2009. december 1., kedd

Az Alexandriai Könyvtár titkaiAz Alexandriai Könyvtár titkai
Secrets of the Alexandrian Library
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com  
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: Az Alexandriai Könyvtár titkairól fogunk beszélni. Nem kívánlak titeket untatni olyan részletekkel, mint hogy hányszor égett le az Alexandriai Könyvtár, mennyi veszett oda, és így tovább. Mégis, fénnyel telítetek titeket azokkal kapcsolatosan, melyeket megmentettek, és amelyek megtalálását örömmel várjátok ebből a könyvtárból.

Ha akarjátok, ez egy szövetség a Teremtő Fényével, hogy az Alexandriai Könyvtár létezett. Meglátjátok, hogy ennek a bizonyos időnek vannak el nem mondott történetei, és ezek miatt jöttünk le ide, a földi síkotokra a Tanácsadó Vezetők világából ezen alkalommal. Értsétek meg, hogy a Teremtő, a Fény ezen megtapasztalásában sosem hagyja, hogy bármi is egészen elvesszen. Bármi is legyen az, lehet, hogy félreteszik évezredekre, bizonyos esetekben, azonban sosem vész el.

Például, az olyan nagyszerű világok történelmét, mint Lemuria, Atlantisz, Egyiptom, illetve Krisztus idejének, a Most-nak, és az úgynevezett jövőnek le nem írott történeteit csupán a Tanácsadók valósága tudja felfedni. Azt mondjátok: „Ó, Kirael mester, nem hisszük, hogy ez működne, mert hogyan tudhatnánk meg ezt a le nem írt történelmet, ha az összes közvetítő úgy határoz, hogy holnap kiszáll?” Ne hagyjátok őket kiszállni, úgy vélem, ez a legjobb, amit mondhatok nektek. Látjátok, tudván, hogy elvesztetek, tehát tudomásotok van arról, hogy elveszettnek érzitek magatokat, és igazán szükségetek van a tudás birtoklására a Most-ban.

Minden idők közül miért most, és miért az Alexandriai Könyvtár? Az Alexandriai Könyvtár tartalmát leégették évekkel azelőtt, hogy Jézus mester a Föld síkján lépkedett volna, és még többet égettek el azután, hogy a Föld síkján lépkedett. Még ha meg is találnánk ezt az anyagot, mit mondana el nekünk? Nos, barátaim, a válaszokat arra, hogyan alkossátok meg életeteket olyanná, amilyenné akarjátok, és ez benne foglaltatik mindabban, amit leírtak több ezer évvel ezelőtt. Tehát, figyeljetek, barátaim, ahogy elhozom az Alexandriai Könyvtár elpusztított tekercseinek és könyveinek energiáját.

Az értesülésnek meghatározott hatása lesz életetekre. Egy határtalan társadalomban éltek. Nagyszerű elmék jöttek el előttetek, és sokan fognak még érkezni utánatok. A fény forrásából érkeztetek, melyre mi Teremtőként hivatkozunk, amely csupán egy szó, melyet ideát alkottak, hogy példázza a teremtés lehetőségét. Ebből a Teremtő Fényből érkezett számos fény előttetek, ahogy utánatok is számos fény fog érkezni. Úgy, ahogy az elmúlt napokban valaki kérdezte tőlem: „Kirael mester, a fénylények száma végtelen, vagy van egy pontos szám, mely által a Teremtő kiterjeszkedik?” A válasz barátaim, az Alexandriai Könyvtárból ez: Tekintsétek meg, mit tanulmányozott Platón és hogyan tanította azt, és hogyan adta át az egyik legremekebb tanítványának, akit Arisztotelésznek hívtak, és láthatjátok, hogy a lehetőségek határtalanok. Nincs végződése. „Ó” – mondjátok – „Akkor amiről beszélsz, Kirael mester, az, hogy közülünk azok, akik a Teremtő Fényéből érkeztünk” – ami természetesen mindenki közületek – „egy olyan forrásból jöttünk, melynek nincs terjedelme, nincs vége, és nincsenek korlátai.” Pontosan ez az, amit most mondok nektek. Ezért hívják Teremtőnek, és ezért van az, hogy minden hit, hiedelem, mely mellett oly csodálatosan kitartottatok idáig, most szétesik. Ezek mind egy korlátozó társadalmon alapultak.

Az elmúlt két, vagy háromszáz évben a tudósok legnagyobbrészt megpróbálták korlátozni mindazt, amit tanulmányoztak. Megpróbálták elérni lehetőségeik [potenciáljuk] teljes határát, csupán, hogy megtalálják a határt, mely megnyílik egy olyan területre, mely oly széles, hogy amit éppen felfedeztek, ténylegesen csupán egy parányi rész. Legtöbbjük csodálkozva latolgatta, vajon miért töltötték el az időt arra, hogy felfedezzék az egész egy pillanatnyi részét.

Miért akarunk tudni az Alexandriai Könyvtárról? Elvégre, nem ez volt abban az időben az egyetlen könyvtár. Azokban az időkben a világ minden részén voltak könyvtárak. Volt egy könyvtár Rómában. Athénban volt egy hatalmas könyvtár. Jóllehet, barátaim, az Alexandriai Könyvtár egy tengeri kikötőben helyezkedett el, ha így akarjátok, és egy hatalmas folyó folyt el mellette, és rajta keresztül, a szó bizonyos értelmében. Az összes nagyszerű energiaminta hatalmas mennyiségben raktározta el a tudásanyagot ott, távol attól, ahol a tömegek hozzáférhettek volna. Elrejtették az ismeretet, azért, hogy érezhessék, hogy valaki irányítja ezt a tömegkáoszt, melyet életnek hívnak. Itt van a bökkenő. Nincs káosz az életben. Az élet, ahogy ti hívjátok, a „fénnyel telítő” energia tervezett mintája egy vonzóerővel, egy rezgéssel, mely egyezik annak a megértésével, hogy minden életnek rendelkeznie kell a tapasztalás végtelenségével, roppant terjedelmével. Ez a végtelenség tartalmaz egy jogosultságot az ismeretek minden területére, valamint az élet élményének egészére vonatkozóan.

Értsétek meg, hogy határtalanok vagytok. Jussatok túl korlátaitokon. Nyissátok meg elméteket mindazon túl, melyről könyveitekben olvastatok. Valaki nemrég tette azokat a kijelentéseket, hogy Kirael mester csupán olyan dolgokról beszél, melyek bebizonyíthatók. Nos, ma este ezen túl fogok nyúlni. Adok nektek példát olyan dolgokról, melyekről nem bizonyíthatóak be, hogy már sokszor beszéltem róluk.

Beszéltem nektek Mária Magdalénáról. Ez nem az ő igazi neve volt. Történetesen, a Magdalából való családból jött. Nos a Magdala [magdalai] és a Magdaléna valahogyan összekeveredett. Hallottatok azokról a vélelmezett [hipotetikus] történetekről, ha akarjátok, hogy Mária Magdaléna emberek teljes száma volt, akik különböző formákban gyűltek össze? Elmondom nektek, barátaim, hogy a feltevés [hipotézis] nem oly távoli. Földi síkotokon ma Mária Magdalénát skizofrénnek, vagy lehet, hogy bipolárisnak, vagy igazolhatóan korlátozott cselekvő-képességűnek vélnék. Látjátok, Mária Magdaléna számos hangon beszélt, melyet mindig magával hordozott, ahogy Jézus mester is megerősítené ezt számotokra. Sokszor előfordult Jézus mesterrel való párbeszédében, hogy Mária Magdaléna megállt egy pillanatra, és amikor újra szólt, hangja mély baritonként hangzott. A bariton átváltott arra, hogy meséljen Jézus mesternek arról a nagyszerű munkáról, melyet éppen tesz. Néhányatok már kitalálta. Mária Magdaléna egy közvetítő [médium] volt. Nem elképesztő? Fogadok, erre az ismeretre nem találnátok rá sehol a könyvekben.

