2009. július 24., péntek

Ráébredés a „MI” élményére


Tudatos Teremtés Tíz Alapelve – Meditáció, Imádság


Ráébredés a „MI” élményére

Kirael mester Fred Sterling közvetítésével

2001. szeptember
September 2001
Awakening to the Experience of "WE"
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing,
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

NYITÓBESZÉD

KIRAEL: Gyakran kérdezik tőlem, miért választják a szerelem lelkei, hogy eljöjjenek a Földre?

Azok, akik összegyűltek itt, a Föld síkján, azt választották, hogy részt vesznek egy nagyszerű utazásban, a Teremtő Fényrészecskéinek megtestesült [inkarnálódott] lényeinek utazásában, megtisztelve a Teremtőt azáltal, hogy tudatosságát tapasztalás útján terjesztik ki. Ennek okán válik minden megtestesült lélek saját fényében együttesen részesévé az egyik legcsodálatosabb elérhető kalandnak. Ti vagytok minden világ „MI”-je közösen. Az egyéni megtestesüléseteken keresztül mindenki közületek azt választotta, hogy kiterjeszkedik egy világba, amely önmagában bontakozik ki és terjeszkedik, mialatt folyvást bővül a forrás fény-erejébe történő újraegyesülés lehetősége.

Egy történetet hoztam el nektek, ami nem könnyen található meg az írásokban, mivel történelmetek nagy részét a „győztesek”, vagy hódítók írták. Mindig is voltak győztesek, akik megírták a történelmet úgy, ahogy ők akarták, hogy emlékezzenek rá. Az emberek tudatára ébrednek arra, hogy nagyon sok mindent hallgattak el.

Az emberi világ azt tanulja, hogy mindenki a Fény teljes megtapasztalása, és csupán arra van szüksége, hogy meghozza a döntést, miszerint tekintettel kell lenni a lehetőségek [potenciálok] végtelenségére, hogy a lehetőségek minden valóság erején belül léteznek, és hogy ezt az erőt hívják Szerelemnek / Szeretetnek.

A Fényben „MI” mindig egyek leszünk a másikkal. Az én részecskéim a tiétek. Ezért, barátaim, „MI”, akik a Lélek egyesült Fénye vagyunk – habár látszólag különböző helyen és más időkben – felismerjük, hogy közös utunk nem más, mint egyetlen „kompozíció”. Ti vagytok mi, mi vagyunk ti. Hadd ne legyen elkülönülés köztünk, hadd legyen egy örvendező nap a „Minden Ami Van” összefüggésében.

Ma, azért hívtak, hogy gondoljuk át: a Föld síkján hogyan élhetitek át tovább annak a felismerését, hogy mi mindannyian egy valóság vagyunk. Végy egy mély lélegzetet ma, és földeld le magad a Földbe. Hallgassatok figyelmesen: azok, akik itt összegyűltek, és azok, akik ezt olvassák, küldöttek vagytok emberi világért, és együtt „Mi a Lélek” egyesítjük a Jó erőit. Minden lecke terv folyamatosan terjeszkedik, és a lehetséges kimeneteleket csupán a fejlődés iránti vágy kormányozza.

Részlet: Kirael: a Teremtés Mátrix című könyvéből.
Amikor felsőbb éned elhatározza, hogy belép a fény egy jellegébe, melyet a Föld síkján embernek hívnak, te egy élet-tervvel érkezel, hogy számos leckét megtanulj. Ha a tervedben benne foglaltatik egy genetikai betegség, akkor ez az a dolog, amit meg akartál tapasztalni ezen életidőd során. Jóllehet, a Váltás energiája miatt többé nincs szükséged megélni azt a tervet, melyben olyan genetikai betegséggel rendelkezel, ami halállal végződik. E helyett, inkább azt kívánhatod, hogy kiterjeszted feladataidat azáltal, hogy megtanulod, hogyan gyógyítsd meg ezt a betegséget.

