2009. november 16., hétfő

Haladás az ösvényen a lélekkelHaladás az ösvényen a lélekkelKirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével

Walking the Path with Spirit
© Fred Sterling
Contact: 
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
www.kirael.com

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

KIRAEL: Ez egy csodaszép időszak ébernek lenni itt a Föld síkján. Egy bejelentéssel fogom kezdeni; remélem, és imádkozom azért, hogy mindannyian érezni tudjatok, mivel ezért vagyok itt, hogy érezzetek.
Mivel olvasod szavaim, engedd meg, hogy kinyilvánításom belépjen szívedbe, hogy átérezd, ki „VAGYOK ÉN”.

Ebben a fényben, barátaim, a mai téma „Járni a világban a lélek mellett”. Engedjétek meg, hogy először visszavigyelek titeket az időben, amikor mindnyájan a Teremtő Isten Szerelmében / Szeretetében voltatok, fény kristály testetek tisztaságában. Vártatok arra, hogy valamilyen utat találjatok Teremtőtök Erejének nagyrabecsülésére, amikor lám-lám, egy ige érkezett hozzátok, hogy meg kell születnetek a Földre. Nektek csupán elérhetővé kellett tennetek magatokat, azért, hogy megtaláljátok utatokat erre a bolygóra, melyet Földnek hívnak. Néhányatok addig keresett, amíg tudott.

Ez a fiatalember, aki már felfedezte anyukáját egy távoli földön, életre kelt, csakúgy, mint ahogy mindnyájan tettétek. Amikor a fiatalember megszületett, sokan látogatták meg őt, ajándékokat hozva, mégis életét szerény körülmények között kezdte, csakúgy, mint ti. Mindegyikőtök úgy kezdi életét, hogy függtök anyukátoktól és apukátoktól. Nem kell, hogy rendelkezz anyagiakkal, hogy elmondd az embereknek, mit akarsz, és hogyan akarod azt. Csupán megengeded magadnak, hogy légy.

Amikor ez a fiatalember, akiről én beszélek, egy kicsit idősebb lett, anyukája azt mondta neki, hogy ő egy Nagyszerű Élmény, csakúgy, ahogy reményeink szerint legtöbbeteknek mondta anyukája és apukája. Ahogy cseperedett, ez a fiatalember érezte a hívást. Szüksége volt kifejezni valamit, csakúgy, ahogy ti tettétek, amikor elértetek egy bizonyos pontot fejlődésetekben. Megkaptátok ezt a szükséget, ezt a hívást, ha így akarjátok, hogy „kinyilvánítsatok”. Ez a fiatalember, akiről beszélek, elhatározta, hogy magába mélyed. Csakúgy, ahogy ti is, áttekintette teljes tudatosságát, és ezt mondta: „Micsoda? Mit tennék, ha megtehetném? Hogyan tapasztalnám meg ezt a világot?” Azok, akik ezt olvassák, vajon nem kutatják, mit akarnak kezdeni életükkel?

Végül, leginkább olyan, amikor megszülettél, elhagytad az anyaméhet, és beléptél a világba, a fény folyamának hömpölygő energiájába, mint amikor ez a fiatalember a megkeresztelését követően távozott a vízből és rálépett a földre, és újjászületett. Felébredt. Azt mondta a világnak: „Béke van az emberi nem szívében.” Azt mondta a világnak: „A világ minden csodaszép nőjének érzelmi fényében béke van.” Most tudjátok, hogy egyetlen módon találjuk meg a békét, ha mindegyikőnk az én világomban és a tiétekben is megtalálja a békét szívében, hogy megengedje a szeretet / szerelem győzedelmeskedését.

