2009. november 23., hétfő

Érzelmi gyógyulás - ösvény egy egyensúlyban lévő élet felé


Érzelmi gyógyulás: 
ösvény egy egyensúlyban lévő élet felé


Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével

Emotional Healing:
Your Pathway to a Life in Balance 
© Fred Sterling
Contact: 
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

KIRAEL: Jó estét. Az emberi életút során sokszor érzitek magatokat meglehetősen egyedül, mintha elkülönülnétek Teremtőtök Forrásától. Mégis, a Teremtő Forrása sosem különül el. Az ego rendszer, a fátylak éreztetik veletek ezt az elkülönülést. A kezdeti állomásokon, a legtöbb fiatal társadalom, mint a Föld is, annak a hosszú időszakán megy keresztül, hogy megpróbálja megérteni az emberi lét érzelmi tudatosságát. Érzelmi tudatosságotok fejlesztésében megértitek azon mélységeket és magasságokat, melyeket emberként el tudtok érni. Amikor egy bizonyos téma érzelmi töltéséről beszéltek, az a szélsőségek teljes skáláján áthaladhat, ha így akarjátok, a magasságból a mélységbe. Számos rendellenesség, melyet itt a Föld síkján megállapítanak, az érzelmi test kiegyensúlyozatlanságának eredménye. Például, a bipoláris rendellenesség és a skizofrénia, és sok más rendellenesség hatalmas feltárással, vagy tudatossággal rendelkezik az érzelmi testen belül.

Az érzelmi gyógyulás magában foglalja annak az útját, hogy saját ösvényeiteket ti magatok irányítsátok. Az érzelmi tudatosság a növekedés legnagyszerűbb lehetőségét nyújtja, mert más testekkel – a fizikai, gondolati és lelki testekkel – ellentétben, az érzelmi test a teljes hanglétrát / színskálát, a szélsőségeket – ha így akarjátok – bejárja. A többi test inkább hajlamos központi energianyalábban lenni, míg érzelmeitek a magasságból a mélységbe lengenek ki, és mindenhová e kettő között. Ha egyszer tisztában vagytok azzal, hogy irányítani tudjátok érzelmi állapototokat, láthatjátok, hogy képesek vagytok irányítani világotokat, mivel általában az érzelmek alkotják meg a zűrzavart rendszereitekben. Amikor az emberek akár háború, vagy szerelem orientáltakká válnak, általában valamilyen kavargó érzelmi folyamatra összpontosítanak, mely elsodorja őket egy olyan területre, ahol bizonytalanok. Akár a felső, akár az alsó oldalon vannak, érzelmileg töltöttek lesznek, elhagyva a középvonalat.

Az egyik tulajdonság, melyet lehet, hogy észrevesztek más világokból származó barátaitoknál – a galaktikusoknál, a tanácsadó vezetőknél, és még az Angyali valóságoknál is – hogy szinte érzelemmentesnek tűnnek. Például, közületek hányan láttátok energiám felemelkedni a düh pontjára? Ez nem azt jelenti, hogy nem rendelkezünk érzelmekkel. Határozottan hasznosítjuk az érzelem világát, azonban ez egy középpontosított érzelem, mert megértjük, hogy rendszeretek bármely részét a szélsőségekbe eljuttatva, általában az egyént a zűrzavar, káosz ösvényére vezeti. Jóllehet, ha az egyén belép a káosz ösvényére, akkor csavarvonalban [spirálisan] mozog. A spirálban, az egyénnek nincs tájékozódó képessége. Az a személy egyszerűen körbe-körbe forog, oda-vissza fordul ugyanazon terv felé. Amikor ide, a Föld síkjára érkeztetek emberi lényként, éreztétek a Teremtőtöktől való elkülönülést, mert van fizikai jelenlétetek. Mégis, ebben a fizikai élményben az a tudatosság, mellyel önmagatokon belül bírtok, ha így akarjátok, a központosított érzelmi alap megtartására irányuló irányítás. Ez lehet, hogy unalmasnak hangzik számotokra, azonban biztosíthatlak titeket barátaim, életem, amely központosított az érzelmekben minden, de nem unalmas. Amikor nem fecsérlitek el életerőtök alapvető mennyiségét arra, hogy az irányítás kicsússzon a kezetekből, úgy fogjátok találni, hogy földi síkotok kezelése – életutatok – nagyon is kielégítő, mert önmagatokban megtaláljátok a kívánt irányba mutató növekedés állandó állapotát.

Javaslom nektek, hogy az érzelmi gyógyulás az egy olyan dolog, amit az egész földi síknak meg kell tapasztalnia. Mégis, a fénytevőknek kell lenni azoknak, akik tartják az úgynevezett fénykardot. A fénykardot, vagy fénypallost sosem szánták arra, hogy ártson másoknak. Csupán arra szánták, hogy világítson, és hogy rendelkezzen saját hatalmának összpontosításával, és a kardforgató, a Fénytevő az egyetlen, akinek tudnia kell, pontosan hová helyezze azt a kardot. Ha helytelen cél érdekében használják, a fénypallos olyan visszataszító lehet, mint egy fémkard. Tehát, a Fénytevőnek pontosan a középvonalon kell tartani a kardot, és ebből az állapotból kell működnie. A Föld síkján senkinél sem valószínű, hogy eléri a középpont teljességét, mert van egy ingadozó [fluktuáló] energiaerőtök, értve ez alatt azt, hogy egy nap az energia vagy magasabb, vagy alacsonyabb, stb. Mégis, amikor igyekeztek a középvonal felé, látjátok e földi utatok, földi létetek kiegyensúlyozását. Minden alkalommal, amikor elmagyarázzuk a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvét, egyszerűen visszaviszünk a központi erőhöz, és ez az a központi erő, amely fenntartja elmozdulásotokat, összhangban céljaitok teljességével. Itt vagytok a föld síkján egy út, jobban mondva prófécia beteljesítése okán. Ahogy elmagyaráztam előtte, a próféciákat befejezés nélkül fektették le. Sokan közületek, különösen a Fénytevők, tanácstalanul próbálják kitalálni, hogy a próféciák mely része valósul meg. Nem számít hová utaztok, tudni fogjátok a célállomást, csupán az utat, hogy oda eljussatok. Ne száguldjatok át életutatokon. Inkább, teljesen tapasztaljátok meg minden részét, amit csak tudtok.

