2009. november 16., hétfő

Ki van hatalmon valójában?A titkos kormányt feloszlatják:
Ki van hatalmon valójában?
Kirael mester Fred Sterling közvetítésével


Secret Government is Dispelled:
Who is Really in Control?
2000.
© Fred Sterling
Contact: 
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
www.kirael.com

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


NYITÓBESZÉD

Jó estét. Amit veletek ma megosztok, lehet, hogy veszélyes a hitrendszeretek számára, mivel a világ hatalmas mesteri befolyásolásáról fogunk beszélni. Világotok teljes egésze gondolati folyamataitok gyűjteménye. Akik a legtisztábban gondolkodnak, a legnagyobb őszinteséggel és állhatatossággal, azok, akik irányítják a bolygóhoz tartozó hitrendszereteket és intézményeiteket, úgymint a kormányokat, egyházakat, iskolákat.

Szó szerint, az elmúlt 500, vagy 600 évben azt tanították nektek, ne tegyétek meg azt, amiről ma fogunk beszélni. Azok, akik felhatalmazták magukat, hogy irányítsák világotokat, ezt teszik a mesteri irányítás tudományán keresztül. Sokan láttak neki ennek, annak a tudása nélkül, hogyan is működik ez. Egyszerűen elkezdtek gondolkozni úgy, mint a gondolatok. Ahogy ez az energia-összeállítás összegyűjtötte erőit, és azok, akik nem rendelkeztek azon szándékkal, hogy bárminek a részei legyenek, automatikusan részeivé váltak a gondolatrendszernek. Ezen a folyamaton keresztül alkották meg a bolygóhoz tartozó [planetáris] mesteri irányítást, lefektetve annak az alapjait, hogyan szemléljétek a világegyetemet, és hogyan a Föld síkját. Például, arra vezettek titeket, hogy ez a világ az öt érzékszerv összetettsége, amikor igazából, ez minden, de nem az igazság. Nemcsak, hogy ott van a hatodik érzék, de az elmúlt 100 évben ténylegesen van a hetedik érzék, mely hozzáférhetővé vált számotokra.

Arra emlékeztetlek titeket, hogy résztvevői vagytok egy nagyszabású mesteri irányításnak, egy mesteri befolyásolásnak, ami azt mondja nektek, hogy korlátozottak vagytok, és szinte semmi teendő a végeredménnyel, és hogy áldozatává kell esnetek az öregedésnek, a szegénységnek, és az elmagányosodásnak. Azt mondom nektek most, hogy mindezen korlátok csupán akkor létezhetnek, ha megadjátok nekik az erőt, hogy létezzenek, mivel ti a Teremtő fényrészecskéi vagytok. Igazán, ebben a hatalomban, erőben, ti vagytok a Teremtő Fény, és ennélfogva, nem irányíthatnak [kontrollálhatnak] titeket, kivéve, ha hajlandóak vagytok ezt megengedni.

Vannak, akik homlokegyenest ellenkeznek ezzel a világméretű mesteri irányítással. Őket hívják Fénytevőknek. A Fénytevők percről percre úgy találják, hogy többé nem akarnak részt venni ebben a bolygóhoz tartozó mesteri irányításban, ebben a „túlmesterkedésben”. Mégis, azok, akik itt most összegyűltek, és azok, akik ezt olvassák figyeljetek, mert mindegyikőtök néha áldozatául esik a mesteri irányításnak. Valamikor ma, sőt, még az elmúlt pár percben is lehetséges, hogy megadtátok magatokat a mesteri befolyásolásnak.

Az egyik ilyen befolyásolás az idő. Mindannyian tudjuk, hogy az idő egy káprázat [illúzió]. A mesteri befolyás által számotokra meghonosított dolog az öregedés folyamatának megmutatkozása, hogy okotok legyen rosszul érezni magatokat, és hogy normális dolog legyen testeteket elhasználódni hagyni. Ez az irányítás mesteri befolyása. Ez a „túlmesterkedés”. Valószínűleg hallottatok a „titkos kormány” kifejezéséről. Ez hidegrázást okoz gerincetekben? Nektek, Fénytevőknek, kétlem, hogy ezt okozná, azonban vannak olyanok, akiket teljesen elragadnak ezek a szavak. Emlékeztetlek titeket, hogy a titkos kormány semmi más, mint egy mesteri befolyás, mely körülveszi bolygótokat. Nincs egyetlen személy sem, sem kormányzó testület, ami ezt irányítja. Ez bolygótok közös [kollektív] tudata. Ez ti vagytok.

