2009. november 9., hétfő

A kollektív tudat hatalma és világméretű érvényesüléseA kollektív tudatos tudat hatalma és világméretű érvényesülése

Kirael mester Fred Sterling közvetítésével

The Power and Global Emergence of Collective Conscious Awareness
2000. november
© 2000 Fred Sterling
Contact: 
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
 www.kirael.com

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

KIRAEL: Fedezzük fel a Fénytevők[1] létezését a világ körül, akik egy közös tudatosságban [kollektív tudatban] gyűlnek össze. … [2] Az energia egyre erősödik, ahogy mi beszélünk. Láthatjátok hatásait. Csupán kapcsoljátok be TV híreiteket. A mátrixban minden egy új rezgés felé terjeszkedik, és a világ egy tudatállapotba mozdul el, amely megállíthatatlan.

Ez az új tudatállapot a közös, kollektív tudatos tudat. A világban az embereknek a békében kell egyesülniük és a szeretet / szerelem alkalmazása mellett kell dönteniük, hogy ez vezérelje energiájuk elmozdulását. Amikor úgy tűnik, hogy a társadalom egésze nyugtalan, ez lesz a Fénytevők indítéka, hogy összegyűljenek közös tudat pozitív fórumában, hogy megtartsák azt az igazságot, miszerint az imádság a válasz a világ gondjaira. Ebben a folyamatban minden egyes személynek fel kell fedeznie, hogy az emberi tudatosság a Fény forrásából vonja ki energiáját. Az emberi faj ráeszmél arra, hogy a „mi mindannyian testvérek vagyunk” mondása igaz, és ez a világot a béke irányába vezérli.

A KÖZÖS TÖMEGTUDATOSSÁG HATALMA

Előtte már beszéltünk arról a kivételes gyógyító erőről, amellyel egy világméretű meditáció rendelkezik a közös [kollektív] tudaton keresztül. Amikor az egész világra kiterjedő meditáció történik, azok az egyének, akik részt vesznek, ténylegesen befolyásolják az Anyaföld kristálymagjának fénysugarait. Másfelől, ez hat rezgési mágneses szerkezetére, szívverésére, és minden lüktetésére a bolygó minden részén. Amikor meditáltok, és az Anyaföld számára fényt alkottok, melyben rezeg, jobban fény-testűvé válik. Kristálymagjából a különböző rétegeken keresztül történő fénnyel töltött energia kisugárzásával, ezen energia révén minden egyes réteg fénnyel telítetté válik. Tehát, minél több világméretű meditációval rendelkeztek, annál jobban fénnyel telítetté válik ez a folyamat, az Anyaföld és az emberiség annál inkább fény-testűvé válik. Számára, és az emberiség számára ennek előnyei felfoghatatlanok. Ahogy a fénytevők közös tudatossága összegyűjti a Fény erejét, és visszahozza az Anyaföldbe, a legmélyebb gyógyulás érvényesül. Ez tökéletes példája annak, hogyan tudja megváltoztatni a dolgokat a világ közös tömegtudatossága.

Szó szerint bármit meg tudunk gyógyítani a világ minden tájára kiterjedő meditációkkal. Meg tudjuk gyógyítani a földrengéseket, hurrikánokat, tájfunokat, áradásokat, tornádókat – mindezt meg tudjuk gyógyítani globális meditációkkal. Ezért olyan fontos, hogy a Fénytevők annyi világméretű meditációban vegyenek részt, amennyiben lehetséges – hogy meggyógyítsák az Anyaföldet és annak lakóit.

… [3]

A 2000. május ötödikei nagy bolygóközi együttállás a világ Fénytevői számára lehetőséget biztosított, hogy fény-test energiájára váltsanak. „Fény-testűvé” válni a tudatosság Nagy Változásának egy természetes folyamata, melyen ez alkalommal keresztülmentek, és egy közös tudatosságban gyűltök össze, mely egy természetes módja a Fénylények, vagy Fénytevők működésének. Ez arról szól, hogy a Fénytevők megtanulnak megalkotni egy helyet, ahol a harmonikusan felépített Fény-folyamaton keresztül a Fénytevők elkezdenek a közös tudatosságon keresztül egy olyan erőre összpontosítani, amely a Szerelemből / Szeretetből (vagyis a ti Teremtőtöktől) érkezik. Ebben a Fény energiában minden meggyógyul.