Most, hadd kínáljam fel számotokra az Alma Példabeszédét. Utazzatok velem csupán egy percre. Lelki szemetek előtt lássatok valakit, aki felétek nyújt egy gyönyörű nagy piros almát, amely úgy fénylik, amit sosem láttatok előtte, csupán ragyog saját szépségében. Ezt a csodaszép almát tartva meglátjátok a Teremtő egyik legértékesebb ajándékát, mert ez az élet fájáról érkezett. Üljetek le egy kicsit, és szemléljétek meg a különböző színárnyalatok összeolvadását. Éppen most értetek el egy nagyszerű mozzanatot, egy nagyszerű előrehaladó mozdulatot, mert most tudjátok, hogyan tekintsetek egy almára. Mégis, az igazság az, barátaim, hogy a bele-nem-harapott alma sokat bíz képzeletetekre, mert amikor igenis beleharaptok abba az almába, és érzitek, ahogy a gyümölcs nedve befut szátokon, amikor édessége úrrá lesz ízlelőbimbóitokon, és az energia felragyog bennetek, felismeritek, sokkal több, mint egy alma. Ahogy visszahúzzátok az almát ajkaitokról, megfigyelitek legbelsejét, és felismeritek a középpontot, ahonnan növekedett. Ahogy mélyebbre hatoltok a magba, és teljesen rápillantotok, a magok szépsége a közepén tisztává válik számotokra, és felismeritek, hogy azért, mert teljesen ránéztetek az almára, ez a teljes út kibontakozott előttetek. Sose hagyjátok távol az alma szépségét oly messze, mint amennyire azt meg akarjátok azt kockáztatni. Mindig ismerjétek fel, hogy a szépségen túl ott van a tapasztalat, és a tapasztalat a törekvésetek teljessége. Akár az egy alma látványszintű megtapasztalása, vagy megízlelése, szaglása, vagy érintése, nincs különbség; minden érzékszerv a tapasztalás része. Figyeljétek meg azt is, hogy amikor megettetek egy almát, és teljesen elfogyott, az emlék örökké veletek marad. Tehát, nem számít, mit választotok következő törekvéseteknek, mindig tudni fogjátok, hogy annak a teljességével kell megszemlélnetek, amik vagytok. Az érzelmi töltés, amely ebből az élményből ered, túlhaladja elvárásaitokat. Akkor hogyan határozhatnám meg az érzelmi gyógyulást? Az érzelmi gyógyulás arra irányuló hajlandóság, hogy a lehetőségek teljességét tapasztaljátok meg szélsőségek nélkül, abból a helyzetből, amelyet mi a szeretet / szerelem középvonalának hívunk. Amikor ez megtörténik, mind a négy test varázsütésre behangolódik, és eljuttok annak a tisztaságához, tudásához, hogy ez az emberi utazás az egyik legnagyszerűbb ajándék, amit a Teremtő adományozott Fény Önvalójának. Barátaim, akár tudjátok ezt, akár nem, ti vagytok ez a Fény Önvaló.

KÉRDÉS: Szabatos azt mondani, hogy ahogy érzelmileg gyógyulunk, meggyógyulunk vissza a Teremtő fényébe?

KIRAEL: Nem pontosan. Amikor azt mondjuk, hogy az egyénnek meg kell gyógyulnia vissza, a Teremtő Fényébe, az azt a látszatot kelti, hogy az egyén a Teremtő Fényén kívül volt. Amikor jómagam teszem ugyanezt az állítást – hogy meg kell gyógyulnotok vissza a Teremtő Fényébe – azt értem ez alatt, hogy ti, a Fénytevők, most készen álltok megemelni rezgéseteket érzelmi gyógyulásotokon keresztül, hogy felismerjétek azt, hogy sosem hagytátok el a Teremtő Fényét. Az érzelmi gyógyulás újra felébreszti azon megértéseteket, hogy ti vagytok a Teremtő Fény.
Te nem gyógyulsz vissza a Teremtő Fényébe, barátom. Te vagy a Teremtő Fény.

KÉRDÉS: A szeretet / szerelem egy érzelem, vagy egy létállapot?

KIRAEL: A szeretet / szerelem egy létállapot. Csupán három szó azt mondani „én szeretlek téged”. Azt próbáljátok mondani, hogy rendelkeztek egy érzelemmel, mely „átbuzog” arra a bizonyos személyre, azonban az „én szeretlek téged”-et valószínűleg nem kéne kimondani. Mondjátok inkább igazságotokat. „Boldoggá tettél ma”, vagy „Annyira élvezem, hogy a jelenlétedben vagyok”. Az „én szeretlek téged” csupán egy megrövidített út. Ez olyan, mint „nem is tudom”, vagy „jól vagyok”. Ha odafordulsz valakihez, és ezt mondod „én szeretlek téged”, nem fogsz sokat érezni. Az „én szeretlek téged” három szó. Vannak aranyos és szép „rövidített utak” és használnotok kéne azokat hébe-hóba, azonban, ne gondoljátok, hogy használni kellene azokat annyiszor, amennyiszer itt használjátok őket. Mutassátok meg szereteteteket / szerelmeteket annak az igazságában, amik vagytok.

KÉRDÉS: Első könyvedben, „Kirael: A Nagy Változás”, azt mondod, hogy az emberi világban az érzelmek gyakran megakadnak, és akadályokat [blokkokat] alkotunk, azért, hogy az érzelmek ne legyenek képesek kidolgozni útjukat, hogy elengedésre kerüljenek. Hogyan jönnek létre ezek az elzáródások, és hogyan tudjuk a legjobban kezelni őket?