Ez a fiatalember a Földön sétált, és nem volt temploma, zsinagógája, vagy nagy katedrálisa, mégis alighanem a világ egyik legnagyszerűbb prédikátora volt. A sivatagban állt, bárhol, ahol az emberek körülvették, és a szerelem / szeretet szavait szólta, és megmutatta az embereknek, hogyan gyógyuljanak meg. Azt mondták, hogy ez a fiatalember volt a legnagyszerűbb gyógyító, azonban tudjátok, mit gondolok, barátaim? Azt hiszem ő volt a legnagyszerűbb „osztó”, mert megosztotta azt a tudást, hogy mindenki képes gyógyítani. Megosztotta azt, hogy mindenkinek született előjoga ezen a bolygón, hogy eljusson a tudatosság bármely szintjére, amire vágyik. Ez a fiatalember lenyűgöző kifejezést tett e Föld síkján. Döntése az volt, hogy addig éljen, amíg tud, annyi szenvedéllyel, amennyivel tud, és hogy annyi embert érintsen meg, amennyit tud, hogy meggyógyítsa magát és másokat olyan jól, amilyen jól tudja. Nem kérdezte meg a Teremtőt, meddig. Csupán folytatta az előrehaladást.

Nem tudjátok, hogy mindegyikőtök ugyanebbe a fénybe halad most? Közeledtek annak a tudásába, hogy képesek vagytok változni. Figyelhettek lelketek világára és kalauzolhatnak anélkül, hogy feladnátok evolúciós utatok erejét. A legtöbb lelki ember [spiritualista] elérkezik ahhoz a valósághoz, hogy ez nem az idő hosszától függ, amit eltöltötök itt, a bolygótokon. Inkább, ez annak a tudásáról szól, hogy véghezvigyetek valamit, mire visszatértek Teremtőtökhöz.

Egy nap ez a fiatalember mindent megtett, amiért eljött, tehát hazatért a Teremtőhöz. Egy irtózatos történetet mesélnek arról, hogyan „ért véget” élete. Elmondom nektek, ha valaha is felfedeznétek halálának szépségét ezen a bolygón, és hogy talán hogyan segített még nektek is, személyesen, utána tudni fogjátok, ki ez a nagyszerű fiatalember, akiről beszélek – őt Jézus mesternek hívták – talán az egyik legjobb barátotok, aki valaha is volt. Látjátok, itt minden idejét azzal töltötte, hogy megtanulja pontosan min fogtok keresztülmenni, tudván, hogy egy nap hívni fogjátok őt, és ő válaszolni fog, és ez lesz az a nap, amikor utatok véget ér. Ó, elküldi a tanácsadókat, az angyalokkal lesz, sőt, még meg is érinti szívetek húrjait, azonban tudjátok ezt: Találkozni fogtok vele, és mellette fogtok állni, a szeretetében és fényében lesztek, amikor mindent megtettetek, amit itt akartatok, és visszatértek abba a fénybe, amit mi Teremtő Istennek hívunk. Várni fog rátok ennek a fénynek a kezdeténél, és ó, remélem, nem lesztek csalódottak, ha nem úgy fog festeni, ahogyan ideát a róla készített képeken. Sokkal csodálatosabb. A „Mona Lisa”, vagy bármely más nagyszerű műalkotás nem ragadja meg tekinteteket úgy, a fenséges Alpokra, a nagyszerű Sziklás Hegységre nem tekintetek úgy, és nem látjátok meg szépségét kifejezésükkel úgy, mint amit átéltek, amikor Jézus mesterrel találkoztok. Amikor előttetek áll, fiúk, lányok, kétségtelenül fogjátok tudni ezt, mert hosszú idő óta első alkalommal érezni fogjátok a szeretetet / szerelmet anélkül, hogy bármit is tennetek kéne. Szeretete / szerelme körülölel titeket, és nem kell semmit tennetek, csupán éreznetek kell a Nagymester szeretetét / szerelmét.

Ez minden, amire törekedtek, hogy megtegyétek utatokat hőn szeretett Teremtőnkért, tudván, hogy a fiatal Jézus mester a tanácsadó vezetője mindegyikőtöknek, beleértve Kína, Indonézia és Japán legbelsőbb részein élő embereket is, akik még sosem hallották nevét. Ismeri őket, és bizonyos szinten ők is ismerik őt. Ez többé nem róla szól. Ez rólatok és rólam szól – rólam, a lélekről, rólad, az emberi lélekről. Ez az újbóli összekapcsolódásunkról szól.