A FŰ ÉS A FŰNYÍRÓ TÖRTÉNETE

Hogyan működik a közös [kollektív] tudat? Használjuk a fű és a fűnyíró történetét. Tudtátok, hogy a Földön létező fű más bolygókon is van? Itt a Földön, van egy berregő gépetek, melyet „fűnyíró gépnek” hívnak, amely keresztülutazik a pázsiton, és lenyírja azt. Amikor a fű észleli, hogy a fűnyíró éppen készül levágni, Fény formájában elküld egy üzenetet, és elmondja a gyep többi részének, hogy egy azonnali növekedési állapotba jussanak el. A füves terület nagysága nem számít – öt négyzetméter, vagy ötven négyzetkilométer – Fényerő üzenete a teljes füves terület egészéből egyszerre sugárzik ki. Ilyen gyorsan működik a Fény. Az emberek lehet, azt gondolják, hogy a fű félelmében meghal, vagy pánikba esik, amikor meglátja a fűnyíró jövetelét, de nem ezt teszi. Inkább eljut annak a tudatába, hogy egy új növekedési állapotba kell aktiválnia önmagát, annak érdekében, hogy folytassa fejlődését, és elvégezze dolgát, ami az Anyaföld és lakóinak oxigénnel való ellátása. Amikor tudja, hogy le fogják vágni, megemeli Fényét, ennélfogva értesíti a teljes növényi szerkezetet (le a gyökérrendszerig): itt az ideje újra növekedni. Tehát, végül, amikor a fűnyíró a fű tetején áthalad, a fű már egy növekedési fokozatban van. Utána, egy bizonyos ponton, lelassítja növekedését, és végül a körforgás ismétli önmagát.

Vonatkoztassuk ezt a történetet a Fénytevők világára. A Fénytevők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy Fényt próbáljanak a világba sugározni, és a tudatosság Nagy Változásának új gondolkodásmódját egyesítsék [integrálják] életükkel és a világgal. Mivel a Fénytevők nem erőszakosak (legalábbis imádkozunk, hogy ez az eset álljon fenn), hajlandóak néha kiállni az úgynevezett fűnyírók elé, és hagyják, hogy „lekaszálják” őket.

Amikor a Fénytevők egy figyelmeztető jelet közvetítenek más Fénytevőknek a közös tudatosság Fényerején keresztül, miszerint odakinn fűnyírók vannak, a Fénytevők elkezdenek egy energiát kibocsátani– ez igaz. Az emberek kibocsátanak egy energiát, hogy a többi Fénytevők segítségéért kiáltsanak, és tudassák velük, itt az idő Fényük mélyére hatolni, és felvinni azt egy fényesebb, jobban vibráló helyre. Sajnos, amikor a Fénytevőket a „fűnyírók lekaszálják”, egyedül érzik magukat, mert ott még nincs elegendő számú Fénytevő a közös [kollektív] tudatban felhalmozva, akik olyan szinten rezegnek, hogy a figyelmeztető jelet más Fénytevők is meghallják.

Sokkal több „fűnyíró” van jelenleg [2000-ben], mint Fénytevő. Barátaim, a fűnyíróknak lehet, hogy egy páran áldozatul esnek, amíg ez az új gondolkodásmód elkezd belépni a tömegtudatosságba. Az új gondolkodás elfogadása nem egy olyan dolog, amit az emberek könnyedén megtesznek. Habár, ahogy az emberek elkezdenek többet felismerni Isteni Jelenlétükből, többet Teremtőjük Jelenlétéből, akkor a Fénytevők nagyobb közös erővel fognak rendelkezni.

MINDEN EMBER FÉNYTEVŐ

Fedjük fel, kik a Fénytevők. A földön minden egyes emberi lény Fénytevő. Bár, nem minden ember ismeri fel Fénytevő mivoltát. Mi a különbség azok között, akik felismerik ezt, és azok között, akik nem? Mindez az egyén tudatosságának szintjében rejlik, miszerint vajon a személy képes-e meglátni és felismerni Fényét. Ez arról szól, hogy vajon a személy elismeri, hogy egy Fénytevő, vagy sem, és hogyan hajlandó kiterjeszteni ezt a Fényt.