KÉRDÉS: Kirael mester, azt mondod, hogy mi vagyunk a titkos kormány?

KIRAEL: Össze fogom zavarni megannyi régi hitrendszereteket, mielőtt ezt kiveséznénk. Az úgynevezett „titkos kormány” egy mesteri befolyásolás, barátaim. Néhányatok rossznak, gonosznak vélte, azonban a tudatosságunk szintjéről, mi nem „gonosznak”, hanem „ego”-nak tartjuk, mivel mindenkinek az egoja vesz részt ennek a mesteri befolyásolásnak a végrehajtásában. Az ego tartja őket távol saját valóságuktól. Minden alkalommal, amikor megadjátok magatokat ennek az álomnak, bolygótok ezen káprázatának, minden alkalommal, amikor félelmetekben, vagy dühötökben kitörtök, vagy a negativitásban reagáltok, ti váltok a mesteri befolyásolássá. A Fénytevők, egyre kevésbé válnak áldozatává annak a dolognak, amit titkos kormánynak hívnak, mivel leálltak azzal, hogy a Teremtőt valami távoli lényként szemléljék, aki az égben él. Elkezdték a Teremtőt saját fényük lényegeként [esszenciájaként] látni, és így elkezdték fénnyel telíteni magukat és felébredni saját álmukból.

KÉRDÉS: Pár szóban adnál tanácsot a világ Fénytevőinek?

KIRAEL: A túlmesterkedés már érzi a recsegést-ropogást önmagában, és kívülről is, a Fénytevők által, akik többé nem hajlandóak részt venni benne. Fenn akarja tartani irányítását, azonban csupán arra az esetre, ha ezt nem tudja megtenni, fényforrás-lehetőség [alternatíva] után kutat – keresi a módját, hogy a Fénytevők része lehessen. Tehát soraitokban figyeljétek azokat, akik azt vallják magukról, hogy Fénytevők, azonban az ösvény mindkét oldalán járnak. Részei a régi energiának, ami elkezdett recsegni, ropogni, és gyengülni körülöttetek. Amíg ez a helyzet, a Váltás teljes erővel halad tovább. Az az erő, amiről beszélek, a felébredt tudatosság ereje. Akik kedvüket lelik ebben az új tudatosságban azok, akik többé nem esnek áldozatául a „sötét végítéletnek”, és akik felismerik saját lényük fényességét, azok fognak küzdeni azokkal, akik nem akarnak a fényben munkálkodni. Ne küzdjetek velük erővel, mivel így tartják fenn irányításukat. Közületek azok, akik még mindig a haragot és az erőt használják eredményeik véghezviteléhez, a túlmesterkedés áldozatául estek, ami az emberiséget a megosztásban tartja, elválasztva nemcsak egymástól, hanem a Teremtő Fénytől is. A tompított energiák most céltalanul kószálnak saját tompa fényükben, a hatalomhoz vezető saját ösvényüket kutatva. Azonban már látják saját világukat összeomlani. Miért hiszitek, hogy szavainkra oly nagyon kezdenek odafigyelni a Föld síkján? Ezek nem az én szavaim. Ezek felsőbb énjeitek, és az angyalaitok, tanácsadó vezetőitek kollektív tudatának szavai, akik a fénybe vezetnek titeket. Nem gátolnak titeket; semmi nem lassíthat le titeket, míg felsőbb tudatotok kilencven százaléknyi fényében maradtok. [Lásd: Kirael: A Teremtés Mátrix II. – 91-93. oldalt a 90/10 tudatosság magyarázatára]

KÉRDÉS: Tudnál számunkra egy példát nyújtani arról, hogyan működik a mesteri befolyásolás? Hogyan használhatjuk a „túlmesterkedés” meghiúsítására?

