2009. július 25., szombat

Fénytevők elmozdulása a mátrixbólFénytevők* elmozdulása a mátrixból

– ráébredés a kollektív tudatra


Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével

2000. október
October 2000
Lightworkers Shifting Out of the Matrix, Awakening into Collective Awareness
© Fred Sterling
Contact:
Lightways Publishing,
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: Mivel mi, a [felsőbb útmutató] Vezetők Birodalmában megértjük ma a Föld síkját, a mátrixban minden egy új rezgés felé terjeszkedik. Azok, akik teljes mértékben a mátrixon belül működnek – amiben természetesen az emberi világ legnagyobb része benne foglaltatik – most tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy valami különbözik attól, amit azelőtt érzékeltek. Egy, vagy más szinten mindenki látja, hogy a világ a tudatosság egy olyan állapotába mozdul el, ami ezen a ponton már megállíthatatlan. Különösképpen a Fénytevőkön múlik összetömörülni egy közös, kollektív tudatba.

Most, nagyon körültekintőnek kell lennem, hogy ne azt sugalljam, hogy van egy csoportnyi ember, mely kiáll egy bizonyos dologért, és semmi másért. Ez nem arról szól, hogy van egy rögzített helyzet egy adott tárgyban. Inkább a Fénytevőknek kell tudatában lenni képességeikkel, hogy szívük szerint válasszanak a szóban forgó adott témában.

Elképzelésetek sincs arról, milyen messzire mozdult előre a Fénybe a Föld a „Nagy Planetáris Együttállás” óta – 2002. május 5. Ennek a nagy váltásnak az átformáló energiái járultak hozzá minden egyes ember azon képességéhez, hogy tovább előre mozduljon el a Fényben. A Föld síkja most ébred rá a nagy tudatosságra. Ennek yin-yang jellegét szintén felderítik. Megtaláljátok azokat, akik igazán gyorsan akarnak elmozdulni, és meg fogjátok találni azokat, akikről hirtelen úgy tűnik, azon a ponton vannak, ahonnan nincs visszatérés. Elértük az időben most azt a teret, melyben elmozdulhatsz a Fényben előre, vagy olyan mélyre kell hatolnod a mátrixban, hogy mi többé nem hallunk felőled – csupán azok, akik a mátrixban vannak.

Mi a Harmadik Dimenzió mátrixa? Ahogy mi látjuk a [felsőbb tanácsadó] Vezetők Birodalmából, ez egy rezgési gondolat-rendszer, amit a félelem és a sérelem növel és táplál. A gondolatok e világa irányítás nélkülinek tűnik. A mátrix sokak számára úgy jelenik meg, mint egy világ, melyben az emberek nem vezérlik életüket, illetve egy olyan hely, ahol néhány észrevétlen erő szabja meg az egyén megtapasztalásait. Az Igazságban, ez egy megalkotott világ, amelyben az egyén megtapasztalhatja az öt érzékszervet. Ez csupán addig tart, amíg a hatodik érzék, az intuíció, uralkodóvá nem válik a társadalomban. Ezért olyan fontos a meditáció, imádság, mesteri befolyásolás, alvás-állapot programozás és az Én meggyógyítása. Itt van az idő, hogy a Harmadik Dimenzió mátrixán túljussunk.

Mit nyújt a mátrix? A tömegek még mindig a mátrixhoz tartoznak, mivel nagyon biztonságos és biztos energiahalmazt kínál. Kevesen kutatták fel a mátrixon kívüli világot, és amikor ezt felfedezték, abbéli félelmük okán óvakodnak válaszolni azoknak, akik a mátrixban vannak, hogy kinevetik, vagy kritizálják őket. Azok, akik rátaláltak a mátrixon túli kinti világra, tudják, hogy ez az a hely, ahol az Igazság válaszai megtalálhatóak. A válaszok akkor érkeznek el, amikor a saját Lelked útmutatását fogadod el, és nem valami külső szellemi útmutatást.

Vannak olyanok most is, akik annak a határán vannak, hogy átadják életüket teljesen a Léleknek– értve ez alatt azt, hogyha a Lélek azt mondja „tedd meg”, akkor megteszik; ha a Lélek azt mondja nem, akkor nem teszik meg. Kirael azt mondja, hogy ez egy kicsit a radikális? Nos, lehet, barátaim, de amit nem tudtok, az, hogy egyébként is ebben a helyzetben vagytok mindannyian, mert Lelketek, azaz a Felsőbb Énetek irányítja még mindig ezt a folyamatot. Így, mondhatjuk, hogy a Fénytevők és a mátrix munkásai közt a különbség az, hogy a mátrix munkások nem figyelnek Felsőbb Énjükre; ráhatnak a Felsőbb Énre. Másrészről a Fénytevők a Felsőbb Énjeikre hallgatnak és kölcsönösen egymásra hatnak.