[Mária Magdalénáról további ismeretekért kérlek, hallgasd meg Kahu & Kirael élő hangfelvételt „Mária Magdaléna: Amit a Da Vinci Kód nem mondott el nektek” címen.]

Annak az igazságában, amik ma vagytok, egy korlátlan társadalomban éltek. Bárcsak el tudnám mondani nektek ezt, és mantrává tudnám tenni számotokra – a fény lényeinek korlátlan társadalmában éltek. Nincs mértéke annak, amit a Teremtő teremteni képes. Az egyetlen korlát, amit a Teremtő valaha is elszenvedett az, hogy azt választjátok, hogy nem mozdultok. Tehát, hogyan csatlakoztok ehhez a Teremtő energiához? Számos eszköz, vagy technika létezik a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvében, amely túljuttathat titeket korlátozottságotokon, illetve az általatok érzékelt korlátozásokon. Sokan mondják, hogy közvetítőm a világok között sétál. Igazából, a világokon belül sétál, és az „éteri” szövetben tanulmányoz, hogy így mondjam. Ahogy ti hívjátok, odakinn található a le nem írt ismeret.

[„Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve elérhető egy 10 CD-ből álló sorozatban, vagy a Kirael.com oldalon az online üzletünkben megtalálható könyvben.]

Emlékezzetek, hogy Platón ugyanabból a fény színképből [spektrumból] érkezett, mint ti. Amikor hazatértek, nem adjátok fel az összes tudást. Hazaviszitek magatokkal, és beültetitek felsőbb énetek energiájába, és felsőbb énetek energiája beülteti azt lélekcsaládotokba, és lélekcsaládotok beülteti azt a felsőbb lélekbe, és tovább a Teremtőbe, és mindenbe, ami ezek között található. Tehát, amit Platón mondott oly sok ezer évvel ezelőtt, mindnyájatok számára elérhető.

Hozzáféréssel rendelkeztek az összes ilyen ismerethez, beleértve az elégett könyveket, kéziratokat, pergameneket, és ismeretek tekercseit is, melyeknek az Alexandriai Könyvtár adott otthont. Elvégre, ez a tudásanyag „Mi az Emberektől” származik, és ez azt jelenti, hogy tőletek érkezett. Tehát, igen, hozzáférésetek van az összeshez.

Szeretnélek mindnyájatokat elvinni egy utazásra. Csukjátok be szemeteket, és vegyetek egy mély lélegzetet. Összpontosítsatok még annál is mélyebbre, mint amilyen mélyre valaha is összpontosítottatok. Emlékezzetek az akaratra és a szóra [igére]. Akarjatok velem eljönni. Tegyétek ezt szavaitokon keresztül. Nagyon gyengéden, a közvetítőtől egy kicsit távolabb kiterjesztem energiáimat. Mindegyikőtök felett fogok lebegni. Akarjatok ellazulni mélyebben, és mélyebben a fénybe.

Érezzétek annak a jelenlétét, mely körülvesz titeket, megérinti bőrötöket arcotokon, karotokon és kezeteken. Használjátok akaratotokat, hogy meglássátok magatokat a csodaszép ébenfekete fény energiájában, a legfényesebb fekete lényegi fényben. Ennek a lényegi mag fény közepén létezik egy parányi pont. Összpontosítsatok erre a pontra csupán egy pillanatig. Használjátok akaratotokat. Ne hagyjátok elméteket szavaimtól elkóborolni. Összpontosítsatok erre a pontra.

Gyengéden, a harmadik szemetekből, fényetek áramlata kifolyik – a szín nem lényeges – és hozzákapcsolódik ezzel a ponttal. Lássátok a fény lézersugarát, ahogy kiáramlik homlokotokból, hozzákapcsolódva ehhez a ponthoz. Ne aggódjatok, ez nem kapcsolódik még semmihez. Akarjatok velem ott lenni. Csupán kapcsoljátok hozzá magatokhoz ehhez a fényszikrához.

Egy pillanat múlva, átviszlek titeket ezen a fényszikrán, ezen a kapun / portálon. Tartsátok vissza magatokat. Még ne haladjatok át ezen a portálon. Először el fogom magyarázni, mit fogtok látni, amikor ennek a portálnak a másik felén kijöttök. Csatlakoztassátok magatokat ehhez a szikrához, és finoman, harmadik szemetekből engedjétek meg energia erőtöknek végighaladni ezen a fényfolyamon, mely csatlakozik ehhez a ponthoz. Amikor ennek a fényfolyamnak a végéhez értek, álljatok meg egy pillanatra, amíg mindenki nem csatlakozik. Akarjatok velem jönni, barátaim. Ez lesz az egyik legcsodálatosabb utazás, melyet valaha is megtettetek.

Most, ennek a fényfolyamnak a végén vagytok, és energiámat még egyszer szétterjesztem. Ha most velem jöttök, csupán egy pillanat múlva, átviszem magunkat ezen a fényfolyamon. Ugyanarra az utazásra viszlek titeket, mint amire vittem közvetítőm tíz évvel ezelőtt. Mozduljatok velem előre most, és amikor átmentünk, megláttok egy aranyrészecskékből álló felhőt, amely olyan nagy, amelyet az elme elképzelhet.

Csupán engedjétek meg magatoknak, hogy ott lebegjetek velem az összes ilyen arany porszerű részecske között. Bizonyos helyeken sűrűbbek, mint máshol. Úgy tűnik, mint egy hatalmas csodaszép felhőcsoportja az aranyrészecskéknek. Engedjétek meg magatoknak odalebegni, csupán egy pillanatra. Ahogy körbenéztek, felismeritek, hogy nem tudjátok megszámolni a részecskéket. Hogyan is tudnátok megszámlálni, mennyi?

Minden részecske, melyet láttok egy tudás könyve. Tekintsetek ki a távolba, és válasszatok ki egy részecskét, és akarjátok ezt a részecskét felétek vonni finoman, lassan. Ahogy látjátok, hogy átjön az összes többi részecskén keresztül, egy különleges rezgést vesz fel. Akarjatok velem maradni, mert ez nem könnyű. Vonjátok magatokhoz ezt a részecskét, úgy, hogy 15 centiméterre lebegjen előttetek. Most engedjétek meg ennek a részecskének, hogy belépjen harmadik szemetekbe. Mielőtt beengednétek, nyissátok meg 90 százaléknyi agyatokat annak az ismeretnek, melyet készültök befogadni. Most engedjétek be ezt a részecskét, és érezzétek, ahogy áthalad harmadik szemeteken. Nyissátok meg tíz százalék elméteket a kilencven százalék elméteknek, és olvassátok, figyeljétek, hallgassátok, mit tudtatok meg egy másik világról, egy másik helyről és időről. Lehet, azt gondoljátok, hogy amit éppen most olvastatok, hallottatok a legnagyobb képzelgés a világon, azonban amit éppen most éltetek át, az a világok közötti utazás volt.

Akarom, hogy biztonságosan visszatérjetek most a szobába. Amit éppen most tettetek, az sosem vész el. Feltétlenül elmehettek oda. Ezért tanulunk most az Alexandriai Könyvtárról. Ezt a folyamatot a 4662-es kötetből vették, melyet egy csodaszép energiaminta írt, akit Poliasis-ként ismertek, aki annak a férfinak volt a tanítványa, aki Platónt tanította.

