2009. augusztus 11., kedd

A közvetítői szerep ősi adományaA közvetítői szerep ősi adománya

Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével

2001. április
April 2001
The Ancient Gift of Mediumship
By Rev. Fred Sterling through the loving guidance of Kirael from the Seventh Dimension
© 2001 Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

A szerző, Kahu Fred Sterling meglátásai:
Kirael médiumaként, gyakran tűnődtem azon, hogyan bontakozott ki a közvetítői szerepem fejlődése. Lehetséges, sokan közületek tudják, hogy nem szívesen léptem be a közvetítői útra. Emberi énemtől nagyon messze állt, hogy engedelmeskedjek Kirael-nek, egy ilyen nagyszabású lénynek, hogy használja energia erőmet annak érdekében, hogy megkapó üzeneteit megossza a Nagy Változásról. Az évek során kérdések merültek fel a Föld síkján jelenlévő számtalan típusú közvetítő vonatkozásában. Arra is kíváncsi voltam, hogyan választják ki a lelki vezetők médiumaikat. Meglátjátok, hogy a válaszok kérdéseimre jóval meghaladják a kért ismeretet.

KIRAEL:
Kevés hely van, ahová valaki el tudna menni, hogy ismereteket leljen a „médiumság” igazi eltéréseiről. Barátaim, igazából, ennek a tudománynak, „művészetnek” a szintjei olyannyira összetettek, mint a fennálló dimenziók. Azzal fogom kezdeni, hogy a közvetítés hat szintjét írom le.

KOZMIKUS, VAGY EGYETEMES KÖZVETÍTŐ [MÉDIUM]
A tudatosság e szintjét azért választották, hogy a Fejlődő Társadalmak Oltalmazóinak döntései szerinti ügyeket terjesszék szét. Rendeltetésük, hogy a legnagyobb jelentőséggel felügyeljék az élet szerkezeteinek [struktúráinak] minden formáját. Nem hatnak más szintekre, a kinevezett küldötteik kivételével. Szerepük fenntartani a folyamatos energiaáramlást az élet gondolati ereje és az élet maximális lehetőségei [potenciáljai] között.

CSILLAGKÖZI KÖZVETÍTŐ
Ez az a szint, ahonnan energiáim származnak. A tanácsadó vezetők, akik ezen a szinten helyezkednek el, a fejlődő fényrészecskék minden társadalmával tisztában vannak. Általában lekorlátozzák őket, hogy egy bizonyos galaxison belül dolgozzanak, mint például a ti Tejutatok. Mester Vezető médium: amikor egy bizonyos rendszer a nagy felemelkedés szélén áll, vagy változik a rezgésmintája az egyik dimenzióból a következőbe, ekkor egy csillagközi vezetőt jelölnek ki, hogy támogassa ennek a rendszernek az átmenetét olyan simán, amennyire ez lehetséges. A megbízás alatt tölti be a Mester Vezető tisztségét, és minden tudatossághoz hozzáfér.

INTERGALAKTIKUS KÖZVETÍTŐ
Minden energiaáramláson belül, mint a Tejút, számos bolygó van, ami különböző lét-rendszereket tesz lehetővé. Minden övezet kinevez egy fénylényt, hogy kölcsönhatásban legyen a környező összes rendszer fajaival. Ezek az energiaminták képesek a gondolatátvitelre. Ezzel a hatalommal, ezek a közvetítők elő tudják adni meglátásaikat, hogy a felsőbb gondolati síkokhoz segítsék hozzá az emberi világot. Például, a szíriusziak közül a Galaktikus Birodalomban számos lény [entitás] választott közvetítőt, hogy kölcsönhatásba kerüljön tudatosságotok szintjével.

PLANETÁRIS KÖZVETÍTŐ
Minden lakható bolygó, mint a Föld, fejlődő társadalmakkal rendelkezik, melyek egy bizonyos számú lényt fenntart– mint az én médiumom – hogy csatorna legyen a fizikai és nem fizikai világok között.

„ÚT” KÖZVETÍTŐ
Az ezen a szinten lévő lény elnyerte azt a státuszt, hogy planetáris közvetítő legyen; jóllehet életútjának teljesítésének végső folyamatában van. Az „út” médium a közvetítés legnehezebb formáinak egyike. Rendszerint, nagyon kényelmetlenül érzik magukat ebben a szerepben, mert oly közel állnak ahhoz, hogy lelkek legyenek újra. Gyakran csapdában érzik magukat a világok között. Szinte semmi sem illeszkedik hozzájuk kellemesen környező világukban. Tudják, hogy teljesíteniük kell földi életeiket, ugyanakkor mégis, azt várják el tőlük, hogy nagy tetteket hajtsanak végre gyógyítás terén, ahogy napi útjukat teljesítik. Ez az oka annak, amiért sokuknak kell ebbe a dimenzionális fénybe számos alkalommal belépniük, hogy teljesen megértésék az „út közvetítőség” igazságát.