KIRAEL: A mesteri irányítás egy rezgési gondolatminta felhalmozása, amely összekapcsolódik egymással rezgésként, míg saját magára nem kezd összpontosítani a megnyilvánulásban. Például, ha egy csoport Fénytevő összegyűlik a fényben, hogy mesterien befolyásoljon egy végkimenetelt, gondolatmintáik közösen lépnek be az éteri szövetbe. Ott csatlakoztatja magát más hasonló gondolat részecskéhez, és az egyik kapcsolódik a másikhoz, és utána ismét egy másikhoz, átkutatva a teljes világegyetemet, hogy megtalálja a megfelelő valóság összpontosítást. Kiterjeszti magát újra és újra, amíg az időben egy hellyé nem válik, ezt beleírva az éteri szövetbe. Utána megtalálja saját útját a kilencven százalék tudatosságba, kutatva a kaput, portált a tíz százalékhoz, a harmadik dimenziós tudatossághoz, ahol végül megnyilvánul. A végeredmény az egyén „csatornájának” tisztaságától és szűrőinek sűrűségétől függ. Ez a mesteri befolyásolás elgondolása önmagában előidéz egy pusztulást a túlmesterkedésben, ami, mivel természetében az egohoz kötött, képtelen lesz ellenállni a fénynek, amely felé közeledik. Meg fog dőlni, és a Fénytevők, a metafizikusok, a lelki emberek [spiritualisták] lesznek azok, akik kiterjesztik ezt az éteri fényt, ami földi síkotokat körülveszi a legfelemelkedettebb valószínű lehetőségekben [potenciálokban].

KÉRDÉS: Mi a helyzet az alvás-állapot programozásával? Ez hogyan működik az éteri szövetben?

KIRAEL: Amikor az alvás-állapot programozást alkalmazzátok, valójában elkezditek levenni a szűrőiteket valóságotokról. Látjátok, hogy rendelkeztek egy összekapcsolt állapottal, egy rácsozattal, ha így akarjátok, az éteri energiák egymásba fonódásával, amihez mindnyájan kapcsolódtok. Folyamatosan utaztok ebben az éteri fényben. Éteri szövetnek hívják, és igenis elérhető. Amikor teljesen komolyan veszitek az alvás-állapot programozást, látjátok, hogy átutazhatjátok az utakat, a szövevényes hálózat végtelen lehetőségeit, ami Földeteket övezi. Elkülditek energiáitokat ebbe a csodaszép gondolatminta hálózatba, és igen hasonlatosan ahhoz, ahogyan itt a hanglokátort használják a Föld síkján, gondolatenergiáitok felkutatják azokat az embereket, akiket el akartok érni, amíg elég erőt nem gyűjtötök össze, hogy megtaláljátok utatokat valóságukban, először a kilencven százalék tudatosságukon keresztül, és utána a tízszázaléknyi elméjük kapuin, portáljaikon át.

KÉRDÉS: Amikor gyakoroljuk a mesteri befolyásolást, és alvás-állapot programozást valakivel, zaklatjuk ezt a személyt, vagy megsértjük terét? Szükségünk van Isten engedélyére?

KIRAEL: Alvás-állapot programozásotokat próbára teszik az éteri szövetben: az vajon fény, vagy sem. Ha valamilyen önző modorban küldték, nagyon nehezen fog boldogulni az éteri fényben. Nem számít, hogy a személy az alvás-állapot programozást megelőzően mennyi erőt fektet bele, az egyén felsőbb énje képes lesz megfejteni, mi következik belőle. Titeket, Fénytevőként, külső erők fognak támadni, amelyek lehet, nem a fényből valóak. Felsőbb énjeitek automatikusan felfogják az éteri energia belevonását [implikációját] és eltérítik ezen energiákat egy más helyre.

KÉRDÉS: Tegyük fel, hogy az alvás-állapot programot minden érintett legfelemelkedettebb javára hívták segítségül, azonban az alvás-állapot megpróbál kapcsolatba lépni valakivel, aki nem érdekelt. A szándék, lehet, hogy a szereteten alapul, azonban a valóság az, hogy ez egyoldalú.