Tehát, barátaim, rendelkeztek valamivel az Alexandriai Könyvtárból, amit alkalmazhattok bármikor. Csupán emlékezzetek arra, amit mutattam nektek. Ha nem sikerül, hallgassátok meg ennek az összejövetelnek a hangfelvételét, és amikor éppen készüllek átvinni titeket a portálon, kapcsoljátok le a felvételt, menjetek át a portálon, és vegyetek magatokhoz annyi részecskét, amennyit szeretnétek. Gyertek vissza, amikor készen vagytok.

Ha egyszer megtanultátok, hogyan juttok el oda, nem akarjátok majd visszahozni a részecskéket. El akarjátok olvasni ott az összest, és minden alkalommal, amikor ezt megteszitek egy új dimenzióban találjátok majd magatokat, az élet egy új valóságában, melynek nagyon csekély köze van földi síkotokhoz. Bámulatos lesz számotokra rájönni arra, mennyire határtalanok vagytok.

Az Alexandriai Könyvtár csupán egy példája annak, amit az emberi világ megpróbált elrejtve tartani. Ennek a könyvtárnak a leégése barátaim nem baleset volt. Azért történt meg, mert azokkal az ismeretekkel, melyet ez a könyvtár tartalmazott, a tudósok megtaníthatták volna, hogyan legyetek korlátok nélküliek. Amikor a könyvtár leégett, a tudósok korlátozottakká váltak abban, amit tanítani tudtak. Ez nem fog veletek megtörténni. Azzal az egyszerű meditációval, melyet ma este megmutattam nektek, az emberi fátylak korlátain túl tudtok jutni.

Néhányotok azt mondja magának: „Ó Istenem, bárcsak megtehetném ezt”. Ha elhiszitek, hogy képtelenek vagytok rá, akkor képtelenek lesztek. Amíg azt mondjátok: „Nem tudom megtenni, Kirael mester”, garantálhatom, hogy képtelenek lesztek rá. Jóllehet, amikor használjátok az akaratot és a szót [az igét], és tudatos gondolataitokat bevonjátok, túl tudtok jutni a fátylakon. Gondolati tudatosságotok révén léteztek. Tehát, csupán hagyjátok abba önmagatok feladását.

Ó, ott van egy gondolat. Éppen most hozakodtam elő a tizenegyedik Alapelvvel. Hagyjátok abba a feladást. Hagyjátok abba, hogy lemondotok magatokról. Hagyjátok abba azon próbálkozásaitokat, hogy dollárt akartok előteremteni. Hagyjátok, hogy a pénz annak a szerelemnek, szeretetnek legyen a mellékterméke, melyet kifejeztek. Hagyjátok abba azt, hogy olyanok próbáltok lenni, amit nem értetek, és inkább legyetek minden. Töltődjetek fel eleven energiával, ami elmozdít titeket azokra a szintekre, melyekről még sosem gondolkodtatok. Szabadítsátok fel magatokat, hogy megnyíljatok az Alexandriai Könyvtárnak. Fedezzétek fel ti magatok. Barátaim, lehet, hogy a könyvek elégtek, azonban nem égették el a tudást. Van egy gondolat, amivel élhettek.

Minden, amiről szeretnétek beszélni, a tiétek ezen az estén. Elérhettek bármilyen szintet, amit el akartok érni. Ahogy felkészültök kérdéseitek feltételére ezen az estén, csukjátok be szemeteket finoman, és mondjátok: „Kirael mester, itt az én kérdésem”. Ez fog történni. Lekapcsoljátok tíz százalék agyatokat, és megengeditek, hogy valami átfolyjon hangszálaitokon keresztül a kilencven százalék agyatokból. Kérdésetek azon vágyatok mélységéből ered, hogy abból a forrásból vonjátok ki, melynek nincs alja, mivel nincs válasz, melyet ne lehetne leellenőrizni és újra leellenőrizni. Még ennél is fontosabban, nincs válasz, mely nem érzékelhető. Ahogy kezdjük a kérdéseket, „Mi az Emberek” összehangolódunk „Mi a Tanácsadókkal”.

KÉRDÉS: Azt mondták, hogy az Alexandriai Könyvtárból van néhány irat a Vatikán alagsorában. Az emberek dolgoznak a Vatikánban, hogy megértsék, vagy megismerjék ezeknek az iratoknak az értékét? Képesek lesznek meggyógyulni a Teremtő Szerelmébe, hogy megosszák ezeket az ismereteket „Mi az Emberekkel”?

KIRAEL: A válasz nem az, mely mindenkit boldoggá tesz. Több, mint 200 archívum boltíves pince van a Vatikánon belül, és az egyik archívumban lehet több, mint kétszázezer irat. Csupán a fő boltozatos pincékről beszélek. Nem is beszélek azokról, melyek belőlük ágaznak el. Oly sok irat van.

E ponton senki sincs a Vatikán határain belül, beleértve a Pápát is, aki tudná, mi van ezekben a pincékben. Túl sok. Meg kell értenetek, hogy minden, amit nem égettek el, lemásoltak, és behelyezték azokat ezekbe a bizonyos archívumokba. Az archívumok egy része az Amerikai Egyesült Államokban van, mely rendelkezik számos irattal.

A tömegtudatosság uralja a Vatikánt. Nem azt mondom, hogy összeesküvés, vagy bármi ilyesmi, hanem, hogy egy energiahullám irányítja a Vatikánt, és ez összehúzta magát a Krisztus Tudatosság alá. Most, ez nem jelenti azt, hogy rossz emberek, csupán azt, hogy összehúzták energiáikat. Hitrendszerük, melyet pápák generációi és ugyanezen fény emberei tanították nekik, azt sugallják, hogy az ezekben az archívumokban lévő ismeretanyag elpusztítaná az emberi népességet.

Nincs igazuk, ezer százalékig nincs igazuk. Két évvel ezelőttig igazuk volt, amikor eljutottatok utazásotok ezen bizonyos részéig, ahol a Változás jelenti fényetek elsőbbségét [prioritását]. Most képesek vagytok meghallani és alkalmazni ezt az ismeretet.

Azok, akik felfedezik az ismeretanyagot, és hajlandóak előhozni, nem lennének képesek egyik lábukat a másik elé tenni a Vatikán Archívumának sajátos rezgésében ezen a ponton. Vannak helyek a Vatikán Archívumában, ahol az emberi lények nem tudnak sétálni. Az energia, mely megvédi az emberi formát attól, hogy belépjenek ezekre a helyekre, egy védelmező energia és egy tudatosság keveredése, mely a félelem keretein belül él. Ennek a kettőnek az egyesülése egy hathatós erőként szolgál. Képzeljétek el, ahogy megpróbáltok átsétálni életetekben valamin, melyet a tudatlanságban és az ismeretlentől való félelemben alkottak. Ti sem kísérelnétek meg, hogy ezen átsétáljatok.

Vannak részei a Vatikán könyvtárának, ahová több mint 50 éve nem nyitottak be, bizonyos esetekben pedig 100 éve. Az ajtókat sem nyitották ki. Van valaki ma életben, aki mindent ismer, ami ott van? Nincs. Felfedezik az archívumokat? Igen, barátaim, varázslatosan, igen.

A Változás idejében, minden létező archívum ajtaja nyitva lesz, és az ismeretanyag oly gyorsan és hevesen, csodálatosan és fénnyel-telítően áramlik ki, hogy a világ magába szívja mindannak az energia folyamatát, melyet visszatartottak. Senki sem fogja egyetlen életnyi idő alatt megtanulni. Még ha a teljes agyatok is működik, fogalmilag [konceptuálisan] nem tudnátok megérteni, mit tárolnak a Föld síkjának archívumaiban. Emlékezzetek, a Föld síkja a Teremtő forrásának egyik tároló pincéje. Itt nemcsak a ti történelmetek, hanem a földi síkotokon kívüli civilizációk történetét is tárolják. Ezért nem megengedett számotokra megtudni, mik vannak azokban a pincékben. Ezen más civilizációk még nem is rezegnek a Föld síkján, és történelmüket elzárták ide, ezekbe a gyönyörű archívumokba.

