2009. augusztus 10., hétfő

Istennő Fény: A finom egyensúly megalkotása

Istennő Fény:
A finom egyensúly megalkotása


Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével


The Goddess Light: Creating the Delicate Balance
© 2009 Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

KIRAEL: Micsoda áldott esemény. Barátaim, a legfelemelkedettebb fényben, fényem erején belül mindent megteszek, hogy a legcsodálatosabb környezetet teremtsem meg felsőbb éneteknek, hogy csatlakozzanak hozzátok. Ez a gyönyörű fény minta, melyet felsőbb énnek, lényegeteknek, részeteknek hívtok, aki azt választotta, hogy nem olvad egybe a fizikai testtel, ő egy mindig uralkodó energia, aki keresztülsétál a Föld síkjának mátrixán. Felsőbb énetek megnézi energiátokat, fizikai részetek, és mindig nagy tisztelettel mosolyog, mert oly nagyon tiszteli ezen részeteket. Mindig, mintha átélné ezeket a részecskéket, ezeket a sejteket, melyeket ti testnek hívtok, és ebben az élményben örül, és a megértést mesteri fokra viszi.

Ebben a fényben, barátaim, csukjátok be szemeteket egy percre. Nem kell csukva tartanotok. Engedjétek meg tudatosságotoknak, vagy önvalótoknak  hogy háttérbe vonuljon. A világban azok közületek, akik elképzelik azt, hogy egyként összegyűltök: üljetek le az óriás fák közé. Látjátok, hogy a fák törzsei nagyok. Szemetekkel megvizsgáljátok az egyik fa törzsét, felfelé pillantotok az ágak felé. Ezeken az ágakon, észrevesztek olyan leveleket, melyeket még sosem láttatok előtte. A legszebb ragyogó bíborszínűek, olyan fényesek, hogy úgy tűnik, mintha ametisztkristályok függenének az ágakon.

Nézz Lemuria erdejére, mely néhányak számára Ignon-ként ismert – az Ignon jelentése a lemuriai tanokban: értékes. Engedjétek meg, hogy tudatotok eljusson oda. Az erdő, az értékes, körülvesz titeket. Ó, nem tudjátok, hogy szívem elmegy azokhoz, akik nem képesek tudatukban elmenni oda, vagy akik azt választották, hogy nem jutnak el oda, de szívem táncol azokért, akik megengedték, hogy ez megtörténjen.

Barátaim, csupán képzeljétek el, hogy a Teremtő támogat titeket, aki csak a szerelem lényegét ismeri, aki a fán ezeknek a leveleknek a része, a törzs része, a föld része, amin ültök, és igen, még tudatosságotoknak a része is. Képzeljétek el a Teremtő Istent, aki olyannyira szereti önmagát, hogy folyamatosan fejleszti saját energiáját, és ebbéli tevékenységében, a fény e részecskéit összehozza, hogy egy szép nap önmagukat szín embereknek, vagy színárnyalat embereknek [hue-man] hívják, ahogy ti mondanátok. Felismeritek a kifejezés szépségét? Az önvaló egyedi részecskéi, a magasabb tudatosság kivételes szépsége és a Teremtő között egy tánc kezdődik – és ez egy harmonikus tánc. Olyan, mintha a világ legnagyszerűbb szimfonikus zenekarát néznéd. Olyan, mintha a játszott zene az Anyaföld ritmusa lenne. Mindenki, aki az erdőben ül, ebben a pillanatban lehet, hogy meghallja, ahogy egy madár csicsereg, vagy egy rovar átbotorkál a földön, és ezt gondolja: „Ó, Istenem, hallom, ahogy ez a parányi rovar lépked.” Látod, ebben a meditatív kiterjesztettségben idő és tér nem létezik. Ez a Teremtő Isten Szerelmének valósága.[1]

Halljátok, ahogy egy rovar sétál a földön. Halljátok, ahogy két fűszál egymáshoz súrlódik, és a szimfóniában saját szólamukat játsszák, de leginkább, barátaim, halljátok saját szívveréseteket, és hangot, vagy ritmust, mely összekapcsolva tart tietek a tudatosság e szintjével. Az én szavaimmal ez az ismeretek dallama. Ó, énekként fogjátok hallani. Igen, fogjátok. Hasonló ahhoz, amikor elmentek meghallgatni egy szimfóniát. Halljátok a hangszereket, de nem halljátok külön-külön őket – nem halljátok külön a hegedűt, a tubát, vagy a csengettyű harangjátékát. Az egész zenekart halljátok. Egyesült hangként halljátok a szimfóniát. Ma felkínálok nektek egy esélyt, hogy ennek a zenekarnak a sok különböző hangszerére, az önvalótokra összpontosítsatok. Látjátok, ma eljöttetek, hogy fénnyel telítődjetek, és természetesen, a mindenség imája az, ami megtörténik.

Telítsétek fénnyel magatokat sok szinten, és ebben megtaláljátok létezésetek szépségét. Így, innen mondom nyitóbeszédem, és valahol a közepén ennek, egy fiatal lélek (számomra fiatal, azonban számotokra ősi), aki Kancellárként ismert, az élet világegyetemein átárad. Barátomnak hívom őt. Lemuria e csodálatos világában, nem ő volt az első, aki megérkezett, de ő volt az első kiválasztott arra, hogy elhozza az Istennő Fényét. E lény a Teremtő Szerelme elé állt, melyet a Fejlődő Társadalmak Oltalmazói vettek körül. A Teremtő azt mondta ennek a Kancellárnak: „Készen áll Istennő Fényed?” A Kancellár rápillantott a Teremtő Szerelmére és Fényére, és egy szót mondott: „Alázatosan”. A Teremtő annak jeleként vette, hogy közeli a változás. A Kancellár meghajolt a Teremtő előtt, nem azért, mert a Teremtő bárkitől is azt akarja, hogy meghajoljon neki, hanem azért, mert a Kancellár meg akarta mutatni tiszteletét az „ÉN” mindent körülölelő fényének.

A Kancellár odafordult az Oltalmazókhoz, és ezt mondta: „Mennyi időt adtok nekem, hogy meggyógyítsam az Anyaföldet?” Mi, az Oltalmazók, egyhangúlag ezt feleltük: „Amíg meg nem gyógyul, addig létezik a te energiád.” Ebben, a gyönyörű Kancellár lefokozta fizikai kereteit. Egy időbe tellett, mielőtt ez az energia újra egybeforrt. Lemuria egy hegycsúcsán, újra összerakta energiáit, hogy beszéljen az emberekhez.

Lemuria első évei során, a Kancellár Istennő Fényét összhangba rendezte, azért, hogy megmutassa magát minden fában, minden fűszálban, minden rovarban és állatban, ami a bolygón lépkedett. Az Istennő Fény az óceánok és a szárazföld részévé vált. Dédelgette a nagy kék bálnákat. Szerette a fákat, mert kifejezésre juttatták a szépséget. Figyelte a lemuriai faj kibontakozását, és a csillagok között táncolt. A Kancellár figyelte az Istennői Fény kibontakozását, és amikor az idő megfelelő volt, a Kancellár visszavonta részecskéit.