KIRAEL: Akkor ez nem volt a fény. Először is, a „legfelemelkedettebb jó” nem létezik. Az vagy fény, vagy nem. Abban a pillanatban, ha van egy leghalványabb szürke terület, te sem vesztegetnéd az időd, mert még a legsötétebb energiaminta felsőbb énje is mindig védelmező módban van, védelmez a fényben.

KÉRDÉS: A szabad akaratra és a mesteri irányítás folyamatára vonatkozóan, mennyi áll irányításunk alatt, és mennyi nem. Tudjuk mesterien befolyásolni, hogy például nyerjünk a lottón, vagy ez egy esély, illetve eleve elrendelt dolog [predesztináció]?

KIRAEL: Minden irányításotok alatt áll. Amit fel kell ismerned, hogy ami a lottót illeti, a felsőbb éned tudni fogja, vajon ez egy olyan dolog, amire fel vagy készülve, hogy dolgozz vele, vagy sem. Ha az életed kutatása az, hogy dollármilliókat nyerj a lottón, valószínű, hogy megnyered, azonban az igazság az, hogy közismerten az „alsóbbrendű lelkek” nyerik meg. Ha rápillantasz arra a rombolásra, amit a dollármilliók idéznek elő egy emberi lény számára, elkezded megérteni, hogy nem túl sok magasabb lélek akar ott lenni. Az „eleve elrendelés” [predesztináció] egyszerűen a gondolat tudatosság megnyilvánulását jelenti. Az eleve elrendelést az „elrendelő” irányítja. Teljesen te irányítasz, és minden teljesen tökéletes, amikor megtörténik.

KÉRDÉS: Mi a helyzet a paranccsal: ne az én akaratom, hanem „legyen meg a te akaratod” - Isten akarata?

KIRAEL: Igen, teljesen igaz. Azonban emlékezz, te vagy Isten.

KÉRDÉS: Azt jelenti, hogy Isten akarata az én akaratom?

KIRAEL: Igen, amikor a Miatyánk azt mondja „legyen meg a te akaratod” ez a te akaratod.

KÉRDÉS: Lehetséges, hogy egy személy mesteri befolyásolása, amely más embereket is bevon, megalkot egy csoportot, akik nincsenek jelen, azonban egy személytől ered?

KIRAEL: Kétségtelenül lehetséges, de ha egyetlen személy teremt, ez az eredmények többféleségéhez vezet, azt jelentve, hogy nem érsz el egyetlen pontra „kiélezettséget”, amit máskülönben lehet, hogy elérnél. Lényegében, amikor megalkotsz egy mesteri befolyásolást, amely egy elmebeli gondolaton alapul, amit mi tízszázaléknyi elmének hívunk. Amikor közösen összegyűltök, ketten, vagy többen, tisztaságotok egy szigorúbb helyre érkezik, az egyén elméjének kalandozásai nélkül.

KÉRDÉS: Úgy tűnik, hogy nem számít, mennyi pénzem van a bankban, mindig „hiány módozatban” vagyok. Hogyan irányítsam magam mesterien a gazdagságom természetes állapotába?

KIRAEL: Csupán egy pár milliárd ember teszi fel ezt a kérdést manapság. Fel kell ismerned, hogy gondolati folyamatod a tízszázaléknyi út öleli fel. Megtanultad azt tettetni, hogy te vagy a tíz százalék, hogy te ember vagy. Utána mindannak az áldozatául esel, amit a túlmesterkedés helyezett le számodra. Oly módon állt össze, hogy mindannyian úgy érezzétek, mintha hiányt szenvednétek, nem számít, mit birtokoltok, mert utána küszködtök a tíz százalékban, és nem töltötök el időt a kilencven százalékban. Ennélfogva irányíthatókká váltok. Hajlandónak kell lennetek azon túljutni, amiről azt hiszitek, hogy tudjátok, mert ha ezt gondoljátok, a tíz százalékban vagytok. Ha képesek vagytok tudni is azt, ez a kilencven százalékban van. Az egyik legnehezebb feladat tudni, hogy a legvadabb álmaitokat is túlszárnyalóan vagytok gazdagok, és hogy a gazdagság nemcsak egy tudatállapot, és hogy a pénz egy tízszázaléknyi valóság összpontosítása [fókusza], melyet a túlmesterkedés alkalmaz, az emberi világ felett gyakorolt irányítás fenntartására. A pénz kezdete óta irányítanak titeket a pénzen keresztül. Ilyen a fátylaitok sűrűsége.