Tehát, ez az én álláspontom, barátaim, és minden szeretetem / szerelmem és fényem. Tudjátok, hogy a Teremtő Isten szépsége mindegyikőtök számára elérhetővé tett egy tanácsadót, egy angyalt, tanácsadó vezetők és angyalok csoportját, bárkit, akire szükségetek van. Ott vannak számotokra, és én itt vagyok ma, hogy emlékeztesselek titeket, hogy amíg azon tűnődtök, hol vannak ők, addig nem láthatóak. Amíg azt mondjátok: „Szeretném hallani őket; csupán képtelen vagyok rá”, nem fognak háborgatni titeket. Amíg azt mondjátok: „Nem tudom. Tudom, hogy valahol odaát vannak, azonban nem tudom hol”, látóhatáron kívül maradnak, mert azt mondjátok, hogy még mindig egy kicsit féltek rájönni arra, hogy ez a földi kaland, amelynek részesei vagytok, csupán egy része az összes lélek utazásának. Amit mondotok a lélek világának: „Egy kicsit félek; ha én meglátok, vagy meghallok egy lelket, akkor elveszítem vágyam ennek a földi életútnak a megtételére.” Emlékeztetlek titeket, barátaim, azok, akik úgy kapcsolódtak, mint a közvetítőm, még mindig ismerik annak a szépségét, ami elérhető számotokra. A lélek világa megengedi számotokra, hogy legyenek rossz és jó napjaitok, mert ez az utatok. Mégis, megtanuljátok, ha beismeritek, hogy látjátok őket, a lélek világa felbátorodik, és a rossz napok kevesebbek lesznek, a jó napok pedig nagyszerűbbek lesznek. Azt mondjátok: „nem hallom őket; viszont érzek valamit néha, Kirael mester, azonban nem hallok hangokat a fülemben.” Nem halljátok őket, mert rájöttek, hogy nem vagytok erre felkészülve. Ha készen állnátok, hallanátok, látnátok, vagy éreznétek őket. Tudnátok, hogy azok a pillanatok, amikor valamihez vonzódtok, ezek a lélekkel töltött pillanatok.

Halljátok meg szavaim, barátaim. Ha a lélekkel akartok lépkedni, ha beszélni akartok a lélekkel, hagyjátok abba, hogy azt mondjátok nekünk, képtelenek vagytok megtenni – csupán tegyétek meg. Tehát, mi a helyzet, ha egy gondolat elsuttogásával kezditek? Mi a helyzet, ha lesétáltok az élet utcáján, vagy gyalogjárdáján, és érkezik az érzés, hogy be kell néznetek azon az ablakon ott, és csupán megteszitek ezt, és a következőket mondjátok: „Nos, nem hallottam semmilyen üzenetet”? Ez ott egy rossz mozdulat volt. Amikor azt mondjátok: „nem hallottam semmilyen üzenetet. Miért nézek be ezen az ablakon? Nem láttam semmit, aminek értelme lenne számomra” utána egy kicsit csalódást okoztok tanácsadó vezetőiteknek. Látjátok, ha benéztek azon az ablakon, barátaim, valamit találnátok: egy kicsiny műalkotást az asztalon, az éjjeliszekrényen; lehet, hogy egy párna szövetét, vagy egy képet a falon, illetve lehet, hogy egy színt, amit még sosem láttatok előtte. Ünnepelni fogtok ott abban a pillanatban, amikor ezt mondjátok: „Ó, Istenem, az ablakon át, nézd azt a párnát a heverőn! Sosem láttam csíkokat pöttyökkel előtte! Mégis ott van.” Lehet, hogy láttok egy csöppnyi angyal kicsiny szobrocskáját, és ahogy bámuljátok, ezt gondoljátok: „Ó, jóságos Istenem, nem ez a legcsodásabb kicsiny szobrocska, amit valaha is láttam?” egy másik kis érzet merül fel fejetekben, ami azt mondja: „Ez én vagyok, én vagyok, így nézek ki” és – bumm! – a világ megnyílik számotokra. Látjátok barátaim, szeretteim, fényeim, amíg nem kezditek el mondani a megfelelő szóhasználatot, nem tudjuk, mit akartok. Mi csupán találgatunk, és higgyetek nekem, rendelkezünk olyan tudatossági szinttel, mint a tiétek, és ebben, valami pozitív nélkül nem mozdulunk. Tehát, próbálkozzatok apró mókázással; próbáljatok ilyen kijelentéseket tenni: „Nem fogom fel, Kirael mester. Nem értem, miről beszélsz.” Utána, ígérem nektek, nem fogtok kapni semmit. Ha ezt mondjátok „Értelek téged egy szinten, és felkutatok egy másikat”, utána meghalljuk a szavakat. Érezzük szereteted jelenlétét, és utána figyelünk, és azt gondoljuk, az idő elérkezett számunkra, hogy egy kicsit hangosabbak legyünk a füledben.