Valahol Washington D.C.-ben van 184 doboz, melyek hozzávetőleg 1,2 méter hosszúak, és 60 centiméter mélyek, telve egy olyan csillagrendszerről szóló ismeretanyaggal, mely nagyon közel van ahhoz a csillagrendszerhez, amelyen ti vagytok. Ezt a csillagrendszert tanulmányozták, és írásban feljegyezték, melyet belehelyeztek ezekbe a dobozokba. Az ismeretanyag ma ott van, Washington D.C.-ben. Képzeljétek el, mi lehet a Vatikánban.

[Ezt a kérdést és választ meg lehet hallgatni az új CD-n, „Master Guide Kirael: Treasures From the Vault”, mely elérhető online üzletünkben a www.kirael.com oldalon.]

KÉRDÉS: Hiszem, hogy néhány tekercs túlélte a tűzvészt az Alexandriai Könyvtárban, melyek fellelhetők a Rózsakeresztes archívumokban illetve néhányat elrejtettek a Tibeti barlangokban. Azt is említetted, hogy néhányat ezen iratok közül a Vezető Tanácsadók birodalma mentett meg azon célból, hogy majd újra bemutatják őket, amikor az emberiség készen áll rájuk. Még hol tartják ezeket az ismeretanyagokat, és a Tudatos Teremtés Tíz Alapelve részét képezte ezen elveszett tekercseknek?

KIRAEL: Ezen ismeretanyagok egy részét egy teljes rész tartotta meg, csakúgy, mint a galaktikus energiáitokat is, melyeket „nyers adat-típusú energiaerőknek” véltek, melyeknek csupán egy dolog járt az eszében – leigázni más társadalmakat és tanulni tőlük. Lehet, hogy még érdekesebb az a tény, hogy egy időben a Tanácsadók valóságának volt egy százaléka, mely elveszett saját képzetében, és saját útjában, és a világok fénnyel telítése ellen fordult… Sok millió évvel ezelőtt, a Tanácsadók valóságának egy csoportosulása részt vett azon próbálkozásban, hogy visszatartsák a társadalmaktól azt az energiát, melyet ma előhozok nektek. A Tanácsadók valóságában egy társaság elvitte az ismeretanyagot az Alexandriai Könyvtárból, és összpontosították azt arra a hatalmas üzleti halmazra [konglomerátumra], melyet egyházként fátyoloztak el. A Tanácsadók ezen csoportja tartotta az egyházat a legmagasabban, és behelyezte azt a világ síkjába, azért, hogy megvesse lábát, melyet birtokol. Nem tüntetem fel magam valamilyenfajta megváltóként, mert nem vagyok az, azonban a Tanácsadók világa, amely most eljön a ti színteretekre – és saját energiámat is közéjük sorolom egy percre – azért jött el, hogy megfordítsa azon sok erő irányvonalát, mely visszatartotta a dolgokat az emberi világtól.

Nem próbáljuk meg a dolgokat átforgatni, mert aggódunk, hogy a halmaz [konglomerátum] egyházzá válik. Az egyház egy gyönyörű dolog. Az egyházat úgy vezették, hogy az ismeretanyagot eltitkolja „Mi az Emberek”-től. A hangsúly a „vezették” szón van, és azt sugallja, hogy a vezető Tanácsadók valóságából való csoport rendelkezett ezzel az ismerettel, és látták, vagy érezték, hogy ez túl sok volt megérteni a civilizációnak. Tehát, megtanulták, hogyan tartsák vissza.

Tehát, igen, a vezető Tanácsadók, ahogyan mondtam nektek a múltban, sokat megszereztek ezen írott éteri fény részekből, és felvették [abszorbeálták] energiáikat a tapasztalás mintáiba, melyeket elrendeztek olyan meditatív formákba, melyek hasonlatosak ahhoz, amelyet ma mutattam meg nektek. Látjátok, megmutattam nektek meditációtokon keresztül, hogyan jussatok túl a Tanácsadókon. Átvittelek titeket a kapun [portálon] és elengedtelek titeket; nem mentem veletek.

Tehát, a válasz a kérdésedre sokrétű. Remélhetőleg fogalmi [konceptuális] megértést hoz el elmédbe, és azoknak az elméjébe, akik szeretnének eljutni velem oda. Nemcsak a Vatikánban vannak archívumok, hanem Amerikában, Franciaországban, a piramisokban, és Bagdad homokdűnéi alatt is. Legvadabb számításaitokat is meghaladó számú archívum létezik. Olyan energiákkal telve, melyek mentesíthetnek dolgoktól, mint például a túlmesterkedés. Ezen filozófiai írásokban van egy kulcs, mely romba döntheti a túlmesterkedést egyetlen éjszaka alatt.

A túlmesterkedés megértése bizonyos tervek megértését jelenti, melyek a hajlandóságból és azon szavak használatából ered, melyek az emberi valóság számára általában nem foghatók fel. Például, meditációnkban, néhányan akartak és félholtra rémítették magukat, mert érezték a mozgást. Amit ma mondtam nektek, alapvetően a kulcs volt ahhoz a tekercshez. Ez minden létező emberi lény számára elérhető. Milliárd Ember Béke Meditációt tartunk, mert ez segít nektek az elme megnyitásában.

A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve azoknak az alapelveknek egy része, melyeket Arisztotelész dolgozott ki. Arisztotelész nem egy olyan emberi lény volt, mint ahogy ismeritek. Arisztotelész az összes világban egyidejűleg élt. Minden más lénytől hozta a tudást, és őt egy még nagyobb tanár, Platón tanította. Amikor Arisztotelész felfogta, mit tanított neki Platón, az annyira megrémítette, hogy elhatározta, emberré válik. Az emberré válásban, az emberi lét minden hagyományán keresztülment. Tudtátok, hogy négyszer nősült? Történelmetek még nem is említi ezt. Lehet, hogy elmesélnek egy, vagy két házasságot, azonban nem hajlandóak mesélni nektek mind a négyről… Nem azt mondom, hogy rossz ember volt, vagy egy bigámista, vagy bármi más. Azt jelenti, hogy emberré vált, és amikor emberré vált, kiesett a lépésből, mígnem egy 13 éves fiatalemberrel találkozott, akit az egyik elődje küldött el hozzá. Ez a fiatalember volt Sándor [Alexander].

A 13 éves Sándor odalépett Arisztotelészhez és ezt mondta: „Arisztotelész, azt álmodtam, hogy egy másik világban élsz”. Ebben a pillanatban Arisztotelész Arisztotelésszé vált ismét, és „átöntött” mindent Sándorba, amit az adott ponton bírt, aki Nagy Sándorrá vált, és megépített egy könyvtárat, telve ismerettel. Az ismeretek e „betöltésének” elfogadásával megnyitotta magát egy teljes új színképnek [spektrumnak], és engedte minden energiájának, hogy elmozduljon más megtapasztalásokba. Ahogy ezt tette, Sándor elhozott valamit, mely tartalmazta Arisztotelész tíz alapelvét.