KÉRDÉS: Állhatatosan előhozakodsz a meditáció fontosságával, és most, ahogy a Váltás felgyorsul, azok, akik meditálnak, a maga igazságában fogják látni a Változást. Mi történik a fizikai, érzelmi, gondolati és lelki testével annak, aki részt vesz a meditációban?

KIRAEL: A meditáció világában számos dolog előfordul. Az első a meditáció gondolata. Csupán a meditáció gondolata elindítja a testetek fizikai és lelki részének átalakítását. Fizikai szinten, amikor valaki eléri meditációjának kívánt szintjét (bármilyen szint is legyen ez), az agy elkezdi „újrakapcsolni, újra keringtetni” energiáit. Lényegében a tudatos elméd 10 százaléknyi részének alacsonyabb rezgése megkezdi tevékenységének mérséklését, és az „áramkör kapcsolási sémája” elkezdi kifejleszteni energiáját a bölcsebb, kiterjedtebb 90 százaléknyi tudati részébe. Ezért veszíted el az idő érzékelését a meditáció során, mert az idő csupán a 10 százaléknyi tudatban létezik. Ami igazából történik az agy „újra-írásában” az egy mélyreható energiaváltás, és a portál megnyilvánul a 90 és a 10 százaléknyi elme között.

A következő fizikális dolog, ami megtörténik: a test, az agytól eltérően elkezd rezegni sejtszinten, és ennélfogva kiterjeszti a „tükröket” a sejtek között egy megvilágosodott állapotra. Ahogy kiterjesztik energiáikat, több fény hatol át a fizikai testen, biztosítva a gyógyulás gyorsabb ütemben történő lefolyását.

Ezzel egy időben, abban a testben, amit érzelmi testnek hívunk, az érzelmek megkezdik szokásos hullámhegyeik – hullámvölgyeik mérséklését, és ténylegesen elmozdulnak egy tér szintje felé. Meditáció alatt az érzelmeket kivonják a fizikai síkról egy inkább éteri behangolásba, ahol ezek az érzelmek egyre csekélyebb hatást fejtenek ki a gondolati folyamatra.

Ami ezt követően történik: a gondolati világ elkezd egy olyan szinten működni, ami meghaladja a megszokott harmadik dimenziós valóság megértését. A gondolati szint elkezdi keresni önmagán belül azokat a kérdéseket, amik az utolsó meditáció óta felmerültek. Elkezdi megválaszolni őket oly módon, hogy az agy felvehesse ezt a folyamatot, mert a gondolati világ nem az agyadban létezik; a mentális világ a lelkedben lakozik. Ha egyszer felismerte a kérdéseket, amiket idáig keresett, igazodik ahhoz, amit a „Válaszok Akasha Krónikájának” hívunk. Fel kellene ismerni, hogy annak érdekében, hogy egy kérdést kigondolj, a válaszoknak már elérhetőknek kell lenniük. Másképp bemutatva, életedben minden kérdést már megválaszoltak; minden megoldandó feladat, ami a Föld síkjára érkezik, a saját megoldásával együtt érékezik. Ez az egyetemes igazság; a világegyetemben rejlő tökéletes egyensúly tükröződése ez. A meditáció biztosítja a hozzáférést ezekhez a válaszokhoz a „normális” észlelésen felül.

A lélek testben történik arra a megértésre való ráébredés, hogy nem te vagy a fizikai tested. Egyre inkább tudatára ébredsz igazságodnak, az igazságnak, hogy lélek vagy, és az a rész, amire rátekintesz a lélek világából a meditáció során nem más, mint az adott időben lévő gondolataid visszatükröződései. Így, a lélek világában megtalálsz egy bejáratot, ami megalkotja a kiterjesztés ütemét és mértékét, ami egyszerűen nem hozzáférhető a fizikai világban. Nincsenek korlátok a lélek világában a meditáció alatt.

Ahogy láthatod, a meditáció sokkal több, mint becsukni szemed, és a tudattalanság állapotába eljutni. Inkább az emelkedett tudatosság állapotába lépsz be, ahol a sugárutak nyitva állnak fizikai síkodat jóval meghaladó mértékben.