Mint ahogy a közvetítő mondja, lehet, hogy néha nem hallotok minket hangokkal, azonban egy nap, egy nap, ígérem mindegyikőtöknek, ha abbahagyjátok annak ismétlését: „Képtelen vagyok megtenni, nem tudom, hogyan kell, és nem tudom”, csakúgy, mint ahogy a közvetítő tanít titeket tanfolyamain, megismertetjük magunkat veletek.

Ha a lélekkel akartok sétálni, éljétek életeteket a lélekkel, utána legyetek ugyanezen az ösvényen a lélekkel. Azt mondom nektek éppen most, barátaim, álljatok tanácsadó vezetőitek és angyalaitok mellett. Tekintsetek rájuk. Az első dolog, amit gondoltok: „Hogyan nézzek rájuk? Nem látom őket.” Ha rájuk pillantotok, ott lesznek. Tudjátok, ők lelkek, barátaim. Nem kószálnak valahol mögöttetek. Nem lebegnek a mennyezeteteknél. Egy másik dimenzióban élnek. Amikor azt mondod: „Pontosan belenézek lelkeim szemébe” éppen előttetek lesznek, és abban a pillanatban, amikor ezt mondjátok, ott lesznek, és visszatekintenek rátok. Hányan meditáltatok, amikor hirtelen egy szempárt láttatok, amint titeket néz? Ez volt a dimenziók váltása, és láttátok tanácsadóitokat, akik rátok tekintettek. Amikor ezt mondjátok: „Betekintek saját útmutatóim valóságának szív-fényébe” – bumm! – mi pontosan ott vagyunk, és figyelünk titeket, hallgatjuk következő gondolatotokat. Bármi is legyen a következő gondolat, ez a mi útmutatásunk, és ha azt mondjátok: „nem látlak titeket, azonban beszélni akarok veletek”, ez pontosan mindaz, amit igazán tudnunk kell. Igazából nem álltok készen, hogy beszéljetek velünk. Inkább, ezeket a szavakat mondjátok: „Látásom napról napra tisztul. Minden nap tisztábbá válok, amíg el nem jön az a nap, amikor teljesen láthatlak titeket. Most, szeretnék feltenni nektek egy kérdést. Jézus mester, lennél oly kedves segíteni nekem megérteni, miért nem akarok felkelni reggel, és elmenni a templomba? Jézus mester, látod, neked nem volt templomod.” Jézus mester alkalmazni fogja az egyik küldöttjét, hogy elmondja nektek: „Ó, a templom biztosít számotokra egy helyet, hogy Egyként összegyűljetek, és megalkossátok a szeretet /szerelem mesteri befolyását.” Ó, számos dolog van még, amit elmondana nektek, de ne veszítsétek el a lényeget. Ismételjétek „képtelen vagyok” és ígérem nektek, képtelenek lesztek. Kezdjétek el mondani „ÉN VAGYOK” és ígérem nektek, „ÉN VAGYOK”.