Sokan Lemuria népességéből zarándokútra mentek erre a lenyűgöző hegyre, melyet ma Haleakala-nak hívnak, amely az egyik legfontosabb gyógyító elem a lemuriai fényben. Néhányan éveket töltöttek el, hogy megtegyék az utat, nem tudván mit fognak átélni. Hallották, hogy az Istennő-Fény-lény ott van, így elmentek. Felmásztak a hegyre. Egy reggel, éppen mielőtt a nap felkelt volta, úgy tűnt, mintha egy fény jelent volna meg a hegy tetején. Az emberek megálltak útjukon. Csendben felnéztek, és látták, ahogy mindenhonnan fényrészecskék érkeztek. Hangok töltötték el őket és lüktetés töltötte meg testüket. Olyan volt, mintha azok a részecskék, melyek a hegy felé tartottak, az emberekből is eredtek volna. Az emberek figyelték az elsöprő energiát, amíg a fény nem volt más, mint egy gömb. Tágra nyílt szívvel nézték, ahogy a gömb formát öntött. A részecskék folyamatosan érkeztek. Az embereket lenyűgözte ez. Úgy tűnt, mintha elállt volna lélegzetük. Végül, látták, ahogy ez a gömb egy férfi formáját öltötte fel. A Kancellár állt a Haleakala csúcsán.

A forma olyan gyönyörű volt, hogy nem tudták férfinak nevezni. Olyan erővel töltötte fel őket, hogy még nem is tudták személynek nevezni. A tömeg suttogott: „Ő Lemuria Kancellárja”. A Kancellár ilyen fennkölt formában mutatta meg önmagát. Percről percre változó formának tűnt, de minden pillanatban egyre csalogatóbb, szebb, szerelemtől elragadtatottabb volt, és végül ragyogó jelenlétében megszólalt.

Barátaim, azt mondják, hogy amikor a Kancellár beszélt, az emberek Lemuria másik oldalán is hallották ugyanazt a hangot, mint amit azok hallottak, akik méterekre álltak tőle. Olyan összhang volt hangja, mely felemelte a lelket. Nem férfi, vagy női volt. A szerelem hangjának tűnt, egy hangnak, ami egy nap visszatér a Föld síkjára, azonban a mai napunk célját illeti, az Istennő Fényének hangja volt.

Az Istennő kiegyensúlyozó energiája kinyitotta szívének fényét, és kiterjesztette önmagát a jelenlévőkre. Sokan fehér kendőikkel törölték le az öröm könnyeit. Azt mondják, barátaim, hogy ezek a könnyek megszínezték a kendőket. Sokan szorosan kezükben tartották a kelméket, nehogy elveszítsék őket. Azt gondolták, hogy amikor könnyeik megérintették a kendőiket csoda történt; de nem történt csoda, barátaim. Az Istennő színei nyilvánultak meg.

Néhányan ezt mondják: „Kirael mester, azt gondoltam, az Istennő Fény csupán a nagy átmenet idejében jelenik meg.” Ha ismeritek Lemuria történelmét, akkor tudjátok, hogy Lemuria átmenet volt. A Lemuria előtti társadalom az Anyaföldet darabokra tépte. A Teremtő visszahívta haza ezt a társadalmat, ezt követően táplálta az Anyaföldet, amíg az készen nem állt arra, hogy a lemuriai népességet pártolja, hogy befejezze az Anyaföld megszépítésének feladatát.

Utána megtörtént ez, barátaim. A kendőket a lemuriaiak vállukon a fény ajándékaiként viselték. A könnyek elapadtak, és öröm vette át helyüket, egy öröm, melyet oly hosszú ideje nem ismertek. Meg fogom kérni a Kancellárt, hogy kezdetben mondjon nektek pár szót, mert ebben a pillanatban jelen van, és akár New York-ban, vagy Európában hallgattok [vagy olvastok], érezni fogtok valamit, amit az emberek itt a teremben fognak érezni.

Érezni fogod a melletted ülő személyt, ha hajlandó vagy tudatos elméd félretenni, gondolatrendszered hátsó részébe helyezni, és kinyitni a szerelem-fény tudatosságod. Érezni fogod a Szépség jelenlétét, nem számít hol vagy. Amikor a Kancellár beszél, barátaim, a világért teszi, nem a kiválasztott kevesekért. Így, megbízom azokat, akik hallják ma a Kancellárt [vagy olvassák szavait], hogy terjesszék ezeket a gyönyörű szavakat.

Kérek valamit a Kancellártól, amit előtte még sosem kértem: mondja el azokat a szavakat, melyeket az első lemuriaiaknak mondott azon a napon, amikor egyesítette fényrészecskéit a csillagokból, az óceánból, a Földből és a fákból. Szín-emberek, színárnyalat emberek formájában csatlakozunk. Csukd be szemed, nyisd ki szíved, és engedd meg magadnak, hogy érezd ezt az új jelenlétet. Gyűjtsd össze szerelmed, lassítsd le tudatos elméd, és érezd a szerelemet. Lélegezz mélyen, mert egyszer csak a Kancellár a szív nyelvén fog beszélni, ahogy tette ezt, amikor a hegy oldalán álló tömeg és Lemuria minden részén lévők előtt állt, azon a bizonyos napon, és mindenki megértette. Így, végy egy mély lélegzetet barátom, és bemutatom nektek az élet bölcsőjének fényét, a Kancellárt.

KANCELLÁR: [ősi lemuriai nyelven kántált ének] Eljöttem hozzátok, és kérlek titeket, ne nézzétek azt a testet, melyet megformáltam, hanem lássátok meg a fény jelenlétét. Kérlek titeket, lemuriai barátaim, tekintsetek rá saját rezgésetekre. Kérlek titeket, hogy lássátok meg Istent magatokban. Kérlek titeket, fogadjátok el, hogy Lemuria legkifinomultabb egyensúlya elindulhasson, és engedjétek meg, hogy a Teremtő Fény megmutathassa Szerelmét. Közületek azok, akiknek a feje érinti a földet, kérem, emeljék fel fejüket. Azok, akik behajlítják térdüket, egyenesítsék ki, és teljesen álljanak fel. Azok, akik félnek, mert nem látnak engem, csupán hangom hallják, legyenek bátrak, mert egy egyszerű, szerelemmel telt üzenettel érkeztem.

Habár Lemuriát békének és a szerelem fényének hívjátok, Lemuria bennetek van. Nem vagytok Lemuriában. Eljöttem, hogy felkínáljam nektek a nagy remény, a kiegyenlítés, de legfőképpen a nagy béke üzenetét. Alázatos vagyok előttetek. Én vagyok az, akinek térdet kellene hajtanom. Én vagyok az, akinek homlokával az Anyaföldet kéne megérintenem. Én vagyok az, akit megtiszteltetek jelenlétetekkel, mivel rajtatok keresztül látok, és meglátom rajtatok keresztül a biztonságos és csodálatos életet. Keresztülnézek szemeteken, és látom, ahogy a gyermek sír. Látom a kérdéseket, melyek felbukkannak elmétekben. Szemeteken keresztül látom, ahogy az „összekapcsolt” szíveitek elfoglalják helyüket. Barátaim, átnézek szemeteken, és önmagam látom. Látom „ÉN” magam, mivel jelen vagyok ezekben a szemekben, melyeken keresztülnézek. Én vagyok azoknak az ujjaknak a hajlandósága, melyek megérintik fáim leveleit. Én vagyok a lényeg, mely életre kelti az orrot, amikor megszagolja az egyik virágom. Én vagyok az a kis hártya, amely a fülben rezeg, amikor hallom a nagy szimfónia hangját. Én vagyok az „ÉN” jelenléte és az „ÉN” jelenlétében ajánlom nektek ezeket a szavakat.