KIRAEL: A legtöbb ember szeretne áramolni az életerővel. Haladni az életerő árjával, egyszerűen azt jelenti, hogy nincsenek elzáródásaitok. Az elzáródások megakadályozzák az életerő áramlását. Mégis, az elzáródásokat gyakran az emberek helyezik az életerőbe, az önvédelem egy formája gyanánt, hogy elpalástoljanak egy érzelmet. Például, egy kapcsolat megalkotásánál, bizonytalanságod okán, gyakran határozod el, hogy nem mész fel túl magasra, vagy túl mélyre érzelmi lehetőségeidben. Ahelyett, hogy nyíltan szembenéznél az általad érzett érzelmi töltésekkel, kategorizálod őket.

Abban a pillanatban, amikor kategorizáltok egy érzelmet, becsomagoljátok azt egy érzelmi lényegbe. Ez az érzelmi lényeg utána egy közbenső tárolóként szolgál, mely helyén tartja az érzelmet. Amikor felismeritek, hogy sok ilyen csomagotok, vagy elzáródásotok van érzelmi tudatosságotok minden pontján, inkább, mint az érzelmeket kiengednétek a szélsőségekbe, megélhetitek [megtapasztalhatjátok] őket a középvonalban, tudván, hogy ti tettétek oda a csomagokat, hogy jobban éljetek azon út lehetőségeivel, melyen vagytok. Mondjuk, benne voltál egy kapcsolatban, amiről azt gondoltad, hogy tökéletes. Utána az a másik ember, egyszerűen elhagy. Fennáll annak a valószínűsége, hogy szervezetedbe behelyezel egy érzelmi akadályt, amely meggátol téged, hogy a következő kapcsolatodba túl mélyen menj bele. Az előző kapcsolatban, az általad megtapasztalt fájdalom túl heves volt, túl sok volt számodra, hogy kezeld, tehát be kellett fedned érzelemmel.

Az ehhez hasonló helyzetben az érzelem a harag formájában robban ki. Tehát, amikor a dolgok túl jól mennek, vagy túlhalad azon a ponton, ahol biztonságban érzitek magatokat, zaklatottá, vagy dühössé, haragossá váltok, ha így kívánjátok. Ez a harag tartja azt az elzáródást a helyén. A harag egy szélsőséges érzelem. Amikor az érzelem középpontján kívül vagy, semmi nem történik. Az érzelem, melyet megélsz egy szinte megrekedt [stagnált] formában fekszik, és saját magára alapoz. Még nem is emlékeztek, miért tettétek oda azt az elzáródást. Hiszitek, hogy méltatlanul, rosszul bántak veletek, azonban valóban rosszul bántak veletek, vagy ti engedtétek meg magatoknak, hogy méltatlanok legyenek hozzátok? Inkább valószínű, hogy ti engedtétek meg magatoknak, hogy rosszat okozzanak nektek, értve ez alatt azt, hogy jó vagy rossz nem igazán létezik. Csupán ennek érzékelése létezik a részetekről. Amikor felismeritek az egyik ilyen kiterjedt érzelmet, legyen az akár harag, vagy szelesség, illetve bármi, amit esetleg megtapasztaltatok, álljatok meg ott, ahol vagytok, menjetek le ezen érzelem alá, és nézzétek meg, mit találtok. Itt lassan felfedezitek annak a lehetőségét, hogy azt az elzáródást [blokkot] el lehet távolítani a szervezetetekből.

KÉRDÉS: Beszéltél arról, hogy ne kategorizáljuk érzelmeinket. Számomra az érzelmek osztályozása azt jelenti, hogy ráismerhetek arra, hogy érzek. Más szavakkal, régen visszautasítottam érzelmeim. Tehát, számomra érzelmeim osztályozása annak a felismerése, hogy érzek. Mit értesz az alatt, amikor azt mondod, tegyük félre a kategorizálást, és haladjunk az árral?

KIRAEL: Nos, ha azt mondtad volna: „azonosítani tudom, hogy szomorúságot érzek”, nem osztályoznád érzelmed. Amikor kategorizálsz valamit, egy helyre teszed, és megpróbálod ott tartani. Van különbség a beazonosítás és a kategorizálás között. Amikor beazonosítod, hogy szomorúan érzed magad, valószínűleg kategorizáltad a szomorúság érzelmét. Ha egyszer azonosítottad, szinte automatikusan elmozdulsz attól az érzelemtől, mert nem lesz rajta több kapaszkodó. Többé már nem osztályozott. Azáltal, hogy beazonosítottad a szomorúság ottlétét, a szándékod az, hogy elengedd, különben nem mennél oda. Amikor azt mondod: „szomorú vagyok” ez egy másik módja annak, hogy azt mondd: „azt választom, hogy szomorú vagyok, vagy azt választom, hogy éppen most szomorúságot érzek”. Azt választod, hogy megtapasztalsz egy szélsőséges érzelmet. Választhatod, hogy elengeded, vagy választhatod, hogy meggyógyítod, azonban nem tarthatod meg.

KÉRDÉS: Az érzelem hiányát egy szélsőségnek vélik, és hogyan gyógyítanák meg magukat vissza a középvonalhoz azok, akik ezekben a szélsőségekben vannak?

KIRAEL: Ha valaki úgy találja, hogy érzelemhiánya van, mérlegelje azt, hogy számos elfojtott energia csomaggal rendelkezik, melyet befedett érzelmekkel. Tehát, úgy érzitek, mintha nem lennének érzelmeitek, mivel oly nagyon lenyomtátok azokat, ha így tetszik. Az érzelemhiány esetében, közismert amit tesztek: számos sérelmet, vagy meg nem magyarázott helyzetet nyomtok el életetekben. Amikor valami életetekben tisztázatlan, ennek a csavarvonalú [spirális] mozgásába kerültök, miközben a leghalványabb elképzelésetek sincs arról, hogyan kezeljétek a helyzetet. Amikor valakit úgy találtok, hogy az úgynevezett érzelemhiánnyal bír, esetleg segíthettek neki azáltal, hogy az érzelmek felszínén található dolgok alá juttok. Nem sok köze van az érzelmekhez annak, ami az izgatottságot okozza; inkább ennek az érzelem alatt lévő szétrobbanó csomagok az okozói, valamint az igazság meglátása, mivel az igazság utatok varázslatos része. Ha egyszer meglátták az igazságot, a középvonal elérhető.