A Fénytevő nem az, aki egy szép nap felébred, és ezt mondja: „Fénytevő vagyok!” A Fénytevő az, aki felébred, és esetleg ezt mondja: „Ó, Istenem, mi történik velem? Miért látom a világot ma másképpen? Nem akarom ezt tenni. Meg akarom változtatni az életem.” És, elfutnak és elrejtőznek. Igen, barátaim, Fénytevőitek jelenleg bujkálnak, mert odakinn a mátrixban félelmetes! Miért? Mert a Fénytevő lét része a saját belső Szerelemért / Szeretetért, a saját belső felébredésedért történő felelősségvállalás. Sok embert ismerünk, aki nem akarja ezt megtenni azonnal, tehát elfutnak, és menedékek alá rejtőznek, amikor elkezdik érezni az ébredést.

Amikor egyre több és több Fénytevő válik éberré, egy csodaszép Fényt sugároznak ki a világ köré. Mit jelent az, hogy „csodaszép Fényt sugároznak ki a világ köré”? Azt jelenti, hogy ti, a fák, a békák, az egysejtű amőbák, a fűszálak, mind, a Fény megtestesüléseiként mindannyian a Fényben és gondolatban összekapcsolódtok. Amikor összefognak, egy csodálatos Fény sugárzik a bolygó minden pontján.

Most, van néhány ember a Föld síkján, akiket a „társadalom számára veszélyesnek” vélnek. Nem akarom őket „gonosznak” hívni, mert ilyen dolog nincs. Ez csupán az, hogy a Fény az ilyen típusú emberekben olyannyira felerősödött, önmagukban annyira telítődtek vele, hogy elveszítették annak az észrevételét, hogy Fényből vannak. Bár energiájuk beárnyékolódott, vagy elsötétült, nem jelenti azt, hogy ők nem Fénytevők. Ez csupán azt jelenti, hogy oly keményen vonták össze energiájukat, hogy nem fogják meglátni a Fényt. Tehát, amikor az ilyen fajta ember megközelít egy Fénytevőt, és kegyetlen szavakat használ, ne legyetek mérgesek rá. Csupán értsétek meg, hogy saját Fényük szépsége olyannyira összesűrűsödött bennük, hogy nem képesek saját lényüket Fényként meglátni.

EMELJÉTEK MEG REZGÉSETEKET, NÖVELJÉTEK FÉNYERŐTÖKET

Lehetséges, hogy hallottátok már ezt tőlem, azonban ez nem a tetőkről kiáltozó Fénytevőkről szól, és hogy ők milyen szépek... Nem is egy egyesült erőről szól, mert már a Fényerő részei vagytok, és azon részetek, mely nem látható, már a fényben felhalmozódott. Inkább azokról a Fénytevőkről szól, akik Fényerő energiájukat olyan magas szintű rezgésre viszik, hogy más emberek is meg akarják élni [tapasztalni] ugyanazt a Fényt.

Legyetek tudatában annak, hogy a fizikai testben – melyet erre az útra választottatok – vagy összezsugorítjátok és összetömörítitek Fényerőtöket, vagy kiterjesztitek azt a világba. Minél inkább összezsugorítjátok és összetömörítitek Fényerőtöket, annál sötétebbnek látszik. Minél jobban kiterjesztitek, és kibocsátjátok Fényerőtöket a világba, annál nagyobb Fénnyé váltok, és annál hathatósabb lesz a közös [kollektív] tudat Fényereje.

A fák és az állatok legnagyobbrészt állandó tudatosságot tartanak fenn, azonban az emberi tudat változik. Változik, mert a közös tudatot azon belül tartják, amire mi, a Tanácsadók Birodalmában gyakran „ego”-ként hivatkozunk. Egotok sűrűsége határozza meg mennyi Fény halad onnan ki és be, tehát a közös tudat erejét vagy elhomályosítja, vagy kifényesíti az emberi fény tudatossága.

A FÖLD „TÚL-EGOSODOTT” RENDSZERE

A Föld ego-rendszerét minden egyes emberi lény tudatossága teremtette meg. A kollektív tudatos tudat felismerése függ attól, hogy hány ember észleli saját ego-rendszerét. Mivel senkinek sem rendelkezik élettel az ego-rendszere, kivéve annyival, amennyit az egyén ad neki, ugyanez vonatkozik arra, ahogyan minden egyes egyén egoja hozzájárul a „túl-egosodáshoz”. Egotok érzékelése építi a „túl-egosodott” rendszert, vagy az emberi kollektív ego-rendszert, ami ténylegesen körülveszi a Föld bolygót. Ez olyan, mint rendelkezni egy másik fény-mátrixszal, ha nem vagytok óvatosak. Bizonyos értelemben, az Anyaföld rendelkezik saját ego-rendszerével, melyet lakói alkottak, amelyre, apropó, nem büszke.