Többé soha ne tekintsetek életetekre, mintha elkülönültek lennétek, mivel bennetek „Vagyok Én”, és amikor szívedben azt mondod „ÉN VAGYOK” kivetíted ugyanazt a fénygömböt, melyet ma ezen a hegytetőn láttatok egybeolvadni. Látjátok. Belélegzitek, megérintitek, szagoljátok, halljátok, és megízlelitek. Ezt hívják életnek, és ez az egyetlen ajándék, amit a Teremtő érzékelésével észlelek. Barátaim, jól hallgassatok meg. Az élet a kinyilvánítás tovasuhanó pillanata, azonban ebben a pillanatban, az egyetlen ajándék, melyet Teremtőnk adományozott: az „ÉN”. Így, Álljatok fel erre a hegyre egy üzenettel. Többé a jót ne egyensúlyozzátok ki a gonoszsággal. Csupán a jóval egyensúlyozzátok ki, és amit kiegyensúlyoztok, csak jobb lehet. Meg fogjátok érteni ezt azon a napon, amikor megértitek, ki „VAGYOK ÉN”.

Kirael mester, apropó, barátaim, aki a Fejlődő Társadalmak egy Oltalmazója, azt az üzenetet adta nekem, hogy beszéljek veletek, és megkért engem, érintsem meg szíveteket. Szóval, érezzétek ebben a pillanatban, ahogy kinyúlok a világ köré, Lemuria köré, és megérintem fényetek magját. Kérlek titeket, többé ne Kancellárként tekintsetek rám, hanem lássátok magatokon belül a Szerelem „ÉN”-jét. Számtalan nappalon és éjszakán keresztül fogok sétálni ezen a síkon, melyet Lemuriának hívtak, és magam köré fogom gyűjteni azokat, akik felfedezték a szerelmet. Ma kérlek titeket, kulcsoljátok össze kezeteket, és érezzétek szívverésetek jelenlétét kezetekben. Kérlek titeket, lássátok, ki vagyok én, mert összekulcsolt kezeitekben „ÉN VAGYOK” ott. Szívetek dobbanásában is „ÉN VAGYOK”. Minden szerelemmel, ami valóságomban jelen van, kínálom nektek ezen a napon önmagam egy részecskéjét. Kérlek, élvezzétek, kérlek, részesüljetek benne. Amikor rápillantok a nyakad körül lévő sálra, emlékszem, ahogy a szerelem könnyei színeket alkottak. Minden alkalommal, amikor rápillantotok az égre, és a szivárvány szépségét látjátok, tudjátok, hogy ez Teremtőtök könnye, azonban nem a szomorúság könnye, hanem a nagy öröm könnye, tudván, hogy az „ÉN”-ben a Teremtő világa biztonságos. Kutassátok a könnyeket. Ne szárítsátok fel őket. Ünnepeljétek őket. Engedjétek, hogy a könnyek kitörjenek, és tudni fogjátok, hogy „ÉN” is, a Kancellár, veletek vagyok. Visszaküldelek titeket, tanácsadóm szerelméhez, Kirael Nagymester Tanácsadó Vehetőhöz.

KIRAEL: Nem egy kellemes fiatalember? Vannak, akik ma időnként megpillantották a Kancellárt, és nem tudják megmondani, vajon a fiatal Jézus mester, Buddha, Lédi Quan Yin, vagy Pele Istennő volt-e. Gyönyörű időszak ez életben lenni, a Tudatosság Nagy Váltásának idején. Néhány ember elolvasta azt a könyvet, melyet médiumom és én írtunk Lemuriáról, és ezt mondták: „Nem értem ezt a könyvet. Néha olyan, mintha a könyv olvasna engem.” Ez azért van, mert a könyv olvas titeket. Annak érdekében, hogy elolvasd könyvemet, meg kell engedned felsőbb énednek, hogy működjön veled együtt. Amikor a felsőbb én közreműködik, a könyv lapjaivá válik. Figyeli, amit olvasol, és mondja saját felsőbb fényének: „Istenem, úgy gondolom, felfogta.” – és így is van, barátaim.

Ez a finom egyensúly, melyről beszélünk a ti egyensúlyotok az „ÉN”-ben. Ennélfogva, az „ÉN” egyensúlya kifinomult, nem úgy, mint egy csipkekendő, hanem mint a tudatosság egy szövete. Ahogy nemes Kancellárotok éppen mondta, te a szövetben egy szál vagy. Semmik vagytok a szövet többi része nélkül. A szövet többi része nélkül csupán egy részecske lennél, aki céltalanul lebeg a fény szerelmében.

Azokat közületek, akik azt mondták, hogy eljönnének a Földre, és lemuriaiak lennének, a Teremtőtök érintett meg. Gondosan leellenőriztem, és ezidáig még nem találtam senkit, aki önmagát lelki embernek [spiritualistának] vallja, és nem sétált volna Lemuria földjén. Ez a legbiztosabb időszak a nagy felébredésre.

A nagy felébredés a szövet kifinomult egyensúlyáról szól. Nem kell, hogy részesei legyetek a mátrix energiának, vagy annak, amit ennek érzékeltek. Percről percre azt választjátok, hogy mosolyogtok, és úgy fogjátok találni magatokat, hogy nem vagytok azok, akik a jót rosszal egyensúlyozzák ki. Visszautasítjátok, hogy elvegyétek az élet ajándékát, mivel rosszként látjátok. Ünneplitek percről percre annak a kifejeződését, hogy életben vagytok. Utána meg kell találnotok az Istennői Fény kifinomult egyensúlyát. Halljátok tisztán. Az Istennő mindig megtalálható bennetek, azonban a nagy váltások idején, mint amit ebben az időben és térben a Földetek él meg, az Istennők ráeszmélnek a szerelem útjának megkezdésére.

Beszéltem a Kancellárral egy nap, és ezt mondtam: „Tudod, Kancellár, egy jobb szóval kell előállni e jelenlétet illetően, mint az „alázatos”. Mit szeretnél, hogy mondjak a lemuriai energiáidnak? Ezt válaszolta: „Az alázatos jó, Kirael mester. Ha alázatnak nevezed, én fogom alázatnak hívni, mert ha nem lennél itt, én mondanám az embereknek, hogy az alázat az, amikor önvalónkkal vagyunk szerelemben.” Ezt feleltem: „Most, egy gondolat. Miért nem tartjuk meg ezt?” Ez a finom egyensúly: tudod, hogy a szövet egy része vagy, de nem te vagy a mátrix. Képzeld el rövid fémszálak szövetét, mint például egy szúnyogháló. Utána képzeld el, hogy csupán egy szín vagy, és gyorsan át tudod nyomni magad a hálón. Ha akarod, képzeld el, hogy át tudsz áramolni ennek a hálónak a kereszteződésein, mely megnyílik neked, és tovább nyílik számodra. Ez a Teremtő Szerelmének alázatos fénye, amit Istennőnek hívnak. Itt van, barátaim, a nyitóbeszéd, a csodaszép látogatás, ahol meghallod pontosan azokat a szavakat, melyeket a Kancellár mondott. Ó, ragyogó idő volt Lemuria időszaka, éppúgy, ahogy ragyogó időszak van itt most, tudatosságotok új évtizedében. Meg fogtok változni, élvezni fogjátok, és szerelmesek / szeretetteljesek lesztek, mert ti vagytok „ÉN”.

Emlékezzetek, „ÉN”-ként, alázatosak vagytok, és itt vagytok, hogy szolgáljatok. Volt idő, amikor egy Istennő állt mindenki más előtt és ezt mondta: „Én foglak szolgálni titeket” – és ennek az Istennőnek a dolga volt viselni az összes színt, és ezt meg is tette. A mai időkben, és gondolatokban azt gondolnád: „Ó, ennek okán lenne ő Főistennő.” – nos, ez ma van, de visszahaladva az időben, azt gondolnád: „Ó, Istenem, micsoda ajándék, melyben magára veheti az összes fényt, és ő lehet a világok közötti erők számára a jelzőfény.” Mindenkinek mondom, itt az idő, hogy érezzétek szerelmeteket. Most válaszolok a kérdésekre.