KÉRDÉS: Tehát a félelem, vagy a hajlandóság hiánya, hogy érezzük az érzelmeket, felgyülemlik, mint egy kuktafazékban, és utána, amikor elkezdjük megnyitni, a félelem lesz az, amely eláraszt érzelmekkel?

KIRAEL: Igen. Gyakran, amikor az Igazság szóra gondoltok, amely az egyik legfontosabb alapelv a Tudatos Teremtés Tíz Alapelve közül, megértitek, hogy az igazságnak összetett szintjei léteznek, számos változat saját fényében. Beszélheted az igazat anélkül, hogy az igazat szólnád. Például, valaki esetleg megkérdi tőled, vajon tetszik-e neked a blúza. A válasz lehet „igen, tetszik”, amikor a valódi igazság az, hogy nem számít, vajon tetszik-e neked, vagy sem. Az igazságok felszínén túl fekszik egy másik igazság – miszerint ez nem számít – és ezen az igazságon is túl van a tény, hogy annak a személynek, aki ezt megkérdezte, soha nem kellett volna megkérdeznie, mivel nem változtat a dolgokon. Amikor lemondasz az igazság teljességéről, egy új kalandra lépsz rá. Minden egyes alkalommal egy tudatalatti igazságot fejezel ki, vagy egy igazságot, mely nem teljes, mely egy másik követendő ösvényt nyújt számodra. Az emberek gyakran találják magukat úgy, amint az igazság egy látszólagos ösvényén lépkednek, inkább, mint az igazság igazi ösvényén. Ugyanez a dolog történik az érzelmi világban, mint ami az igazság világában. Amikor az arra való betekintésre tesztek szert, hogy elértétek érzelmeitek középpontját, ha nem vagytok hűek ehhez, ha megengeditek ennek ingadozását, és utána elindultok újra egy ösvényen, melyről úgy határoztok, hogy haladtok. Megértitek, hogy egy prófécia típusú világban, teljes célotok eljutni a jóslatok végéhez, habár a próféciáknak nincs befejezése. A prófécia a befejezés, és a következő út kezdete. Mivel csupán egy igazság létezik, az érzelemben csupán egy szint van, és ez a középvonal.

KÉRDÉS: Az a középvonal, ahol felfedezzük lényegi énünket?

KIRAEL: A lényegi én mindig a középvonali érzelemben van.

KÉRDÉS: Amely elvezet minket a hatodik érzékhez és a kilencven százalék agyhoz?

KIRAEL: Úgy, ahogy mondod.

KÉRDÉS: Valaha úgy hittem, hogy az érzelmi elzáródások alkotják meg a betegséget a testben. Részletesen kifejtenéd, hogy az érzelmekben a szélsőségek hogyan hozzák létre a betegséget a fizikai formában?

KIRAEL: Amikor szélsőséges érzelmekben vagytok, amikor érzelmeitek a negatív érzelmek tajtékjait lovagolják meg, fizikai testeteknek ezt ellensúlyoznia kell. Fel kell erősítenie magát, hogy állja azt a nyomást, amin keresztülmentek. Fordítva, amikor érzelemmentesek vagytok, ugyanezt a körülményhalmazt találjátok. Az érzelemhiány az érzelmek hatalmas elnyomásának eredménye, amely ugyanolyan elerőtlenítő a testnek. Amikor érzelmeiteket nem irányítjátok a középvonalhoz, akkor az összes többi test – a fizikai, gondolati és lelki test – a szélsőséges fénybe mozdul. Amíg az érzelmeket nem rántják a szélsőségekbe, tökéletesen rendben van, ha birtokoljátok azokat. Ez annak a tanulásának a része, hogy hol található az egyensúly. A fizikai test az utazás. Az érzelmi test a megértés. A gondolati test a helyzet „kisilabizálása”, és a lelki test annak a felismerése, hogy nem emberek vagytok. Amikor erről az álláspontról tekintetek rendszeretekre, szervezetetekre, az érzelem az egyetlen töltés, mely egy meghatározott irányba vihet el tieteket. Minden más mögötte ezt követi, és ezért kell ügyelnetek arra, hogy a középvonalban maradjatok.

KÉRDÉS: Azt mondtad, hogy a harag egy szélsőséges érzelem. Most, azt hallom, azt mondod, hogy egyetlen érzelem sem szélsőséges; inkább az érzelmi átélés foka az, ami szélsőségessé teszi. Tehát, a düh csupán egy érzelem inkább, mint egy szélsőséges érzelem, és a szélsőséges düh lenne a szélsőséges érzelem?

KIRAEL: Ha azon dolgozol magaddal, hogy ne tanulj meg egy leckét, vagy ne tegyél meg egy utat, ez a kampány egy érzelem. Ha olyan mérges leszel, hogy elkezdesz szitkozódni és káromkodni magaddal, és ráteszed ezt azokra, akik körülötted vannak, akkor egy szélsőséges dühbe jutottál. Tehát, igen, határozottan vannak fokozatok. Amíg érzelmeid nem húzódnak a szélsőségekbe, rendben van, ha birtoklod őket. Ez annak a megtanulásának része, hogy hol található az egyensúly.

KÉRDÉS: A fotonenergia mennyire hat érzelmeinkre?