A Tíz Alapelv, melyet én hoztam el a Föld síkjára csupán egy része Arisztotelész alapelveinek. A teljessége azoknak, melyeket keresztülhoztam, hogy segítsem megérteni, miszerint ezen Alapelvek felvételeinek szavaiban van ugyanaz a kulcs, amit Sándor látott álmában, amikor azt mondta Arisztotelésznek: „Nyisd meg elméd, és engedd meg a világ kezdetét”. Ekkor tért vissza az életbe, és itt fogjátok meglátni Sándor munkájának igazságát. Szintén itt fogjátok meglátni Arisztotelész fényének igazságának minden részében való kibontakozását.

Szavakat mondtam ma este, mely néhányotokkal azt mondatja: „Hogy a csudában tudtam már ezt? Sosem tanulmányoztam Arisztotelészt. Még azt sem tudtam, hogy volt tíz alapelve.” Tudtátok ezt, mert összekapcsolódtatok az energia egyetemes áramlatával, távol attól, melyet a tanácsadók fénye lekorlátozott. Itt most ez egy varázslatos energiaáramlat, melyet mindenki megcsapolhat – tíz egyszerű alapelv, nem Arisztotelészé, hanem az egyik munkáé, melyet Arisztotelész hozott el, miután a fiatal Sándor elmesélte neki, hogy volt egy álma. Íme a ti kezdetetek, barátaim.

Tehát, igen, ezen ismeretek elvesztése pótolható, helyrehozható. Ugyanazok a tanácsadó vezetők, akik oly nagyon felsorakoztak amellett, hogy megvédjenek egy kicsiny társadalmat, melyet Földnek hívtak, most hajlandóak eljönni ide, és megnyílni. Amit mi nem találhatunk meg, azok a közvetítők [médiumok], akik áthozzák az ismeretet. E Föld síkjának közvetítői kevesen vannak nagy távolságokban. Azt mondod: „Ó, nem, Kirael mester, minden nap megjelenik egy”. Nincsenek elegen, barátom. Hatalmas mennyiségű megosztandó ismeret van, és tolmácsolás nélkül akarjuk szavainkat.

KÉRDÉS: Van folytatása a Tíz Alapelvnek, és ez egy olyan dolog, amiről beszélhetsz?

KIRAEL: Van folytatás, azonban távol vagytok ettől. Nagyon nehéz időket élünk meg, ahogy az embereket rávesszük, hogy legalább próbálják ki a Tíz Alapelvet. Ha beletekintetek a Tíz Alapelvbe, egy életnyi időre elegendő tudást találtok, hogy kibontakozzon saját elme tudatosságotokból. Az Alapelvek jelentik a kulcsot, mely megnyitja a fény egyetemes folyamát. Tehát, van folytatás? Ó, igen. Minden Alapelv rendelkezik önmagában tíz alapelvvel. Mindegyikre szert tesztek ezen életidő alatt? Dőljetek hátra, és csupán egy pillanatra tartsátok vissza lélegzeteteket. Vitán felül képesek vagytok szert tenni rájuk ezen életidő alkalmával, azonban dolgoznotok kell rajta, barátaim, úgy, ahogy még sosem dolgoztatok semmin előtte. Lehet, hogy keményen dolgoztok munkátok során, azonban itt van az igazi munka.

KÉRDÉS: Az Alexandriai Könyvtárból számos iratot kaparintottak meg, vagy csempésztek ki. Ha a bálnák minden egyes ismeretet hordoznak a teremtés óta, még mindig rendelkeznek azzal az ismerettel, mely jelen volt Alexandriában a tűzvészt megelőzően? Képesek vagyunk hozzáférni ehhez az ismerethez most?

KIRAEL: Úgy, ahogy mondod. A Tanácsadóknak volt egy bizonyos osztályozása, melyet „üzembiztos” energia tanácsadó vezetőknek hívtak. Mindennapi egyszerű szavaitokat használom. Az üzembiztos tanácsadókat elküldték, a Teremtő és a Krisztus Tudatosság módszerével. Ők nem „Jézus” voltak, hanem a Krisztus Tudatosság. Abban az időben, látták, hogy ez a könyvtár elveszik – higgyetek nekem; tudtuk, mi fog történni világotokban a történést megelőzően – így a Tanácsadók egy részét elküldték, hogy „felfogják” a régi és az új tanácsadókat. A régi tanácsadók visszavonták fényerejüket az új tanácsadó vezetőknek, akiket a Fejlődő Társadalmak Oltalmazóiként is ismertek. Az új tanácsadókat a Föld síkjához hangolták. Az Alexandriai Könyvtárban lévő energiák nagy részének semmi köze nem volt a ti földi síkotokhoz. Ennek az energiának a többsége külső fényerőktől származott, és olyan dolgokról szólt, amit csupán elképzelni tudtok. Mindenesetre, a Teremtő erejében a Tanácsadók gyűlését hívták össze, hogy lépjenek közbe, és ezt a két tanácsadó világot tegyék „középfokozatba”, és egyensúlyozzák ki őket, azért, hogy kiszabadítsák ezt az ismeretet annak a néptömegnek, ami nemcsak ebből a világból, hanem minden más bolygórendszerben lévő testvér világotokból valóak – akik galaktikus testvéreitek.

Hatalmas ellentét volt a tanácsadók erői között. A régi védelmezők megpróbáltak megvédeni titeket azáltal, hogy nem túlságosan fényesen tartottak meg titeket, és az új védelmezők mindent fel akartak tárni mindenkinek egyszerre és túljutni rajta. A „felfogó” csoportot elküldték ezen két csoport közepébe. Látták, hogy az Alexandriai Könyvtárat le fogják égetni. Így, ez a „felfogó” csoport a Tanácsadóktól eljött, hogy összegyűjtsön mindent, melyet leírtak, nemcsak az Alexandriai Könyvtárból, hanem minden könyvtár rendszerből. Voltak könyvtárak Athénban, Afrikában, Polinéziában, Ázsiában, és a világ minden részén.

Ennek a Tanácsadó világnak volt a dolga minden ismeretanyagot kivinni, és átadni néhány energiának, amely megtartja azt a Föld síkján, és a Tanácsadók világának nem volt gondja megérteni, hogy ezek a bálnák. Most, emlékezzetek, valami olyanról beszélek, melyről itt a földi síkotokon eddig még nem beszéltek. Ez a „felfogó” csoport belepillantott ebbe az ismeretbe. Az egyetlen szövetségesük, mellyel azon időben rendelkeztek, a tengeri világ emlősei voltak, melyek ma a ti bálnáitok és delfinjeitek. Vették a bálnák bizonyos osztályát, és megkérték őket, hogy nyeljék el a régi, távozó és az új, érkező védelmezők energiáit. A bálnák bírtak a legnagyobb agyi kapacitással, még annál is nagyobbal, mint most. Most megtanultuk, hogyan tömörítsük az ismeretet.

Az energiát elvették a régi és új védelmezőktől, és átadták a tanácsadók e „felfogó” csoportjának, és utána letöltötték a tenger állataiba, ha így akarjátok. E bizonyos tanácsadók ezen részét utána visszaküldték a Teremtő erejébe, és visszavonultak, mert nem kellett dolgozniuk egy olyan síkon, mint a Föld. Visszaküldték a minden Isten Teremtés Tanácsadói közé, vagy a ti Teremtő Erőtökbe, és ott maradtak, amíg néhányunkat vissza nem hívtak, hogy jöjjünk vissza, és jelentsük be a Föld síkjának Nagy Változását.

[További ismeretért lásd „Fred Sterling & Kirael: A Nagy Változás – módosított kiadását” – angolul letölthető a www.kirael.com oldalon található online üzletben.]