KÉRDÉS: Néhány kezdő meditáló mondja, hogy nem tudják folytatni 5 vagy 10 percnél tovább a meditálást, mert gondolataik befurakodnak, vagy azt mondják, hogy gondjaik vannak a befelé irányuló összpontosítással. Mondanál egy pár szót tanácsként?

KIRAEL: Hagyjátok abba annak a tettetetését, hogy emberek vagytok. Lehet, hogy szörnyűnek hangzik, azonban alighanem ez a legigazabb kijelentés, amit tehetek, mert amikor meditálsz, a kizárólagos célodnak az arra való ráeszmélésnek kellene lenni, hogy nem egy emberi lény vagy. Egy lélek vagy, aki ember. Az ok, hogy sok ember úgy találja, hogy botladozik és visszapattan, mivel a félelem okán ez az emberi részük nem olyan valódi, mint amilyennek gondolják.

A másik tényező, amivel tisztában kell lenni: a történelmi mesterkedés a meditáció ellen. Ha behatóbban megvizsgáljátok a megannyi régi szent irataitokat és könyveiteket, látni fogjátok, hogy a fennálló hatalmi felépítés érdekében az állt, hogy ellenőrizzék az információ kiáramlását és beáramlását, elterjedését. Ha megérted ezt a szempontot, könnyen látható, miért nem ösztönözték a meditációt, hiszen a meditációban elkezditek átlátni, hogy olyan dolgokhoz rendelkeztek hozzáféréssel, amihez normálisan nem. A félelmet a tömegek emlékezetébe vésték, és valahogyan összekeverték az isteni törvényt, holott igazság szerint az Isten Fény törvénye az, hogy meditálhatnátok még annál is többet, mint amennyit most.

KÉRDÉS: A meditáció minden formája és módozata közül – mantra meditáció, szemlélődő meditáció, irányított meditáció, a légzés számlálása, bizonyos pózok és mudrák alkalmazása, és a többi – ajánlanál valamit különösképpen a kezdők számára?

KIRAEL: Úgy tűnik, hogy mindenki valaki más válaszát keresi, mialatt csupán a saját magáét kellene megtalálni. Ha egyszer megértetted, hogy a meditáció formái és szintjei csupán azért léteznek, hogy rendet teremtsenek az emberi elmében, felismered, hogy bármilyen szintet is választ valaki, az a tökéletes szint az adott időben, beleértve a görcsös botladozást, amit korábban leírtál. Ha valaki átéli a különböző részeket – a mantra meditációtól addig, amit az én szintemen „közvetett meditációnak” hívunk, ahol nem létezik tapasztalás – amit mi javasolunk neked ez: szándékod gyorsabban fog vezetni téged, mint bármi más, amit tanítani lehet neked a fecsegés, vagy emberi szóhasználat során. Egyedül szándékod kerülheti meg az összes önként magadra vállalt korlátot, amit megtapasztalsz. Nem oly sok múlik a technikán, vagy a meditációban eltöltött időn; ha a szándék helyes, a meditáló végül eléri azt a szintet, amit keres.

KÉRDÉS: Második könyvedben, [Kirael: A Teremtés Mátrix] beszélsz arról a vallási szervezetről, amit az egyházak gyakorolnak. Rámutattál arra, hogy az egyházi erők akarták, hogy az emberek imádkozzanak, de azt nem, hogy meditáljanak. Megmagyaráznád ezt?