KIRAEL: A Föld síkjának fotonenergiája most meghatározott hatással bír érzelmeitekre. „Meghatározás” alatt azt értem, hogy a fotonenergia hat a fejlődő lény érzelmi értékére. Jóllehet, előreláthatóság nem létezik a fotonszint és érzelmeitek között. Más szavakkal egy magas fotonszint nem szükségszerűen jelenti azt, hogy érzelmeitek magas szinten lesznek. Igazából, azok számára, akik érzelemmentesek, egy magas fotonszint jelentheti az érzelmek további csökkenését. Értitek, bármilyen fotonszint az 5, a középvonal fölött, vagy alatt biztosítja számotokra azt a képességet, hogy megélhessétek leckéteket egy másik szinten. Amikor a fotonenergia a 7 szinten van, ez azt jelenti, hogy rendelkeztek azzal a képességgel, hogy igen kényelmesen megtapasztaljatok bármit az 5 és 7 között, azonban, ha megpróbáltok eljutni a 3-hoz érzelmeitekben, akkor eltértek a középpontból, és a fotonenergia nem lesz összhangban azzal, amit megtapasztaltok. A fotonszint kalauzolhatja tapasztalásotokat, és ebben tudni fogjátok az általatok bírt terjedelmet annak érdekében, hogy működjetek abban az adott időszakban. Ha a fotonenergia magas, és tökéletes egyensúlyban, az ötös szinten működtök, nem sokba telik eljutni a kilencesre. A hajlam a felkapaszkodásra könnyebb. A fotonszint nem visz fel oda. Csupán megnyit egy helyet számotokra, hogy eljussatok oda.

KÉRDÉS: Azt hallottam tőled, hogy a Tanácsadók birodalmának energiái imádják, amikor nagyon nagyon mérgesek vagyunk, és imádják, amikor nagyon nagyon boldogok vagyunk, mert imádják az érzelmek szélsőségeit, amiket mi érzünk. Ez úgy hangzik, mintha szeretnék azt, amikor szélsőséges érzelmeket birtoklunk.

KIRAEL: Úgy gondolom, sok tanácsadó, leginkább angyal, lehet, hogy igazán boldog, amikor az érzelmek szélsőségeit élitek meg, mert tudatni akarják veletek, hogy a szélsőség ott van, és utána imádkoznak és reménykednek, hogy megtaláljátok utatokat vissza, és legtöbbetek ezt meg is találja. Remélhetőleg, nem akartok eljutni az érzelmek szélsőségeibe nagyon gyakran. A cél az, hogy egyre kevesebbszer tapasztaljátok meg a szélsőségeket addig, amíg megtaláljátok középpontotokat, és tudjátok, miért vagytok a középpontban. Az árnyoldala a szélsőségekbe való eljutásnak az, hogy leggyakrabban nem vagytok hajlandóak önmagatokra tekinteni, és ha nem látjátok meg magatokat, nem találjátok meg a középvonalat. Amikor a szélsőségekben vagytok, mi vagyunk az egyetlenek, akik rátok pillantunk. Mi nyugtalankodunk a legjobban utatokért, amikor a szélsőségekben vagytok. Mi aggódunk a legjobban, hogy nem lesztek képesek visszajutni a középjelhez.

KÉRDÉS: Van egy részlet a „Beszélgetés az Istennel”-ben, melyben Isten kijelenti, hogy az „érzelem a lélek nyelve”. Ez egy nagyon szép kifejezésmódja annak az elképzelésnek, hogy a lényegi én – az Isteni Önvaló – kommunikál az érzelmeken keresztül. Amikor érzelmi gyógyulásról beszélünk, ha igazán figyelmet fordítunk érzelmeinkre, és a felsőbb énünktől érkező útmutatásként tekintünk rájuk, nem ez lenne egy szép módja önmagunk gyógyításának azáltal, hogy csupán figyelmet fordítunk arra, hogyan érzünk azok iránt a dolgok iránt, amik életünkben előfordulnak?

KIRAEL: Megadtad a választ a kérdésedben. Azt mondtad, hogy felsőbb éned kommunikál veled érzelmeiden keresztül. Ez a fény igazsága, azonban ennek megértése a legnehezebb számodra az emberi világban. Amikor felsőbb énetek kommunikál az érzelmeken keresztül, ti hozzátok meg a döntést, hogy mit gondoltok helyesnek. Ezzel ellentétben, amikor középpontosítjátok érzelmeiteket, a felsőbb énnek közelebb kell kerülni hozzátok, megemelve a veletek való kommunikációjának szintjét. El tudjátok mozdítani felsőbb éneteket az érzelmekkel való kommunikálás formájából a szavakkal való kölcsönös egymásra hatás pontjára. Fénytevőkként, inkább a meditációt alkalmazzátok, hogy egyszerűen játszatok felsőbb énetekkel az éteri szövetben, használva a meditációt, hogy biztosan álljatok meg rezgésetekben, és utána bevonjátok felsőbb éneteket rezgésetekbe. Kommunikálhattok a rezgéssel. Amikor elérkeztek az igazi tisztasághoz, barátaim, tudni fogjátok, hogy az Istennel való beszélgetés az önmagatokkal való beszélgetés. Ez igazán egy varázslatos pillanat.

KÉRDÉS: Ez a kritikus tömegről szól. Vajon az egyéni érzelmi gyógyulásunk fényt sugároz, mint egy hegyikristály egy csermelyben, hogy hatással legyen a teljes világegyetemre?

KIRAEL: Amikor érzelmileg középpontosított vagy, azért, hogy megtapasztald érzelmeid anélkül, hogy szélsőségekbe jutnál el, megalkothatod a kritikus tömeget. Annak érdekében, hogy szert tegyél a kritikus tömegre, hogy a világegyetemen át kinyúlj, keresztül a világegyetem e részén, legalább százezer lakható bolygót érnél el, hogy eljussanak közös szeretethez / szerelemhez. A teremtő állandóan alkot bolygókat, és szüntelenül energiaformákat hoz létre a bolygókon. Ennélfogva, a kritikus tömeg lényege egy olyan dolog, amely elvész a sokféleségben, vagy a lehetőség méretében. A kritikus tömeg lehetősége a Teremtő bölcsességéhez méretezett; tehát, az energiaerő egyik rétege sem vegyíthető egy olyan igyekvő formába, mely a kritikus tömeg megalkotására irányul, ahogyan azt mondtad, e bolygóra vonatkozóan. Az én elméletem az, hogy a vágy fontosabb, mint a véghezvitel. A vágyban van a lehetőség, illetve, hogy valaki mindent megtesz, amit tud, hogy valóra váltsa azt a vágyat. Ebben az útban, minden a lehetőség gondolata és a valóság megértésének gondolata ugyanabba a körülménybe lendül.