Tehát, ha meg akartok ismerni egy bálnát, jöjjetek rá nevére. Ha a neve K-val kezdődik, akkor ő abból az energiaosztályból való, amely a tudás hordozója. Tehát, ha odakinn a bálna-népesség bármelyik energiájának szemébe belenéztek, akinek a neve K-val kezdődik, ő a K osztály bálna. Ő a Krónika őrzője. Az ismeretet elraktározták abban a bálnában, azért, hogy most hozzáférhető legyen számotokra. Ezért hívtak minket vissza a „nyugállományból”.

KÉRDÉS: Hogyan kapcsolódik a Szfinx - Krónikák Csarnoka az Alexandriai Könyvtárhoz?

KIRAEL: A Krónikák Csarnoka egy indexkódoló. Amikor kiemelik ezeket a krónikákat, az összes különböző nyelv, mely használatos volt, legyen az akár a héber, vagy bármi, amit akkoriban leírásukhoz használtak, megfejthető a kódokon keresztül. Minden megfejthető, beleértve a lemuriai kézzel írott iratokat is. A Szfinx tekercsek ezen energiák kódfejtői. Ezek életbevágóan fontosak, és ezért helyezték el oda, ahol most vannak, és ezért nem találjátok meg őket. Nem engedhetjük azokat szabadjára most, mert nem lennétek képesek megfejteni őket.

KÉRDÉS: Tehát a Krónikák Csarnoka dimenzionális védelem alatt áll?

KIRAEL: Határozottan létezik dimenzionális védelem, azonban az én világomban ezt dimenzionális hasonmásnak hívják, amely azt jelenti, hogy vannak kódok a kódok felett, amelyek csupán akkor nyithatók fel, amikor az emberi tudatosság elér egy szintet, melyben megértik, hogy a kulcs ott van. Kizárólag ez a megértés nyitja fel ezt.

KÉRDÉS: A Szövetség Íve az egyik kulcs és összefügg az Alexandriai Könyvtárral?

KIRAEL: Ez nem az egyik kulcs. Abból a szempontból kapcsolódik az Alexandriai Könyvtárhoz, hogy a Szövetség Íve rendelkezik a tanítvány fény minden erejének leírásával, mely nem összekeverendő Jézus tanítványaival. A tanítvány fény, amiről én beszélek a Teremtő élménye, mely valójában megtestesült a Földön, nagyon hasonlóan, ahogyan Jézus.

KÉRDÉS: Szeretném tudni, mit kell tennem itt, ezen a szigeten.

KIRAEL: Amit tenned kell itt, ezen a szigeten alighanem az, hogy részt veszel ma este ezen az összejövetelen, azért, hogy emlékezz arra, hogy te vagy a fény erőinek egyik kulcs-őre. Valami nagyon harmadik dimenzióst szeretnél hallani, azonban azt fogod hallani, amire szükséged van meghallani – eljöttél ebbe a megtestesülésbe nem azért, hogy szüleid csatornáján keresztül megszüless. Eljöttél ebbe a megtestesülésbe azáltal, hogy felsőbb éned egy másik részét elhoztad. Nem egy „besétáló” vagy, hacsak nem akarod úgy vélni, hogy egy saját magad sétáltál be. Elhoztak, hogy megéld a lemuriai gyógyító tudatosság nagyobb részének kibontakozását. A lemuriai tudatosság nem csupán a fizikai érintéses gyógyításról szól. A lélek energiájának felébredéséről is szól – a rendkívüli mágus-lényeg [mag] téli álmot alvó minden energiaerején belül. Tehát hoztál magaddal egy kulcsot, amely kinyitja a legtöbbjét, és azt mondanám, valószínűleg kevesebb, mint hat hónappal azután, hogy kioldod ezt az energiát. Ez vonzott téged Lemuriába.

[További információ a „besétálókról” lásd: „Guide to the Unseen Self – by Fred Sterling]

KÉRDÉS: Mely ponton kerültek a krónikákba a gondolatok, a kimondott és a leírt szavak az időben, vagy az Alexandriai Könyvtárban, vagy bárhol, ahol esetleg lejegyezték?

KIRAEL: Ha oly módon válaszolom meg, ahogyan kérdezted, senki sem fogja megérteni. A kimondott szó, gondolat és a leírt szó a „hármasság kulcsa”, ahonnan megfejtheted. Ez a kapcsolódás az Alexandriai Könyvtár és e hármasság között.

Ezen a bolygón most sokan vannak közületek, akiket egy másik világban oktattak, amely nem egy „tündérmese” világ, mint egy másik bolygó, hanem egy teljesen különböző világ, ahol téged tanítottak, hogy áthozd ezt az energiát. A Tanácsadók valóságának „felfogó” társasága távlatokba helyezte ezt az egészet, arra az időre, amikor a Föld készen áll, hogy átmenjen a Változáson. Ugyanakkor tanítjuk energiádat, hogyan válik ez az egész valósággá.

KÉRDÉS: Az Alexandriai Könyvtárat, vagy bármelyik másik könyvtárat lejegyezték a kristályokban?

KIRAEL: Az athéni könyvtárban valaha létezett ismeretanyag nagy részét lekódolták a kristályokba. Amikor a Tanácsadó Vezetők világa megfejtette ezt az energiát, és elmozdította azt különböző részekbe, léteztek bizonyos egyszerű dolgok, melyek okán átpártolhattunk a kristályvilághoz. A kristályokat más világokból hozták. Van egy pár kristály itt, melynek eredetét senki sem ismeri. Nos, egyik kristály sem származik innen. Számos kristályt – még azok is, melyeket a lemuriai időket jóval megelőzően hoztak el – azon jelentőségteljes okból hozták be, hogy energiával kódolják be őket. Ezért vonz oly sok embert a kristályvilág. A kristályok világuk része. A kristályok egy nagyszerű vonzóerő részei, melyek ismeretanyagot őriznek.

KÉRDÉS: Amikor az Alexandriai Könyvtár fizikai síkon létezett, elérhető volt minden ember számára, vagy csupán egy kiválasztott csoport számára volt elérhető?

KIRAEL: A könyvtárat azért égették le, mert hozzáférhető volt a tömegek számára is. A társadalom férfiúinak nagy része gyilkolt és fosztogatott, és nagyszerűen érezték magukat. Így, azt mondták nő társaiknak: „Nézd, háborúba megyek most. Elmennél a könyvtárba, és megnéznéd, mit találsz ott nekem, és amikor hazatérek, feltöltenél vele?” A nők pedig elmentek a könyvtárba. Itt volt a többi nő is, és mindenkinek egyszerre volt hozzáférése a könyvtár tartalmához. A nők felismerték az iratok és krónikák olvasásából, hogy korlátlan lények. Így, az egyik elolvasott egy könyvet, és a másik is elolvasott egy másik könyvet, és utána elméiket egyesítették, azért, hogy részesüljenek abban az értesülésben, amit a másik olvasott. Felfedezték, hogy egymás kezének megfogásával egy hármasságot formálhatnak, melyen belül mindegyik olvashatott egy könyvet, és utána megengedték a tekercsekből kiolvasott ismeretnek, hogy felszívódjon és visszatáplálódjon beléjük egyszerre, egyként. Ezalatt, a kardjával csapkodó férfi energiának, nem volt esélye, hogy megértse, mi folyik ott. A könyvtárat legvalószínűbben azért égették fel, mert a női élmény megfelelői túl bölccsé váltak az emberiség számára.

[Ezt a kérdést, a választ és más „drágaköveket” Kirael mesterrel CD-n lehet meghallgatni „Treasures From the Vault” címmel, mely elérhető az online üzletben a www.kirael.com oldalon – angol nyelven.]

KÉRDÉS: Van az Alexandriai Könyvtárral egyenértékű a Föld síkján ma, és ez hozzáférhető mindenki számára?