Az Anyaföld maga a színtiszta szerelem / szeretet. Nem szomorkodik az emberek miatt még akkor sem, ha az emberi világ nagyban károsította folyamatait. Nincs egoja az emberi világ kollektív tudata nélkül. Megengedi ezt, mert szeret titeket. Szeretnie kell titeket, hogy ezt megengedje. Az ego-rendszer nélkül nem lehetnétek a Földön. Amikor a Váltás másik oldalán vagyunk, arról fogunk beszélni, hogy nincs ego. Jóllehet, most a Föld síkján való létezés érdekében a tudatosság korlátozásain belül kell maradnotok. Ez a tudatosság részben a tiétek, egyénileg is és közösen is.

Tehát, alapvetően a Fénytevők felsorakoznak és behangolódnak a kollektív tudatos tudaton belüli munkához. Ennek érdekében, a Fénytevőknek a mátrix fölé kell megemelniük energiájukat, vagy rezgésüket, amely az ego-rendszeren kívül található. Ott teljesen össze kell hangolniuk magukat a Fényben, majd végül visszatérni az ego-rendszeren keresztül. A Fénytevők elveszítik Fényük nagy részét, mialatt visszatérnek a mátrixba, mert az ego-rendszeren keresztül kell visszatérniük. Mégis, amikor visszatérnek, ez egy ragyogóbb rezgés lesz, ahhoz képest, mint amikor eltávoztak. A ragyogóbb rezgés olyan, mint a fű története; a hullámeffektuson keresztül, minden általatok bírt gondolat hatást fog gyakorolni minden személyre ezen a bolygón. Hatni fog rájuk, mert minden tudatos gondolatotok erővel és hatalommal töltődik a Fény rezgésen keresztül. Utána, ha hangot adtok hozzá, kétszeresen töltődik fel. A hang hatással van a gondolat rezgésére, amely hatással van a hang rezgésére, stb.

RÁÉBREDÉS A KOLLEKTÍV TUDAT EREJÉRE ÉS HATALMÁRA

A legtöbb ember buzgón próbálja megérteni az összetettségét [komplexitását] a Föld áltató [illuzórikus] folyamatának (az életnek) – melyet ők maguk teremtettek. Elmulasztják meglátni, hogy ők maguk az áltató, képzeletbeli [illuzórikus] folyamat.

A világ Fénytevőinek miért kell felébredni és összegyűlni egy közös tudatban? Annak érdekében, hogy a Fényt fényesen tartsák meg, azok, akik nem hisznek abban, hogy ők is Fénytevők még mindig megkapják az energiát, hogy ráébredjenek a kollektív tudatosságra. Ez nem sokban szegül ellen annak, amit a mátrix észrevétlen erői helyesnek gondolnak, viszont tisztábban kell megérteni a kollektív tudat erejét, hatalmát.

Amikor a mátrix látatlan erőiről beszélünk, például a Titkos Kormányról, csupán azokról beszélek, akik hevesebben gondolkodnak, mint a Fénytevők. Ez nem arról szól, hogy egy, vagy két ember kitalálja, megalkotja ezeket a látatlan erőket. Ez a kollektív tudat alkalmazásáról szól a dolgok megváltoztatása és meggyógyítása érdekében.

A múltban, amikor a mátrix heves látatlan erői feltöltötték gondolataikkal a mátrixot, a Fénytevők saját Fényükben olyan levertekké váltak, hogy nem bajlódtak a mesteri befolyásolás kihívásával, vagy azzal, hogy kölcsönösen hassanak rá bármilyen módon. Most, egészében véve az emberek nem annyira könnyen csaphatóak be, mint előtte. Most, a Fénytevőknek kell összegyűlni és megérteni, hogy csak azért, mert az úgynevezett hatalmon lévő figura tesz egy kijelentést, vagy nyilatkozatot, nem szükségszerűen ér el sikert.

Például, sok Fénytevő van, akik létrehoznak egy helyzetet, ahol Japán kormánya ellen tesznek lépéseket. Az érdekes dolog az, hogy legtöbbjük nem tudja, hogy Fénytevő. Hangsúlyozom, nem tudják, hogy Fénytevők, mert az általuk végzett munka szankciókkal jár. Tehát ebben a csoportban azok, akik nem hiszik, hogy ők Fénytevők, azt fogják mondani, hogy valamit megvalósítottak. Azt fogják gondolni, hogy azért, mert az amerikai kormány egy másik kormánnyal (például Japán) szemben szankciókat foganatosít, megtették dolgukat, eljöttek ide a Földre ezt megtenni. Az igazi Fénytevő tudja, hogy nem ez a válasz.