AZ ÚT
A legutóbbi könyvemben, „Kirael: A Teremtés Mátrix”-ban a Mindenség Teremtője önmaga szépségében lényegi esszenciába sűrítette önmagát, amit a Fejlődő Társadalmak Oltalmazóiként [Guardians Of Developmental Societies – GODS], GODS-ként [istenekként] ismernek. Az „istenek” birodalmán túl vannak a kinevezett lények, akiket közvetítőknek, vagy [tanácsadó] vezetőknek hívnak.

Ekképpen, energiám csillagközi közvetítőként lefelé összpontosították, a lélek világa és a fizikai világ közötti küldött szerepére. A közvetítőre hagyták – mint az én fényem – hogy egy meghatározott szándékkal megalkossa a sok különböző erőt.

Ha egyszer a csillagközi közvetítők erői a helyükön vannak, elkezdünk felvázolni, vagy kijelölni bizonyos energiákat a tudatosság e szintjén, hogy a Teremtő rendeltetését beteljesítsék. A felvázolás azt jelenti, hogy felsorakoztatunk bizonyos közvetítőket, hogy felügyeljenek bizonyos rendszereket. Például, a Föld bolygó kijelölt bizonyos számú tanácsadó vezetőt, akik felügyelik ezen megtestesült tér teljes egészét.

Csillagközi médiumként, csillagközi tanácsadó vezetővé is váltam. Egy adott ponton, a fényem, vagy szeretetem / szerelmem azt választotta, hogy behangolja energiáimat egy csillag rendszerrel való munkára, és kijelölte kölcsönhatásomat az emberi világgal. Nem azért létezem, hogy kizárólag a Földdel dolgozzak, mégis létezésem e része, ami erre a bolygóra összpontosít, teljesen tudatában van minden emberi szemponttal. Íme egy fontolóra veendő gondolat. Ha energiám azért lenne, hogy megmérje az időt oly módon, ahogyan azt itt teszik, a következő egyenlet lenne igaz. Ha egy huszonnégy órás óra mérné időmet, az én átlag tartózkodásom világotokban hozzávetőleg három másodperc lenne naponta. Ezt lehet, hogy nehéz megérteni, mégis biztosít számotokra egy elképzelést, hogyan lehet az időt elgörbíteni. Ez szintén fogalmat ad nektek arról, milyen elfoglalt fényem más rendszerekben.

Ahogy utam csillagközi tanácsadó vezetőként kibontakozott, két kiemelten középpontba állított eseményt tartottak fényemben. Az első az volt, hogy a közvetítő [médium] számára rendelkezésre állt az eredeti váltás mintegy kétezer évvel ezelőtt. Ahogy a történelem mutatja, az idő egy kicsit korai volt. Abban az időben, Jézus mester a világot olyannyira a félelemben elmerültnek találta, hogy még a Tanácsadó Vezetők Birodalma segítségével sem történt meg a változás.

A második esemény: kétezer évvel később az utat változatlannak találtuk, csupán a fejlődő emberek változtak. Egy dolog biztos volt. Egy embernél többre volt szükség, hogy segítsünk felkészülni erre a kibontakozó eseményre. Az én felelősségem részévé vált, hogy megfigyeljem ezt a folyamatot teljesen, melyet Változásnak / Váltásnak hívnak.

A Teremtő óhaja volt, hogy ne semmisüljön meg az Anyaföld lakossága, és ez lesz a planetáris közvetítők munkája, hogy ebbe a Változásba elhozzák a fényt olyan mennyiségben [magnitúdóban], hogy mindenki, aki vágyik rá, ebben teljes mértékben részt tudjon venni. Ezért sokkal jelentékenyebb a közvetítők [médiumok] ereje most, mint a történelemben bármikor is. Habár mindig is voltak ilyen, vagy olyan médiumok, a jelenlegi lényeket szó szerint a csillagközi fény-erők „kezei válogatták ki”.

Hogy megértsük, hogyan dolgozik egy csillagközi közvetítő, először meg kell érteni, hogyan dolgozik a Föld síkján a közvetítő. Amikor tisztában vagytok azzal, hogy a közvetítőség az egyik legrégibb tudomány a lineáris gondolat átalakításának folyamatában, elkezditek megérteni, miért keringett minden civilizáció a közvetítői / médiumai körül a jelen korszakig bezárólag.

JÉZUS KÖZVETÍTŐKÉNT
Jézus alighanem a legegyedülállóbb közvetítő volt a Föld síkján, mert a Teremtő gondolat-rezgését hozta el. Ő ténylegesen a Teremtő gondolata volt, és Krisztus Tudatosságként ismerték.