KÉRDÉS: A „Kirael: A Nagy Változás” című könyve azt mondja, hogy a felsőbb én kiválasztott fájdalmas élményeket, azért, hogy megtanulhassam a bizalmat, megbocsátást és a szerelmet. Az úgynevezett „rossz emberi lények” hozzák el ezt a fájdalmat; lehet, hogy van mód megbocsátani nekik, de hogyan bízzak bennük és hogyan szeressem őket? Hogyan válaszoljak az Istennő Fényével?

KIRAEL: Emlékezned kell, hogy ha valaki megbánt téged bármilyen szinten, ez a benned lévő fájdalomnak egy tükre. Ha nem vagy hajlandó megszabadulni a fájdalomtól, akkor felsőbb éned megalkot egy tükröt számodra, hogy meglásd a fájdalmat. Nézz rá erre a személyre, aki megsértett téged, és emlékezz, hogy ő egy ajándékot adott neked. Ezt mondod: „Abba kell hagynod ezt Kirael mester. Nagyon csúnyán megsértették érzelmeim.” Annak érdekében, hogy érzelmeidet bántalmazzák, ugyanazt a fájdalmat kell, hogy bírd önmagadban. Ezt feleled: „Nos, Kirael mester, mi a helyzet azzal kapcsolatban, aki arcul ütött? Tudod, hogy ez fáj. Ne mondd azt nekem, hogy én kértem.” Nem mondtam azt, hogy bármit is kértél. Arról beszélek, hogy a Teremtő Isten egy részecskéje vagy. Azért, hogy a tudatosság e síkján légy, hajlandónak kell lenned annyi szerelemmel megtölteni magad, hogy majd átélj mindent, és ha felsőbb éned érzékeli, hogy nem kapod meg azt, amiért ide eljöttél, akkor tükör után tükröt, és ismét egy újabb tükröt alkot meg számodra.

Ha a személy úgy bánt meg, hogy ellened durva szavakat használ, értsd meg, hogy a szavak valahol az „ÉN”-nen belül voltak, és az idők során te temetted el őket. Most van esélyed rá, hogy újra rájuk tekints. Nem kérlek téged, hogy fizikailag öleld meg ezt az embert. Azt kérem tőled, hogy emlékezz a fájdalomra. Nem láttál volna fájdalmat, ha a fájdalom nem lenne benned. Nem láthatsz haragot, csupán akkor, ha a harag benned van, és nem láthatsz szenvedélyt, csupán akkor, ha a szenvedély benned van. Ha gyógyítani akarsz, barátom, rendelkezned kell a szenvedéllyel, hogy ezt megtedd. Néha a gyógyítás iránti szenvedélyt eltakarja a fájdalom, sérülés és azok az emlékek, amik megakadályozzák, hogy meglásd szépséged. Nézz szívedbe – nem kell mondani ezt annak az egyénnek, aki csupán egy tükör volt számodra – és mondd: „Tudod, megbocsátok magamnak, hogy ilyen sokáig és mélyen néztem az élet tükreibe. Annyira szerelmes vagyok, hogy felülemelkedek most a fájdalmon. Most fogom érezni. Újra szeretni fogok.” Amikor újra szeretsz, megtörténik a gyógyulás.

Ha hallod ezt a választ, barátom, életed újraindulhat, és elengedhetsz mindenkit, akik tükör gyanánt álltak eléd. Nincs szükséged tükrökre többé. Felocsúdtál arra, hogy szeress.

KÉRDÉS: Gyakran a férfi energia az, mely a tudatosság e síkján megfélemlít a nők igaz istensége okán. Mit tudunk tenni nőkként, hogy megpróbáljunk segíteni a férfi energiának meglátni, hogy mi nem akarunk felsőbbrendűek lenni, és hogy mi nem tudjuk a Változást teljesen lendületbe hozni azon férfiak nélkül, akik tisztelik a nők útját?

KIRAEL: Ne tégy magadon kívül semmit senkiért. Találd meg Istennői Fényed igazságát saját magadban. A Kancellár mondta, hogy alázatosnak lenni a Teremtő jelenlétében, nem más, mint szerelemben lenni, és a szerelem nem más, mint felismerni az Istennőt magadban. Szóval, ne győzz meg egy férfit sem, vagy ne hízelegj a férfiaknak azért, hogy adjanak neked egy kis pihenőt. Inkább, összpontosíts szerelmedre. Ne mondj egy szót se a férfi energiának, aki azon tűnődik, mit teszel Istennőként. Ülj csendesen. Tartsd vissza gondolat tudatosságod, mely egyik gondolatot a másik után varázsol elő, végy prána lélegzetet, töltsd meg magad aranyrészecskékkel, amíg nem érzed a fény jelenlétét. Utána nézz újra férfi párodra, és el fog olvadni szemed előtt.

Látod, ez a Váltás. Odakinn, a mátrixban néhány férfi és nő az Istennői Világban eléggé furcsának gondol téged, de ha az „ÉN” jelenlétéből gondolod ezt végig, sosem fog számítani neked többé, mit gondol bárki is az Istennői világról. Többé nem mérce számodra mások gondolata. Kizárólag saját gondolataidért vagy felelős, és Istennőként, gondolataid a szerelemé lesznek. Ebben a fényben, meg fogod érteni, hogy az a férfi, aki nem látja az Istennői Fényt, az nem is hajlandó meglátni azt; inkább elnyomja a fényt önmagában. Ha tovább „fényesíted” magad, ha az Istennői Fény jelenlétében tartod magad továbbra is, ez a férfi meg fog változni, és majd hátradőlve ezt mondod: „Ó, Istenem, nézd ezt a változást.”

Ne mondj egy szót sem neki, egy szót se; csupán légy a szerelemben. Mások fognak felocsúdni a szerelem jelenlétében, az „ÉN” jelenlétében, és amikor ezt megteszik, megkérdezik: „Mi a szerelem?” A válasz: „ÉN”.

KÉRDÉS: Ha az istennő energia a négy test rendezése, és ez is az egyik DNS szálunk, aktiválhatjuk ezt a Szignál Sejt Gyógymódon keresztül?

KIRAEL: Senki sem érti igazán a DNS-t. Több DNS szálad van, mint amiről orvosi világotok tudomással bír. Orvosi világotok elmondja nektek, hogy két szálas DNS-sel rendelkezők vagytok. Igazából egy egész DNS szál szövetetek van, barátaim. Nem elképzelhetetlen azt gondolni, hogy aktiválhatjátok mind a tizenkét DNS szálat egyszerre. Az orvosi világ legnagyobb része tudja, hogy négy aktív szál van, kettőt látnak, és kettőről tudják, hogy ott van, de még nem tudják megérinteni, így azt kell mondaniuk erről a kettőről, hogy nem létezik. Ha az Istennői megvilágosodásban vagytok, és ráébredtetek Istennői Fényetekre, öt, vagy hat szálatok van. Fel tudjátok tölteni őket fénnyel? Tudjátok őket kezelni? Ó, igen, barátaim.

Meditációban, képzeljétek el, hogy egyik kezed magad elé feltartod, és megengeded, hogy részecskéire váljon szét. Elmélyedsz a sejt rezgésében. Eztán a sejtek kinyílnak, mint egy virág, mint egy rózsa, és látod a kanyargó DNS szálakat. Ahogy kettőt kihúzol, látod azokat, melyek árnyékoknak tűnnek mögöttük. Ez a többi négy szál, a kettő, melyet az orvosi világotok ismer, de még nem tudják megérinteni, a hármas, és négyes szál, illetve a két Istennői Szövet, az ötös és hatos szál, melyeket beleszőttek minden férfi / női energiamintába a világban. Sőt, a nők még extra szálakkal is átszőttek lesznek.