Az egyetlen dolog, amivel rendelkeztek: kapcsolat Igazságotokkal, ami a Felsőbb Énetek. Habár a mátrix játékosai vagytok, nem kell megértenetek azt, hogy a mátrix energiájának látatlan erői rabságban tartanak. Távol kell lennetek tőlük, és az egyetlen módja, hogy ezt megtegyétek: gyűljetek össze Fénytevőkként. A Fénytevők, akik felhalmozódnak ebben a társadalom-típusú energiában – amit mátrixnak neveznek – a létezés alapelveiben: a Fény tudatosságának valósága.

Mi tudjuk megváltoztatni a világot, amikor összegyűlünk a Fény és a Szerelem / Szeretet kollektív tudatában.

Az útmutató Vezetők Birodalmából, mi megpróbáljuk összegyűjteni a Fénytevőket – nem azért, hogy eljöjjenek hozzánk döntéseik okán, hanem, hogy eljöjjenek, és meghallgassák a megvilágosító tényeket. Nincs szükséged erre a cikkre, vagy erre a weboldalra, hogy meghozd döntéseidet. Egyszerűen gyere el, és hallgasd meg a Fény Lényeinek (Kirael) kinyilvánításait, és utána válaszd azt, hogy abban a pillanatban elkezdesz vizsgálódni. Vizsgálatod befejeztével nem törődsz majd a tömegtájékoztatás szavaival, csupán a Fénytevő társaid és Vezető útmutatóid szavai számítanak majd.

Így, mi a fénytesttel rendelkezők munkájában, és ti a fizikai testetekben azt tettetve, hogy elnyertétek a fénytestet, el kell jutnotok arra a tisztaságra, hogy egy válasz sem helyénvaló mindenki számára. Például, ha öt ember figyel szavaimra, akkor öt különböző értelmezés lát napvilágot. Ez azért van így, mert a Fény világából rezgésünket átvisszük az egyéni belső mag-lényegetekbe. Megengedjük nektek, hogy meghozzátok saját döntéseiteket az útmutató Vezetők segítségével. Ezért hívnak minket „útmutató vezetőknek”.

Ez nem a Honolulu Church of Light-ról, vagy bármely más egyházról, templomról szól, ami a Fénytevők kalauzolója. Nem akarunk irányítani. Nem akarok az irányítód lenni. A Fény egy változatát akarom elhozni neked, és amikor ezt elhoztam, neked és a mátrixnak ekkor el kell határoznotok, mennyi energiát akartok ebbe beletenni.

A szíveden múlik, hogy tudd, mi az Igazság. Ez az út. Ez a Fénytevők útja, hogy ne hozzanak meg egyetlen döntést sem azért, mert valaki más azt mondta nekik – erről szólnak a vallások, kultuszok. Valójában a kollektív tudatban összegyűlő Fénytevők azok, akik imádkoznak, meditálnak, és hisznek a Szerelemben / Szeretetben. Közösen hiszik, hogy a Szerelem / Szeretet az egyetlen válasz létezésünkre.

….

SZÓJABAB VITA

[Kirael következő észrevételei a szójabab termékek körül kialakult pánikkal kapcsolatosak, amit a média tálalt – 2000-ben.]

KIRAEL: Rá kell ébrednetek arra, hogy a mátrixenergia nem látható erőinek a legjobb érdeke, hogy egy egészségtelen társadalmat tartsanak fenn, ami azonban túlságosan nem lesz beteg. Nem igaz, hogy pénzetek nagy részét fizikai testetek helyreállítására költitek el? Valójában dollárok elmondhatatlan milliárdjai áramolnak a kutatásokba, hiszen ők irányítják a Föld síkját a pénzügyi rendszereken keresztül, ami viszont irányítja a sajtót, ami azt irányítja, amit az emberek hallanak – kivéve Fénytevők kicsiny összejöveteleit a Földön mindenhol.

Ha az igazság az lenne, hogy a társadalom szó szerint egészségessé tudná gondolni magát; ez nem jelentene egy „kis” gondot a mátrix energiák látatlan erői számára?