Jézusnak – a férfinak, akit egy egyedülálló anya szült – e Földön kellett sétálni, és az emberi átélés összes sajátosságában kellett részesülnie. Amikor ezt elvégezte lényének legjobbja szerint, a Krisztus Fény tudatosságát adományozták neki. Ő volt a közvetítője a legmélyrehatóbb fénynek, ami valaha is meglátogatta a Föld síkját. [Teljesebb magyarázatért lásd: Kirael: Teremtés Mátrix második kötetét.]

CSILLAGKÖZI KÖZVETÍTŐK LEMURIÁBAN
Ha visszamennétek egy röpke 50.000 évvel ezelőttre, és Lemuria időszakára összpontosítanátok, azt találnátok, hogy az erre a bizonyos bolygórendszerre kijelölt csillagközi médiumok kétharmada ezen a gyönyörű kontinensen tanácskozott [Hawaii].

Csillagközi közvetítői erők nagy része egy kontinensre érkezett – lehet, hogy felfogjátok azt az erőt és hatalmat, mely erről a különleges helyről sugárzott. A humanoid test kereteit használva a gyógyítás lett mind a négy fény kiterjesztésük ösvénye. Itt, a gyógyulás ki tudott fejlődni az ember lélek részén keresztül, és utána, amikor nem viselték gondját ennek a szintnek, elmozdultak a megmaradt szintek felé. Ezért, mind a négy test – a fizikai, érzelmi, gondolati és lelki test – gyógyításában minden átélhető.

Jóllehet, a kölcsönhatás a lemuriaiak és a csillagközi tanácsadó vezetők között olyan elsöprő hirtelen fejlődést okozott, hogy az átlag emberi lény nem volt képes átélni az utat. Ez az egyik fő oka annak, hogy a Lemuria kontinense lemerült az óceán szintje alá.

A teljes emberi út az, hogy átéljék [megtapasztalják] a gondolat következményeinek minden oldalát. Minél több társadalom emeli meg saját gondolati rezgését, annál több lehetséges „lecke” terv válik elérhetővé.

A múltban, sok társadalom fejlődött tovább, meghaladva az öt érzékszerv korlátait, elismerve a hatodik érzékszervet mértékadónak. Amikor ezzel a bolygóval ez megtörténik, mely oly gazdag az élményekben, ez lesz az az idő, amikor a legtöbben azt választják, hogy visszatérnek a fénybe, és a lakosság le fog csökkenni. Ez biztosítja e rendszer Oltalmazói számára az esélyt, hogy megfiatalítsák a bolygót, mely folyamatot leggyakrabban Jégkorszakként ismernek.

Ez csupán a csillagközi közvetítő útjának felszínét érinti. A legfontosabb szerepe a kommunikáció különböző rezgések között, ez egyensúly, amiről ti csupán álmodhattok, hogy megalkotjátok életidőtök folyamán.

PLANETÁRIS KÖZVETÍTŐK A HARMADIK DIMENZIÓBAN
Planetáris médiumok rendes körülmények között ősi lények, és azt választották, hogy nagyon kevéssé, vagy egyáltalán nem emlékeznek a Teremtővel való teljes lelki kapcsolatukra. Kevés közvetítő fogja fel teljes lehetőségét [potenciálját] életidejének első felében. Legtöbbjük a „normális” emberi lények életét éli, mely biztosítja számukra, hogy meggyógyítsák régi programjaikat, vagy ismétlődő „lecke” terveiket. Sőt, miután teljesen ráébredtek teljességükre, legtöbbjük visszautasítja a folyamatot egy bizonyos ideig. Ennek oka az, hogy elkezdenek emlékezni a feladatra, melybe beleegyeztek, és ez majdnem mindig nyomasztó.

Az első néhány, a közvetítő szerepére utaló jelet az álomvilágon keresztül, vagy éjszakai utazás során látják. Médiumként elkezdenek teljesen felébredni, felismerik, hogy valójában mi is ez az energia mátrix. Ahogy szellemi meglátásaikat előadják, a körülöttük lévő emberek megijednek. A múltban számos közvetítőt megöltek, mivel a világ egyszerűen nem állt készen fényükre.

A Földet meglátogató nagy közvetítők egyik példája volt egy fiatalember, akit Ghandi-nak hívtak. Ha emlékeztek életének korai szakaszaira, meglátjátok, hogy fiatalon, 13 éves korában nősült. Házasságuk idején, feleségét bezárta a házba, mert nem akarta megosztani őt a világgal. Értitek, hogy ő volt az egyik legszebb közvetítő, aki megtapasztalta bolygótokat. Mégis, erősen el volt fátyolozva megtestesülésének kezdetén, azért, hogy átélhesse útját.