Az igazi Fénytevők tudják, hogy meg kell találniuk a Fénytevőket Japánban, és rá kell venniük azt a csoportot Fényüknek a kollektív tudatban való megemelésére. Rá kell venniük őket, hogy energiáikat irányítsák az ellen-mesterkedés szétoszlatására. Utána fel kell venniük a kapcsolatot a Fénytevőkkel a világ körül, hogy minden Fénytevőt rávegyenek energiáik rezegtetésére a közös tudatban azzal a szándékkal, hogy a helyzet a Fényben oldódjon meg. Ami történik az, hogy ez kihatással lesz arra az emberre, akinek az ujja a szigony ravaszán van, csakúgy, mint a fűszálakra. Lehetséges, csupán lehetséges, hogy szándékosan minden második lövést elvéti, illetve lehetséges, hogy nem is tudja miért történik ez. Ezért kell összegyűlniük a Fénytevőknek. Ez nem függ attól, hogy a kormány törődik-e a Föld síkjának betegségeivel, vagy sem.

Szükség van arra, hogy a Fénytevők csoportokban összegyűljenek a világ minden pontján, és úgy, mint a fű, amikor egy csoport hall valamit, azt elmondhatja a következő csoportnak, és ez a csoport továbbadja az értesülést egy másik csoportnak, és a következőnek, és így megy körbe a világban. A csoportok használhatnak e-mail üzeneteket, Internetet, telefont, faxot, hírlevelek másolatait, stb. Ez a fű gyökereinek folyamata.

A Föld síkján minden lényeg [esszencia], beleértve az összes emberi lényt is, az Isten-Fényben született. Ennélfogva Fénylények vagytok hibátlan megtestesülésben, ami azt jelenti, hogy Fényrészecskéiteknek össze kell tömörülniük olyan szorosan, melyben úgy tűnik, szilárd formában vagytok – ami egy káprázat [illúzió]. Ha egyszer elfogadtátok a káprázatot utatok meghódításában (nem véletlenül használtam a „meghódítás” szót), utána beillesztitek káprázatotokat az útba. Az út egy állandó evolúciós állapotban van. Az az út, melyet választotok, hogy megéljétek, vagy kidolgozzátok, egy olyan út, mely nem előre-elrendelt, vagy előre megszabott [predesztinált]. Ti alkotjátok meg, azzal, ahogyan megteszitek. Tehát, ahogy mondtam, minden emberi lény valóban Fénytevő. Ez csupán attól függ, mennyire hajlandó a személy megengedni, hogy belülről fénnyel telítődjön.

Minden fény, vagyis minden kapcsolatban van egymással. Azok a Fénytevők, akik összegyűlnek egy kollektív tudatban, felfedezik, hogy nincs elkülönülés egymás közt. A fényben és gondolatban kapcsolódnak össze mindannyian. Mivel gondolkodásotok és szeretetek /szerelmetek ereje és hatalma (illetve annak hiánya) a földön minden egyes emberre hatással van, és egyre többnek engedik meg, hogy ráébredjen saját fényére. Ez nem a Fénytevők megteremtéséről szól. Ez arról szól, hogy fényeteket tartsátok meg oly fényesen ragyogva, hogy a világ Fénytevői felismerjék a fényt, és csatlakozni akarjanak.[1] A Fénytevő szót a Fénymunkás szó helyett használom. A „Lightworker”, vagy „Worker of Light” angol kifejezést a „worker of miracles - csodatevő” kifejezéshez hasonlóan, Fénytevőnek fordítom.
[2] A fordító megjegyzése: a kihagyott információ 2000-ben volt aktuális
[3] A legközelebbi globális meditációra szólító felhívást lásd a www.kirael.com oldalon. Mindenkit bátorítok arra, hogy a www.kirael.com oldalon található fórumon, a megfelelő rovatban tegye közzé a globális meditációra felszólító kérelmét – magyarul és angolul. Kérem, a meditáció időpontjaként mindenki adja meg a Greenwich középidőt is, hogy más időzónákban élők is könnyedén ki tudják számítani, mikor csatlakozzanak a meditációhoz. (http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/europe/european-union/hungary/)


© 2000 Fred Sterling
Contact: 
Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii 
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.