KÉRDÉS: Jézus mester kinyilatkoztatta, hogy „Én és az Atya egyek vagyunk”. Ha mi, emberként, szándékunkon keresztül kinyilvánítjuk ezt, megtaláljuk a szerelem / szeretet középvonalát?

KIRAEL: Feltétlenül. Ez minden, amiért eljöttem ide, hogy elmondjam nektek valahogyan. Az Atya, vagy a Teremtő a Szerelem / Szeretet. Ti vagytok a szeretet / szerelem középvonala. A szerelem / szeretet az egyetlen legnagyobb hatalommal bíró szó bármely nyelvben, mivel nincs ellentéte. A Teremtésben a szerelem / szeretet volt a megértés, ami mindent életre keltett. Tehát, minden visszatér a szerelembe / szeretetbe, mert a tökéletességben minden Szerelem / Szeretet. Ez egy világmindenség, és a világmindenségen belül vannak törvények, és az egyik fő törvény a vonzás törvénye. Ha valaki ezután azt gondolja, ha a szerelem / szeretet csavarvonalban [spirálisan] mozog, más spirálok fognak csatlakozni hozzá. Mégis, a szerelem / szeretet nem lehet spirál. Jó érzések mozoghatnak csavarvonalban, azonban nem rendelkeztek szeretet / szerelem spirállal, mert a szerelemnek / szeretetnek nincsen olyan helyzete, mint minden másnak a ti Yin-Yang kettősségetekben. A Szeretet / Szerelem egyedülálló. Amikor igazán a szerelemben cselekedtek, a szerelem energiája az egyiktől a másikig halad, és a következőhöz, majd a rákövetkezőhöz, azonban nem rendelkezhet egy induló, vagy végponttal. Csupán folytatódhat.

KÉRDÉS: Az egyéni érzelmi gyógyulás hogyan sugározhat ki, hogy hasson másokra?

KIRAEL: Minden alkalommal, amikor valaki belép a gyógyulás útjára, legyen az akár fizikai, gondolati, érzelmi vagy lelki gyógyulás, egy fényforrás emlékeztet a tisztaságára, és elkezdi jobban kisugározni energiáját. Ezt a fényforrást lehet szerelemnek / szeretetnek nevezni, ha akarjátok, és ez megállíthatatlan, mivel nincs kezdete és vége, csakúgy, mint a Teremtőnek magának sincs. A legkisebb ellenállás vonalát követi. Amikor átéltél egy érzelmi gyógyulást, ez a gyógyulás megérint mindent körülötted, amíg fokozatosan elmosódik létezésedből. Amíg megtapasztalod ezt az érzelmi érzetet, körülötted mindenki fogja érezni ezt veled együtt, az általad kibocsátott energia miatt. Ráébredtél érzelmed középponti egyensúlyára.

KÉRDÉS: Megmagyaráznád az érzelmet és energiát, ahogyan a kettő összekapcsolódik?

KIRAEL: Az érzelem, emóció, e-motio, vagy energia mozgásban, amik ti vagytok. A leginkább túlsúlyban lévő egyensúlyforrásotok az, hogy ezt az életet rendbe rakjátok. A gondolati világot nagyon a Yin/Yang uralja. Sok választást a gondolati világotokban hoztok meg. A lelki világ elfogadja magának a Teremtésnek szerelmét, és a fizikai világ az eszköz, hogy az életben ezt keresztülvigyétek. Az energia-mozgásban a kiszemelt részetek, és ebben, ott, megmutathatjátok a középvonalat, melyet kutattok. Nem rendelkezhettek érzelmi mentális gondolattal. Lehet mentális gondolatotok, mely rendelkezik hozzá kapcsolt érzelmekkel. A mentális az mentális. A fizikai, fizikai. Az érzelmi, érzelmi és a lelki, lelki. Együttesen válnak teljességgé. Nem rendelkezhetsz érzelmi lelki tapasztalással, azonban lehet egy magasan lelki tapasztalásod, melyre érzelmeiden keresztül emlékezel.

KÉRDÉS: Az az egyensúly, melyről beszélsz globálisan véghezvihető nagy számú emberrel akik harcban, vagy háborúban vannak, mint például Közel-Keleten?

KIRAEL: Amit Közel-Keleten láttok, azok az érzelmek szélsőségei. Ezeket az érzelmeket megalkották minden olyan dolog okán, amit ti, az emberi világban képesek vagytok megtenni egymással. Ne nézzük az érzelmeket oly nagyon, melyeket a Közel-Keleten idéztek elő; inkább, tekintsük meg közelebbről a világ körül keltett érzelmeket. Ha a Fénytevők már oly módon tömörülnének, ahogyan egy napon összegyűlnek, egy közös [kollektív] energiát tartanának az érzelmek középsávjában. Hasznosítanák a szerelmet / szeretetet egyszerűen azáltal, hogy az érzelmek középsávját megtartják, mely igazán hatna bolygótok éteri szövetére. Amikor minden Fénytevő megtartja a középvonalat, azok, akik a szélsőségekbe futnak, úgy találnák magukat, hogy a középpont mágnesként vonzza őket vissza, és inkább nehezükre esne a szélsőségekben maradni. Ez a közös érzelmi középsáv nem fogja teljesen meggyógyítani a folyamatot, hogy így mondjam, azonban megalkotna egy helyet, ahol az emberek kutathatnák válaszaikat. Amikor ez megtörténik, ahelyett, hogy az érzelmek prédájává válnának, az emberek megtalálnák saját létezésük középvonalát azáltal, hogy megkeresik az érzelmek alatt található energia csomagokat. Nem lenne háború a Közel-Keleten, ha minden egyes ember megtalálná középvonalát. A középpontban, mindenkinek megengedik, hogy higgyen abban, amiben akar, anélkül, hogy másoknak ártana. A háborúk gyakran keletkeznek két ellentétben álló ember egyszerűségéből; ezután a kettőből négy, a négyből nyolc lesz, a nyolcból tizenhat, a tizenhatból harminckettő lesz, és így tovább. Megpróbáljuk elmozdítani a kritikus tömeget a szélsőségektől. Amíg a kritikus tömeget a szélsőségek fogják, minden Fénytevő ebbe a kritikus tömegbe kerül. Ha a Fénytevők megtalálják érzelmi állapotuk középvonalát, leleplezik az energia csomagokat, melyeket a szélsőséges érzelmek tartják a helyükön. Látni fogják, hogy a szélsőségesek visszahúzhatók a középpontba. Amikor valaki időt tölt el a középpontban, nem fog okot találni a szélsőségekre, és a fejlődés útja simább lesz.