Nagy tisztelettel mondom nektek, ismerjétek meg és becsüljétek meg szépségeteket. Tudjátok, hogy mélyen bennetek ti vagytok az ötödik és hatodik szál. Az ötödik szálban van az „L” betű, ami a Szerelmet [Love] jelképezi. A hatodik szál jelképezi az „ÉN”-t [„I”]. L-I angolul kiejtve úgy hangzik: „láj” [lie = hazugság]. Az egyik legrosszabb dolog, amit az ember tesz, a hazugság, mert amikor hazudsz, eltemeted a „Szerelem” [„L”] és az „ÉN” [„I”] DNS szálait, az „ÉN” Szerelmét. Amikor hazudtok, vagy eltemetitek az „ÉN” Szerelmét, abban a pillanatban megállítjátok fejlődéseteket [evolúciótokat]. Nem érdekes, hogyan kezdődik az evolúció szó: EVOL, és amikor ezt megfordítod, megkapod a LOVE [Szerelem / Szeretet] szót?

KÉRDÉS: Hogyan kutassuk fel Istennő színünket, és hogyan szőjük bele ezt életünkbe?

KIRAEL: Sosincs kétség Istennői színed felől. Az Istennői színek néha változnak a megtestesülésekben [inkarnációkban]. Lehet, hogy egy nap felébredsz, és úgy találod, hogy a legszebb zöld színnel rezegsz együtt [rezonálsz], és oly nagy szerelemmel fogod szeretni, hogy egy zöld Istennő vagy; egy másik nap az ibolyaszínnel rezegsz együtt, és ezt gondolod: „Várj egy pillanatot, én egy zöld Istennő vagyok, a csudába is!” Azt mondanám, lehet, hogy zöld Istennő voltál, de ha rápillantasz az Istennői Szövetre, úgy fogod találni magad, hogy úgy rezegsz, ahogyan abban a pillanatban szükséges. Ismerni fogod igazi színed. Sok zöldet (szerelem színt) és kéket (igazság színt) látsz felébredni a bolygón mindenütt, hogy a szív igazságából beszéljenek, hogy meglássák az én „ÉN”-jét.

Zárd le elméd a körülötted lévő összes harmadik dimenziós figyelemeltereléstől. Ülj elég hosszú ideig, és Istennő szín feltűnik. Amikor a szín előtűnik, menj az ötödik és hatodik [DNS] szálhoz, és tudni fogod, hogy ez a te színed. Ha Kirael mester jön egyedül el, és azt mondja, nem, ez nem az, te ezt fogod mondani: „De igen, ez az.” Ez mindig a te színed lesz, és tudni fogod, hogyan sződd bele magad az Istennő szövetbe.

KÉRDÉS: Hogyan segít az Istennő Fény, hogy a műtét után meggyógyuljak?

KIRAEL: Vannak, akik Japánban, Ausztriában, Ausztráliában, Angliában, Franciaországban, Mexikóban és Kanadában hallgatnak, és sokan közülük tudják, hogy ők már Istennő Fények. A világ minden Istennőjét kérem hangom minden hangzatával – amiből ezernyi van – jöjjenek a segítségedre. Vonjátok vissza tudatotokat, csupán egy kicsit; tudatos gondolkodásotokat rakjátok félre. Istennők, hatoljatok be szívébe, és mielőtt a műtét megkezdődik, lebegjetek el felette, és bátorságotok és tudásotok egy részecskéjét ejtsétek le rá. Utána küldjétek el a ti ötödik és hatodik szálatokat, és közösen formálunk egy energiát köré, és beszélni fogunk sejt-tudatosságához.

Így, a világ Istennői egyesülünk egy szerelem szálba – L-I [5-6]. Utazz velem, és szállj le ennek a gyönyörű lénynek jelenlétébe, akihez most beszélek. Minden rostos szövet testedben most az Istennői fényre figyel, ami a világ minden részéről érkezik. Minden Istennő megnyitotta szívét. Néhányan közülük a teremben már sírnak, mert érzik félelmed, és ki akarják cserélni félelmed szerelemmel / szeretettel. Néhányan közülük szárnyalnak teredben, és megkérik felsőbb éned: „Kérlek, félelmének egy részecskéjét vedd el tőle, és add nekem. Elrepítem majd az éteri szövetbe, és szeretettel elengedem.”

Más Istennők fogják körülvenni szerelmed, és aranyrészecskéket tesznek be tested azon területére, ahol a műtétet végrehajtják. Amikor az orvos megkezdi ezt a műtétet, valami ilyesmit fog mondani: „Sosem láttam semmi ilyesmit előtte”, mert rá fog ébredni saját Istennő Fényére, és a műtét minden lehetséges szinten sikeres lesz.

Szóval, Istennők, a világ minden táján, tegyétek meg utatokat. Néhányan elég bátrak lesznek, hogy elvegyék félelmeit. Ragadjátok meg félelmének részecskéit. Nem fél igazán. Kicsiny félelem részecskék, melyek kételyt ébresztettek benn. Vegyetek annyit el, amennyit átenged. A többiek rakják le a Teremtő aranyszínű fényét testének azon területére, ahol a műtétet végrehajtják. Meg fogom kérni a személyes Istennőimet, azokat, akikkel találkoztam, hogy rajként gyűljenek össze szíve köré. Hadd lássa az én „ÉN”-jét. Hadd tudja, hogy ő a Teremtő Isten egy gyermeke. Nem tudod, kislány, hogy az angyalaid azt mondják nekem, hogy hálásak a segítségért. Azt mondják, hogy keresztüljuttattak volna téged nélkülünk is, de végtelenül hálásak segítségünkért az egészségeddel és fényeddel kapcsolatosan, és van egy kicsiny kerub, Kasinsen a neve, aki ott akar lenni veled.

Emlékezz Kasinsen nevére, ahogy az orvosok elaltatnak. Mondd meg Kasinsen-nek, hogy legyen veled. Ez a parányi kis kerub hozzávetőleg 8 cm magas. Ott fog ülni veled a műtét alatt. Valójában találkozni fogok veled odakinn az éteri szövetben. Csupán gyere el Kasinsen-nel, és találkozom veled odaát, és amíg elvégzik a dolgokat testeddel, az Istennők már elveszik a félelem minden részecskéjét, és kicserélik azokat Isten Fényével, az arany energiával, és ezen a dolgon a legvadabb elvárásaidat is meghaladóan jutsz túl.

Légy szabad, barátom. Légy szabad a szerelem választásában, tudván, hogy Istennőid veled vannak. Imádkozom, hogy ez a Teremtő Isten, a Béke Krisztusi Tudatosságának és az Istennő Fényének örökkévaló Szerelmének nevében történjen meg, Ámen.

KÉRDÉS: Körülbelül négy nappal ezelőtt, amikor készülődtem a szigetekre történő utazásomra, hirtelen egy kép merült fel bennem Hawaii szigeteiről, melyben azok szikrázó aranynak tűntek. Milyen módon lehetek a szolgálatára annak, hogy több lemuriai Istennő tudatosságot vigyek a világ közösségébe?