Évek óta ismeretes, hogy az emberek azért alkalmazzák a szójababot, hogy jobbítsák egészségüket, és több erőt, energiát és több fényt vonjanak be a sejt-tudatosságba. Ezzel természetesen ellentétben áll az, amit a mátrix energia nem látható erői szeretnének.

A kutatók azt mondják, hogy azonosítottak egy elemet a szójababban, ami megzavarja a DNS-t. Nos, jobb lenne, ha folytatnátok a tanulmányokat ebben a témában, barátaim, mert amiről beszélnek – az én megértésem szerint az éteri energiában – az, hogy a telomerek [kromoszóma végek] mindenképpen szétesnek, jóllehet a szójababot hibáztatják ennek okozójaként.

Ez már egy kollektív energia, ami tudja, hogy ez megtörténik, és hogy a szójababnak a DNS e részeihez semmi köze sincs. Inkább, mondjuk azt itt, hogy a szója „igenis” hatással van a mátrix energiára minden emberi sejtben, azáltal, hogy a „megvilágosodottságban” tart. Ennélfogva, ennek az isteni tanácsadónak a szerény véleménye az, hogy a szóját helytelenül írják le ebben az új tanulmányban. Amíg nem helyesbítenek, a Fénytevőknek továbbra is meg kell hozniuk saját döntéseiket.

AUGUSZTUSI TELIHOLD [2000]

Az augusztusi telihold egy rezgési energiát alkotott, ami átjött a Föld síkjára. Ez az energia segített a tudós elméknek, hogy eldobják korlátozott gondolkodásukat, és inkább a Fény felé fordítsák azt.

Most, felfedezéseket fogsz látni, viszont ezek nem újak. Egyszerűen ezek régi felfedezések, amiket eltitkoltak előletek. Például, most, vagy hamarosan, hallani fogtok az élet lehetőségéről, vagy vízről a Szaturnusz holdjain, amiket valójában 1997-98 körül fedeztek fel. Azonban most, a mátrix energiák látatlan erői felismerték, hogy el kell szenvedniük a következményeket, ha a Fénytevők összegyűlnek, és rájönnek ezekre a titkokra,. Így, nagyon gyorsan bedobták ezeket a titkokat a világba, abbéli reményükben, hogy néhány tudós felveszi őket és elfut velük. Újra, ez nem valami új, hanem régi.

A GALAKTIKUS ERŐK AZT AKARJÁK, HOGY TESTVÉREINKKÉNT LEGYENEK KÖZISMERTEK

A galaktikus erők azt mondják most, hogy nem akarják, hogy bármilyen konkrét társadalom nevei alapján azonosítsák őket, mint például szíriusziak, vagy andromédaiak. Azt szeretnék, ha testvéreiteknek tekintenétek őket. Nem akarnak abban a megrögzött gondolatba bekategorizálva lenni, amibe az emberi világ gondolta bele őket. Például, nagyon nagyon régen, a „szürkék” – akik a Földön az elrablások révén ismertek – a Szíriusz világában állomásoztak. Mialatt ez többé már nem fordul elő, a szíriusziak csúnyán a fejükre koppintottak ezért. Az Igazság az, hogy a földihez képest a szíriuszi társadalom ősi. Mivel nagyon fejlettek, sokkal gyorsabb iramban tanulnak; az ő Fénylény energiájukkal képesek gyorsan megragadni dolgokat. Többé nem akarnak a szürkék vonatkozásában kapcsolatba kerülni. Egyszerűen azt szeretnék, ha galaktikus testvéreitekként ismernétek el őket.


[*] A fordító megjegyzése: Az angol nyelvű iratokban a „Lightworker” kifejezést sokan „fénymunkásként” fordítják magyarra. Az én megérzésem szerint ez nem takarja hűen azt, amit valójában kellene, ezért, mivel az angol „worker of miracles” kifejezést „csodatevőként” fordítják, ezért én úgy gondoltam, hogy a „Lightworker”, vagy „Worker of Light” angol kifejezésekre a „Fénytevő” inkább takarja azt a fogalmat, amit a fentiek szándékoznak kifejezni. Ha valakinek ellenvetése van ez ellen, szívesen fogadom az építő kritikát, hogy közösen találjunk ki egy helyénvaló kifejezést.


2000. október
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing,
3075 Kalihi Street, Suite 101,
Honolulu, Hawaii
96819, USA
Lightways@Kirael.com
Tel: + 808 952-0880
http://www.kirael.com/


Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved! A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.

Fred Sterling

Fred Sterling

A szerzői jogokra vonatkozóan


Az oldalon található tartalmak felhasználása Kahu Fred Sterling és a fordító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.