KÉRDÉS: Tisztának tűnik számomra, hogy a mesteri befolyásolás és teremtés teljes folyamata annak a menete, hogy tudjuk, mi vagyunk Isten, és mi vagyunk a Teremtő. Mégis, a mesteri befolyásolásban való munkában úgy találom, hogy úgy tűnik, sokan nem rendelkeznek ezzel a tisztasággal teremtő szándékukban. Például, ebben a szobában mindenki tudja, hogy mi vagyunk Isten, mégis nem vagyunk képesek azonnal teremteni. Úgy tűnik, hogy egy dolog azt mondani, mi vagyunk Isten, és észben tudni, hogy Istennel együtt teremtők vagyunk, és egy teljesen más dolog ezt megélni.

KIRAEL: Ez a szerepe a fátylaknak, melyekkel beleegyezésetek szerint eljöttetek ide. Ez a szerepe az egonak, melyet felsőbb énetek adott nektek ajándékba, hogy megtehessétek utatokat ebben a harmadik dimenzióban, a rendelkezésetekre álló minden folyamat teljes megértéséhez. Ezen az úton, ti mind a megvilágosodás különböző szintjein vagytok. Mesterek és avatárok igenis tudnak azonnal manifesztálni. Biztosíthatlak titeket, ahogy növekedtek a lélekben, az idő a szándék és a teremtés között egyre rövidebbé válik. Sokszor mondtam nektek, hogy a negyedik dimenziós valóságra való Váltást megelőzően, gondolataitok igenis azonnal fognak megmutatkozni [manifesztálódni]. Mindeközben, a legfelemelkedettebb fényben létezik, hogy folytassátok megvilágosodásotok ösvényét, és hogy egyszerűen „járjátok életutatokat”. Szedjétek össze bátorságotokat, barátaim, minden a tökéletességben van.

ZÁRSZÓ

Barátaim, meg kell teremtenetek saját fény tudatosság mesteri irányításotokat. Meg kell teremtenetek egy mesteri befolyást, amely közvetlenül kapcsolódik a Teremtő fényéhez, mivel szépségetekben felerősítitek a Teremtő fényét, és megemelitek a bolygó rezgését. Álmaitok egy közösebb, kollektívabb tudatba érkezik majd el. Vágyaitok elkezdődnek beteljesülni szinte döbbenetes gyorsasággal. Megláttok olyan helyzeteket, melyekről csupán álmodtatok a múltban. Csodálatos dolgok, és nagyszerű gyógyulások fognak megtörténni. Ezt mondjátok: „Kirael mester, akkor a világ miért van ilyen felfordultságban?” Emlékezzetek barátaim, parányiak vagytok az előttetek lévő túlmesterkedéshez képest. Mégis, ez a mesteri irányítás a Teremtő fényével áll szemben. A tiétek az arra való emlékezés, hogy a Teremtő fényei vagytok. Isten mesteri befolyásolása egyszerű; Isten törvényei egyszerűek. Szeress! Ha a szerelemben / szeretetben van, tegyétek; ha nem a szerelemben / szeretetben van, ne tegyétek. A csatornák nyitva állnak, a fény ragyog, és a világ a Fénytevőké. Ez csupán idő kérdése. A világ Fénytevői egy új megértéshez közelegnek. Ez többé nem egy szép otthon, vagy csodás autó felkutatásáról szól – nem arról, amit nem tudtok birtokolni; arról szól, amit kétségtelenül tudtok. Ez arról szól, hogy egy csodaszép otthont keressetek önmagatokon belül, egy fényt, ami átváltoztat titeket. Az általatok mindig üldözött pénz most hamarosan a tudás gazdagságává válik. Annak a tudatosságává válik, hogy elkölthetsz bármit, amit akarsz, mivel az mindig pótolható a fényben. Barátaim, minden, amit kutattok, már a tiétek. Ezzel távozom.
Jó estét.© Fred Sterling
Contact: 
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.