KIRAEL: A K osztályú bálnák és az Akasha Krónika – nem annyira a Föld Akasha, hanem a Kozmikus Akasha – az Alexandriai Könyvtár megfelelői. A Kozmikus Akasha inkább elérhető most, mint a bálnák. Mindennel rendelkeznek, ami valaha is volt az alexandriai információ bőségben, mert a „felfogó” tanácsadók kivonták mindet, és kiküldték számos irányba. Nem készültünk közbelépni az emberek társadalmába, és megragadni az alkalmat, hogy kiválasszunk egy helytelen csoportot, és mindent odaadni nekik. Higgyetek nekem, mindenhol ott vannak; láttuk.

KÉRDÉS: Az óceán fenekén lévő kristályok szintén az ismeretek krónikái, és ha igen, át kell haladnunk a szerelem energiáján, hogy áthozzuk belőlük az ismeretanyagot? Hogyan tudjuk csatornázni ezt a tudásanyagot, hogy segítsünk utat mutatni és tanítani másokat, és magunkat is?

KIRAEL: Először is, amikor átmentél azon a kapun [portálon] az általam tett meditációban, részesültél az ötödik fény, vagy ötödik dimenzió – vagy akárhogy is érzed kellemesen, ezt megnevezni – véges csillanásában. Ahogyan megkérdezted ezt a kérdést, beletekintettél agyadba, oly közel, ahogyan tudtál, és az ötödik fényből beszéltél. Amit láttál, a kristály „kiválasztó” volt, és mert nincsen hivatkozási kereted ilyen dolgokra, elméd lefordította azt egy harmadik dimenziós szakmai nyelvre.

A kristály kiválasztók abból a dimenzióból minden dimenziót kereszteznek. Elmédnek úgy tűnik, mint egy óceán, azonban ezek dimenziók. Amíg áthaladsz ezeken a dimenziókon, a kristály felszívja [abszorbeálja] minden dimenzió tudását a kristály kiválasztókon keresztül. Ez a tudás tárolódik az ötödik dimenzióban, ami minden archívumon és mindenen túlhalad, melyről beszélsz.

Lehet megtapasztalásod, mint amit éppen leírtál, azáltal, hogy hajlandó vagy átjuttatni magad azon a portálon. Ez nem egy álom volt. Ez nem a képzeleted volt. Ez a valóság volt. Láttad a fény erőinek kiválasztóit, és ezeken mennek keresztül a kristályok, amikor olyan dimenziós folyamatokon mennek át, mint amin éppen most mennek keresztül harmadik dimenziótokban. Összegyűjtenek mindent, amit tudni kell ezen fejlődési [evolúciós] utazásról a Teremtő erőben. Nem tesztelik a Teremtőt. Hajlandóak fényükkel megmutatni a Teremtőnek, hogy a Teremtő önmagát mivé fejlesztette. Ily módon, a Teremtő át tudja vinni azt a Váltásba, és megengedi az új lendületnek [dinamikának] a kibontakozást.

Láttad a bizonyítékot arra, miért fog megtörténni a Változás. Láttad a „kiválasztókat”, melyek látták ezt a világot, és látták, hogy képes a változásra. Nagyon óvatosan dicsérlek, mert imádkozom, hogy egod ellenőrzés alatt tartható legyen. Te vagy az egyike azon hölgyeknek, akik az Alexandriai Könyvtár vezetői szintjén álltak, és egymás kezét fogták. Légy hajlandó továbbhaladni. Engedd el azon próbálkozásod, hogy ráveszed az embereket arra, hogy meglássák, merre tartanak. Engedd meg magadnak annak meglátását, hogy az egész Föld merre tart. El tudsz jutni azokhoz a „kiválasztókhoz” és kivonatokhoz.

KÉRDÉS: A tudásanyagból mennyit égettek el az Alexandriai Könyvtárban, mely valójában a megtestesült lények tudatosságában tárolt itt, ezen a bolygón most, és van hozzáférésünk ehhez az ismeretanyaghoz a 90 százalék agyunkkal?

KIRAEL: Az ismeretanyagnak csupán a 100 százalékát tárolják a megtestesült lények tudatosságában itt a bolygón. Minden megtestesült [inkarnálódott] lény rendelkezik az ismeretanyaghoz való hozzáféréssel. Mindegyikőtök meg tudja csapolni a forrás egyetemes folyamát. A forrás egyetemes folyamában kommunikálnak a bálnák a Teremtővel, és itt a Teremtő, saját kommunikációs képességei nélkül hagyta, hogy a fény forrásába megtestesüljön saját energiája. Minden emberi lény a forrás fényének szüleménye, ami azt jelenti, hogy meg tudtok testesülni az anyagba, ami rezgésileg tudatában van saját magával. Tehát, minden, ami aggyal rendelkezik, – beleértve a parányi békát is – hozzáféréssel is rendelkezik ezekhez a krónikákhoz. Bolygótokon a fák, világotok civilizációjában, egy időben az egyetlen lények voltak, akik felszívták ezt a fényt. Ha megértenétek ezt, sosem vágnátok ki az erdőket, amíg éltek. A fák közé építenétek házaitokat. Azonban ez egy egészen más történet.

KÉRDÉS: Mi a kapcsolat Atlantisz energiái és az Alexandriai Könyvtár leégése között?

KIRAEL: Atlantisz egy társadalom volt, amely egy nagyon konok, fogalmi [konceptuális] energián boldogult. Mindennek volt egy elgondolása [koncepciója]. Tehát e lények közül sokat küldtek el Platón energiájába. Platón számos munkája érkezett az atlantiszi energiából. Amikor Sándor felébredt, a társadalom olyan messze jutott Lemuriától, hogy nem tudtak visszatérni. Ekkor alakította magát újra az egész társadalom. A Vezető Tanácsadók valóságát abban az időben kényszerítették földi rezgési mintáik átformálására.

[További ismeretek tudhatók meg Lemuriáról a „Kirael: Lemurian Legacy for The Great Shift” by Fred Sterling címmel az online üzletünkben letölthető könyvből.]

KÉRDÉS: Milyen fajta ismeretanyagot találtak, amikor Kína első császárának síremlékét felfedezték?

KIRAEL: Valószínűleg, amikor ezt az ismeretanyagot kiemelték, amit találtak, olyannyira megrémítette az ásatást végzőket, hogy elhatározták, befedik a fennmaradt részt. A Váltás éppen kezdi megváltoztatni a félelem e rezgését, és felfedik ezt az ismeretanyagot. Ezért gyakoroljátok a Milliárd Ember Béke Meditációt – nemcsak, hogy béke legyen a Földön, hanem, hogy legyen egy rezgési felébredés is.

Amikor gyakoroljátok a Milliárd Ember Béke Meditációt, fénnyel telítitek a Föld és az azt körülvevő energia rezgését. Bármi felébred pár ezer mérföldön belül, amire hat a meditáció. Tehát, most vannak emberek Kínában, akik eddig arra voltak hajlandóak, hogy csupán kínaiak legyenek, és azt tegyék, amit a kínaiak tesznek, és így tovább. Most, hirtelen azt mondják: „Várjunk egy percre. Mi rendelkezünk a társadalom egyik legrégibb részével. Több energiaforrásunk van, mint bármelyik más társadalomnak a Föld síkján.” Tisztában vagytok azzal, hogy amikor a kínai felfedezők visszatértek expedícióikról, elmondták a császárnak, hogy semmi nincs odakinn, mivel ők nem bírnának, és hogy nem mentek vissza? Ez az igazság. Amikor a Föld síkjának többi része felfedez valamit, Kína ezt mondja: „Mi tudtuk ezt.” Amit nem tudnak az, hogy nem emlékeznek rá, amíg valaki más fel nem fedezi. Látjátok, milyen siralmas ez az egész? Nem emlékeznek, mert nagyon korán azt választották, hogy nem osztoznak azon, amivel rendelkeznek. Oly sokan vannak Kína világában, akik nem hajlandóak osztozni, mert nem hajlandóak meghallgatni a világ többi részét.