KÉRDÉS: Értem, hogy testeink szinte olyanok, mint egy a gyógyuláshoz vezető térkép, és hogy mi hordozzuk érzelmi gyógyulásunkat testeinkben. Részleteznéd ezt, és azt a handabandát, hogy diétáznunk kell, amikor igazából ez ugye a gyógyulásról szól?

KIRAEL: Teljes mértékben. Nincs olyan dolog, mint a diéta. Hányan kezdenek súlyt szedni fel magukra, amikor korosodnak? Sosem fedeztétek ezt fel? Lényegében, amikor a menopauza után egy bizonyos kort elértek, úgy érzitek, rendben van, ha túlsúlyosak vagytok. Amikor túlsúlyossá váltok ebben a korban, az egyszerűen azt jelenti, hogy többé nem határozzátok meg, mit szeretnétek a legjobban életetekben. Elfogadtátok, hogy előttetek mindenki súlyt szedett fel magára, tehát, rendben van számotokra is ezt tenni. A világ változik. Számos szép hölgyet, sőt még urat is fogtok látni, akik diétázni kezdenek, amikor súlygyarapodást észlelnek, azonban gyakran megfontolatlan diétába kezdenek. Lényegében, megengedik, hogy a nem-középpontosított érzelmeik irányítsák diétájukat, amely azt jelenti, hogy egyszerűen a zsírszöveteket ki akarják vonni valóságukból. Más szavakkal, csupán a fizikai testtel törődnek. Míg igazából, ha elérnék az energia egyensúlyát, mind a négy testet diétára fognák. Most, a diéta nem szükségszerűen jelenti önmagatok éheztetését. Látjátok, az a tévképzetetek, hogy a diétázás azt jelenti, hogy nem ehettek ételt, vagy hogy bizonyos ételeket kell ennetek. Ezzel én nem értek egyet. Hiszem, hogy megehetitek a legzsírosabb ételeket a legtöbb kalóriával, és még mindig veszítenétek súlyotokból, ha megtalálnátok az egyensúlyt. Természetesen az egyensúly megtalálása egyszerűen azt jelenti, hogy nem fogjátok megenni a legzsírosabb ételeket a legtöbb kalóriával. Nemcsak hizlalnak a legzsírosabb ételek, hanem meg is ölnek titeket. Ha kiegyensúlyozott formában teszitek meg utatokat, ki akarjátok terjeszteni utatokat, amennyire csak tudjátok. Az út kiterjesztésével kiterjesztitek élet terveiteket, lecke terveiteket, lecsökkentve az életek számát, melyek szükségesek leckéitekhez. Amikor diétázni akartok, legyetek világosak, először is azért, hogy a legtökéletesebben éljétek meg azt a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvén keresztül. A Tíz Alapelv nélkül, rendben van a súlyvesztés esélye, azonban sovány annak az esélye, hogy távol is tartjátok az extra súlyt. Amikor diétátok alkalmazza az igazságot, bizalmat és szenvedélyt, a befejezést, kommunikációt, tisztaságot, és a meditáció négy pillérét, az alvás-állapot programozást, imádságot és mesteri befolyásolást, nemcsak lefogytok, hanem meg is tartjátok a súlyvesztést. Ha mind a négy szinten diétáztok, jelentve azt, hogy eljuttok a teljes egyensúlyhoz, méretetek nem változik, amíg „elevenek” vagytok, és bármit megehettek, amire vágytok. Vágyatok változhat esetleg, azonban bármit megehettek, amire vágytok. Ha alkalmazzátok a középvonali érzelmeket, amikor esztek, kevesebbet fogtok enni. Ha összegyűjtitek a gyönyörű zöldbabot tányérotokon, negyedekre vágjátok, és megeszitek a negyedeket külön-külön, jobban fogjátok élvezni. Amikor egészben nyelitek le, a test nem tudja használni. A test kiüríti, mert nem bontották le részekre. Mit gondoltok, miért van nyálmirigyetek? Ha a középvonal érzelmeit használjátok étketek elfogyasztásához, az első dolog, amit tesztek, hogy felveszitek a babot, és megnézitek. Megcsodáljátok színét, szerkezetét, stb. Amikor egy marhapecsenyét esztek, gyönyörű szeletekre vágjátok, mely kellemes ízű a szátokban. Amikor valamit bevontok valóságotokba az érzelmek középvonalából, legyen az akár az ételetek, vagy az út, melyen sétáltok, akár az a mód, ahogyan nézitek a televíziót, minden érzékszervetekkel figyeljetek, és az egyensúlyra való törekvés lehetőségével tapasztaljátok azokat meg. Ha egyszerűen csökkenteni, vagy növelni szeretnétek testetek méretét, az érzelmekkel kell kezdenetek. Annak az egyensúlyával kell kezdenetek, hogy szeretitek önmagatokat eléggé ahhoz, hogy bírjátok a Tíz Alapelv használatára irányuló vágyat, hogy az a beteljesedéshez vigyen el titeket.

KÉRDÉS: Kirael mester, mi az igazság a menopauzával és annak céljával kapcsolatosan? Ez jelenti az időt a nők számára, hogy érzelmileg meggyógyuljanak?