KIRAEL: Az imádság kinyilatkozása annak, amit akarsz. Az imádság, a beszéd módszerével te vagy, a földi ember, aki éppen Istenhez, vagy a látatlan hatalmakhoz beszél. Másrészről a meditációt láthatod úgy, hogy Isten, vagy a látatlan hatalmak hozzád beszélnek. Az embereket arra vezették, hogy elhiggyék: az imádságban csupán a kiválasztottak, vagy a felszentelt kevesek – a főpapok, a szentek, egyházi hatalmak – fogadhatnak közvetlenül kommunikációt az istenitől. Sőt, az imádsággal kapcsolatosan, beleértve a belső imádságot is, arra buzdítottak, hogy szavakba öntsétek, ami hogy úgy mondjam kötöttek a szavak korlátai által; ismét egy korlát, melyet csupán az emberek tapasztalnak meg. Amíg meditálsz, úgy tűnik, mintha a szavak cserbenhagynának, és emiatt oly kevés ember képes kifejezni mi is történt meditáció során. A meditációban, megszabadítod magad a társadalom által rád rakott korlátoktól, mely egy olyan társadalom, ami az irányításon, felügyeleten alapszik. Az irányítás mesterkedéseiben bátorítják az imádkozást, mert ez látszat-korlátok között tart téged, miszerint te „csupán” egy ember vagy. A meditáció nincs tekintettel ezekre a korlátozásokra. Felfedi annak az igazságát, hogy ki és mi vagy, a „Minden Ami Van” isteni jellegét abból, hogy sosem váltál külön. Amit adnak e helyett: a „bölcsesség nagy könyvei”– melyeket azok írtak, akik elrettentettek titeket attól, hogy gondolati síkjuk felé emelkedjetek. Sokat azért gondoltak ki, hogy elkülönülve, és korlátaitok mocsarában tartsanak titeket, erőtlenül, hogy közbenjárás és adományok nélkül elfogadjátok azokat, akiket az Egyház, vagy az Állam hatalmazott fel.

KÉRDÉS: Érdekes, hogyan tanítottak minket, embereket azokra a szavakra, amiket az imákban használunk. Ezek a szavak programozottak voltak?

KIRAEL: Természetesen azok voltak. Még Jézus mester gyönyörű szavait, az úgynevezett „Miatyánk”-ot is egyfajta mantrává változtatták, hogy újra és újra ismételjétek nem sok megértéssel. Ez az ima gyönyörű, de ahogy éreztetted, sok más ima egyszerűen a hatalom mesterkedését állandósítja. A legjobb imák az emberi szívből erednek. A legjobb imák a hálaimák, mivel minden dologban fellelhető tökéletességet ismerik el, elismerik az Isten Fénnyel való lényegi egységünket. Higgyetek nekem barátaim, az emberi szív imái, mivel a Fényhez igazodnak, meghallgattatnak, és haladéktalanul meghallgattatnak. Az imában, a meditációban, az alvás-állapot programozásban, vagy mesteri befolyásolásban minél tisztább vagy, annál többet tehetünk mi az angyalok és [isteni segítő] vezetők birodalmaiban. Igazán olyan tisztává kell válnod, hogy „MI” megtegyük érted azt [amit kérsz]. A tisztaság, amiről beszélek, természetesen annak a felfogása, hogy nincs elkülönülés, távolság közöttünk. „MI” együtt cselekszünk, hogy megvalósítsuk [azt, amit kérsz].

KÉRDÉS: Beszéltél a „hatalmakról”, amik megnehezítették a meditálást azáltal, hogy mesterien létrehozták a félelmet. Mivel a félelem egy rezgési energia, a zene alkalmazása vajon eloszlatja-e a félelmet, hozzájárulva ezáltal ahhoz, hogy az emberek megéljék a kegyelem állapotát, az Egység érzését a meditációban?

KIRAEL: Természetesen. Amit tesz a zene, azt teszi a Szignál Sejt Gyógymód is: ténylegesen megérinti a testi rendszert, mivel a zene hangjai egy rezgéshullámot alkotnak, ami szó szerint leköti a fizikai testet. A zene energiahullámot alkot, ami belép a sejt-tudatosságba minden egyes sejtet megrezegtetve. Ezért a szelíd és lágy zene mindig egy belső ellazulást alkot, amit nem mindig ismer fel a dolgos, kicsiny harmadik dimenziós elme. Amikor a meditáció során zenével vegyítjük a határozott körülmények sorát, amivel választásod szerint dolgozol, a DNS-ek kromoszóma végei [telomerei] képesek elengedni a rezgési energiát, amely hozzájárul ahhoz, hogy átéld azt, ami az önmagadra tett korlátokon kívül esik, amely azt jelenti, hogy szó szerint kinyitod a kaput, melyen keresztül átélheted az Egységet.

