésben tevékenykednek. Egyszerűbben kifejezve, ezek a sejtek energiaforrásai.

© Fred Sterling
Contact:  Lightways Publishing, 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii  96819, USA
Lightways@Kirael.com – Tel: + 808 952-0880 – www.Kirael.com

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.