KIRAEL: A menopauza azt jelzi, az életedben egy erőteljes erőhöz érkeztél el, ahol az egyensúly többé nem egy választási lehetőség, hanem adott az egyensúly. A nők számára a menopauza évei jelentik azt az időt, amikor kiegyensúlyozottá kell válniuk. Ez a legkiegyensúlyozottabb időszak a nők számára. Ez az az időszak, amikor a nők többé nem küszködnek férfi / női jellegzetességeikkel [attribútumaikkal]. Inkább megértik, hogy a Teremtő emberi fény kifejezései. A menopauza a legremekebb időszak a nők számára, hogy belépjenek a kiegyensúlyozott világba. Minden dolog, melyet a menopauzára hárítanak – a rendellenesség, betegség, kényelmetlenség – semmi több, mint a hit egy gondolatrendszere. Tekintheted a menopauzát az általad valaha is megélt legfontosabb menstruációs ciklusnak. Ha a világ eljutna annak a tisztaságához, hogy amikor a nők elérik a menopauzát, bölcsességük tetőfokának éveiben járnak, a férfiak figyelmet fordítanának arra, amit a nőknek mondaniuk kell. Amikor egy bennszülött amerikai [indián] hölgy menstruált, berakták egy sátorba, azért, hogy senkit ne zavarjon, és utána a férfiak a sátor mögött ide-oda futkostak, és meghallgattak mindent, amit mondott. Ez volt az az időszak, melyben felemelte energiáját annak a teljességére, melyre képes volt, és még azon is túl. Most a nők arra használják menstruációs ciklusukat, hogy azt mondják: „rossz napom van”, vagy „ma utálatos leszek hozzád”. A menopauza itt, a Földön életed felfedező útja során az az időszak, amikor a legtökéletesebb tisztasághoz érkezel, amit valaha is képes voltál megélni. Ha érzelmileg nem vagy a középvonalon, a csúcsokat és völgyeket éred el, mely szokássá válik. A szokást megformálták, mert gyakran jobban biztonságban érzed magad a zűrzavarban [káoszban], mint a tisztaságban, mert lehet, hogy az egész életed a menopauza előtt zűrzavaros [kaotikus] volt. Amíg a szélsőségek ezen lehetőségeiben vagy, örömmel várd a menopauzát, úgy, mint az egyik legnagyszerűbb ajándékot, amellyel a Teremtő valaha is felruházott téged. Ez egy olyan dolog, amit örömmel kell várni.

KÉRDÉS: Ha a nők tisztában lennének vele, hogy ez az egyensúly az, melynek megtörténte szükséges, akkor a fizikai test automatikusan egy egészségesebb módozatba váltana?

KIRAEL: Először is, meg kell értened, hogy a test nagyon ritkán tesz bármit is automatikusan. A leggyakrabban a test pontosan azt teszi, amiről úgy gondolod, hogy meg kell tennie. Ennélfogva, ha azt gondolod, hogy tested lerobban, egy jó, erős esély áll fenn, hogy tested le fog robbanni. Ha a menopauzába annak a megértésével érkezel, hogy a test egy új és jobban rezgő lehetőségbe vált át, a test megkezdi felajánlani neked a jobb kiegyensúlyozó eszközöket. Ha inkább férfi voltál női utazásod során, elkezdi jobban nyújtani a nőiséget, és fordítva. A test kölcsönösen visszahat, és nem reagál. Ne menj bele a lerobbanásba. Haladj az épülésbe.

KÉRDÉS: Tehát a nők menopauzája azonos az Anyaföld Nagy Változásával?

KIRAEL: Nos, azt mondanám, hogy igen. Azonban éppen nem azonosítanám vele. A nők életük legnagyobb részében azt havonta egyszer gyakorolják, csakúgy, mint az Anyaföld. Ezt hívják újholdnak az Anyaföldnél.

ZÁRSZÓ

KIRAEL: Nem számít, hogyan tekintitek a világot, akár küzdelemként vélitek a Közel-Keleten, vagy küzdelemként a Katolikus Egyházban, illetve a lelki emberek [spiritualisták] harcának, tudnotok kell, hogy mindegyik dolog, amit ez a küzdelem elér, annak a lehetőségévé válik, ami követni fogja. Ha egyszer meghatároztátok a lehetséges, általatok vágyott végkimenetelt, utána valószínűleg csupán azt cselekeditek, ami abba az irányba visz titeket. Ebben a bizonyos pillanatban a Föld a Változás legmélyebb része felé halad, és látni fogtok egy világot, mely igazán fel akarja fedezni Teremtőjének Fényét.

Végtére is, ő még mindig lefelé halad a középpontosított emberekhez, a Föld fénylényeihez, a Teremtő részéhez, amely számára elrendeltetett, hogy felébressze önmagát annak a teljességére, hogy kicsoda, a világ változására. A Változás barátaim, elrendeltetett. Hogy vajon részt vesztek-e ebben, egyedül rajtatok áll egyénileg, azonban a sorsot nem fogják visszatartani. A sors visz el titeket az éber fényhez. Az, ahogyan oda eljuttok, és hogy milyen megtestesülést választotok, mellyel megérkeztek, kizárólag rajtatok áll. Sétálhattok a Teremtő Isten Fényében. Érezhetitek a Teremtő Szerelmét anélkül, hogy meg kellene halnotok ezért. Érezhetitek ezt a szerelmet megtestesülésetek során azáltal, hogy középpontosítjátok érzelmi világotokat és megengeditek magatoknak minden lehetőség teljességének megtapasztalását. Ti, barátaim, az emberi fény vagytok, a Teremtő Fénye, akik járják életútjukat, és utatokat a legmagasabb rezgésre csupán a lehető legkiegyensúlyozottabb alapelvek alkalmazásával vihetitek fel. Imádkozom azért, hogy egyikőtök önmagában felfedezze a Teremtő égető vágyát, hogy a Szerelem / Szeretet lehessen, és ebben a szerelemben nem találtok ellentétet.

Jó estét.


© Fred Sterling
Contact: 
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.