Szívem energiájának mélységeiből mondom ezt nektek, és ez minden, amit szívem energiájában birtoklok. Szívem a Teremtő Isten frissessége, tisztasága, és részecskéje, mely olyan varázslatos módon alakul, hogy rendelkezem egy felajánlható élettel; felajánlom életem itt nektek. Hangom hangzatán belül mindegyikőtök számára, felajánlom nektek életem, ibolyaszínű lángom lényegét. Ti, akik ismeritek nevem, tudjátok, eljöttem szívetekbe a fény részecskékre bomlásán keresztül, és sosem szomorodom el, barátaim. Nem vagyok szomorú, amikor azt mondjátok „Nem értem.” Nem szomorodom el cseppet sem. Jóllehet, csakúgy, mint minden angyalotok és tanácsadótok, nem mozdulhatok, amíg egy icipicit nem juttok túl a kételkedés pontján.

Itt vagyok, hogy elmondjak nektek valamit, és ha semmi mást nem hallotok meg, ami elhagyja közvetítőm ajkát, halljátok meg ezt. Ha van egy nagyszerű vágyatok, és az „ÉN VAGYOK” pontjáról vagytok képesek érkezni, bármilyen szót választotok – értékes, megértő, szeretetteljes – eljuttok arra a helyre és időre, amikor soha többé nem kértek semmit. Meg fogjátok alkotni azokat. Nem kell megkérnetek engem, vagy Jézus mestert, vagy a Teremtő Istent. Nem kell kérnetek. Tudatnotok kell velünk, mik vagytok, miből teremtetett az „ÉN VAGYOK”. Utána bármit választhattok, amit akartok. Azok, akik egy új állást keresnek, azok, akik egy új lakhelyet keresnek, nem kell megkérniük minket. Mondjátok el nekünk kik vagytok, és mi az, amit láttok. Mondjátok el nekünk a vágyott végeredményt, és elindítunk titeket az ösvényen. Figyeljetek, és veletek fogunk lépkedni. Tanácsadó vezetőitek, angyalaitok, Istennőitek nem hagyják, hogy egyedül sétáljatok, barátaim. Nem másért vannak itt, mint hogy szolgáljanak titeket utatokon, mert utatok egyben az ő útjuk is. Minden számottevő lépést, amit megtesztek, ők is megteszik. Úgy hiszitek, nem akarnak segíteni nektek? Elmondom nektek, és emberi kifejezést fogok használni: „Sokszor láttam tanácsadót sírni, ahogy állt földi lénye mellett. A tanácsadó vezetők látják, min megy keresztül az a lény, és tudják, hogy részetekről a leghalványabb szeretet „oldalba bökéssel” kinyílnának, és mindent megtennének, hogy kalauzoljanak titeket.

Ha igazán látnátok El Lopez, a médiumom zenetanárának kezét, látnátok, hogy a fénnyel táncolnak, és minden ujját egy nagyon különleges angyal emeli meg, és helyezi le, aki mindig vele utazik. Igen, ez az angyal nagyon népszerű, azonban nem fogom megnevezni. Nem fontos. El Lopez tudni fogja mikor áll készen ezt megtudni. „El”-nek fogjuk hívni. Van másik neve, értem. Neve George, az egyik legszebb létező név, apukájának neve után, úgy gondolom. A lényeg, amit megpróbálok megragadni az, hogy amikor felvette az „El” nevet, ez volt az első lépés, amikor azt mondta „ÉN új VAGYOK, és ÉN VAGYOK az, aki a lélekkel lépked.”

Elmondom nektek, barátaim, ma átadtam nektek a nagyszabású sikereitekhez a kulcsot. Ha sosem halljátok szavaim közvetítőmtől, vagy tőlem újra, és ha ezzel az egy lényeggel éltek, hívnátok engem a mennyekben minden nap, mondván „Ó, Kirael mester tanácsadó, te vagy a legremekebb dolog.” Ez a tanácsadó lét glóriája. Itt vagyunk veletek. Veletek lépkedünk. Soha, soha nem hagyjuk abba, hogy veletek lépkedjünk. Szeretünk titeket, és vigyázunk rátok.

[A „Walking the Path with Spirit” című kétórás hangfelvétel megrendelhető a www.kirael.com oldalon angolul.]


© Fred Sterling
Contact: 
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.