KIRAEL: Ahogy megfogom kezed, a médiumon keresztül küldök ismeretet számodra, néhány ismeretet, amiben szeretném, ha segítenél nekem a világban terjeszteni. Nem kérek elismerést. Nem akarok elismerést. Az értesülés tőled fog eredni. Átadom neked, azért, hogy emlékezz egy dologra, amit Lemuria tudott a legjobban: az „ÉN” világára. A lemuriaiak ismerték az „ÉN” világát minden jelenlétet meghaladóan, mert az „ÉN” a „Minden Ami Van” jelenléte.

Fiatal, vidám barátom, mit tehetsz? Megnyithatod szíved úgy, ahogyan eddig, hogy érezd a benned lévő szerelem jelenlétét, csakúgy, ahogy én látom ezt szememmel. Érzem megütköző csodálkozásod. Érzem erőd szövetét. Érzékelem a tanulók, a tanárok és az adományozók világát. Sőt, érzékelem a szolgálat iránti vágyad is. Mindaz, amit valaha is kértél, az, hogy szolgálj. Vedd azokat a részecskéket, amiket ma átadok neked, állj a tömeg elé, és mondd: „Éber vagyok, élek, szerelemben vagyok. Jöjj, csatlakozz hozzám.” Az emberek többé nem szenvednek hiányt, hiszen eddigre már be fogod mutatni őket az „ÉN”-nek, és te leszel ez az „ÉN”.

Beszélj nekik Lemuria szeretetéről. Beszélj nekik a szívedben lévő szerelemről. Barátom, sosem birtokolhatsz többet annál, ami a szívedben van. Büszke vagyok arra, hogy tudom, hogy megérintettelek téged ily módon, de még ennél is büszkébb vagyok arra, hogy tudom azt, hogy meg fogod érinteni az „ÉN”-t.

KÉRDÉS: Úgy tűnik, hogy Lemuria egy kontinens volt, melyben egy nyelvet beszéltek, és az emberek megértették egymást. Derítenél némi fényt a világban létező oly sok nyelv meglétének céljára és jelentésére?

KIRAEL: Először is, a nyelvek a lélek ecsetei. A nyelv belőletek árad ki, hogy megfesse a körülöttetek lévő képet, látványt. Oly sok különböző fényrészecske nyílt meg a Föld síkjának különböző részeiben. A Teremtő tudatossága azt választotta, hogy ne okozzon elkülönülést, de a festmény rezgéseinek tervéhez használta őket, hogy „kiszínezze” a világot. A Teremtő számos különböző ecsetet használt, ha így akarod. Ezeket az ecseteket sok különböző festékbe, vagy színbe mártotta.

Amikor elég hosszú ideig hallgatsz egy nyelvet, nem kell megtanulnod, mert automatikusan felfogod. Ezek a nyelvek úgy hangoznak, mintha korlátok és az elkülönülés eszközei lennének számotokra, viszont igazából, ezek meghívók, hogy csatlakozzatok, és megengedjétek, hogy az egyik nyelv egybeolvadjon a másikkal. A nyelvek örökkévaló dolgok. Amikor a médium Európában volt – Németország, Svájc, Ausztria – és az emberek azt mondták neki: „Kérlek bocsáss meg nekem. Az angolom nem olyan jó.” – a médium nagyot mosolygott, mert tudja, hogy a szerelem / szeretet nyelvét mindig megértik.

Ha van bátorságod széles ecsetvonásokkal használni az ecsetet, akkor a különböző nyelvek szertefoszlanak, és a kommunikáció más szinten történik meg. A nyelv, legyen az angol, német, skót, vagy bármi, nem lesz többé uralkodó erő.

Amikor egy másik személy nyelvét tanulod meg, ez egy ajándék az „ÉN”-jének, jelentve azt, hogy te abban a percben, amikor meghallgatod ezt a személyt, ezt mondod: „Ó, Istenem, hallgasd meg ezt a gyönyörű hangot, amit kiad.” – ezután a kép átformálódik, és még több korlát omlik le. A szerelem / szeretet a nyelv. Ez az egyetemes, és ez az egyetlen érezhető. Így, nem számít, melyik ecsetet használod, nem számít, milyen képet festesz, ha követed az ecsetvonásokat visszafelé elég messzire, megtalálod a szerelem egyetemes fényét.

Néha, amikor a nyelv olyan korlát, hogy nem értitek meg egymást, nézzetek mélyen a másik szemébe és szívébe, hogy meglássátok a lelket. Engedd meg, hogy a szerelem rajtad keresztül átáradjon, és ígérem neked, megértitek egymást. Egy szép nap, egy nyelv lesz: a szerelem / szeretet nyelve. A Nagy Váltás nyelve a szerelem / szeretet. Egy nap, amikor nyelveden beszélsz valakihez, aki nem beszéli azt, ahogy belenézel ennek a személynek a szemébe, ezt fogja mondani: „Ejha, megértettem mindent, amit mondott.” Ez lesz a Nagy Változás napja.

Nem kell, hogy megtanulj egy másik nyelvet. A szerelem / szeretet nyelvét kell birtokolnod, és utána az összes ecset ugyanazt a képet fogja festeni, és ekkor fogjátok bírni a fény szabadságát.

KÉRDÉS: Ha a világra az Istennő Fény szikrájával jöttünk, és ez eltávozik, amíg megtesszük utunkat, lehetséges újra felébreszteni ezt az Istennő Fényt?

KIRAEL: Először is, a Föld síkján bármelyik gyermeknek kétéves kor alatt csupán egy ecset áll rendelkezésre. Ez a gyermek nem tanulta még meg, hogyan formálja a szavakat. Nem tudja mondani: „Volnál oly kedves egy üveg tejet előkészíteni nekem?” A gyermek a szerelem / szeretet lenyűgöző ecsetével rendelkezik, jóllehet, ez függ az energiáktól, melyek hatnak rá – értem ez alatt a szülőket – a gyerek örvendezhet, vagy sírhat, hogy megkapja azt az üveg tejet. Látod, ezeket a hatásokat hívjuk szülőknek, akik minden pillanatban rá vannak hangolódva erre a csecsemőre. Az anya, az X kromoszómája miatt, egy kicsit jobban ráhangolódott a gyermekre, mint az apa.

Körülbelül kétéves korban, a nyelv megalkotja a korlátokat a lélek világa és a Föld világa között. Azért tanították meg nektek a nyelveket, hogy lelassítsátok a fény növekedését. A nyelvek visznek titeket arra, hogy összpontosítsatok, és többet értsetek meg az ego-irányította Földről. Mielőtt mindez megtörténik, a gyermek rendelkezik egy gyönyörű rezgéssel, a szerelem / szeretet kommunikációjával. Ez a kommunikáció nem csak a „felvilágosító” és a gyerek, és a „befolyásoló” és a gyermek között áll fenn. Néha előfordul a gyermek és egy teljesen idegen között, aki szerelmet / szeretetet sugároz ki magából. Ezekben a példákban a kommunikáció sokkal nagyobb léptékű.

Amikor a médium a Szignál Sejt Gyógymódot tanítja, a csecsemőmirigy gyógyításáról beszél, a mellkasban lévő kicsiny mirigyről. Amikor tanít, azt mondja, hogy vigyetek be prána lélegzetet a korona csakrán keresztül, amíg az el nem éri a csecsemőmirigyet. Ez egy gyöngy nagyságú mirigy a mellkasotokon belül, mely tartalmazza az összes gyógyító hatalmat és erőt, amire egy kétéves gyermeknek szüksége van.