… A legnehezebb magyarázattal kezdem: úgy fogjátok találni, hogy az, aki kölcsönhatásba kerül egy közvetítővel, először meg kell, hogy alapozza a bizalom egy szintjét igazodva ahhoz a módhoz, ahogyan az ismeretet terjesztik. A bizalom megalapozása a hatalmas mennyiségű beáramló energia állandó tesztelésén keresztül történik, amit kap minden nap. Ráadásul, a megértés akkor érkezik, amikor életeteket az Igazságban, Bizalomban és Szenvedélyben élitek. Nem értene a legtöbb közvetítő egyet azzal, hogy néha „csak úgy tudják”?

Az őshonos emberi lények [USA], akikről beszéltek, általában nem rendelkeznek titkos napirenddel munkájuk beosztásakor. A lélek világának sok szónoka szerfelett összpontosít a gyógyítás tudományára. Életüket a törzsükben lévő emberek gyógyításának szentelik a tudatosság minden szintjén. Arról beszélnek, hogy az emberi világ hogyan tudna kölcsönhatásba lépni a lélek világának energiáival, hogy emelje útját ezen a bolygón, és hogy mennyi energiájukat összpontosították a fizikai, érzelmi, gondolati és lelki élet lényegének gyógyítására.

A közvetítő képessége, hogy mind a fizikai, mind a nem fizikai világgal kapcsolatot létesít, függ a fény világához való összekapcsolódásától. Ha a közvetítő állandóan a sötét energiákról beszél, és a komor „végítéletre” koncentrál, valószínűleg a tömegeket az érzelmi testen keresztül próbálja irányítani. A misztikusok, akik a múltban a császárokhoz csatlakoztak, nagy súllyal tettek szert hatalomra, hogy irányítsanak. A császár hallgatott a médiumra, és bármit felhasznált távolról a félelemkeltésre, hogy megidézze a gonosz erőt és megfélemlítse a tömegeket.

Ha egy olyan közvetítőt találsz, aki folytatja a félelem erősítését az irányítás alapjaként, lehet, hogy megkérdőjelezed az üzenet szándékát, bár ő a saját szeretetén belül marad. Emlékezzetek, hogy a közvetítő sosem próbál befolyásolni, csupán megvilágítja és felfedi a Teremtő Isten Fényének igazságát.

KÉRDÉS: A Kirael energia miért alkalmazza a gyógyítást egyetemes vonatkozási pontként?

KIRAEL: Ez egy igazán pozitív tudás, miszerint a fő ok, amiért mindegyik azt választotta, hogy belép ebbe a dimenzionális élménybe az, hogy a tudatosság következő szintjére gyógyítson / gyógyuljon. Normálisan egy rezgési szintet fog fenntartani, amíg tapasztalati úton át nem élt minden lehetséges elképzelhetőt. Számos emberi megtestesülésbe telik, hogy valaki beteljesítse az összes élet-lehetőség [lét-potenciál] útját. Mind a négy tudatossági (fizikai, érzelmi, gondolati és érzelmi) szint meggyógyítása azt jelenti, hogy az illetőnek hajlandónak kell lenni teljesen megérteni az út összes oldalát. Csupán az egyén nyerheti el ezt a tudást zavaró hatások [interferencia] nélkül. Ha az emberi lény [entitás] számára szükséges egy lecke megismétlése százszor, vagy többször, mi, a tanácsadó vezetők világában büszkék leszünk próbálkozására.

KÉRDÉS: Amikor az emberek azt mondják „hallgass a szíveddel”, mit jelent ez?

KIRAEL: Ez lenne az én következtetésem: sokan az emberi síkon megértik, hogy többé nem hihetnek fülüknek. Az emberek világosan használják a szavakat, hogy egy bizonyos állításnak befolyásolják a szándék szerinti végkifejletét. Mégis, amikor igazán odafigyelsz valakire aki beszél, és egyszerűen tudod, amikor igazat szól, akkor szíveddel hallgatsz. Ez akkor fordul elő, amikor a beszélő és a hallgató belép a szerelem és a gyógyulás rezgési terébe.

KÉRDÉS: Mi a te meghatározásod az „útra” ezen a bolygón?

KIRAEL: Az én „út” meghatározásom: a Teremtő gondolatainak megélése, mialatt a megnyilvánult folyamaton dolgozza át magát azért, hogy a „Minden Ami Van” lehetőségeihez igazodjék.

Mindannyian, akik ezeket a szavakat olvassák, a Teremtő oltalmazó fényei.
Te vagy a Teremtő oltalmazó energiája, és terved a tapasztalás. Utad az, hogy erősítsd a fény jelenlétét az Anyaföldön.

Becsüld meg azt az igazságot, hogy mindegyikőtök, aki azt választja, hogy az utat átéli és meggyógyítja magát, odafentről nagyon szeretik és tisztelik a lehetséges legmagasabb fényben.© 2001 Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.