KÉRDÉS: Kifejtenéd egy példán keresztül, hogy hogyan érheti el valaki az Egység érzetét a meditációban?

KIRAEL: Ezer örömmel. Csendesedj el egy percre, és végy néhány mély prána lélegzetet. Szeretném, ha lelki szemeiddel felidéznéd Jézus mester képét, amint másfél méterrel előtted áll. Lásd őt olyan alakban, vagy formában, ahogy elképzeled (ez nem számít), és ahogy ránézel észleld, hogy ragyog. Van egy kicsiny sugár, ami testéből kiárad. Most érezd ezt a sugarat ebből a másfél méternyi távolságból. Érezd, ahogy ez beburkol úgy, mintha egy csecsemő köré tekernél pólyát. Érezd magad, ahogy kezded átérezni a változásokat testedben, a lélegzeted megváltozik, vagy könnyek csordulnak ki szemedből. Engedd meg magadnak átérezni a Mester jelenlétét, illetve ahogy végtelenül lassan elkezd egybeolvadni veled. Engedd meg neki, hogy lassan feléd jöjjön, amíg orrotok össze nem ér, és el nem borít a szerelem / szeretet. Egyetlen pillanat alatt egyesül fényeddel. Érezd őt karjaidban, lábaidban, de leginkább érezd őt szíved lényegében. Olyan, mintha tested nem tudna megmozdulni, ha ezt kellene tennie. Meg akarja tapasztalni a Fény áldott állapotát benned. Engedd meg magadnak most teljességében átérezni: elkezded megérteni, hogy minden energia, ami most körülvesz téged a Teremtő, és hogy te és Jézus mester egybeolvasztottátok fényed a Teremtéssel, addig, amíg semmi mást nem látsz, mint fehér fényt.

Ez a szépség élménye, barátaim, amikor valaki a Krisztus Tudatosság szemével lát; emlékezzetek, hogy mindannyian Jézus, a Krisztus vagytok. Nem szándékozom káromolni az istent, mivel mi vagyunk ez a Fény. Amit éppen most éltél át az annak a példabeszéde, hogy senki nem tud visszatérni a Teremtőhöz anélkül, hogy ne haladna át a Krisztus Fényen. A legegyszerűbb igazság az, hogy ti vagytok Krisztus Fénye.

ZÁRSZÓ

Abban a szeretetteljes fényben, amiben mi vagyunk, a te energiád az enyém, mely együtt létezik a Teremtő élményében, elérkeztünk a szerelem felfogásához, megértéséhez, ahogy azt még sosem értették meg előtte. Elérkeztünk annak az elismeréséhez, hogy mindannyian „MI” vagyunk, és most tudjuk, hogy együttesen, sokkal jobb esélyünk van rá, hogy megismerjük önmagunkban a szívet. Együttesen elkezdünk kiemelkedni, mint a magból a rózsa, és elkezdjük egymásban meglátni azt, amit eddig oly mélyen kerestünk magunkban.

Tükrözzük fényünket, és összpontosítsunk kizárólag arra a szépségre, amit egymásban látunk. Ekkor kezdjük el meglátni saját belső lényegi szépségünket. Engedjük, hogy lényegi szépségünk olyan fényesen ragyogjon, hogy soha senki ne keressen semmi mást. Amit ezután meglelünk az, hogy mi vagyunk a Fény, és amikor megértjük, hogy mi vagyunk a Fény, megértjük azt is, hogy mi vagyunk a Szerelem / Szeretet, és ebben a Szerelemben már vissza is tértünk a Teremtőhöz.


2001. szeptember
© Fred Sterling
Contact:
Lightways Publishing,
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.