Ennek a kétévesnek amennyire nincs szüksége az orvosi világra, pontosan annyira van szüksége a csecsemőmirigyre. Miután a kétéves eléri a kétéves kort, megtanulja a nyelvet, mely felépíti a korlátokat, mely az emberként való létezéssel társul. A nyelv egy korlát, egy fátyol, amely mögé az emberek elrejtőznek, azért, hogy a világot az „ÉN” nélkül dolgozzák ki. Amikor ez megtörténik, a csecsemőmirigy összezsugorodik, de nem tudjátok összezsugorítani emlékeit. Ebben a csecsemőmirigyben élő sejtek a gyógyító eszközök, melyek mindenki számára hozzáférhetőek. Így, akár három, harminchárom, hetvenhárom, százhárom éves vagy, gyakorold a prána légzést. Ismerd fel, hogy amit a médium a Szignál Sejt Gyógymódról beszél, az nem csupán az érintésről szól. A bennetek lévő szerelem felébresztéséről szól, és arról, hogy a csecsemőmirigyben van két szál – az „L-I” szál - ami összetartja azt a kicsiny csecsemőt.

Ha meg akarod gyógyítani azt, akivel legközelebb beszélsz, rombold le a nyelv korlátait. Aktiváld ezeket a szálakat a csecsemőmirigyen belül, és a kommunikáció megnyitja szívedet. Hamarosan egy olyan szintre kerülsz, amit mások nem értenek, csupán éreznek. Meg fogod érteni. Számos szeretetteljes energia van jelenleg ezen a bolygón. Szerelmüket befedték és összezsugorították, azonban, csakúgy, mint a rózsát, nem tarthatod ezt a szerelmet örökké odalenn. Terjeszkedik, és a kétéves, vagy hároméves, vagy bármilyen életkorú gyermek – ez a tökéletes kicsiny lény – újra élni fog. Azért születtél, hogy Teremtőd szabadon szeresd, és egy ideje, leckeadóid megtanítottak arra, hogyan ne légy a szerelemben. Megtanítottak az élet veszélyeire, és amikor ennek a végére jutottak, a csecsemőmirigy összezsugorodott. Egy szép napon, amíg médiumommal szemben ülsz, ezt mondja majd: „Tágítsuk ki a csecsemőmirigyet” – és, ó, Istenem, úgy találod majd magad, hogy újra örömmel éled életed.

Ha mindenki emlékezne arra, milyen volt, mielőtt emlékekkel rendelkezett, akkor az ösvény az öröm, szeretet és fény lenne. Emlékezz, milyen volt, mielőtt emlékeid voltak, és a kétéves koron túl, a Teremtő Szerelméhez jutsz vissza. Tudni fogod, hogy azért jöttél erre a bolygóra, hogy élményeket[2] szerezz. Figyelni fogod magad, hogy magadra öltöd a fátylakat. Emlékezz csak arra, hogy minden fátylat le tudsz venni, amit felvettél. Utána, egy nap, csakúgy, mint a kétéves gyermek, átöleled médiumom, és ezt mondod neki: „Szeretlek”, és tudni fogod, és ő is tudni fogja, és körülöttetek mindenki tudni fogja ezt, és egy szikrával több fog fényre gyúlni a Teremtőért, hogy tisztán meglássa útját bolygótokon.

KÉRDÉS: Amikor az Anyaföld magja megolvad, mint egy vulkán, gyógyulás történik, és valahogyan Pele szerepet játszik ebben?

KIRAEL: Amikor az Anyaföld olvadt magjáról beszélünk, azt jelenti, hogy mélyen belül felmelegítettétek, tágítja, energizálja magát, és felépíti a belső szépséget.
Amikor Pele lenéz e Földre, nemes szépségében, és látja a szépség visszatükröződését, hogyan válaszolna ezekre a kérdésekre: A szerelem be tudna áramolni valamibe, és benne fel tudná lobbantani a lángot, amíg szerelemmé nem válik és át nem árad a másikhoz? Lehet szerelmesnek lenni abban a pillanatban, amikor azt hisszük, hogy a szerelem nem lehetséges? Lehet érezni a szerelmet, amikor már lemondtunk a szerelemről? Lehetséges érezni ezt, amikor azt gondoltuk, hogy nem tudjuk érezni? Mit mondana Pele ezekre? Azt felelné: „Feltétlenül”

Ismerjétek fel, amikor a szerelem / szeretet belétek árad, ha táplál ez a szerelem, és amikor a szerelem / szeretet egy új szintjére ébredtek rá. Ugyanebben a pillanatban Pele lenne az első, aki azt mondaná, hogy bármi felolvasztható, nem számít, milyen keménynek is tűnik, vagy kicsorbultnak is tűnik a széle. Bizonyos ponton, minden visszaáramlik a szerelembe. Egy szép nap elhozzátok azt a szerelmet / szeretetet az embereknek, amit most látok bennetek. Az emberek várnak rátok.

KÉRDÉS: A mindenségre vonatkozó Akasha krónikákban az Istennői krónikákból, a végén három kifejezés érintett meg nagyon mélyen, és szeretném, ha kifejtenéd bővebben őket.

KIRAEL: Melyek ezek?

KÉRDÉS: „Mindig a szín formájában cselekedj; Mindig a hang formájában cselekedj, és mindig a szerelemben / szeretetben cselekedj.” Szeretnék többet megtudni a hang formájáról, ahogy a színek átszövik, mert oly sokat tanultunk a színekről, és oly keveset a hangokról.

KIRAEL: Képzelj el egy gyönyörű
táblát előtted. Van egy csodaszép darab kréta a kezedben, és megkéred a fény egyik nagymesterét, hogy magyarázza meg, mit jelentenek ezek a kifejezések: a hangok, a színek, és a szerelem rezgése. Ezután képzeld el, hogy a kréta kezedben szabadon lebeg, és odalebeg ehhez a táblához. Ebben a pillanatban leírja a választ kérdésedre. Mielőtt ezt megteszi, emlékeztetlek téged: annak érdekében, hogy megformálj egy kérdést a harmadik dimenziós elmédben, már kell hogy birtokold a választ, mert a harmadik dimenzió az egyensúly világa.

Így, figyeld, ahogy az írás felfedi a választ a te csodaszép kérdésedre. A kréta most egy vonalat rajzol le a tábla közepére, utána ennek a vonalnak a tetejére irányul, és egy kis vonalat rajzol le ezen keresztül. Utána a krétavonal aljára megy, és egy másik kis vonalat rajzol ezen keresztül. Ezután a kréta eltűnik. Csupán egy dolog marad a táblán: „I” [„ÉN”]. Az „ÉN” vagyok a válasz arra, amit ma kerestél. „ÉN” vagyok az, ahol megtalálod a színeket. „ÉN” vagyok az, ahol megtalálod a hangokat. Képzeld el, hogy ez az „ÉN”, ez a gyönyörű vonal, … az „L” [Szerelem] és az „I” [„ÉN”] DNS szálai. Ezután nézd meg, vajon meg tudod-e találni a szerelmet közöttük. Ez az „ÉN”. Az „ÉN” a szerelemről szól, a szerelem / szeretet hangjáról, színéről és rezgéséről. Az „ÉN” az, ahogyan meglátod azt, amit meg akarsz látni. Az „ÉN” az, ahogyan sorsod követed. Legyen meg a bátorságod, hogy kibontakoztasd világod. Sose borulj le semmi előtt, hanem inkább, egyenesedj ki és nézd meg az „ÉN”-ben, a „Minden Ami Van” „ÉN”-jében. Sosem fogsz többé vágyni semmire, amit nem birtokolhatsz, mivel benned látom fényem „ÉN”-jét, és az „ÉN” fényemben, látom a szerelmet / szeretetet, és érezlek téged. Ha nem érzed ezt most, akkor egy másik irányban vagy távol. Nézz az „ÉN”-re a táblán, és meglátod az „ÉN” szerelmét / szeretetét. Minden szó az egyetemes Akasha krónikákban, amit valamikor gondoltak, a tudatosság bizonyos szintjén: ha valaha is el akarod olvasni az Akasha krónikákat, vesd le őket a táblára, úgy, ahogy éppen most mondtam el. Meglátod majd az „ÉN VAGYOK” szerelmét.