Ha a kínaiak hallanak a világ többi részéből az egyet, kettőt, hármat, és szert tesznek a négyre, ötre, hatra, hétre, nyolcra, kilencre, tízre, tizenegyre, tizenkettőre, tizenháromra húszig, azonban nem tudják, mit kezdjenek a négytől húszig, mert nem illeszkedik ahhoz, amit éppen most hallottak. Valószínűleg olyan sok tudás van abban a síremlékben, amiről beszélsz, hogy egy oldalnyi pergamen, vagy egy megfaragott kőtömb az ásatást végzőket majdnem teljes eszméletlenségbe juttatta. Kínának igaza volt. Elküldte embereit, akik felfedezték, hogy semmi sincs ott, amit nem tudtak volna már, és korlátok közé kényszerítették magukat. Ennélfogva, és ez az, ahol vannak ezen a bizonyos napon, ahogy mi beszélünk. Már birtokolják a tudást. Csupán emlékezniük kell rá.

KÉRDÉS: Az atlantiszi könyvtár a víz alatt van, és a könyvtár a Tahoe tóban atlantiszi?

KIRAEL: Igen, valószínűleg a legnagyobb része víz alatt van. Annak oka, hogy senki nem találja Atlantiszt az, hogy az egész világban szétszóródott. Amikor Atlantisz darabokra tört, részei elsodródtak onnan, ahol a mag volt. Ezért találjátok meg az atlantiszi energiát Ausztrália, Grönland partjainál és más helyeken. Ezért sem találjátok, honnan ered. A legnagyobb része elporladt, a maradék pedig elsodródott. Az atlantiszi könyvtár nagy része, tudásanyagával együtt sértetlenül elsodródott, és eltemették az időkön keresztül. A Tahoe tóban lévő könyvtár Alfa Kentauri R.

KÉRDÉS: A Föld és annak bolygórendszerének tengelyforgása a Kalu Yuga-ban van.[1] Az én felfogásom szerint, éppen most vettünk fordulatot a Földön, és ezért haladunk a fénnyel telítődés [megvilágosodás] ezen időszakába és a Változásba. Szükséges volt a sötétségben lenni, ahogyan mi voltunk? Úgy értem, csupán úgy tűnik, mintha a Föld folytatná azt, hogy a fényből a sötétségbe halad.

KIRAEL: A Földet eredeti formájában a kettősség bolygójának tervezték. Tehát, a fény soha nem lett volna megtapasztalható, míg teljesen meg nem értik, hogy a sötétség a fény betetőzése [kulminációja]. Ez a sötétség, ahogyan azt a Sötét Kor példázza, inkább a megszemélyesített vagy az összesűrített [koagulált] ismeretanyag mennyiségéről szólt a rezgési folyam egy szivárgásában. A Föld forog, mert világotok síkja a változása során lesüllyedt egy pontra, ahol a fizikai rezgés, vagy legalább az ember – az egyenesen álló levegőt lélegző – feloldódni készült, illetve készült visszatérni a fénytényezőkbe [faktorokba]. Utána szükséges volt megtartani az energiaforgást, azért, hogy amikor az emberek visszatérnek, hozzákapcsolódhassanak. Hosszú időt vett igénybe számunkra, hogy elérjük a jó forgást. Most a forgás rendben van.

Mikor arra tanítod az embereket, hogyan földeljék le magukat, és hogyan használják erejüket, hogy összekapcsolódjanak az Anyaföld fényével és az éteri fénnyel, valójában arra tanítod őket, hogyan csatlakozzanak ahhoz a rezgési rendszerhez, amely az Anyaföld és az éteri fény között található. Az embereket nem földelték le a Földhöz. Azt tanították, hogy csatlakozzanak egy rezgési rendszerhez, mely alkalmazza a Föld forgó erejét. Ez az a forrás, melyet használhattok, hogy távol maradjatok a megsűrűsödött [koagulálódott] fénytől, vagy sötétségtől, és inkább a rezgő fényben maradjatok. A rezgő fény az a hely, ahová különben is mindenki tart.

KÉRDÉS: Mi vár a férfi-nő kettősségre, ahogy haladunk a Változásba?

KIRAEL: Az egyensúly. Mindig nagyon előzékeny vagyok a női energiához, mert történetesen szeretem a női energiát. A női energia jelenleg küszködik. Nem negatívumot értek ez alatt. Valójában ez pozitív, mert a nők felébredtek arra, mi történik. Nem tudják szavakba önteni, tehát a kudarcérzet [frusztráció] gyakran kerekedik felül, addig a pontig, ahol a nők el nem kezdenek olyan dolgokat tenni, melyeket normálisan nem tennének.

Ez tökéletes. Őszintén figyelmeztetem a férfi világot, hogy szokjanak ehhez hozzá, mert végül ugyanezt az energiát kell felvenniük. Adonisz az egyik ilyen kiegyensúlyozott energia volt a férfi-nő világban. Egy Adonisznak lenni nem arról szól, hogy – úgy mondjam – nőies legyen valaki. Éppen most a férfi energia nem kedveli, ha nőiesnek vélik. Ez a törvények ellen való. Egy férfit lehet ilyennek vélni, ha akarja, azonban nem kell annak lennie. Értitek, mindaz, amit a férfiaknak tennie kell, hogy megérintsék ezt a majdnem éteri női energia élményt, és utána be kell hangolniuk szervezetükbe azt. A férfi energiát meg lehet tanítani, hogy ezt megtegye, azonban ugyanaz az energia azonnal nem fog túl figyelmesen hallgatni. Végül majd fog.

ZÁRSZÓ

Rátok hagyom, hogy többször meghallgassátok, vagy elolvassátok azt, amit mondtam. Nem tudjátok azt elolvasni, vagy meghallgatni, és egyszeriben meg is érteni, amit mondtam. Ígérem nektek, sosem készítettem egyetlen felvételt sem, és nem írtam egyetlen könyvet sem, amit ha egyszer meghallgattok, vagy elolvastok, akkor tökéletesen megértitek. Cserbenhagynálak titeket teljesen, ha nem tennék fénykötegeket ezekbe az energiaformákba, azért, hogy újra és újra meghallgassátok, vagy elolvassátok, és mindig jobban fénnyel telítettebbekké váljatok. Hallgassátok és olvassátok szavaim barátaim, és menjetek át azon a kicsiny ponton a kapun [portálon]. Amíg van lehetőségünk, barátaim, esküszöm mindegyikőtöknek, hogy megtartalak titeket, ahogy már számos alkalommal megtettem a Teremtő Fényében. Jó estét.


[1] A Kali Yuga, mely a Sötétség Koraként is ismert, az egyike a fejlődés négy állomásának, melyben a világ a Yuga-k ciklusának részeként halad át, ahogy azt leírják a hindu írások. A hindu iratok legtöbb magyarázata hiszi, hogy a Föld jelenleg a Kali Yuga-ban van. A hinduk hiszik, hogy a Kali Yuga ideje alatt az emberi civilizáció elkorcsosul [degenerálódik] lelkileg [spirituálisan]. Javarészt Sötét Korként utalnak rá, főleg, mert az emberek a lehető legmesszebb vannak Istentől. A Kali Yuga-ból a „Kali” jelentése: „viszály, egyetértés hiánya, veszekedés vagy küzdelem”.


© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com  
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.