KÉRDÉS: Megosztanál velünk néhány példát arra, hogy a lemuriaiak hogyan használták a szertartást, hogy gyógyulást hozzanak, vagy szertartást végezzenek, vagy néhány olyan eseményt tartsanak, amik megváltoztatták a világot?

KIRAEL: Ha akarod, az Istennő eljött, hogy átszője Lemuriát egy teljesebb légkörbe, felidézve a szertartást és a szerelmet / szeretetet. Semmi nem történt Lemuriában szertartás nélkül. Nem ennétek reggelit szertartás nélkül, nem azért, mert valaki nézne titeket, hanem azért, mert nem tennétek semmit a szerelmetek / szeretetek felidézése nélkül.

Azok, akik ezt a programot létrehozták az én fényem ösztönzésére egy szertartást tartottak az elején. Néhányan imádságnak hívják, de ez igazából egy szer-tartás, ugye?

Ha több szeretetet szeretnél csatolni a gyógyuláshoz, először végezz el egy szertartást. Most, ha először egy szertartást végzel, és ezt mondanád: „Rendben, Teremtő Isten, most gyógyítani fogok. Húzz rajtam keresztül néhány dolgot, és berakom ezeket a másik személybe, és mindenki újra jobban lesz.” – ez nem annyira szertartás. Az igazi szertartás lehetséges, hogy valahogy így hangzik, és néz ki: „Teremtő, tégy fényed edényévé. Tégy engem egy, az emberi lény társamba túlcsorduló csészévé. Hadd ajánljam fel szeretetem neki oly mélyen, hogy megtalálja a gyógyulást, és nem számít, mennyi gyógyulást választ, a gyógyulás jelen lesz, mert megosztottuk ma ezt a szeretetet / szerelmet. Teremtő Isten, érzel engem, mert ha nem érzel engem, tudom, hogy ő sem érez, és akarom, hogy érezzenek nyitó szertartásomban.” [3] Ekkor gyújts meg egy gyertyát, és nézz a lángba, lásd meg a nagyszerű Pele Úrhölgyet, és kérdezd: „Teljesen rákapcsolódott vagyok ezen a ponton? Teljesen éber vagyok szerelmemben?” Utána hívd Máriát, fújd el a gyertyát, és figyeld meg a felszálló füstöt.

Látod, a szertartás az egyetlen válasz a gyógyulásra. A Teremtő csodaszép csoportja vagy, a Teremtő gyógyító részecskéje, és ha át akarod adni gyógyításod másoknak, egy szertartással kell kezdened. Nem tudom elképzelni, hogy szertartás nélkül kezded napod. Nem tudom elképzelni, hogy a Földet úgy hagyod el, hogy elmész alvás-állapotba szertartás nélkül. A szavak nem szükségszerűen teremtik meg a szertartást. Az érzelmek a szertartás éltető elemei.

Nyílj meg a benned lévő szerelemnek / szerelemnek. Szeresd magad eléggé ahhoz, hogy meggyógyulj, és ahogy lehetővé teszed a gyógyulást, mindkét fél érezni fogja ezt és kapcsolódni fog a gyógyuláshoz.

ZÁRÓBESZÉD

Záróbeszédemben, megválaszolom a fel nem tett kérdéseket. Van egy mindenre vonatkozó válaszom, amely megérinti szíveteket. A válasz nem az Istennő szövetben van, hanem abban a szálatokban, amely maga az Istennő szövet. Minden, amit kerestek, már nálatok van. Csupán vennetek kell a bátorságot, hogy megnyissátok szíveteket, és szeressétek magatokat eléggé, hogy megérezzétek a fény szépségét. Nézzetek egymás szívébe, és lássátok meg a szépséget. Csupán akkor, ha a szerelem tükre tükröződik, mondhatjátok magatokat [tudatra] ébredteknek. Ekkor nem fogjátok keresni a Teremtő Istent, mert tudni fogjátok, hogy bennetek lakik. Ekkor történik meg, amikor azt mondjátok „ÉN”, ti vagytok az „ÉN”.

Ma eljöttem, hogy megosszam veletek szerelmem / szeretetem, és megnyitottátok szíveteket nekem. Visszatérek az én dimenziómba, és mindenkinek elmondom, aki meghallgat: „A Föld készen áll. Hadd kezdődjön a Változás. Az emberek szerettek engem, nem a válaszaim okán, hanem szerettek engem szerelmem miatt”. Minden Tanácsadó Vezető és Angyal ünnepelni fogja ezt a napot, és ettől a naptól kezdve, az Istennő éber lesz. Mondom ezt az „ÉN VAGYOK” legfelsőbb fényében, mert „ÉN”-né váltam. Az „ÉN”-ben leszek én.

Ámen, és jó estét.

2009 Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/

[1] Fordító megjegyzése: Sajnos a magyarok mostanában nem szívesen használják azokat a szavakat, melyek hűen tükrözik a lelkiséget – spiritualitást, ahogy manapság mondják. Javasolnám, hogy inkább csodaszép nyelvünk szófordulatait használjuk, mert nyelvünk egy felbecsülhetetlen kincs. Kirael mester is mondta, hogy minden egyes szó egy színnel társul. Lehet, hogy majd megtudjuk, mi a különbség az „Isten Szeretete” és a mi régi kifejezésünk, az „Isten Szerelme”, illetve a „szeretet” és „szerelem” szavak színei és az általuk képviselt rezgés között, azonban, aki elég érzékeny, már most is érzi az óriási különbséget. Ezért a „love” szót (ami jelent egyaránt szeretetet és szerelmet is), ha tehetem, inkább szerelemnek fordítom – ha már rendelkezünk nyelvünkben egy ilyen „csoda” szóval.
[2] A Fordító megjegyzése: sajnos – tisztelet a kivételnek – már szinte bevett szófordulat lett a „megtapasztalni” szó azok körében, akikhez fordítások útján jutottak el az ilyen témájú ismeretek. Az „experience” szó jelentései: főnévként: tapasztalat, tapasztalás, megismerés, gyakorlat, személyes tapasztalat, átélés, élmény; igeként: átél, érez (valamit), átesik (valamin), keresztül megy (valamin), (ki)tapasztal, tapasztalatot szerez (valamiben), megtanulja tapasztalatból, kipróbálja [Forrás: Országh Nagyszótár]. Tehát a magyarban egy kicsit pozitívabb a rezgése, ha inkább azt mondjuk, hogy „azért jöttünk le a Föld síkjára, hogy élményeket szerezzünk”. Van természetesen kellemetlen „élmény” is, azonban, ha már a szavakkal teremtünk is, miért ne teremtsünk inkább tudatosan élményeket életünkben, mint tapasztalatokat, vagy megtapasztalásokat – ahogy mostanában mondják? Természetesen vannak olyan szövegkörnyezetek, ahol nem tudom megkerülni a „tapasztalat”, vagy „megtapasztalás” szó használatát, azonban ahol lehet, igyekszem behelyettesíteni pozitívabb rezgésű (magas hangrendű) azonos értelmű szóval, kifejezéssel.
[3] Avagy: végezzünk el egy szer-elem szer-tartást – ha Kirael mester is játszik a szavakkal.
Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.